Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

TİROİD NODÜLLERİNE YAKLAŞIM YRD.DOÇ.DR.AHMET DAĞ

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "TİROİD NODÜLLERİNE YAKLAŞIM YRD.DOÇ.DR.AHMET DAĞ"— Sunum transkripti:

1 TİROİD NODÜLLERİNE YAKLAŞIM YRD.DOÇ.DR.AHMET DAĞ

2

3 GUATR Tiroid bezinin iltihabi ve neoplastik olmayan büyümesi
Diffüz guatr Nodüler guatr (Soliter nodüler guatr – multinodüler guatr) Toksik – toksik olmayan

4

5 Klinik Yaygın Palpasyon ile %3-7 Genel populasyon %20 Otopsi ile %50
İyonize radyasyon ve kadın cinsiyetle prevalansta artış

6 Klinik önem Lokal bası semptomları Tiroid disfonksiyonu
Tiroid kanseri (%5)

7

8 Tanı Hikaye Palpasyon Yer Sayı Büyüklük Kıvam Çevre organ ile ilişki

9 NODULER GUATR Benign Malign Kolloidal nodül Hashimato tiroiditi
Basit veya hemorajik kist Folliküler adenom Subakut tiroidit Malign Primer (papiller, folliküler, medüller,anaplastik) Sekonder (metastatik)

10 Tiroid nodülünde artmış malignite riski
Baş boyun radyasyon öyküsü Ailesel tiroid malignite öyküsü <20 veya >70 yaş Erkek cinsiyet Büyüyen nodül Anormal servikal lenfadenopati Fikse nodül Vokal kord paralizisi

11 Laboratuar TSH düzeyi Serbest tiroid hormon düzeyleri Tiroglobulin
Tiroid peroksidaz

12 Ultrasound En sensitif test Boyut,yapı,tiroid parankimi
Kistik - solid ayrımı Noninvaziv Ucuz

13

14

15 Tiroid ultrasonografi
Endike değil Genel populasyonda tarama Palpasyonda normal tiroidi olup düşük tiroid kanseri riski olan hasta Endike Palpable nodül Boyun radyasyon öyküsü Ailesel tiroid kanseri öyküsü Açıklanamayan servikal adenopati varlığı

16 Sintigrafi Soğuk (hipoaktif)– sıcak nodül(hiperaktif)
Soğuk nodül %5-15 kanser riski Biyopsi endikasyonu olmayan nodül Substernal genişlemeye neden olan nodül Ektopik tiroid dokusu (struma ovarii, sublingual tiroid)

17

18

19 Sitolojik tanı Hangi tedavi? Ne zaman? İnce iğne aspirasyon
Palpasyon ile Usg eşliğinde %70 benign- %5 malign, %10 şüpheli , %15 yetersiz materyal Kalın iğne aspirasyon Cerrahi biyopsi

20

21 US eşliğinde biyopsi endikasyonları
Nondiagnostik palpasyon ile biyopsi Kompleks (solid/kistik) nodül Palpable küçük nodül (<1.5 cm) Palpable olmayan insidentaloma Anormal servikal nodlar Şüpheli us görünümlü nodül

22 Patoloji sonucu Benign Malign Önemi bilinmeyen hücreler
Yetersiz materyal Folliküler neoplazi

23 Yaklaşım Benign Malign Önemi bilinmeyen hücreler Yetersiz materyal
Takip Malign Cerrahi Önemi bilinmeyen hücreler Biyopsi tekrarı Yetersiz materyal Folliküler neoplazi Lobektomi

24 MEDİKAL TEDAVİ TSH supresyon tedavisi Tavsiye edilmeyen İİAB BENİGN
Rutin tedavi TSH <0.5 mIU/ml Büyük nodül veya MNG Postmenopozal kadın Kardiyak hastalığı olan hastalar

25 TEDAVİ Cerrahi Total tiroidektomi Lobektomi Subtotal tiroidektomi

26 Perkutanöz etanol enjeksiyonu Lazer termal ablasyon
Radyoaktif iyot Toksik guatr Malignite sonrası ilave tedavi Rekombinant TSH Perkutanöz etanol enjeksiyonu Lazer termal ablasyon

27 Örnek soru Aşağıdakilerden hangisinde tiroid nodüllerinde artmış bir malignite riski söz konusu değildir? a) >20 veya >70 yaş b) Erkek cinsiyet c) Anormal servikal lenfadenopati d) Fikse nodül e) Vokal kord paralizisi Cevap: A


"TİROİD NODÜLLERİNE YAKLAŞIM YRD.DOÇ.DR.AHMET DAĞ" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları