Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

STAJ NEDİR? Öğrencilere, belli zaman dilimi ve süreler içinde öğrenim gördükleri meslek ile ilgili işyerlerindeki uygulamalarla karşı karşıya gelmelerini.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "STAJ NEDİR? Öğrencilere, belli zaman dilimi ve süreler içinde öğrenim gördükleri meslek ile ilgili işyerlerindeki uygulamalarla karşı karşıya gelmelerini."— Sunum transkripti:

1 T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ Gönen Meslek Yüksekokulu STAJ BİLGİLENDİRME SUNUSU

2 STAJ NEDİR? Öğrencilere, belli zaman dilimi ve süreler içinde öğrenim gördükleri meslek ile ilgili işyerlerindeki uygulamalarla karşı karşıya gelmelerini sağlayarak ve öğrenim süresinde aldıkları bilgilere dayalı uygulama deneyimi kazandırarak günümüz iş ortamına uyumlu meslek elemanı yetiştirme çalışmalarıdır. En az 30 işgünüdür.

3 NEREDE STAJ YAPABİLİRİM?
MESLEK YÜKSEKOKULU’NDAN MEZUN OLDUKTAN SONRA NEREDE ÇALIŞMA OLANAKLARIMIZ VAR İSE ORALARDA STAJ YAPABİLİRİZ. BU İŞYERLERİ KAMU KURULUŞU OLABİLECEĞİ GİBİ ÖZEL KURULUŞLAR DA OLABİLİR. STAJ İŞ HAYATININ PROVASI NİTELİĞİNDE OLDUĞU İÇİN BİZE EN ÇOK FAYDA SAĞLAYACAK KURUMU SEÇMELİYİZ.

4 İZLEMEMİZ GEREKEN YOL-1
PROGRAM STAJ KOORDİNATÖRÜNÜN KİM OLDUĞUNU ÖĞRENMEK STAJ TAKVİMİNİ ÖĞRENMEK STAJ YAPMAK İSTEDİĞİMİZ YERE FORM A İLE BAŞVURMAK. (Başvuru öncesi Staj Koordinatörünüzün sözlü onayını alırsanız, süreci uzatmamış olursunuz.) İŞYERİNE ONAYLATTIRILAN BELGENİN (FORM A) PROGRAM STAJ KOORDİNATÖRÜNÜN ONAYINDAN SONRA ÖĞRENCİ İŞLERİNE TESLİM EDİLMESİ.

5 İZLEMEMİZ GEREKEN YOL-2
STAJ YERİ ONAYLANANLAR OKULUMUZUN MUHASEBE SERVİSİ VEYA WEB SAYFASINDAN TEMİN EDECEKLERİ SİGORTA BİLDİRİM FORMUNU DOLDURUP MUHASEBE BİRİMİMİZE TESLİM EDECEKLERDİR. STAJ YERİ ONAYLANMAYANLAR YENİ BİR FORM A İLE TEKRAR STAJ YERİ BELİRLEMEYE ÇALIŞACAKTIR. STAJ YERİ ONAYLANANLAR ÖĞRENCİ İŞLERİNDEN ALACAKLARI STAJ DOSYASI ve WEB SAYFAMIZDAN ALACAKLARI FORM B VE FORM C İLE STAJ YERLERİNE GİDEREK BELİRTTİKLERİ TARİHTEN İTİBAREN STAJLARINA BAŞLAYACAKLARDIR. (Öğrencilerin iş kazası ve meslek hastalığı sigortası primleri Gönen MYO tarafından ödeneceği için Staj Başlangıç Günü önemlidir.) STAJ BİTTİĞİNDE STAJ DOSYASI VE GİZLİ DEĞERLENDİRME FORMU 15 GÜN İÇERİSİNDE OKULA GETİRİLEREK/GÖNDERİLEREK ÖĞRENCİ İŞLERİNE TESLİM EDİLECEKTİR.

6 2-STAJ TAKVİMİ STAJ TAKVİMİ
FORM A'ların ÖĞRENCİ İŞLERİNE TESLİMİ EN GEÇ 12 Haziran 2015 STAJ UYGULAMASI BAŞLANGIÇ TARİHİ 08 Haziran 2015 MEZUNİYET AŞAMASINA GELMİŞ ÖĞRENCİLER İÇİN STAJ DOSYASI SON TESLİM GÜNÜ 26Ağustos 2015 Tüm Öğrenciler Stajlarını Bitirdikten Sonra 15 Gün İçerisinde Staj Dosyalarını ve Gizli Staj Değerlendirme Formlarını Yüksekokulumuza Ulaştırmakla Yükümlüdür.

7 3- STAJ YAPMAK İSTEDİĞİMİZ YERE FORM A İLE BAŞVURMAK.
ÖNEMLİ

8 4-İŞYERİNE ONAYLATTIRILAN BELGENİN (FORM A) PROGRAM STAJ KOORDİNATÖRÜNÜN ONAYINDAN SONRA ÖĞRENCİ İŞLERİNE TESLİM EDİLMESİ.

9 5-STAJ YERİ ONAYLANANLAR OKULUMUZUN MUHASEBE SERVİSİNDEN VEYA WEB SAYFAMIZDAN TEMİN EDEBİLECEKLERİ SİGORTA BİLDİRİM FORMUNU DOLDURUP MUHASEBE BİRİMİMİZE TESLİM EDECEKLERDİR. (STAJ YERİ ONAYLANMAYANLAR YENİ BİR FORM A İLE TEKRAR STAJ YERİ BELİRLEMEYE ÇALIŞACAKTIR.)

10 6-STAJ YERİ ONAYLANANLAR ÖĞRENCİ İŞLERİNDEN ALACAKLARI STAJ DOSYASI ve WEB SAYFAMIZDAN ALACAKLARI FORM B VE FORM C (2 ADET) İLE STAJ YERLERİNE GİDEREK BELİRTTİKLERİ TARİHTEN İTİBAREN STAJLARINA BAŞLAYACAKLARDIR. (Öğrencilerin İş kazası ve meslek hastalığı sigortası primleri Gönen MYO tarafından ödeneceği için Staj Başlangıç Günü önemlidir.)

11 FORM C UYARI: Staj bitiminde FORM C’lerden bir tanesi işyerinde kalacak bir tanesi okula kapalı zarfla gönderilecektir/getirilecektir.

12 STAJ DOSYASI DIŞ KAPAK

13 STAJ DOSYASI İÇ KAPAK Staj Yeri Staj başlangıcı Staj Bitişi
Bölümünüzün Adı Staj Bitişi

14 Staj Dosyası (Sayfa Örneği)
Günün Özeti Sayfa numaraları verilirken tatil günler için boşluk bırakılmaz. Bu bölümün hergün düzenli olarak doldurulması gerekmektedir. Bu bölümde o gün işyerinde neler yapılmışsa onlar anlatılacaktır. Yapılan işlerle ilgili staj dosyasına eklemek istediğiniz belge örneği, fotoğraf vb. EK’leri staj dosyasının sonuna düzenli bir biçimde koyunuz. İşyeri yetkilisinin kaşesi ve imzası

15 Staj Dosyası (Dağıtım Cetveli)
1. günden itibaren staj yapılan günlerin tarihleri. Staj Dosyası Sayfa Numaraları Staj dosyasının her bir sayfasının üst bölümünde yazan “Yapılan İş Başlığı” Mühür-Kaşe-İmza 30

16 STAJ BİTİMİNDE STAJ DOSYASI ve FORM C STAJ BİTTİKTEN 15 GÜN SONRA OKULA TESLİM EDİLECEKTİR. KARGO İLE DE GÖNDERİLEBİLİR. KARGO İLE GÖNDERİLİRKEN ZARFIN ÜZERİNE PROGRAM STAJ DANIŞMANIZIN İSMİNİ YAZMAYINIZ. MUTLAKA GÖNEN MESLEK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ YAZINIZ. BU BELGELERİN OKULA ULAŞTIRILMASI SÜRECİNDE TÜM SORUMLULUK ÖĞRENCİYE AİTTİR.

17 YENİ STAJ YÖNERGESİ INTERNET ADRESİ
yuksekokullari-staj-yonergesi-guncellendi- 613h.html

18 STAJ YÖNERGESİNDEN SATIR BAŞLARI

19 İşyerinin Stajla ilgili Sorumlulukları
Stajyer öğrenci kabul edecek işyeri kendi personeline sağladığı konaklama, beslenme, ve sosyal olanaklardan stajyer öğrencilerin de yararlanması için gerekli çabayı gösterir. Stajyer öğrencinin stajını, bu yönerge esaslarına ve işyeri kurallarına göre yapabilmesi için bir staj yöneticisi görevlendirir. Stajını tamamlayan öğrencinin Staj Değerlendirme Formunu doldurarak kapalı zarf içinde gizli olarak Meslek Yüksekokulu Müdürlüğüne ulaştırır. Stajyer öğrenciye meslek disiplinlerinin aktarılmasını sağlamak. Stajyer öğrencinin günlük olarak tuttuğu staj dosyasını ve yaptığı faaliyetlerin denetlenmesini sağlamak ve onaylamak.

20 Staj Dönemleri ve Süresi
Stajların toplam süresi programların özelliğine göre 30 işgününden (240 saat) az ve 60 işgününden (480 saat) fazla olamaz. Staj ilgili Program Staj Kurulunun önerisi ve meslek yüksekokulu yönetim kurulunun onayıyla en fazla 2 kısım olacak şekilde oluşturulabilir. Staj 30 işgünü ise 15’er işgünü olan iki kısımdan veya 20 işgünü ve 10 işgünü olan iki kısımdan oluşabilir.

21 Staj Dönemleri ve Süresi
Bir tam iş günü 8 saat olarak hesaplanır. Bir hafta beş iş günü olarak kabul edilir. Ancak, yasal olarak Cumartesi günü çalışılan işyerlerinde, Cumartesi günü staj için 6. iş günü olarak kabul edilir. Pazar ve resmi tatil günlerinde yapılan çalışmalar staj süresinden sayılmaz. Öğrenciler staj yapacakları iş yerinin çalışma saatlerine uymak zorundadır. İstendiği takdirde fazla mesaiye kalabilirler. Fazla mesailer staj süresinden düşülmez.

22 Staj Dönemleri ve Süresi
Staj süresi herhangi bir nedenle (Resmi kurumlardan alınmış sağlık raporu dahil) eksik kalmış öğrenciler, stajlarını Meslek Yüksekokulu Staj ve Eğitim Uygulama Kurulu’nun uygun göreceği staj döneminde tamamlarlar. Ancak eksik süre toplam staj süresinin %10 una kadar olması durumunda öğrencinin staj yükümlülüğünü yerine getirip getirmediğine veya kalan süreyi okul bünyesinde tamamlatmaya Meslek Yüksekokulu Staj ve Eğitim Uygulama Kurulu yetkilidir.

23 Staj Dönemleri ve Süresi
Herhangi bir işyerinde çalışan öğrencilerin, bu işyerlerinde (kendi işyerleri dahil) yaptıkları çalışmalar program staj konularını içeriyorsa bu çalışmaları staj çalışma süresi olarak kabul edilebilir. Ancak öğrenciler staj ile ilgili olarak istenilen bilgi ve belgeleri kurallara uygun olarak hazırlayıp teslim etmek zorundadır.

24 Staj Başvurusu ve Staja Başlama
Kurum Stajının güz ve bahar yarıyılları dışında yaz dönemlerinde yapılması esastır. Stajın tamamı ya da stajın meslek yüksekokulu yönetim kurulunca onaylanmış kısımları, sürenin yeterli olması durumunda, yarıyıl tatilinde yapılabilir.

25 Staj Başvurusu ve Staja Başlama
Öğrenci Kurum Stajını, üst yarıyıldan ders alma kriterlerini sağlayıp sağlamadığına bakılmaksızın 2. yarıyıldan sonra yaz dönemine rastlayan aylarda program staj kurulunun belirleyeceği staj takvimi çerçevesinde yapabilir. Bunun için 2. ve/veya 4.yarıyıl Kurum Stajı dersine 2. yarıyılda kaydolması gerekmez. Başvurular ve Kurum Stajı değerlendirmeleri program staj kurulu tarafından gerçekleştirilir.

26 Staj Başvurusu ve Staja Başlama
Öğrenci stajını, stajın yer aldığı yarıyıla bakılmaksızın, devam mecburiyetinin olmadığı dönemin içinde program staj kurulunun o dönem için belirleyeceği staj takvimi çerçevesinde yapabilir.

27 Staj Başvurusu ve Staja Başlama
Öğrenci yaz okulunda ders alıyorsa yaz okulu sona ermeden stajına başlayamaz.

28 Staj Başvurusu ve Staja Başlama
Stajını tamamlamayan öğrenciler bütün derslerinden başarılı olsalar bile staj yapacakları süreler için katkı payı/öğrenim ücretlerini yatırmak ve kayıt yenilemek durumundadırlar. Aksi halde öğrencinin yaptığı staj geçersiz sayılır.

29 Staj Başvurusu ve Staja Başlama
Staj başvurusu için, staj yapacak öğrenciler program staj kurulu tarafından hazırlanan staj başvuru formunu staj yapacakları işyerine doldurtup onaylatırlar. (A FORMU) Öğrenci işyerince onaylanan bu formu program staj kuruluna teslim eder. Program Staj Kurulu tarafından staja çıkması uygun görülen öğrencilerin staj yerlerine, Meslek Yüksekokulu Müdürlüğünce öğrencinin staja başlama tarihinin bildirilmesi ve staj sonunda öğrenci başarı durumu formlarının işyeri yetkili kişilerince doldurulup tasdik edildikten sonra Meslek Yüksekokulu Müdürlüğüne gönderilmesi hususlarında resmi yazı yazılır. Tüm bu işlemler öğrenci tarafından takip edilir.

30 Staj Başvurusu ve Staja Başlama
Staj işlemlerini zamanında yapmayan ya da eksik yapan öğrencilerin staj işlemleri geçersiz sayılır.

31 Stajyer Öğrencilerin Görev ve Sorumlulukları
Stajyer öğrenciler stajlarını, kayda geçen yerlerde yapmak zorundadırlar. Program staj kuruluna haber verilmeden staja ara verilemez ve staj yeri değiştirilemez. Öğrenciler, amacına ulaşamayacağını belirledikleri takdirde, ilgili program staj kurulunun görüşünü de alarak staj yerini değiştirebilirler. Staj süresince öğrenciler yapılacak işleri birebir izlemek ve gerektiği durumlarda uygulamakla yükümlüdürler. Staj yaptıkları birimlerde yürütülen tüm mesleki etkinliklerden sorumludurlar.

32 Stajyer Öğrencilerin Görev ve Sorumlulukları
Staj yerlerinde verilen işleri eksiksiz ve zamanında yapmak zorundadırlar Öğrenciler staj yapacakları işyerinin başlama bitiş saatleri başta olmak üzere bütün kurallarına ve mevzuatı ile Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin. Yönetmeliğine uymak zorundadırlar. Öğrenci staj yerinden izinsiz ayrılamaz.

33 Stajyer Öğrencilerin Görev ve Sorumlulukları
Stajyer öğrenci staj yaptığı işyerindeki sendikal etkinliklere katılamaz. Öğrenciler staj bitiminde, staj yöneticisi tarafından doldurulan staj değerlendirme formunun meslek yüksekokuluna ulaştırılmasından sorumludurlar. Öğrenciler staj çalışma programlarına uygun olarak yürüttükleri çalışmalarını günlük staj rapor yazım kurallarına uygun olarak staj defterine işler.

34 Staj Dosyasının Teslimi
Öğrenciler, staj dosyalarını ve staj değerlendirme formunu stajın bitiş tarihinden itibaren en geç 15 gün içerisinde program staj kuruluna teslim ederler. Süresinde teslim edilmeyen stajlar geçersiz sayılır.

35 Staj Yapacak Öğrencilerin Disiplin İşlemi
Stajyer öğrenciler, staj yapacakları işyerlerinin çalışma saatleri, iş koşulları, giyim kuşam ile disiplin ve iş güvenliğine ilişkin kurallarına uymak zorundadır.

36 Staj Yapacak Öğrencilerin Disiplin İşlemi
Tersine hareket eden ya da işyerinden/meslek yüksekokulundan izinsiz, mazeretsiz üç gün üst üste veya staj dönemi boyunca staj süresinin %10'u oranında devamsızlık yapan stajyerin stajına son verilerek, durum program staj kuruluna bildirilir. Devamsızlık yapılan gün staj süresine eklenir. Ancak bu süre toplam sürenin yarısını geçemez. Eksik süre toplam staj süresinin %10’una kadar olması durumunda, staj yükümlülüğünü yerine getirip getirmediğine veya okul bünyesinde tamamlatmaya Meslek Yüksekokulu Staj ve Eğitim Uygulama Kurulu yetkilidir. Stajyer öğrenciler için Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümleri staj sırasında da geçerlidir.

37 Staj Ücreti Meslek Yüksekokulu tarafından staj yaptırılan öğrencilere stajları süresince herhangi bir ücret ödemesi yapılmaz. Öğrencilerin staj yaptıkları kurumlarda aralarında yapacakları mali ilişkiler Üniversiteyi bağlamaz.

38 SORULARINIZ İÇİN PROGRAM STAJ DANIŞMANINIZLA GÖRÜŞÜNÜZ.
Gönen MYO Tel:


"STAJ NEDİR? Öğrencilere, belli zaman dilimi ve süreler içinde öğrenim gördükleri meslek ile ilgili işyerlerindeki uygulamalarla karşı karşıya gelmelerini." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları