Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

STAJ İŞLEMLERİ.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "STAJ İŞLEMLERİ."— Sunum transkripti:

1 STAJ İŞLEMLERİ

2 Balıkesir Üniversitesi Meslek Yüksekokulları Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönergesi
Madde 9- Öğrencilerin, eğitim-öğretim süresince elde ettikleri mesleki bilgi ve becerileri uygulayabilmeleri için Yüksekokul Müdürlüğünün uygun gördüğü işletmelerde staj yapmaları zorunludur. Staj çalışması eğitim-öğretim süresinden, yarıyıl içinde yapılan çalışmalar ise staj süresinden sayılmaz. Staj tatil dönemlerinde yapılır. Ancak, sorumlu olduğu bütün derslerinden devam şartını sağlamış öğrenciler tatil dönemi dışında da staj yapabilirler. Staj yapmayan ya da stajı başarısız olan öğrenci diploma almaya hak kazanamaz. Stajla ilgili diğer hususlarda “Mesleki ve Teknik Eğitim Bölgesi içindeki Meslek Yüksekokulu Öğrencilerinin İşyerlerindeki Eğitim, Uygulama ve Stajlara İlişkin Esas ve Usuller Hakkındaki Yönetmelik” hükümleri uygulanır.

3 Balıkesir Üniversitesi Meslek Yüksekokulları Staj Yönergesi
STAJIN AMACI MADDE 3: Yüksekokul öğrencilerine okulda edindikleri bilgileri uygulamada kullanma alışkanlığı ve çalışma deneyimi kazandırmaktır. SATAJ YERİ MADDE 4: Yüksekokul Müdürlüğü çevredeki özel ve kamu kurumlarıyla işbirliği yaparak staj kontenjanı sağlamak için gerekli çalışmaları yapar. Staj yeri sağlanamayan öğrenciler kendilerinin bulacağı ve Müdürlüğün de uygun göreceği yerlerde stajlarını yapabilirler. STAJ SÜRESİ MADDE 5: Stajın süresi en az 30 iş günüdür. Pratik çalışmalar yaz aylarında yapılır. Özel hallerde pratik çalışmaların yapılacağı zaman ve yerler hususunda, staj komisyonunun teklifi ve yönetim kurulu kararı ile ön görülen değişiklikler yapılabilir.

4 Staj İle İlgili Tarihler
Zorunlu Staj Formunun Son Teslim Tarihi: Staja başlangıç tarihi Stajın bitiş tarihi ise : 25 Temmuz 2014 (5 İşgünü) 19 Temmuz 2014 (6 İşgünü) Staj yeri değişikliklerinde öğrenci yeni staj formu ile birlikte ilgili komisyon üyesine başvurmak zorundadır. Öğrencilerin Staj bittikten sonraki 3 iş günü içinde danışmanın adını belirten şekilde FR – 30 – 00 Formunu okula fax ile göndermeleri gerekmektedir.

5 Staj ile ilgili Açıklamalar
Staj 30 iş günü (6 Hafta)olarak yapılmaktadır. Mazeret nedeniyle izinli sayılan günler Yüksekokula bildirilerek ek gün ile tamamlanmalıdır. İşyerinin Cumartesi günleri çalıştığını bildiren bir evrak ile Cumartesi dahil 5 Hafta yapılabilmektedir. Eğer öğrenci işletmede haftada 6 gün çalışılacak ise, bu durumu işletmeden alınmış onaylı bir belge ile “STAJ BAŞVURU EVRAKLARI TESLİM EDİLİRKEN” danışmanınıza teslim etmesi gerekmektedir. Staj dosyalarının eksiksiz olarak Yüksekokulun belirlediği tarihlerde teslim edilmesi uygundur.

6 SMYO Staj Komisyonu Kararları
Staj yeri değişikliklerinde öğrenci yeni staj formu ile birlikte ilgili komisyon üyesine başvurmak zorundadır. Yaz okulu transkriptleri ile staj tarihlerini karşılaştırılması sureti ile yaz okulu döneminde staj yapılabilir. Herhangi bir nedenle stajını tamamlamayan, bırakan öğrenciler en geç 3 iş günü içinde durumunu belirten bir dilekçe ile öğrenci işlerine bildirmek zorundadır. Staj yapılacak yerlerin seçimi ile ilgili her program için ilgili danışman öğretim elemanları öğrencileri yönlendirecektir.

7 Zorunlu Staj Formu (FR-24-00) Son Teslim Tarihi: 23.05.2013
Belirtilen tarihlerde öğrencilerin zorunlu staj formunu üç nüsha olarak staj yerlerine onaylatmaları gerekmektedir. Öğrencinin işyerinde cumartesi çalışıldığına dair belge ibrazı durumunda anılan gün staj tarihine dahil edilir. Cumartesi çalışıldığına dair belge zorunlu staj formu ile birlikte ilgili komisyon üyesine gösterilmelidir.

8 Staj Dosyası Dosyaların temini; 14-23 Mayıs 2014 tarihleri arasında Öğrenci işlerinden temin edilebilir. Dosya işlemleri ile ilgili bilgiler danışman öğretim görevlisinin yönlendirmesiyle gerçekleşecektir.

9 Staj Dosyası Staja başlarken Staj defterinin kapak sayfası tükenmez kalem ile doldurulmalıdır.

10 Staj Dosyası Staj defterinin ilk sayfasında sizlere staja gitmeden önce ve gittiğiniz yapmanız gerekenleri sırasıyla anlatan bir şema vardır.

11 Staj Dosyası İkinci sayfada staj yapacağınız işletmeye ithafen bir yazı mevcuttur. Kontrol, kaşe ve imzalar için işletmenizdeki staj sorumlusuna defteri teslim ederken bu sayfayı okumasını rica ediniz.

12 Staj defterinin sonraki sayfası; Staj ile ilgili düzenlemeleri ve ayrıntıları bulabileceğiniz sayfadır.

13 Staj dosyası Bu sayfada staj dosyası hazırlarken dikkat etmeniz gereken hususlar ana başlık halinde verilmiştir. Staj danışmanınız bu başlıklara yenilerini ekleyebilir ya da mevcut başlıklarından bir kısmını çıkarabilir.

14 FR – 24 – 00 formu Bu form, sunumun başında açıklanan, staja başlamadan önce staj yerinin belirlenmesi amacıyla doldurulacak formdur. İlgili alanları dolduracağınız bu form, staj yapacağınız işletmenin kaşe ve imzası alındıktan sonra FR – formu ile birlikte staj danışmanının onayına sunulur.

15 FR – 25 – 00 formu Bir önceki form olan FR – 24 – 00 formu işletme tarafından onaylandıktan sonra bu formdaki dilekçe doldurularak ikisi birlikte danışman onayına sunulur.

16 FR – 26 – 00 formu Staj yeriniz kabul edilirse, bu form danışmanınız tarafında doldurularak işletmeye teslim edilmek üzere kitapçığın içinde size teslim edilir. Staja başlarken bu formu diğer belgelerle birlikte işletmenize teslim etmelisiniz.

17 FR – 27 – 00 formu Staj bitiminde dosyanızı okula teslim ederken doldurmanız gereken formlardan birisi budur. Bu form 2 bölümden oluşur. Alt kısım staj danışmanınız tarafından doldurulacaktır.

18 FR – 28 – 00 formu Bu formun, kitapçıktan ayrılarak staj yaptığınız işyeri tarafından doldurulup, işletme antetli ya da kaşelenip imzalanmış kapalı zarf içinde, staj dosyalarınız ile birlikte danışmanınıza teslim edilmesi , ya da işletme tarafından okula posta, kargo gibi araçlarla gönderilmesi gerekir.

19 Siz ya da staj yaptığınız işletme bu formu kullanmayacaktır.
FR – 29 – 00 Formu Stajınız esnasında danışmanınız sizi denetlemeye gelirse bu formu kullanacaktır. Siz ya da staj yaptığınız işletme bu formu kullanmayacaktır.

20 FR – 30 – 00 Formu Bu formu, işyerinde staj yaptığınız tarihleri, bölümü ve yaptığınız işin kısa tanımlarını içerecek şekilde doldurup, işyerindeki yetkiliye kaşe ve imzalı olacak şekilde onaylatmanız gerekmektedir.

21 FR- 31 – 00 Formu Bu formdan 30 adet çoğaltıp, Günlük yaptığınız işleri, her gün yazarak doldurmalısınız, alt kısımda yer alan “konusu” kısmına o gün yapılan işin kısaca konusunu ve tarihini yazarak her sayfayı işyeri yetkilisine kaşe ve imzalı olarak onaylatmalısınız.

22 FR – 32 – 00 Formu Stajınız bittikten sonra, staj ile ilgili tüm evrakları teslim ederken kullanacağınız teslim formu budur. Bu form 2 parça halindedir ve teslim onayı aldıktan sonra bir parçası sizde kalacaktır.

23 Dikkat Edilecek Husular
Staj defteri ve formlar öğrencinin sorumluluğundadır. Staj defteri teslimi sadece stajı yapan öğrenci tarafından teslim edilebilir. Staj dosyası okula teslim edilirken, staj komisyonunda incelemeye almadan önce teslim esnasında staj danışmanı ön inceleme ve gerekirse öğrenci ile stajı hakkında kısa mülakat yapabilir. Ön inceleme veya mülakat yapılmış olması ilgili stajın komisyondan geçtiği anlamına gelmemektedir. Staj yaptığınız yerde imkanınız olduğu sürece işlerinizle veya işletme ile alakalı (form, belge, resim, broşür vs. gibi) materyal getirip staj dosyanızla beraber teslim etmeniz komisyon kararında etkili olacaktır. Bu materyalleri alırken işletmenizden izin almanız gerektiğini unutmayınız.

24 BaşarILAR DİLERİZ


"STAJ İŞLEMLERİ." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları