Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

STAJ BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "STAJ BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI"— Sunum transkripti:

1 STAJ BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI
T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ Uluborlu Selahattin Karasoy Meslek Yüksekokulu STAJ BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI

2 STAJ NEDİR? Öğrencilerin kendi programları ile ilgili iş yerlerinde ve okul bünyesinde 30 (otuz) iş günü çalışma faaliyetidir. Bu faaliyeti başarıyla yerine getiremeyen öğrenciler mezun olamazlar.

3 STAJIN AMACI Meslek Yüksekokullarında öğrenim gören öğrencilerin, kendi programları ile ilgili iş yerlerinde ve okul bünyesinde: Mesleki bilgi ve becerilerini artırmaları, İş yerlerine uyum sağlamalarını kolaylaştırmak.

4 STAJ YAPABİLME ŞARTLARI
Sadece 4. yarıyıl sonunda staj yapılır ve bu öğrencilerin: Ortak zorunlu dersler haricinde iki ve/veya dört yarıyılın derslerini en az bir defa almaları, Mutlaka devam şartını yerine getirmeleri gerekir. 4

5 STAJ TAKVİMİ İşlemlerini yapmayan ve
Belirtilen tarihler arasında İşlemlerini yapmayan ve Stajda başarısız sayılan öğrenciler Bir sonraki staj döneminde yeniden staj yapabilirler.

6 STAJDA YAPILACAKLAR: 1. ADIM
Web sayfamızdan Öğrenci tarafından (Öğrenci işleri / Staj İşlemleri linkinde var) “FORM A (İşyerinin Staj Kabulü ve Staj Komisyonu Onay Formu)” alınır. İlgili yerler öğrenci ve işyeri tarafından doldurulur, staj yapılacak iş yerine onaylatarak staj danışmanına getirilir.

7 Önemli Not * İşyerinin Staj Kabulü ve Staj Komisyonu Onay Formu olan Form A’ da dikkat edilmesi gereken en önemli maddelerden biri; “Yukarıda bilgileri verilen öğrencinin işyerimizde ../../.. tarihinden itibaren staj yapması uygundur.” maddesidir.

8 FORM A Öğrenci ve İş Yeri sahibi tarafından staj takvimi baz alınarak doldurulması gereken bir maddedir. Belirtilecek tarih öğrencinin sigortasının başlayacağı tarih olduğundan, tarih nihai (kesin) olmalıdır.

9 STAJDA YAPILACAKLAR: 2. ADIM
Staj Komisyonu başvuruları değerlendirir. Staj yerinin kabul edilmeme ihtimali olduğu için öğrencilerin staj başvurularını SON GÜNE BIRAKMAMALARI gerekir.

10 STAJDA YAPILACAKLAR: 3. ADIM
Staj yerleri kabul edilmeyen öğrenciler için yeniden başvurular kabul edilir, Staj Komisyonu toplanarak yeni başvuruları değerlendirir ve kararını verir. Öğrenciler Staj Danışmanlarından kararı öğrenebilir.

11 STAJDA YAPILACAKLAR: 4. ADIM
Staj dosyaları (1 adet) okuldan alınır . Staj yapacak öğrenci tarafından iş yerine götüreceği resmi yazı FORM B (1 adet) web sayfasından alınacaktır. İş yerine teslim edilecektir. “FORM C (Gizli Staj Değerlendirme Formu)” (1 ADET) web sayfasından alınacaktır.

12 FORM B İş yerine verilecek okulun yazısı (1 adet)
12

13 Staj Dosyası (Dağıtım Cetveli)
1 - 30 Mutlaka DOLDURUL-MALIDIR 30 İMZA VE KAŞE

14 Staj Dosyası (Sayfa Örneği)
Staj Dosyasındaki sayfalar öğrencinin kendi el yazısı ile doldurulacaktır. Bilgisayar çıktısı KESİNLİKLE kabul edilmeyecektir. Staj sayfalarının altında bulunan kontrol kısmı işyeri yetkilisi tarafından onayla-nacaktır. Kontrol kısmında imza ve mühür olmayan staj dosyası kabul edilmeyecek-tir.

15 FORM C (Gizli) Staj Değerlendirme Formu (1 Adet) “Çalıştığı Birim” Kısmı, eğer öğrenci işyerinde tek bir birimde çalıştı ise 1 sütun, eğer birden fazla birimde çalışılmış ise diğer sütunlarda doldurulacaktır.

16 STAJDA YAPILACAKLAR: 5. ADIM
30 iş günü staj yapılacaktır. (Çalışılmayan günler ile Pazar günleri dikkate alınmaz. Cumartesi günleri staj yapılmış ise işyeri yetkilisi tarafından Cumartesi günleri staj yapıldığına dair belge staj dosyasına eklenmesi gerekmektedir.)

17 STAJDA YAPILACAKLAR: 6. ADIM Staj Belgelerinin Teslimi
Öğrenciler Staj Dosyası ve Gizli Staj Değerlendirme Formu-C’ yi belirtilen tarihte okula teslim etmiş veya göndermiş olacaklardır. Belgelerin zamanında müdürlüğümüze ulaşıp ulaşmadığından öğrenciler bizzat sorumludur. Bu tarihe kadar getirilmeyen staj dosyası bir sonraki Staj dönemine kalır. Bu durumdaki öğrencilerin yeniden kayıt yaptırmaları gerekmektedir.

18 STAJDA YAPILACAKLAR: 7. ADIM
Staj Evrakların İncelenmesi Aşaması Staj defterinin ve belgelerinin okul tarafından incelenmesi ve onaylanması; Staj defterinin ve belgelerinin öğrenciler tarafından teslim tarihi , STAJ TAKVİMİNDE belirtilen tarihe kadardır.

19 Önemli Not Askeri okullar ve diğer erken kayıt yapan birimlere başvuracak olan öğrencilerin; Problemler yaşamamaları açısından staj takviminde belirtilen tarihe kadar staj evraklarını teslim etmiş olmaları gerekmektedir.

20 Staj Komisyonun Değerlendirme Esasları-I
Staj evrakları süresi içerisinde teslim edilmelidir. Staj kesintisiz devam etmelidir.

21 Staj Komisyonun Değerlendirme Esasları-II
Öğrenciler staj yaptıkları işyerlerinin çalışma koşullarına, disiplin ve iş emniyeti kurallarına uymak zorundadırlar. Aksine hareket eden, izinsiz ve mazeretsiz 3 (üç) gün üst üste veya staj dönemi boyunca staj süresinin % 10’u  oranında devamsızlık yapan stajyerin staj yükümlülüğünü yerine getirip getirmediğine veya okul bünyesinde tamamlatmaya Meslek Yüksekokulu Staj ve Eğitim Uygulama Kurulu yetkilidir.

22 Staj Komisyonun Değerlendirme Esasları-III
Staj süresi herhangi bir nedenle (Resmi kuruluşlardan alınmış sağlık raporu dahil) eksik kalmış öğrenciler, eksik kalan süreyi bir sonraki staj döneminde tamamlarlar. 5. Staj sonunda; öğrencilerin staj dosyası, gizli staj değerlendirme formu, varsa kontrol raporları diğer belgeler MYO Staj Komisyonu’nca değerlendirilir.

23 Staj Kurulunun Değerlendirme Esasları-IV
Gerekiyorsa dosya üzerinde düzeltmeler yaptırılabilir. Gerekli görülmesi durumunda ilgili öğrenci mülakata çağrılabilir.

24 Staj Kurulunun Değerlendirme Esasları-V
Tüm gerekli olan yükümlülükler yerine getirilmişse; staj sonucu, “kabul edilmiştir (G)”, “red edilmiştir (K)” veya “ günlük kısmı kabul edilmiştir” şeklinde karara bağlanır ve ilan edilir.

25 Sık Sorulan Sorular ve Cevaplar
Boş Form A Belgesini ailem okul web sayfasından alıp, iş yerine onaylatsa, geriye bana faksla gönderse Komisyonca kabul görür mü ? Kabul görür. Fakat Islak imzalı olan Belgenin aslının Staj Dosyası almaya gelirken getirilmesi gereklidir.

26 Sık Sorulan Sorular ve Cevaplar
Nerelerde staj yapabilirim. Nerelerde Staj yapabileceğinize dair bilgiler sonraki sayfada bulunmaktadır.

27 Nerelerde Staj Yapılabilir ?
Bilgisayar Teknolojileri Bölümü Staj Yapılacak Birimler ÖZEL SEKTÖR KAMU SEKTÖRÜ Bilgisayar Programcılığı Bilgisayar Satış Ofisleri Bilgi İşlem Merkezi bulunan kurumlar Bilgisayar Teknik Servisleri Bilgisayar yazılımı ve/veya Web hizmeti veren kuruluşlar Bilgisayar Teknolojisi İnternet ve Ağ Teknolojisi Bilgi İşlem Merkezi bulunan Firmalar Web tasarımı ve hosting hizmeti veren kurumlar Çalışan veya müşterilerine Ağ ve sistem yönetimi hizmeti veren her türlü özel kurumlar

28 Nerelerde Staj Yapılabilir ?
Elektronik ve Otomasyon Bölümü Staj Yapılacak Birimler ÖZEL SEKTÖR KAMU SEKTÖRÜ Elektronik Teknolojisi Elektronik Cihaz Yetkili servisleri TEDAŞ Telekom Elektronik Cihaz Üretim fabrikaları Elektro. – Haberleşme Teknolojisi GSM Firmaları Bilişim sistemleri üzerine çalışan firmalar Kontrol ve Otomasyon Teknolojisi Otomasyon firmaları Termik ve Hidroelektrik santralleri Aselsan Havelsan PLC kullanılan fabrikalar Makine kumanda odası bulunan fabrikalar

29 Nerelerde Staj Yapılabilir ?
Mimarlık ve Şehir Planlama Bölümü, Toptan ve Perakende Satış Bölümü ve Staj Yapılacak Birimler ÖZEL SEKTÖR KAMU SEKTÖRÜ Harita ve Kadastro Harita Şirketleri Bel. Fen işleri, İmar veya Harita Müd. Bay. Ve İskan Bak. ve İl Müdürlükleri Doğalgaz şirketleri Tapu Kad. Gen. Müd. ve İl Müd. DSİ, Karayolları, TEDAŞ İnşaat Şirketleri (Harita işi yapan) Tapu Sicil Müdürlükleri Emlak ve Emlak Yönetimi Emlak Büroları Emlak Değerleme Şirketleri Bankalar

30 Sık Sorulan Sorular ve Cevaplar
Stajımı hangi tarihler arasında yapabilirim ? Stajınızı yapabileceğiniz tarihleri Staj Takvimi Linkinden öğrenebilirsiniz.

31 Sık Sorulan Sorular ve Cevaplar
Stajım süresince yapılacak olan iş yeri kaza sigortasını, staj yaptığım İşletme mi yapacak Okul mu yapacak ? Bilgilerinizin eksiksiz olması halinde Sağlık Sigortanızı Okulunuz yapacaktır. Sigorta yapılmadan öğrencilerimiz Staj yapamayacaktır. Sigorta yapılmadan yapılan staj geçersiz sayılacaktır.

32 Sık Sorulan Sorular ve Cevaplar
Stajımın Zorunlu olduğuna dair işyeri belge isterse bu belgeyi nasıl alacağım? Staj defteri alırken Form B’de stajınızın zorunlu olduğuna dair not bulunmaktadır.

33 Sık Sorulan Sorular ve Cevaplar
Yaz okulu ile beraber stajımı aynı zamanda yapabilir miyim ? Hayır yapamazsınız. (SDÜ Mes. Yük.Ok. Staj Yönergesi, Dördüncü Bölüm, 15. Maddeye Bakınız)

34 Sorularınız için ; Adres: Süleyman Demirel Üniversitesi
Uluborlu Selahattin Karasoy Meslek Yüksekokulu Uluborlu/ISPARTA Tel: Faks: Url: Mail :


"STAJ BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları