Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

“Staj ile ilgili bilmek istedikleriniz…”

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "“Staj ile ilgili bilmek istedikleriniz…”"— Sunum transkripti:

1 “Staj ile ilgili bilmek istedikleriniz…”
KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ Staj Rehberi “Staj ile ilgili bilmek istedikleriniz…”

2 Amaç ve Genel Hususlar Stajın amacı, öğrencilerin, öğrenim gördükleri programlar ile ilgili iş alanlarını tanımalarını ve iş yerlerindeki uygulamaları öğrenmelerini, eğitim ve öğretim yoluyla edindikleri bilgi ve becerileri uygulayarak deneyim kazanmalarını sağlamaktır. Staj, lisans derecesini alabilmek için derslerin haricinde yapılması zorunlu bir çalışmadır. Staj yapacak öğrenciler sorumlu oldukları Staj Yönergesini dikkatlice okumalıdırlar. Staj ile ilgili ilanlar bölüm sitesindeki Staj Faaliyetleri sayfasında yer almaktadır.

3 Staj Süresi Zorunlu staj 60 iş günüdür (kabul edilen gün sayısı).
Bölüm staj komisyonunun değerlendirmesi neticesinde stajın tamamı veya bir bölümü kabul edilir. Belirtilen hususlara aykırılık gözlendiğinde ise tamamen reddedilebilir. Bir iş yerinde lisans eğitimi boyunca toplam 40 günden fazla staj yapılamaz (bu 40 gün aynı sene içinde olabileceği gibi farklı yıllara da bölünebilir). Bir staj en az 15 iş gününden oluşabilir (daha az kabul edilmez). Resmi tatil günlerinde staj yapılamaz. Cumartesi günleri (resmi olarak) çalışan şirketlerde Cumartesi günleri de staj yapılabilir. Stajlar yaz tatillerinde veya sömestr tatillerinde yapılabilir (dönem içinde değil). Bütün derslerini tamamlamış veya ders devam mecburiyeti olmayan öğrenciler dönem içinde de staj yapabilir.

4 Staj Yeri Öğrenci stajını yurtiçinde veya yurtdışında bölümü ile ilgili bir alanda faaliyet gösteren ve en az bir Bilgisayar veya Elektronik mühendisi (Elektrik-Elektronik Müh. kabul edilebilir ama Elektrik Müh kabul edilmez) bulunan kuruluşta yapmak zorundadır. Bölümümüze gelen bir stajyer alımı ilanı bölüm sitesindeki Staj Faaliyetleri bölümünde ilan edilir. Bilgisayar alım-satımı işiyle uğraşan firmalarda staja izin verilmemektedir. Stajyer alımına izin verilmeyen başka yerler olduğunda bölüm sayfasında ilan edilmektedir. En önemlisi, Öğrencilerin, Bölüm Staj Yönetmenliğini dikkatle okumaları ve stajlarını yönetmenliğine uygun yapmalarıdır. Staj Yönetmenliği Bölüm sayfasında mevcuttur.

5 Staja Başlama Staja başlamak için bölümde 4 yarıyıl eğitim almış olmak gerekir. Staj başvurusu için bölüm sayfasındaki “Zorunlu Staj Formu” (Şekil1) 2 nüsha şeklinde doldurulup bölüm sekreterliğine stajın başlangıç tarihinden en az 20 gün (bu sınırlama aşılmayacaktır) önce teslim edilmelidir. Staj için bölüme yapılan başvuruların son tarihi yarıyıl bitiminden 1 hafta öncesidir. Staj için başvuruda bulunan öğrenciden kurum veya kuruluş tarafından eğer staj yapma gerekliliğine dair bir belge istenirse bölüm sekreterliğinden temin edilebilir. Staja başlamadan önce resimli ve soğuk damgalı “Staj Sicil Fişi” ve “Staj Defteri” Öğrenci İşlerinden temin edilmelidir. Staj sicil fişi (2 sayfa) staja başlamadan önce fotoğraf yapıştırılarak öğrenci işlerinde onaylattırılmalıdır. Staj yeri kabul edilip onaylanan öğrenci belirtilen yerde staj yapmak zorundadır. Staja başlayacak olan öğrencinin staj esnasında ne ile uğraşacağı konusunda bilgi edinmesinde yarar vardır.

6 Zorunlu Staj Formu (2 nüsha)
Formdaki bütün bilgilerin eksiksiz biçimde doldurulması gerekmektedir. Resminizi yapıştırmayı unutmayın (renkli fotokopi de kabul ediliyor) Formdaki bütün bilgiler doldurulduktan sonra sekreterliğe teslim edilecek ve Staj Komisyonu Başkanı imzasını atacaktır. Staj başvurunuzda ya da işlemlerinizde bir sorun olduğu takdirde size bu adresinden ulaşılacaktır. İmzaları unutmayın Başlangıç, bitiş tarihlerine dikkat edin (izin ve tatilleri hesaba katın), kaç iş günü staj yapacağınızı da belirtin Şekil-1

7 Staj Dosyalarının Hazırlanması ve Teslimi
Staj dosyaları (tercihen) bilgisayarda veya elde doldurulabilir. Staj dosyaları bölüm staj komisyonunun belirlediği zaman (bölüm sayfasında ilan edilecektir) dahilinde teslim edilmelidir. Bölüm sayfasında bulunan anketlerden “öğrencinin staj yaptığı kurum/kuruluşu değerlendirme anketi” ve “öğrencinin kendi stajını değerlendirme anketi” öğrenci tarafından doldurulup staj dosyası ile birlikte teslim edilmelidir. Staj sicil fişi ve “kurum/kuruluşun stajyeri değerlendirme anketi” staj yaptıran mühendis tarafından doldurulup kapalı zarf içinde ve onaylı şekilde teslim edilmelidir. Anketlerin hiçbir şekilde nota etki etmeyeceği bilinerek içtenlikle doldurulması istenmektedir. Staj yaptıran mühendisin diploma fotokopisi de staj dosyası ile birlikte teslim edilmelidir. Diploma fotokopisi elde edilemezse mühendisin mezun olduğu üniversite, bölüm, mezuniyet yılı ve diploma numarası staj sicil fişine mühendis tarafından yazılmalıdır. Şekil-2 Diploma fotokopisi ve anketler

8 Staj Dosyası Yapısı Teslim edilecek olan staj dosyası kapak, haftalık çalışma çizelgeleri ve iç sayfalardan oluşmalıdır. Haftalık çalışma çizelgeleri ve iç sayfaların şablonu Staj Faaliyetleri sayfasında yer almaktadır (isteyen öğrenciler kullanabilir). Haftalık çizelgede her bir hafta için ayrı ayrı imzalar (öğrenci ve mühendis) atılmalıdır. Her iş günü için en az 1 sayfa yazmalısınız Sayfanın üstündeki bilgiler doldurulmalı Kapaktaki bilgiler unutulmamalı Çok büyük resimlerden ve fontlardan kaçınılmalı Her sayfanın altında mühendisin parafı olmalı Şekil-3

9 Staj Sicil Fişi Öğrenci işlerinden staj dosyası ile birlikte temin edilen staj sicil fişi (2 sayfa) staja başlamadan önce fotoğraf yapıştırılarak öğrenci işlerinde onaylattırılmalıdır. Stajınız tamamlanınca staj yaptıran mühendis tarafından bilgiler ve notlar (size gösterilmeden) doldurulmalıdır. İmzalar ve mühürler unutulmamalı Staj Sicil Fişi (2 sayfa) ve kurum/kuruluşun stajyeri değerlendirme anketi kapalı zarf içinde onaylanmış biçimde verilmelidir. Şekil-4

10 Stajların Değerlendirilmesi
Staj raporlarının incelenmesi sonucunda staj evrakında ve belgelerinde tahribat yapan veya staj yerine devam etmediği halde staj raporu düzenleyip teslim ettiği belirlenen öğrenciler hakkında soruşturma açılır. Birbirine büyük oranda benzeyen, bir başka staj dosyasından kopya edildiği izlenimi uyandıran staj dosyalarının her ikisi ya da büyük oranda kitaplardaki bilgileri içeren bir staj dosyası Bölüm Staj Komisyonu tarafından tamamen reddedilir. Staj inceleme sonuçları Bölüm Staj Komisyonu tarafından belirlenen tarihte ilan edilir. Staj dosyaları 3 ana başlık altında incelenir: Düzen (Yazı-şekil uyumu, sayfaların yapısı, dağınıklık, dosya ciltlenmiş mi…) İlgi (Konunun Bilgisayar Müh. ile olan ilgisi ve güncelliği…) İçerik (Bir proje ile uğraşılmış mı, öğrenilen bilgi en iyi şekilde sunulabilmiş mi…) Staj yapan öğrencilerin en az bir projede yer almaları istenmekle beraber, proje yapmayan öğrencilerin güncel konularla ilgili kapsamlı bir çalışma yapmaları da geçerli sayılmaktadır. Bu inceleme sonucunda verilen notlar ile staj sicil fişindeki notlar birleştirilerek geçerli gün sayısı hesaplanır. Staj komisyonu tarafından gerekli görüldüğü takdirde öğrenciler sözlü sınava alınabilirler.

11 Kısaca İşlem Adımları Staj yapmaya hak kazanmış bir öğrencinin izlemesi gereken işlem adımları kısaca özetlersek (işlemleri yaparken bilgilerin ve imzaların eksik olmamasına dikkat edin): 1. Zorunlu staj formu staj başlangıç tarihinden 20 gün önce 2 nüsha olarak doldurulup sekreterliğe teslim edilmeli. 2. Staj dosyası ve sicil fişi Öğrenci işlerinden temin edilmeli ve sicil fişine fotoğraflar yapıştırılarak Öğrenci İşlerinde mühürlettirilmelidir. 3. Zorunlu staj formunda belirtilen tarihte staja başlanmalıdır. 4. Staj dosyası ve anketler gereği gibi doldurulmalı ve imzalanmalıdır. 5. Staj sicil fişi ve kurum/kuruluşun stajyeri değerlendirme anketi doldurulup kapalı bir zarf içinde imzalanmış olarak teslim edilmelidir. 6. Staj dosyası, staj yaptıran mühendisin diploma fotokopisi ve diğer anketler ise elden açık olarak teslim edilmelidir. 7. Sonuçlar belirtilen tarihlerde internet üzerinden öğrenilecektir.

12 İyi bir staj geçirmeniz dileğiyle…
Bölüm Staj Komisyonu


"“Staj ile ilgili bilmek istedikleriniz…”" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları