Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Boyun kitleleri DR EMİN KARAMAN.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Boyun kitleleri DR EMİN KARAMAN."— Sunum transkripti:

1 Boyun kitleleri DR EMİN KARAMAN

2 Boyun kitleleri Sık Tüm yaş gruplarında Ayırıcı tanısı çok karmaşık
Sistematik yaklaşım

3 Tanısal yaklaşım Hastanın yaşı Kitlenin yerleşimi
Öykü, ayrıntılı muayine Tanısal testler

4

5 Kitlenin yerleşimi Konjenital kitleler: bilinen yerleşim
Edinsel kitleler: degişik yerleşim Metastatik kitleler: primer lezyon konusunda anahtar

6 Öykü Gelişim süresi Eşlik eden semptomlar(disfaji,otalji,disfoni)
Alışkanlıklar(sigara,alkol) Geçirilmiş ameliyat ve ya radyoterapi

7 Fizik muayine Kitlenin muayinesi: yeri,boyutu,hareketliliği

8 Fizik muayine Tam bir baş-boyun muayinesi
kulaklar,nazal kavite,oral kavite,orofarenks,nazofarenks,hipofarenks,larenks,skalp,yüz cildi,tiroid,boyun palpasyonu

9 Fizik muayine Sistemik muayine: sistemik lenfoadenopati araştırılmas
Enfeksiyon hastalıkları,onkoloji,hematoloji konsultasyonu (serolojik,mikrobiolojik incelemeler)

10 Ampirik antibiyoterapi
Enflamatuar kitle şüphesi İki haftalık antibiyotik tedavisi İleri tethikler için izleme

11 Tanı incelemeleri İİAB Hemogram sed., crp Akciğer grafisi
Ultrasonografi(USG) Bilgisayar Tomografi(BT) Magnetik Rezonans (MR) Sintigrafik incelemeler Pozitron Emisyon Tomografi(PET) İİAB

12 Erişkinde boyun kitlesi
Tek yanlı solid nödül aksi ispatlanana kadar metastatik kabul edilmelidir(%80) %80 malign %80 skuamoz hücreli kanser

13 Erişkinde boyun kitlesi
Unilateral seroz otit nazofarenks ca Normal otoskopi+ipsilateral otalji tonsil dilkökü,supraglottik,hipofarenks

14 Erişkinde boyun kitlesi
Panendoskopi Biopsi( İİAB,İnsizyonel,eksizyonel)

15 Boyun kitlesi etiyoloji
Konjenita/gelişimsel Neoplastik İnflamatuar

16 Konjenital/gelişimsel
Epidermal ve ya sebase kistler Brankial yarık kistleri Tiroglossal duktus kistleri Vaskuler kitleler

17 Konjenital/gelişimsel
Epidermal ve ya sebase kistler Brankial yarık kistleri Tiroglossal duktus kistleri Vaskuler kitleler

18 Konjenita/gelişimsel
Epidermal ve ya sebase kistler Brankial yarık kistleri Tiroglossal duktus kistleri Vaskuler kitleler

19 Konjenital/gelişimsel
Epidermal ve ya sebase kistler Brankial yarık kistleri Tiroglossal duktus kistleri Vaskuler kitleler

20 Neoplaziler Primer Metastatik

21 Primer tümörler Tiroid kitleleri Lenfoma Tükrük bezi tümörleri
Karotid cismi tümörleri Nörojenik tümörler

22 Tiroid kitlelri Ön boyun kitlesine neden olur Çocuklarda:
- en sık neoplazi - erkek predominansı - malignite insidansı yüksek Erişkinde - kadın predominansı - genellikle benign

23 Lenfoma Çocuk ve genc erişkinlerde sık
Hodckinli çocukların %80-de boyunda kitle vardır Semptomlar ateş lenfadenopati hepatosplenomegali hassas olmayan kitle

24 Tükrük bezi tümörleri Tükrük bezi lokalizasyonunda kite:
benign-kitle dışında asemptomatik malign- hızlı büyüme,cilte fiksasyon,sinir tutulumu

25 Karotis cismi tümörü Pulsatil,sıkıştırıla bilir kitle
Lateral/medial yönde mobil,superio/inferior yiönde immobil

26 Lipoma Asemptomatik Genellikle 30 yaşın üzerinde
Yumşak ,iyi sınırlı kitle

27 Enflamatuar hastalıklar
Akut lenfadenit Granulamatoz lenfadenit

28 Akut Lenfadenit Çok sık(özellikle 1 yaş altında)
Sistemik enfeksiyon belirtileriyle beraber hassas nod İzlemekle birlikde antibioterapi İİAB endikasyonları: tedaviye yanıtsız aktif enfeksiyon durumu hızlı büyüme tek ve asimetrik nodal kitle supraklavikuler kitle aktif enf. bulgusu olmayan sebat eden kitle

29 Granulamatoz lenfadenit
Enfeksiyon haftalar ,aylar boyunca gelişir Minimal sistemik yakınma ve bulgular Sık rastlanan etiyoloji; TB,atipik TB,kedi tırmığı hastalığı,aktinomikoz,sarkoidoz sert,cilte yapışık kısmı fikse kitle

30


"Boyun kitleleri DR EMİN KARAMAN." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları