Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

PAROTİS BEZİ BÜYÜMELERİ

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "PAROTİS BEZİ BÜYÜMELERİ"— Sunum transkripti:

1 PAROTİS BEZİ BÜYÜMELERİ
Dr.Şahin ÖĞREDEN

2 ANATOMİ Tükrük bezleri majör ve minör olmak üzere ikiye ayrılır.
MAJÖR TÜKRÜK BEZLERİ Parotis, submandibuler, sublingual bezler iken minör tükrük bezleri üst solunum yoluna yerleşmiş sayıları kadar olan bezlerdir.

3

4 PAROTİS GLAND Yüzün her iki tarafına fossa retromandibularise yerleşmiş olan en büyük tükrük bezi,14-30gr arasında değişen bir ağırlığa sahiptir. Derin boyun fasyasının süperficial tabakası ile kaplıdır.Bu fibröz kılıf bezin derinliklerine doğru bölmeler yaparak ilerleyip bezi kompartmanlara ayırır.

5

6 KOMŞULUKLARI Önde ;Ramus mandibula ve onu örten kasların kenarları ile komşudur.(Masseter ve medial pterygoid kas) Arkada; Proc.mastoideus, M.sternocleidomatoideus Arka altta; M.digastrikusun arka karnı

7

8 Üst uç Dış kulak yolu ve çene ekleminin arka yüzü ile komşudur
Üst uç Dış kulak yolu ve çene ekleminin arka yüzü ile komşudur.Üst uçdan Art.temporalis superficialis, N.aurikulotemporalis bez dokusundan çıkar. Parotis fasyası alt uçda submandibuler bezden parotisi ayırır. A.carotis ext., V.Jug ext., N.Facialis,N.aurikulotemperalis parotis bezinin içinden geçer. A.carotis ext. bezin arka iç yüzüne yakın kesiminden beze girer ve burada mandibula hizasında uç dallarına ayrılır

9

10

11 DUCTUS PAROTİDEUS (STENON KANALI)
Arcus zygomatikusun altında olmak üzere tragusdan dudak komissürüne çekilen bir çizgi üzerinde masseterin ön kenarına kadar ilerler. Burda birden içeri doğru bükülerek corpus adipozum buccayı geçip m.buccinatoru deler ve ikinci üst molar dişin bukkal yüzü hizasında vestibulum orise açılır. 3,5-6cm uzunluğunda 0,5cm genişliktedir .

12

13 Bezin arteriyel kanlanması eksternal karotis arterden
Venöz drenajı ise eksternal juguler vene olur. Sinir innervasyonu n. glossofaringeus’ tan kaynaklanır.

14 Öykü ve fizik muayene Başlangıç/süre Travma öyküsü Özgeçmiş Ağrı,kilo kaybı Tam KBB muayenesi Unilateral veya bilateral Tek veya birden çok bez Kulak muayenesinde otore Eritem hassasiyet Tükrük bezinde büyüme Labaratuvar Kültür/antibiyogram HİV romatolojik faktörler Biyopsi,BT,MR,siyalogrfi

15

16 Romatolojik faktörler
Akciğer grafisi Dudak biyopsisi PPD , İİAB Romatolojik faktörler Sistemik hastalık Sjögren sendromu Lenfoma Tüberküloz Sarkoidoz Parotis bezinde büyüme Lokalize hastalık

17 Neoplazmlar Benign,malgn metastatik Bilateral yada Multıpl bezler Lokalize hastalık Rekürren,kronik siyaloadenitler unilateral Akut siyaloadenit

18 Rekürren ,Kronik Siyaloadenit
Siyalolitiyazis, striktür veya siyalektaziye sekonder gelişen obstrüksiyon sonucu oluşur.

19

20 Tükrük sekresyonunda azalma ve staz vardır
Tükrük sekresyonunda azalma ve staz vardır.Hastalar yemek esnasında artan parotis ağrı ve şişliğinden yakınırlar.

21 Tedavide ilk olarak taş yada striktüre predispozan faktör düzeltilmeli,akut ataklarda siyalogoglar , masaj ,antibiyotikler kullanılmalıdır.

22 Hidrasyon,kültür antibiyogram Antibiyotikler,siyalogoglar unilateral
Akut siyaloadenit Şişlik ,ağrı,ateş edinsel Hidrasyon,kültür antibiyogram Antibiyotikler,siyalogoglar unilateral konjenital

23

24 Vasküler malformasyon
Vasküler lezyon Diffüz, yumuşak kitle konjenital Hemanjiom,lenfanjiom Vasküler malformasyon Takip,yada cerrahi Parotiste kitle ve otore 1.Brankiyal ark malformasyonu

25 Acinic cell carcinoma

26 Olguların %90 ı parotiste , %10 u submandibuler ve minör bezlerde görülür.Kadınlarda daha sıktır.En önemli özelliği lokal infitratif davranmasıdır.Tedavi cerrahidir.

27 Mukoepidermoid karsinom
Parotisin en sık benign tümörü

28 En sık karşılaşılan malign tükrük bezi tümörüdür
En sık karşılaşılan malign tükrük bezi tümörüdür.Parotis malgnitelerinin %35 ni oluşturur.

29 Low –grade prognoz iyi High –grade prognoz kötü Cerrahi tedavi ilk ve gerekli yöntemdir.

30 Pleomorfik adenom Parotisin en sık benign tümörü

31

32 Hem epitelyal hem de konnektif
dokudan kaynaklanır Tm soliter, sert, yuvarlak yapıda İnce ve tam olmayan kapsüllü, kapsülün uzantıları mevcuttur

33 4-5 dekat % 90 lateral lobta % 6 malignite

34 Basit eksizyonda % 30 nüks
Rekürrens psödopodlara bağlıdır Cerrahi eksizyon (süperfisiyal parotidektomi ) Fasiyal sinir çoğunlukla korunur

35 TEŞEKKÜRLER

36 Çuhruk Ç. Yımaz O. :Tükrük Bezi Hastalıkları: Çelik O (ed)
Çuhruk Ç. Yımaz O. :Tükrük Bezi Hastalıkları: Çelik O (ed). Kulak Burun Boğaz Hastalıkları ve Baş Boyun Cerrahisi,1. Baskı, Turgut Yayıncılık, İstanbul.2002: Çakır N.: Otolaringoloji, Baş ve Boyun Cerrahisi.1.Baskı, Nobel Tıp Kitabevleri .İstanbul 1996 Dr. Celil USLU, Dr. Melik AYVERDİ. Parotis Tümörleri sunumu Myers Kulak , Burun Boğazda Semptomdan Tanıya Tanıdan Tedaviye Algoritmik Yaklaşım Nobel tıp Kitabevleri 2004.


"PAROTİS BEZİ BÜYÜMELERİ" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları