Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ, TIP FAKÜLTESİ, ÜROLOJİ AD

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ, TIP FAKÜLTESİ, ÜROLOJİ AD"— Sunum transkripti:

1 ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ, TIP FAKÜLTESİ, ÜROLOJİ AD
TESTİS TÜMÖRLERİ ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ, TIP FAKÜLTESİ, ÜROLOJİ AD

2 İnsidans ve Epidemiyoloji
٭ABD’de insidans ’de 2.3 ٭Ömür boyu 500’de 1 ٭Her yıl ABD’de 6900 yeni vaka ٭En sık yaş

3 Etyoloji: ٭ Kriptorşidizm; Testis tm riski 3-14kat ٭ Viral orşit, travma, ısı artışı→ atrofi ٭ İn utero östrojen maruziyeti ٭ Genetik faktörler

4 TANI 1- Fizik bakı 2- Skrotal USG 3- Radikal orşiektomi ( kesin tanı )
4- AC grafisi ve batın BT

5 Semptomlar Testisin ağrısız büyümesi %10 ağrılı kitle
%10 olgu metastatik semptomlarla başvurur

6 Tümör belirleyicileri
hCG: - Sinsitotrofoblastik hücrelerden salgılanır. - Koryokarsinom→%100 - Embriyonel Ca → %40-60 - Seminom → %5-10 - Yarılanma ömrü: 24 saat. AFP: - Onkofetal protein - Yolk sac elemanlarından salgılanır. - Koryokarsinom ve pür seminomda salgılanmaz. - Yarılanma ömrü: 5-7 gün.

7 LDH: - Hücresel bir enzimdir.
- Testis tm’e özgü değildir. -İleri evre testis kanserlerinin %80’inde yükselir. PLAP: -İlerlemiş testis tümörlerinde yükselir.

8 Sınıflama Tüm primer testis tümörlerinin %90-95’i germ hücreli tümörlerdir. Germ hücreli testis tm: * Seminom * Embriyonel hücreli karsinom * Teratoma * Koryokarsinom * Mikst hücre tipi

9 Seminom (%35) Üç tipi vardır: * Klasik tip (%85) * Spermatositik
* Anaplastik Üçününde tedavi ve prognozları aynıdır, sadece klinik farklılıklar gösterirler.

10 Embriyonel hücreli karsinom (%20)
İnfantil tip ( Yolc sac tümörü) : Süt çocukları çocuklarda en sık görülen testis tm Yetişkin tip

11 Teratom (%5) Hem çocuk hem de yetişkinlerde
Matür teratom: Ektoderm, endoderm ve mezodermden köken alan selim yapılardır. İmmatür teratom: Undiferansiye yapılar içerir. Malign potansiyeli vardır.

12 Koryokarsinom (%1) Oldukça agresiftir.
Testisin görünümünü değiştirip hacmini artırmadan hematojen yol ile olşan uzak metastazlarıyla kendini gösterir.

13 Mikst hücre tipi (%40) Çoğu teratom ve embriyonel hücreli karsinom karışımı olan teratokarsinomlardır.

14 Germ hücre dışı tümörler
Leydig hücreli tm Sertoli hücreli tm Gonadoblastomlar

15 Testisin sekonder tümörleri
Lenfoma (testisin en sık bilateral tümörü) Lösemik infiltrasyon Metastatik tümörler

16 Metastatik yayılım Hematojen yayılım ( koryokarsinom )
Lenfojen yayılım ( diğer ) Metastatik hastalıkta en sık retroperitoneal lenf nodları tutulumu görülür. Organ metastazlarında ise en sık AC tutulumu görülür.

17 Evreleme Evre I : Testisde sınırlı tm
Evre II :Retroperitoneal lenf nodu tutulumu * IIa : <2 cm * IIb : 2-5 cm * IIc : >5 cm Evre III : Supradiyaframatik lenf nodu tutulumu Evre IV : Hematojen yayılım

18 TEDAVİ Evre I ve IIa seminom : Radikal orşiektomiyi takiben standart tedavi radyoterapidir. 5 yıllık survey : %95

19 Evre I non-seminom : * İzlem * RPLND * Primer kemoterapi 5 yıllık survey % 96

20 İleri evre testis tümörleri :
* Primer tedavi kemoterapidir. * Kemoterapi ile tam cevap alınması durumunda takip * Tm belirteçleri normal sınırlarda olup kitlede tam cevap alınmazsa cerrahi eksizyon uygulanır. * Kemoterapi protokolu , PEB (cisplatin+bleomisin) 5 yıllık survey : % 90-95


"ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ, TIP FAKÜLTESİ, ÜROLOJİ AD" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları