Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

KARACİĞERİN FOKAL LEZYONLARI

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "KARACİĞERİN FOKAL LEZYONLARI"— Sunum transkripti:

1 KARACİĞERİN FOKAL LEZYONLARI
DR. MEDİH ÇELİKTAŞ

2 KC FOKAL LEZYONLAR AMAÇ BENİGN LEZYONLARI İYİ TANIMAK
GEREKSİZ CERRAHİ & KANSER HASTARINDA YANLIŞ EVRELEMEYİ ÖNLEMEK

3 KC FOKAL LEZYONLAR İNSİDENTAL BULGU (US.BT,laparaskopi,laparatomi)
METASTATİK KC ? SİROTİK KC (HCC ?)

4 SORULAR AYIRICI TANI GÖRÜNTÜLEME TEK BAŞINA YETERLİ Mİ?
TEDAVİ GEREKLİ Mİ?

5 SORUN ? GÖRÜNTÜLEME YÖNTEMLERİNDEKİ ÇEŞİTLİLİK
YÖNTEMLERİN BİRLİKTE VEYA HANGİ SIRA İLE KULLANILMASI GEREKTİĞİ

6 KC FOKAL LEZYONLARI Hepatik Kist Hemanjiom FNH HA HCC METASTAZ
Hepatik lipom, anjiomyolipom, infantil hemanjioendoteliıma, mezenkimal hamartoma HCC METASTAZ

7 HEPATİK KİST %2-7 İZLENME Tek veya multipl mm-cm
İnsidental ortaya çıkış Polikistik böbrek hst. eşlik edebilir Malign potansiyel (-) Görüntüleme tanı için TEK BAŞINA YETERLİ

8 HEPATİK KİST

9 HEPATİK HEMANJİOM EN SIK SOLİD KC KİTLESİ iNSİDANS: %1-20
1:5 E/K ORANI TEK veya MULTİPL EN SIK KC SAĞ LOB POSTERİOR SEGMENT, <5cm SANTRAL SKAR & KALSİFİKASYON NADİR <%5 AĞRI: BÜYÜK OLANLAR RÜPTÜR: NADİR MALİGN TRANSFORMASYON: (-) TANI: GÖRÜNTÜLEME TEK BAŞINA YETERLİ Fulcher. J Clin Gastroenterol 2002; 34(4):

10 HEPATİK HEMANJİOM: US HOMOJEN HİPEREKOİK İYİ SINIRLI
De Rave. Scand J Gastroenterol 2002; 37 Suppl 236:

11 HEPATİK HEMANJİOM: BT PREKONTRAST: HİPODENS
ARTERİYEL FAZ: NODÜLER PERİFERAL BOYANMA VENÖZ FAZ: SENTRİPEDAL DOLMA GEÇ FAZ: İZODENS,PERSİSTAN KONTRASTLANMA

12 HEPATİK HEMANJİOM: BT

13 HEPATİK HEMANJİOM: BT KÜÇÜK HEMANJİOMLARDA ATİPİK GÖRÜNÜM
ARTERİYEL+VENÖZ FAZ: HİPERVASKÜLER METASTAZDAN AYRIM,SPESİFİTE Kim. Radiology 2001; 219:

14 HEPATİK HEMANJİOM: MR T1: HİPOİNTENS T2: BELİRGİN HİPERİNTENS
KONTRASTLANMA: BT İLE AYNI METASTAZ İLE AYRIM: KONTRASLI İNCELEMEDE SPESİFİTE %100 Mitchell. Radiology 1994; 193:

15

16 FOKAL NODÜLER HİPERPLAZİ
EN SIK İKİNCİ SOLİD KC KİTLESİ İNSİDENTAL SAĞ ÜST KADRAN AĞRISI (NADİR) KADINLARDA SIKLIK: OK İLE İLİŞKİ: prevelansında artış KONJENİTAL AVM’ye BENİGN HİPERPLASTİK CEVAP

17 FOKAL NODÜLER HİPERPLAZİ
HEPATOSİT,KUPFFER HÜC, PRİMİTİF SAFRA DUKTLARI YÜZEYE YAKIN LOKALİZASYON,<5cm AVM İÇEREN FİBRÖZ SKAR VASKÜLER, KANAMA RİSKİ DÜŞÜK MALİGN TRANFORMASYON: (-) TANI: GÖRÜNTÜLEME HER ZAMAN TEK BAŞINA YETERLİ DEĞİL

18 FOKAL NODÜLER HİPERPLAZİ: US
NORMAL KC İLE AYNI veya DÜŞÜK EKOJENİTE TANI İÇİN YETERLİ DEĞİL

19 FOKAL NODÜLER HİPERPLAZİ: BT
PREKONTRAST: HOMOJEN, İYİ SINIRLI HİPO-İZODENS, SANTRAL SKAR? ARTERİYEL FAZ: HOMOJEN, HİPERDENS GEÇ VENÖZ FAZ: HİPO-İZODENS, HIZLI WASH-OUT, SANTRAL SKARDA GEÇ KONTRASTLANMA

20 FOKAL NODÜLER HİPERPLAZİ: BT

21 FOKAL NODÜLER HİPERPLAZİ: MR
T1-T2 AĞIRLIKLI GÖRÜNTÜLER: KC İLE AYNI İNTENSİTE BT İLE AYNI KONTRASTLANMA PATERNİ

22 FOKAL NODÜLER HİPERPLAZİ: MR
FİBRÖZ SEPTALARIN OLUŞTURDUĞU ARABA TEKERLEĞİ GÖRÜNÜMÜ SANTRAL SKAR VİZÜALİZASYONU

23 HEPATİK ADENOM GENÇ BAYANLAR: OK VE GEBELİK
ERKEK: ANABOLİK STEROİD,GLİKOJEN DEPO HST. SEMPTOM: HEPATOMEGALİ, SAĞ ÜST KADRAN AĞRISI BÜYÜMEYE EĞİLİMLİ RÜPTÜR POTANSİYELİ MALİGN TRANSFORMASYON (+)

24 HEPATİK ADENOM BOYUT: 5-10cm KAPSÜL: (+)
BENİGN HEPATOSİTLER+HEMORAJİ +NEKROZ TANI: GÖRÜNTÜLEME HER ZAMAN TEK BAŞINA YETERLİ DEĞİL

25 HEPATİK ADENOM: US DEĞİŞKEN EKOJENİTE TANI İÇİN YETERLİ DEĞİL

26 HEPATİK ADENOM: BT PRE-KONTRAST: İZO-HİPO DENS
ARTERİYEL FAZ: HİPER-DENS GEÇ FAZ: İZO-DENS

27 HEPATİK ADENOM: BT

28 HEPATİK ADENOM: MR KANAMAYA BAĞLI DEĞİŞKEN GÖRÜNÜM

29 SİROTİK KC PARANKİM DİSTORSİYONU-PSÖDO TM FİBROZİS
AV ŞANT,PSÖANEVRİZMA (biyopsi sonrası) DİSPLASTİK-BENİGN REJENERASYON NODÜLLERİ HCC

30 SİROTİK KC <3mm: mikronodül 3-20mm: makrorejeneratif nodül
Rejeneratif nodül+demir: siderotik nodül >20mm: displastik nodül BT+MR (mikronodül): parankim yapısı homojen

31 SİROTİK KC SİDEROTİK MN: Kontrastsız BT:Yüksek dansiteli
Kontrastlı BT:arteryel fazda boyanma(-) T2: Düşük sinyal intensitesi

32 SİROTİK KC DİSPLASTİK NODÜL: Arteriyel boyanma (-)
T1: Homojen yüksek; T2: Düşük sinyal intensitesi (karakteristik)

33 HEPATOSELÜLER KARSİNOM
Nodül içerinde Nodül

34 PRE-KONTRAST: HİPODENS,ENKAPSÜLE
HETEROJEN: DÜŞÜK DANSİTE NEKROZ YÜKSEK DANSİTE KANAMA,KALSİFİKASYON ARTERİYEL FAZ: KÜÇÜK TÜMÖR HIZLI,BÜYÜK TÜMÖR(mozaik perfüzyon) VENÖZ FAZ: DÜŞÜK DANSİTE LİPİODOL BT(2-3 hafta): TUTULUM(+)

35 HEPATOSELÜLER KARSİNOM: MR
T1: DEĞİŞKEN (KANAMA-STEATOZ) T2: HİPERİNTENS KONTRASTLANMA: BT ile aynı RADYOLOJİK TANIDA SEROLOJİ VE TÜMÖR MARKIRLARI YARDIMCI

36 METASTAZ <1cm:BENiGN KABUL EDİLİP TAKİP EDİLEBİLİR
PRİMER TM’ye BAĞLI HİPO-HİPERVASKÜLER HER MODALİTEDE DEĞİŞKEN GÖRÜNÜM YÜZÜK BENZERİ OLUŞUM: US,BT,MR

37 TANI ? BİYOPSİ GÖRÜNTÜLEMEDEKİ GELİŞMELERE PARALEL OLARAK SAYIDA AZALMA SORUNLAR: FNA?, PERKÜTAN BİYOPSİ? KANAMA POTANSİYELİ? “SEEDING”?

38 TANI ? BİYOPSİ FNA DÜŞÜK KANAMA RİSKİ (0-0.04%)
GERÇEK HİSTOLOJİ İLE DÜŞÜK KORELASYON ÖNERİ BİYOPSİ ÖNCESİ MR Charny. Br J Surg 2001; 88:

39 TANI ? BİYOPSİ 26/38 DOĞRU SONUÇ FNH: %50 HA: %67 HH. %100
Arch Surg 2001: 136:

40 TANI ? BİYOPSİ PERKÜTAN BİYOPSİ DOĞRULUK
YÜKSEK KANAMA RİSKİ (HİPERVASKÜLER LEZYON-HEMANJİOM) Yu. Radiology 2001; 218 (1):

41 TANI ? BİYOPSİ SEEDING: ÖZELLİKLE METASTATİK TM DÜŞÜK RİSK
SONUÇ ÜZERİNE OLUMSUZ ETKİ?

42 Görüntüleme: Olası adenoma/HCC Görüntüleme: olası FNH
Algoritim Görüntüleme: Olası adenoma/HCC Görüntüleme: olası FNH Görüntüleme: FNH Tümör markırları (-FP, CEA) Angiografi/ lipiodol BT Perkütan kor biopsy Takipten çıkarılabil ir Görüntüleme: hemanjiom Konfürme FNH Evet - HCC değil ve + Muhtemel HCC Hayır OK stop,Klinik ve radyolojik (US) takip 3 ayda bir 1 yıl, sonra 6 aylık Lezyon < 3cm çap Hayır Evet HCC için risk faktörleri (HCV,HBV, cirrhosis) Hayır Evet Perkütan kor biopsy Konfürme HCC Evet Semptomatik veya boyut değişikliği Evet OK stop,gebe değil Hayır Asemptomatik, 5 yıl boyut değişikliği yok Olası FNH Hayır Rezeksiyon (alternatifler: RFA, alkol injeksiyonu, TACE)

43 TEDAVİ ENDİKASYONLARI
HEPATİK ADENOM HCC METASTAZ

44 TEDAVİ SEÇENEKLERİ METASTAZ: Primere bağlı
REZEKSİYON (parsiyel,hepatektomi-transplantasyon) RFA ALKOL İNJEKSİYONU METASTAZ: Primere bağlı


"KARACİĞERİN FOKAL LEZYONLARI" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları