Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Modül 3: Çevresel Hedefler, Tedbirler Programı, Ekonomik Analiz, Muafiyetler Çevresel Hedefler Yannick Pochon Afyon, 2015.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Modül 3: Çevresel Hedefler, Tedbirler Programı, Ekonomik Analiz, Muafiyetler Çevresel Hedefler Yannick Pochon Afyon, 2015."— Sunum transkripti:

1 Modül 3: Çevresel Hedefler, Tedbirler Programı, Ekonomik Analiz, Muafiyetler Çevresel Hedefler Yannick Pochon Afyon, 2015

2 İçerik Hatırlatma ve tanımlar Büyük Ölçüde Değiştirilmiş Su Kütleleri (BÖDSK) Detayları Örnekler

3 Çevresel Hedef Belirlemenin Yeri 6- Tedbirler Paketinin Uygulanması 5- Tedbirler paketi 4- Hedeflerin belirlenmesi 3- İzleme ve değerlendirme 2- Karakterizasyon, Baskı ve etkiler, ekonomik analiz 1- Aktarım, Nehir Havzası Bölgesi belirlenmesi, yetkili kurum, Su Kültesi belirlenmesi Planlama

4 SÇD Gereklilikleri Çevresel hedef ve muafiyetler SÇD’nin 4. Maddesi altında belirtilmiştir. SÇD’nin 4. Maddesi kapsamında listelenen “çevresel hedefler" ağırlıklı olarak Madde 4.1 altındadır. Ana çevresel hedefler şu başlıklardan oluşur: Yüzey ve yeraltı sularının statülerinde hiçbir bozulma olmamalı ve tüm su kütleleri korunmalı, iyileştirilmeli ve restore edilmelidir; 2015’e kadar, yüzey suları için iyi ekolojik statü (ya da potansiyel) ve iyi kimyasal statü gibi iyi statülerin sağlanması ve yeraltı suları için iyi kimyasal statü ve iyi kantitatif statünün sağlanması; Yüzey sularında öncelikli maddeleriden oluşan kirliliğin aşamalı bir şekilde azaltılması ve öncelikli tehlikeli maddelerin tamamen yok edilmesi ve yeraltı sularına kirleticilerin salımının önlenmesi ve sınırlandırılması; Yeraltı sularında var olan tüm önemli kirlenme eğilimlerinin tersine çevrilmesi Topluluk yetkisi altındaki korunan alanlar için belirlenen standart ve hedeflerin sağlanması

5 SÇD Gereklilikleri (2) Herhangi bir su kütlesi için birden fazla çevrsel hedef öngörülmüşse, tüm hedeflerin elde edilmesi gerekmekle birlikte, en katı olan hedef uygulanır. (Madde 4.2). Büyük ölçüde değiştirilmiş ve yapay su kütleleri gibi özel şartlara sahip su kütleleri için Madde 4.1. (a) (iii) başlığı uyulanır. (örn. iyi ekolojik potansiyel ve iyi kimyasal statü)

6 Korunan alan hedeflerinin sağlanması Bazı su kütleleri (içme suyu, yüzme ve kabuklu suları, nütrient hassas alanlar, korunan habitat ve türler) daha fazla koruma gerektirir. Korunan alanlar, 2015’e kadar, tanımlarına uygun olan standartları yakalamış olmalıdır, ki bunlar iyi ya da çok iyi statülerinden daha da katı olabilir. Bu nedenle, birincil ana hedefin korunan alanları besleyen suların korunması ve gerekli olması halinde iyileştirmesini garantilemesi gerekir. Korunan alanların 2015’e kadar bu katı standartları yakalayabilmesi için Nehir Havza Yönetim Planı kapsamında önerilen bir seri tedbir yer almalıdır.

7 Bozulmanın önlenmesi Yüzey suları için, ana hedef; bozulmanın önlenmesi ve özellikle çok iyi ve iyi statüsünün korunması Yeraltı suları için, ana hedef; kirletici girişinin sınırlanması ve bozulmanın önlenmesi. Halihazırda, iyi ve daha iyi standartları karşılayan yüzey ve yeraltı suları, bozulmanın önüne geçmek üzere yönetilmeye devam edilmelidir. Nehir Havza Yönetim Planı kapsamındaki spesifik tedbirlerin uygulamması bu sulardaki bozulmanın önlenmesini amaçlar. (örneğin yetkilendirme, izinler vb.)

8 İyi statünün sağlanması Yüzey suları için ana hedefler: iyi statünün sağlanması için gerekli olan yerlerde suların iyileştirilmesi. Yeraltı suları için ana hedefler: iyi statünün sağlanması için gerekli olan yerlerde suyun miktar ve kimyasal kalitesinin iyileştirilmesi, artan kirlilik trendinin tersine çevrilmesi. İyi statünün altındaki suların teknik olarak uygulanabilir ve aşırı derecede maliyetli olmaması durumunda, en azından iyi statüye getirilmesi. Nehir Havza Yönetim Planları kapsamında önerilen tedbirler bu suların çoğunun statüsünün 2015’e kadar iyileştirmeyi amaçlasa da, bazı suların hedeflerine ulaşması daha fazla zaman alacaktır.

9 Kimyasal kirliliğin azaltılması Ana hedef, yüzey sularındaki kimyasal kirliliği kademeli olarak azaltmaktır. Yüzey sularında öncelikli maddeleriden oluşan kirliliğin aşamalı bir şekilde azaltılması ve öncelikli tehlikeli maddelerin tamamen yok edilmesi ve yeraltı sularına kirleticilerin salımının önlenmesi ve sınırlandırılması; Yüzey sularındaki kimyasal maddeler için yeni izleme programları talep edilir.

10 Büyük Ölçüde Değiştirilmiş Su Kütleleri (BÖDSK) örneği

11 Ekonomik analiz ihtiyacı BÖDSK nedir ? Direktifin resmi tanımı madde 2 #9 ve 4.3 maddelerinde verilmiştir. Aynı anda sağlanması gereken üç şart insan faaliyetleri nedeniyle iyi ekolojik statünün sağlanmasını imkansız hale getiren fiziksel bozulmalar ve hedefe ulaşılması için yapılması gereken değişikliklerin kullanım / geniş kapsamlı çevreye önemli olumsuz etkilerinin olması ve aynı amaca hizmet edecek diğer çevresel seçeneklerin teknik olarak uygun olmaması ve/veya aşırı derecede maliyetli olması

12 HMWB’nin belirlenme prosedürü İyi statünün sağlanması için gerekli tedbirlerin özel kullanım(lar)a ya da geniş çevreye etkisi var mı? Adım 1 Önemli ters etki Natural water body EH Büyük Ölçüde Değiştirilmiş Sular Bu alternatifler belirgin olarak daha iyi çevresel seçenekler mi? Teknik olarak uygulanabilir başka alternatif var mı? Alternatifler aşırı maliyetli mi? Adım 2 Alternatiflerle kıyaslama doğal su kütlesi H E E E H H

13 Örnekler

14 Yüzey suları için hedefler  Ekolojik statü

15 Yüzey suları için hedefler  Kimyasal statü

16 Korunan alanlar için hedefler https://www.gov.uk/government/uploads/sys tem/uploads/attachment_data/file/295942/a nnexD.pdf

17 Korunan alanlar için hedefler

18 Başarısız olma riski olan DrWPA yüzey suları için eylemler SW DrWPA ID SW DrWPA adıParametreEylem Etkilenen sektör Katkı veren sektorLider Kurum GB3074495 5 Darwell RezervuarıKarbetamid İzleminin devamı / başarısızlık riskini teyid edecek incelemelerSu Şirketleri Tarım ve kırsal alan yönetimi Kimyasal Düzenleme Müdürlüğü GB3074495 5 Darwell RezervuarıDalapon Su Şirketleri Tarım ve kırsal alan yönetimiÇevre Ajansı GB3074495 5 Darwell Rezervuarıizoproturon Bu madde yasaklanmıştır / kısa zamanda Birleşik Krallık’ta kullanımdan kalacaktır. Ek bir önleme gerek yoktur, takiple izleme teyid amaçlı devam edecektir.Su Şirketleri Tarım ve kırsal alan yönetimi Kimyasal Düzenleme Müdürlüğü GB3074495 5Little StourAldrin Bu madde yasaklanmıştır / kısa zamanda Birleşik Krallık’ta kullanımdan kalacaktır. Ek bir önleme gerek yoktur, takiple izleme teyid amaçlı devam edecektir.Su Şirketleri Tarım ve kırsal alan yönetimi Kimyasal Düzenleme Müdürlüğü

19 Yüzey su kütlelerinin ekolojik statüsü


"Modül 3: Çevresel Hedefler, Tedbirler Programı, Ekonomik Analiz, Muafiyetler Çevresel Hedefler Yannick Pochon Afyon, 2015." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları