Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Gönülsüz Yeniden Yerleşim 0P 4.12 İlkeler ve Amaçlar.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Gönülsüz Yeniden Yerleşim 0P 4.12 İlkeler ve Amaçlar."— Sunum transkripti:

1 Gönülsüz Yeniden Yerleşim 0P 4.12 İlkeler ve Amaçlar

2 Yeniden Yerleşime Genel Bakış Banka’nın neden bir Gönülsüz Yeniden Yerleşim Politikası var? Banka’nın neden bir Gönülsüz Yeniden Yerleşim Politikası var? Banka politikası nasıl bir değişim gösterdi? Banka politikası nasıl bir değişim gösterdi? Politika amaçları ve temel ilkeler neler? Politika amaçları ve temel ilkeler neler? Finansal Aracıların rolü ne? Finansal Aracıların rolü ne?

3 Değişen bir Yeniden Yerleşim Geçmişi Etki azaltma yok : Arazisini kaybedenler ulusal kalkınma için özveride bulunuyor Etki azaltma yok : Arazisini kaybedenler ulusal kalkınma için özveride bulunuyor Kamulaştırma yetkisi : varlıklar için tazminat ödenmesi nispeten daha varlıklı olanların lehinedir. Kamulaştırma yetkisi : varlıklar için tazminat ödenmesi nispeten daha varlıklı olanların lehinedir. Yoksullaşma riskleri : yoksulların ve kırılgan grupların çıkarlarını da kabul etmek Yoksullaşma riskleri : yoksulların ve kırılgan grupların çıkarlarını da kabul etmek Yeniden yerleşim bir kalkınma fırsatı olabilir : Proje faydalarının erişim alanını genişletmek Yeniden yerleşim bir kalkınma fırsatı olabilir : Proje faydalarının erişim alanını genişletmek

4 Kilit Politika Amaçları Arazi edinimini ve ilgili olumsuz etkileri önlemek, en aza indirmek veya başka şekilde azaltmak Arazi edinimini ve ilgili olumsuz etkileri önlemek, en aza indirmek veya başka şekilde azaltmak Projeden etkilenen tüm insanların gelirlerini ve yaşam standartlarını iyileştirmelerine veya en azından eski düzeylerine getirmelerine yardımcı olmak Projeden etkilenen tüm insanların gelirlerini ve yaşam standartlarını iyileştirmelerine veya en azından eski düzeylerine getirmelerine yardımcı olmak Hanehalkları ve toplum altyapısı için bir kalkınma fırsatı olarak yeniden yerleşim Hanehalkları ve toplum altyapısı için bir kalkınma fırsatı olarak yeniden yerleşim (Etkilenen insanlara yönelik riskleri azaltmak, borçlunun ve Banka’nın risklerini en aza indirmeye de yardımcı olur) (Etkilenen insanlara yönelik riskleri azaltmak, borçlunun ve Banka’nın risklerini en aza indirmeye de yardımcı olur)

5 Kilit Planlama İlkeleri Banka borçlulardan olumsuz etkileri tespit etmeye, en aza indirmeye veya azaltmaya yönelik bir planı uygulamasını ister. Banka borçlulardan olumsuz etkileri tespit etmeye, en aza indirmeye veya azaltmaya yönelik bir planı uygulamasını ister. Uygulayıcıların ve etkilenen insanların planlama sürecine dahil edilmesi gerekir. Uygulayıcıların ve etkilenen insanların planlama sürecine dahil edilmesi gerekir. Plan kapsamı, Banka tarafından desteklenen projenin işleyişine esas olan tüm eşzamanlı etkileri içermektedir. Plan kapsamı, Banka tarafından desteklenen projenin işleyişine esas olan tüm eşzamanlı etkileri içermektedir. Değerlendirme aşamasında (veya Finansal Aracılık projelerinde alt proje onayından önce) planın Banka tarafından kabul edilmesi gerekir Değerlendirme aşamasında (veya Finansal Aracılık projelerinde alt proje onayından önce) planın Banka tarafından kabul edilmesi gerekir

6 Kilit Kılavuz İlkeler Etkilenen tüm insanlara yasal statüleri ne olursa olsun tazminat veya başka türlü yardım sağlanmalıdır Etkilenen tüm insanlara yasal statüleri ne olursa olsun tazminat veya başka türlü yardım sağlanmalıdır Tüm varlıklar için yenileme maliyetleri üzerinden tazminat sağlanmalıdır (eşit değerde varlık edinmek için yeterli düzeyde) Tüm varlıklar için yenileme maliyetleri üzerinden tazminat sağlanmalıdır (eşit değerde varlık edinmek için yeterli düzeyde) Gelirin eski düzeyine getirilmesi için, varlıklar için sağlanacak tazminata ek olarak destekleyici önlemlerin alınması gerekebilir Gelirin eski düzeyine getirilmesi için, varlıklar için sağlanacak tazminata ek olarak destekleyici önlemlerin alınması gerekebilir Etkilenen insanlar yeniden yerleşim planlamasına ve uygulamasına dahil edilmelidir Etkilenen insanlar yeniden yerleşim planlamasına ve uygulamasına dahil edilmelidir İstişare İstişare Bilgilerin Açıklanması Bilgilerin Açıklanması Şikayet Prosedürü Şikayet Prosedürü

7 Finansal Aracıların Rolü Bir Yeniden Yerleşim Çerçevesi hazırlamak ve Banka ile üzerinde anlaşmaya varmak Bir Yeniden Yerleşim Çerçevesi hazırlamak ve Banka ile üzerinde anlaşmaya varmak Önerilen tüm ikraz faaliyetlerini arazi edinimi ve ilgili yeniden yerleşim etkileri için taramak Önerilen tüm ikraz faaliyetlerini arazi edinimi ve ilgili yeniden yerleşim etkileri için taramak Yeniden Yerleşim Politika Çerçevesinin gerekmediğinin düşünülmesi halinde, yasal dokümanlar etkilerin gerçekleşmesi halinde uyumu gerektirir Yeniden Yerleşim Politika Çerçevesinin gerekmediğinin düşünülmesi halinde, yasal dokümanlar etkilerin gerçekleşmesi halinde uyumu gerektirir İlgili etkileri içeren tüm projeler için, finansmanın kabulünden önce bir yeniden yerleşim planının Banka tarafından onayı gerekir İlgili etkileri içeren tüm projeler için, finansmanın kabulünden önce bir yeniden yerleşim planının Banka tarafından onayı gerekir

8 Tekrarlayan Hususlar ve Sorunlar Proje kapsamının tanımlanması: Banka politikasının uygulanmasında “dolaylı etkiler” ve “bağlantı” Proje kapsamının tanımlanması: Banka politikasının uygulanmasında “dolaylı etkiler” ve “bağlantı” Uygunluk boşluğunun kapatılması: Hassas insanlara ve yasal tanımadan yoksun insanlara yardım sağlanması Uygunluk boşluğunun kapatılması: Hassas insanlara ve yasal tanımadan yoksun insanlara yardım sağlanması Tüm maliyetlerin karşılanması: ‘Yenileme maliyeti’ değerlemesi, işlem maliyetleri ve geçiş dönemi desteği Tüm maliyetlerin karşılanması: ‘Yenileme maliyeti’ değerlemesi, işlem maliyetleri ve geçiş dönemi desteği Varlık stokuna karşı gelir akışı: Gelirin eski düzeyine getirilmesine yönelik tazminatın ötesine geçerek gelişim fırsatlarının da dahil edilmesi Varlık stokuna karşı gelir akışı: Gelirin eski düzeyine getirilmesine yönelik tazminatın ötesine geçerek gelişim fırsatlarının da dahil edilmesi Finansal Aracılık projelerinde, uygulama ve raporlamada alt müşteriler ile koordinasyonun sağlanması Finansal Aracılık projelerinde, uygulama ve raporlamada alt müşteriler ile koordinasyonun sağlanması


"Gönülsüz Yeniden Yerleşim 0P 4.12 İlkeler ve Amaçlar." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları