Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

HAVZA ÖLÇEĞİNDE STRATEJİK PLANLAMA VE KALKINMA ‘Kelkit Havzası Örneği’

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "HAVZA ÖLÇEĞİNDE STRATEJİK PLANLAMA VE KALKINMA ‘Kelkit Havzası Örneği’"— Sunum transkripti:

1 HAVZA ÖLÇEĞİNDE STRATEJİK PLANLAMA VE KALKINMA ‘Kelkit Havzası Örneği’
A.Faruk GÖKSU Çekül Vakfı

2 Ulusal Programın stratejileri
İdari bölge yerine ekonomik yada doğal eşikler ile toplumsal etki alanlarının ağırlıklı olduğu bir bölge ve alt bölge tanımının yapılması, Yeni bir yönetim anlayışının kurulması için kamu, özel ve sivil örgütler arasındaki işbirliği yöntemlerinin geliştirilmesi, Ulusal, bölgesel, kentsel ve yerel düzeyde belirlenen strateji ve hedefler doğrultusunda kamusal kaynakların öncelik ve kullanımına ilişkin sisteminin doğru kurulması, Planlama sisteminin yeniden tanımlanması, Bölgeler arası dengesizliklerin ortadan kaldırılmasına yönelik plan ve programların oluşturulması,

3 YENİ GÜNDEM Yetki ve Sorumlulukların Yerele Transferi
Kaynakların Yeniden Kullanımı Proje Ortaklığı

4

5 Kelkit Bildirgesi Tüm paydaşların katılım süreçlerinde yer alması,
Yeni bir kalkınma ve yönetim anlayışı, Kamu, özel sektör ve sivil işbirliği, Doğal ve kültürel potansiyellerin etkin kullanımı ve sürekliliğinin sağlanması, Yerel Kapasitenin artırılması, Sektörler arası ilişki ve bütüncül yaklaşım,

6

7 Kültürel ve Doğal Mirası Koruma
Hedef 1 Ekonomik Kalkınma Hedef 2 Kültürel ve Doğal Mirası Koruma Hedef 3 Katılım Strateji 1.1: Tarım ve hayvancılığın geliştirilmesi, Strateji 1.2: Yerel bazlı iş geliştirme imkanlarının yaratılması, Strateji 1.3: Sektörler arası ilişki kurulması, Strateji 1.4: Kültür ve turizm odaklı proje geliştirme, Strateji 2.1: Havza kirliliğinin azaltılması, Strateji 2.2: Kültürel varlıkların korunması, Strateji 2.3: Sürdürebilir çevre Strateji 3.1: Yerel katılım, Strateji 3.2: Paydaşlar arası işbirliği, Strateji 3.3: Kapasite Geliştirme, Strateji 3.4: Yönetim Proje 1.1: Kırsal ve ekonomik kalkınma Proje 1.2: Kültür Balıkçılığı Proje 1.3: Ekolojik tarım Proje 1.4: Meraların Islahı Proje 1.5: Doğal kaynakların İşletilmesi, Proje 1.6: Kent Atölyeleri Proje 2.1: Barışan Kentler Proje 2.2: Ağaçlandırma Proje 2.3: Erozyon Önleme Proje 2.4: Restorasyon Projeleri Proje 3.1: Stratejik Proje Ortaklığı Proje 3.2: Yerel Forumlar Proje 3.3: Eğitim Proje 3.4: Etkinlikler Proje 3.5: Proje lideri yetiştirme

8 STRATEJİK PROJE ORTAKLIĞI
İşsizliğin azaltılması ve nitelikli işgücü yaratılması, Kentsel ve kırsal yoksulluğun azaltılması, Kentsel ve kırsal alanlardaki potansiyelleri dikkate alarak Ekonomik Kalkınma Modellerinin ortaya çıkarılması, Kelkit Platformu ilkeleri doğrultusunda, üretilecek model ve stratejilere baz olacak, yerel ölçekte pilot projelerin uygulamaya sokulması, Teşvik kapsamı çerçevesinde, ulusal ve uluslararası yatırımcılar ile işbirliği ortamlarının araştırılması, Tarihi ve kültürel mirasımızın korunması ve halkın bilinçlendirilmesi, vb gibi konularda proje ve fikir üretip, araştırma yapmaktadır.

9 Barışan Kentler Kent Atölyeleri ÇİT Portföyü
Proje paydaşları ile ortaklıklar kurmak, Proje Geliştirme, katılım, kent ekonomisi vb gibi konularda yenilikçi yöntemler geliştirmek, Geçmiş ile günümüz değerlerinin harmanlanarak oluşturulan yeni kimlik ve imaj doğrultusunda yeni mekanların yaratılması, Kent Atölyeleri Zanaatkar ile profesyonelleri ve eğitim kuruluşlarının birlikte çalışması, Usta-çırak ilişkisi içinde gelenek ve pratiğe yönelik eğitim ortamları sağlanması, Karar verme süreçlerinin hızlandırılması, Disiplinler arası eşgüdümün sağlanması, Proje ekonomisinin yaratılması, ÇİT Portföyü Beceri kazanan kursiyerlerin iletişim bilgileri, Uzmanlık bilgileri, Çalışma deneyimleri, İstihdam olanakları, Eğitim programları, Kurs programları, Aylık raporlar, Dokümanlar ve diğer bilgiler,

10 SONUÇ Kelkit Havza Projesi ile gündeme getirilen yaklaşım;
Bölgesel ölçekte bütüncül bir planlama yaklaşımı, Yukarıdan aşağı ve aşağıdan yukarı örgütlenme biçimi, Kaynak kullanımında eşgüdüm ve öncelikleri, Stratejik Proje Ortaklıkları, Doğal ve kültürel bazlı ekonomik ve toplumsal kalkınma,


"HAVZA ÖLÇEĞİNDE STRATEJİK PLANLAMA VE KALKINMA ‘Kelkit Havzası Örneği’" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları