Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

ENERJİ VERİMLİLİĞİ DANIŞMANLIK (EVD) ŞİRKETLERİ

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "ENERJİ VERİMLİLİĞİ DANIŞMANLIK (EVD) ŞİRKETLERİ"— Sunum transkripti:

1 ENERJİ VERİMLİLİĞİ DANIŞMANLIK (EVD) ŞİRKETLERİ
“Yapısı, Görev ve Hizmet alanları” 1

2 ENERJİ VERİMLİLİĞİ DANIŞMANLIK (EVD) ŞİRKETLERİ
İlgili Mevzuat Tanımlar EVD Şirketlerinin Görevleri İdari yaptırımlar 2

3 İLGİLİ MEVZUAT 5627 Sayılı ENERJİ VERİMLİLİĞİ KANUNU
Kabul Tarihi : 18 Nisan 2007 Resmî Gazete Tarihi :  2 Mayıs 2007  Resmî Gazete Sayısı : 26510 “Enerji Kaynaklarının ve Enerjinin Kullanımında Verimliliğin Artırılmasına Dair Yönetmelik” Resmî Gazete Tarihi: 25 Ekim Resmî Gazete Sayısı: 27035 “5627 Sayılı Enerji Verimliliği Kanunu Kapsamında Yapılacak Yetkilendirmeler, Sertifikalandırmalar, Raporlamalar ve Projeler Konusunda Uygulanacak Usûl ve Esaslar Hakkında Tebliğ” Resmi Gazete Tarihi : 6 Şubat 2009 Resmî Gazete sayı : 27133 “Binalarda Enerji Performansı Yönetmeliği” Resmî Gazete Tarihi : 5 Aralık Resmî Gazete sayısı : 3

4 İLGİLİ MEVZUAT BAŞBAKANLIK GENELGESİ
Resmî Gazete Tarihi :  15 Şubat 2008  Resmî Gazete Sayısı : 26788 5627 sayılı Enerji Verimliliği Kanunu çerçevesinde Kamu kurum ve kuruluşları, belediyeler ve kamu kurumu niteliğindeki meslek odaları enerjinin verimli ve etkin kullanılması yönünde, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından internet adresinde yayımlanan tedbirler konusunda gereken dikkat ve hassasiyeti gösterecekler ve uygulamalarına ilişkin bilgileri her yıl Mart ayı sonuna kadar Elektrik İşleri Etüt İdaresi Genel Müdürlüğüne göndereceklerdir. Enerji kaynaklarının verimli kullanılması konusunda başlatılan çalışmalara tüm kamu kurum ve kuruluşlarınca gereken destek ve yardımın sağlanmasını rica ederim. Recep Tayyip Erdoğan Başbakan 4

5 TANIMLAR ENERJİ VERİMLİLİĞİ:
Binalarda yaşam standardı ve hizmet kalitesinin, endüstriyel işletmelerde ise üretim kalitesi ve miktarının düşüşüne yol açmadan birim hizmet veya ürün miktarı başına enerji tüketiminin azaltılması. 5

6 TANIMLAR ENERJİ YÖNETİMİ:
Enerji kaynaklarının ve enerjinin verimli kullanılmasını sağlamak üzere yürütülen Eğitim, tanıtım Enerji etüdü, Ölçüm, İzleme, Yöntem planlama ve uygulama faaliyetleridir. 6

7 TANIMLAR ENERJİ YÖNETİCİSİ:
Endüstriyel işletmelerde ve binalarda enerji yönetimi ile ilgili faaliyetleri yerine getirmekle sorumlu ve enerji yöneticisi sertifikasına veya eğitim-etüt-proje sertifikasına sahip kişi. 7

8 TANIMLAR ENERJİ VERİMLİLİĞİ DANIŞMANLIK (EVD) ŞİRKETİ:
Genel Müdürlük (EİE) veya yetkilendirilmiş kurumlar ile yaptıkları yetkilendirme anlaşması çerçevesinde, enerji verimliliği hizmetlerini yürütmek üzere yetki belgesi verilen şirketler. 8

9 TANIMLAR ENERJİ VERİMLİLİĞİ HİZMETLERİ:
Enerji verimliliğini artırmak üzere Enerji yöneticisi eğitimi, Enerji etüdü, Verimlilik arttırıcı proje (VAP) hazırlama, Tasarruf garantisi içeren proje uygulama, Danışmanlık hizmetleri 9

10 C. EVD ŞİRKETLERİNİN GÖREVLERİ
EVD ŞİRKETİNİN SUNACAĞI HİZMETLER - 1: Enerji Yöneticisi Eğitimi, Enerji Etüdü, VAP hazırlama, (Verimlilik Artırıcı Proje) Danışmanlık, Enerji tasarruf miktarını garanti etmek suretiyle VAP uygulaması, 10

11 C. EVD ŞİRKETLERİNİN GÖREVLERİ
EVD ŞİRKETİNİN SUNACAĞI HİZMETLER - 2: Binalara yönelik Enerji Yöneticisi Hizmetleri. Mevcut binalar için Enerji Kimlik Belgesi verilmesi. (Binalarda Enerji Performansı (BEP) Yönetmeliği 5 Aralık 2008 tarihli sayılı Resmî Gazete) 11

12 C. EVD ŞİRKETLERİNİN GÖREVLERİ
EVD ŞİRKETİNİN SUNACAĞI HİZMETLER - 3: Binalara yönelik Enerji Yöneticisi Hizmetleri: Enerji verimliliğine yönelik önlem ve prosedürleri belirleme; Eğitim ve Bilinçlendirme Ölçüm, İzleme, Bakım ve Kalibrasyon Enerji Tüketimini, Özgül Enerji Tüketimini ve Enerji Yoğunluğunu İzleme, Öneri ve Raporlama Enerji Etütleri ve VAP hazırlanması, uygulaması Mali Analizler, Planlama Alternatif Yakıt Kullanımı; Kriz Dönemi Alternatif Plan Hazırlıkları Her yıl Mart ayında verilecek bilgileri hazırlama 12

13 C. EVD ŞİRKETLERİNİN GÖREVLERİ
EVD ŞİRKETİNİN SUNACAĞI HİZMETLER - 4: Enerji Kimlik Belgesi verilmesi: MADDE 25 - (5) : Enerji Kimlik Belgesi, toplam kullanım alanı m2 ve üzerinde olan mevcut binalar ve işletmeye alınan yeni binalar için düzenlenir. GEÇİCİ MADDE 3 – (1) : Mevcut binalar ve inşaatı devam edip henüz yapı kullanım izni almamış binalar için Enerji Verimliliği Kanununun yayımı tarihinden itibaren on yıl içinde Enerji Kimlik Belgesi düzenlenir. MADDE 29 – (1) : Bu Yönetmelik yayımlandığı tarihten bir yıl sonra yürürlüğe girer. 13

14 C. EVD ŞİRKETLERİNİN GÖREVLERİ
Binanın enerji ihtiyacı, Yalıtım özellikleri, Isıtma ve/veya soğutma sistemlerinin verimi/etkenliği Binanın enerji tüketim sınıflandırması 14

15 C. EVD ŞİRKETLERİNİN GÖREVLERİ
15

16 C. EVD ŞİRKETLERİNİN GÖREVLERİ
16

17 İSTANBUL ENERJİ A.Ş.Binalarda Enerji verimliliği hizmetlerini yürütmek üzere 21/10/2009 tarihinde yetkilendirilmiş ilk kamu şirketi olma vasfının yanında, Ülkemizde şu an bina kategorisinde faaliyet yetkisi bulunan ilk 7 şirketten biridir. 17


"ENERJİ VERİMLİLİĞİ DANIŞMANLIK (EVD) ŞİRKETLERİ" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları