Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

MEB HİZMET İÇİ EĞİTİM SEMİNERİ

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "MEB HİZMET İÇİ EĞİTİM SEMİNERİ"— Sunum transkripti:

1 MEB HİZMET İÇİ EĞİTİM SEMİNERİ
EĞİTİMDE YENİ YÖNELİMLER Prof. Dr. Özcan DEMİREL 27 Kasım – 1 Aralık 2006 Mersin

2 YENİ YÖNELİMLER TAM ÖĞRENME İŞBİRLİKLİ ÖĞRENME PROJE TABANLI ÖĞRENME
ÇOKLU ZEKA

3 Normal Dağılım Eğrisi

4 Tam Öğrenme Eğrisi

5 TAM ÖĞRENME MODELİ OLUMLU ÖĞRENME KOŞULLARI YETERLİ ZAMAN
İPUCU, PEKİŞTİREÇ, DÖNÜT VE DÜZELTME ÖĞRENCİ KATILIMI TAM ÖĞRENME ÖLÇÜTÜ AŞAMALI ÖĞRENME TEMEL İLKELERİ

6 AŞAMALI ÖĞRENME BİRİMLERİ
Ünite n Ünite 3 Ünite 2 Ünite 1

7 TAM ÖĞRENME MODELİ ÖĞRENCİ NİTELİKLERİ Bilişsel Giriş Davranışları
Duyuşsal Giriş Özellikleri İlgili Tutum Akademik Benlik ÖĞRETİM ÖĞRENME ÜRÜNLERİ Öğrenme Düzeyi Ve Çeşidi Öğrenme Hızı Duyuşsal Ürünler Öğrenme ünitesi ya Üniteleri Öğretim Hizmetlerinin Niteliği İpucu Pekiştirme Katılım Dönüt ve Düzeltme

8 TAM ÖĞRENME STRATEJİSİ
ÖN KOŞULLAR (GİRDİLER) İŞLEMLER (SÜREÇ) ÖĞRENME ÜRÜNLERİ (ÇIKTILAR) 1. Her ünitenin hedef ve davranışlarının belirlenmesi, Bilişsel Duyuşsal Devinişsel düzeyler için 3. İzleme testlerinin verilmesi, Öğrenme güçlüklerinin ortaya çıkarılması, Tam öğrenemeyenlere ek öğrenmenin sağlanması 5. Öğrenme düzeyini belirleyici testlerin verilmesi Öğrenme standardı Öğrenme hızı 2. Tam öğrenme standardının ortaya konması %80 öğrencinin en az %70 puan alması gibi 4. Öğretim hizmetinin niteliğinin arttırılması, İpucu, Pekiştirme, Dönüt/Düzeltme Katılım 6. Duyuşsal ürünlerin ortaya çıkarılması Akademik benlik Kendine güven Güdülenmişlik Ruh sağlığı

9 ÖN KOŞULLAR (GİRDİLER İŞLEMLER (SÜREÇ ÖĞRENME ÜRÜNLERİ (ÇIKTILAR) 7. Öğretim niteliğinin belirlenmesi 8. Alternatif öğrenme kaynaklarının seçilmesi, Bire bir öğretim Küçük gruplarla Öğretim Okulda ek öğretim Evde ek öğretim Programlı Öğretim Kaynak ve yardımcı kitaplarla öğretim Akademik oyunlarla öğretim Tekrar öğretim 9. Kalite kontrolünün yapılması

10 OKULDA TAM ÖĞRENME Geçme notu 70 olmalı Her ünite tam öğrenilmeli
Dönüt-düzeltme-ipucu-pekiştireç ve öğrenci katılımı sağlanmalı Tamamlayıcı eğitim etkinliklerine yer verilmeli Sınıf mevcutları arası olmalı

11 İŞBİRLİĞİNE DAYALI ÖĞRENME
Özellikleri Diğer öğrencilerle birlikte hareket etmekte Sosyal öğrenme sürecini aynı zamanda yaşamaktalar Öğrenciler iki ile beş kişilik değişen gruplar halinde ortak hareket etmekteler Öğrenciler arasında etkileşim ve bağımlılık

12 İŞBİRLİĞİNE DAYALI ÖĞRENME İLKELERİ
Gruplar en az iki, en çok beş yada altı kişiden oluşur Grup içindeki etkileşimler önemli rol oynar Gruplar arasındaki yarışma daha önemlidir Öğrencilerin başarısızlığı ya da başarıları bireylerden çok gruplara aittir. Sınıftaki farklı yetenek ve kişilik özelliğine sahip öğrencileri bütünleştirir ve dostluk duygularını arttırır Bu öğrenme modeliyle öğrencilerin sadece bilişsel yönleri değil duyuşsal ve sosyal yönleri de gelişir

13 İŞBİRLİĞİNE DAYALI ÖĞRETİM TEKNİKLERİ
ÖĞRENCİ TİMLERİ- BAŞARI GURUPLARI TARTIŞMA-KARŞILIKLI SORGULAMA AYRILIP BİRLEŞME TAKIM-OYUN-TURNUVA TAKIM DESTEKLİ BİREYSELLEŞTİRME

14 PROJE TABANLI ÖĞRENME Problem çözümünde öğrencinin
katılımını sağlayan, öğrencilerin kendi öğrenme yapılarına göre çalışmalarına izin veren Öğrenen merkezli bir öğretim modeli.

15 PROJE TABANLI ÖĞRENME ÖĞRENME ÖĞRENCİ MERKEZLİDİR
ÖĞRENME ÖĞRENCİ GRUPLARINDA MEYDANA GELİR ÖĞRETMENLER YÖNLENDİRİCİ VE REHBERDİR EKİPLE ÇALIŞMAYI SAĞLAR ÖĞRENCİLERİN İLETİŞİM BECERİLERİNİ GELİŞTİRİR

16 PROJE AŞAMALARI PROJEYE KARAR VERMEK ZAMAN AKIŞ ŞEMASI HAZIRLAMAK
PROJE ÇALIŞMALARINI AŞAMALANDIRMAK DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTÜNÜ BELİRLEMEK PROJEYE BAŞLAMAK ÖĞRENME KAYNAKLARINA İNMEK PROJEYİ TAMAMLAYIP SUNMAK PROJEYİ DEĞERLENDİRMEK

17 SINIF İÇİ PROJE ÇALIŞMALARI
PROJEYE BELİRLEME VE EKİPİ OLUŞTURMA (PROJENİN AMAÇLARI, İÇERİĞİ, PROJE EKİBİNİN GÖREV TANIMLARI, ZAMAN AKIŞ ÇİZELGESİ) ARAŞTIRMA YAPMA (OKUL KİTAPLIĞI, DİĞER ÖĞRENME KAYNAKLARI, TEKNOLOJİ KULLANIMI, PROJE ÜYELERİNİN EKİPLE ÇALIŞMALARI, SORUNA ÇÖZÜM ÖNERMELERİ , ÖĞRETMENDEN DÖNÜT ALMA)

18 RAPORU YAZMA (EDİTÖRLÜK VE GÖZDEN GEÇİRME)
RAPORU SUNMA (SUNU İÇİN HAZIRLIK YAPMA, TEKNOLOJİYİ KULLANMA) RAPORU DEĞERLENDİRME (BİÇİMLENDİRİCİ, DÜZEY BELİRLEYİCİ VE TÜMEL DEĞERLENDİRME)

19 PROJEDE ELE ALINAN SORUNUN ÇÖZÜM YOLLARI
SORUNU OKUYUP ANLAMA BEYİN FIRTINASI YAPMA SORUNU TANIMLAMA, TARTIŞMA, GÖREVLENDİRME ÖĞRENME KAYNAKLARINI İNCELEME , OKUMA, ARAŞTIRMA, HAZIRLIK YAPMA YAPILAN ÇALIŞMALARI GÖZDEN GEÇİRME, RAPOR HAZIRLAMA, RAPORA SON ŞEKLİNİ VERME RAPORU SUNMA RAPORU DEĞERLENDİRME

20 PROJE TABANLI ÖĞRENMEDE KULLANILAN STRATEJİ VE YÖNTEMLER
İŞBİRLİĞİNE DAYALI ÖĞRENME PROBLEM ÇÖZME BECERİLERİ ARAŞTIRMA YOLUYLA ÖĞRENME STRATEJİSİ YAPILANDIRMACILIK PROBLEME DAYALI ÖĞRENME ÇOKLU ZEKA KURAMI

21 ÇOKLU ZEKA KURAMI 1. SÖZEL-DİLSEL ZEKA
Dili kullanma becerisi; iletişim becerisi 2. MANTIKSAL-MATEMATİKSEL ZEKA Mantıksal düşünme, sayıları etkili kullanma, problem çözme 3. GÖRSEL-UZAMSAL ZEKA Görsel düşünme, nesnelerin özelliklerini şekil ve grafiklerle gösterme

22 4. MÜZİKAL-RİTMİK ZEKA Duygu aktarımında müziği bir araç olarak kullanma 5. BEDENSEL-DUYU DEVİNİMSEL ZEKA Duyguları, beden dilini kullanarak, dans ve sporla ifade etme 6. SOSYAL-KİŞİLERARASI ZEKA Diğer insanlarla iletişim kurma, onları anlama ve davranışlarını yorumlama

23 7. İÇSEL-KENDİNE DÖNÜK ZEKA
Bireyin kendini duyma ve anlaması, kendini yansıtması, özbenliği hakkındaki sezgileri 8. DOĞA ZEKASI Bitkileri, mineralleri, hayvanları, dünyayı, dağları,denizleri ve vb. Tanıma ve sınıflandırma yeteneğidir.

24 ÖĞRENME ETKİNLİKLERİ DİLSEL ZEKA Fotosentezi ve bağlama ilişkin kelimeleri betimleyen bölümü ders kitabından oku MANTIK-MATEMATİK ZEKASI Fotosentez basamaklarının çıkış şemasını yarat MÜZİK ZEKASI Fotosentez sürecinde yer alan basamaklar zincirini gösteren farklı müziklerle bir müzik kolajı yarat BEDENSEL-KİNESTETİK ZEKA Fotosentez sürecinde yer alan karakterlerin rollerini yapma

25 GÖRSEL-UZAMSAL ZEKA Fotosentez sürecini suluboya ile boya ÖZE DÖNÜK ZEKA Kişisel olarak yaşadığınız bir dönüşüm (karakter/huy değişikliği) olayını yansıtan bir gazete makalesi yazın ve o yaşantınızı fotosentez ile karşılaştırın SOSYAL ZEKA Grup tartışmaları, grupla yapılan projeler DOĞA ZEKA Doğa gezileri, gözlemler, doğada yapılan çalışmalar (gezi, gözlem)


"MEB HİZMET İÇİ EĞİTİM SEMİNERİ" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları