Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

TAM ÖĞRENME MODELİ Hazırlayan Güzide BAŞDAĞ Ankara 2003.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "TAM ÖĞRENME MODELİ Hazırlayan Güzide BAŞDAĞ Ankara 2003."— Sunum transkripti:

1 TAM ÖĞRENME MODELİ Hazırlayan Güzide BAŞDAĞ Ankara 2003

2 TAM ÖĞRENME MODELİ “Tam öğrenme modeli öğrencilerin aynı konuyu kavrama sürelerinin farklı olduğu gerçeğinden hareketle, yeterli zaman ve destek verildiğinde her öğrencinin öğrenebileceği temeline dayanır.”

3 Tam öğrenme modeli, Bloom tarafından, Carroll ‘un okulda öğrenme modelinden yararlanılarak geliştirilmiştir.

4 Bloom’a göre öğrenmenin başlangıcından itibaren tüm öğrenme koşulları ve ortamları tam olarak sağlanmış ise kimsenin öğrenemeyeceği bilgi yoktur. Hızlı öğrenebilen ve öğrenemeyen öğrenci vardır.

5 Tam Öğrenme Modelinin Öğeleri
Öğrenci Nitelikleri Bilişsel Giriş Davranışları Duyuşsal Giriş Özellikleri Öğretim Hizmetinin Niteliği Öğrenme Ünitesi ya da Üniteleri Öğrenme Ürünleri Öğrencinin Başarısı Öğrenme Hızı Duyuşsal Ürünler

6 Öğrencilerin Başarısı
Öğrenci Nitelikleri Öğretim Hizmetinin Niteliği Öğrenme Ürünleri Öğrenme Ünitesi ya da Üniteleri Öğrencilerin Başarısı Öğrenme Hızı Duyuşsal Ürünler Bilişsel Giriş Davranışları Duyuşsal Giriş Özellikleri

7 Bilişsel Giriş Davranışları
Belli bir öğrenme ünitesinin öğrenilmesi için gerekli olan ön öğrenmelerdir. Bunlar: Sözlü anlatım yeteneği Okuduğunu anlama becerisi Mantıksal düşünme becerisi Öğrenme tarzı

8 Bilişsel giriş davranışlarının tam olması, dizilerde yer alan diğer ünitelerdeki davranışların öğrenilmesini ya olanaklı duruma getirir ya da kolaylaştırır. Bilişsel giriş davranışları, başarıdaki değişkenliğin % 50 ‘sini açıklama gücündedir.

9 Duyuşsal Giriş Özellikleri
Öğrencinin öğrenme ünitesine karşı ilgisi, tutumu ve akademik benlik kavramını kapsar. Duyuşsal giriş özellikleri, başarıdaki değişkenliğin % 25 ‘ini açıklama gücündedir.

10 Akademik benlik kavramı, başarıyı belirlemede etkisi çok yüksek bir öğedir.
Akademik benlik kavramı, öğrencinin öğrenme özgeçmişine dayalı olarak hedeflerle tutarlı öğrenmeyi başaracağına dair kendine olan güvenidir. Birbiri üzerine biriken başarı ve başarısızlıklar öğrencinin akademik benlik kavramlarının gelişmesinde çok etkilidir.

11 Öğretim Hizmetinin Niteliği
Öğretim hizmetinin niteliğini 4 öğe belirler. İpuçları Öğrenci Katılımı Pekiştirme Dönüt ve Düzeltmeler

12 İpuçları: Öğretme sürecinde öğrenciye, neyi öğrenebileceğini, bunları öğrenirken ne yapacağını anlatmak için kullanılan mesajların tümü olarak tanımlanır. İpuçlarının öğrenmede etkili olabilmesi için , öğrencilerin hazır bulunuşluk düzeylerine ve öğrenme yollarına uygun, anlamlı,güçlü olması gerekmektedir.

13 Öğrenci Katılımı: Öğrencinin istendik davranışı kazanması için kendisine sağlanan ipuçları ile belli bir düzeyde etkileşimde bulunmasıdır. Öğretim niteliğinin en iyi göstergesi öğrenci katılımıdır. Çünkü katılım olmadan öğrenme gerçekleşmez.

14 Pekiştireç: Bir davranışı izleyen ve verildiğinde organizmayı hoşnut eden ve bu sayede davranışın ortaya çıkmasını sağlayan uyarıcılardır.

15 Dönüt ve Düzeltmeler: Dönüt ve düzeltme işlemleri, öğrenmenin tam olarak gerçekleştirilmesini amaçlar. Öğrenme işi sonunda yapılan izleme testleriyle elde edilen dönütlerden öğrenciye eksiklerini ve yanlışlarını duyurmak için yararlanılır. Ayrıca bu testler öğretmene öğretme işinin etkililiği hakkında bilgi verir.

16 Öğrenme Ürünleri Öğrenme ürünleri; Öğrencilerin başarısı,
Öğrenme hızı, Öğrencilerin duyuşsal özellikleridir.

17 Öğrencilerin giriş davranışları öğrenme-öğretim süresinin başında eşitlenmelidir.
Her öğrenme ünitesinden sonra öğrencilerin eksiklikleri giderilmelidir. Öğrenciler için nitelikli öğrenme hizmetleri sunulmalıdır. Böyle olursa öğrenciler arasındaki bireysel farklılıklar azalır ve öğrencilerin başarısı artar.

18 Öğretim Koşulları Öğretim niteliğini ve öğrenci başarısını arttırmak için, belli çevresel koşulların hazırlanması zorunludur. Bir öğrencinin geçmiş yaşantısı ve içinde bulunduğu durum belirlenmelidir. Öğretimin hedefleri/öğrenme görevleri saptanmalıdır. Her öğrencinin neyi nasıl öğreneceği planlanmalıdır. Öğrenmedeki gelişmelere bakarak, her öğrenciye kendi gelişmesi konusunda, devamlı bilgi verilmelidir. Yetersiz gelişmeler için, tamamlayıcı öğretim yapılmalıdır.

19 Öğretime Uygulanması Öğretimin hedefleri ve onun göstergesi olan hedef davranışları, aşamalı bir şekilde belirlenmelidir. Öğrencinin hazır bulunuşluğu sağlanmalıdır. Öğretimin planı yapılmalıdır. Ölçme araçları hazırlanmalıdır. Öğrencinin öğretime katılımı sağlanmalıdır. Dönüt ve düzeltmelerden yararlanılmalıdır.

20 Tam Öğrenme Modelinin Yararları
Her öğrenci kesin başarı kazandığı için, öğrencinin kendine güveni ve saygısı artmaktadır. Öğrencinin öğrenme ihtiyacını merkeze alan bireyselleştirilmiş öğrenme yaklaşımıdır. Her öğrenciye ihtiyacı olduğu kadar zaman tanıdığı için, eğitimde fırsat eşitliğinin uygulanmasına yardımcı olmaktadır. Öğrenme görevlerinin/öğretimin hedeflerinin ve uygulamanın ayrıntılı olarak planlanması, öğretmenin ne yapacağını önceden bilmesini sağlar. Bu nedenle de öğretmenin başarısı artar.

21 Tam Öğrenme Modelinin Sınırlılıkları
Çocuklukta kazanılan tecrübenin okuldaki öğrenmeye olan etkisi, içinde bulunduğu koşullardan daha fazladır. Hedeflerin, hedef davranışların ve ölçme araçlarının hazırlanması, uzmanlık gerektir. Uygulama sırasında, her öğrenme biriminin sonunda düzeltme yapılmazsa, tüm sistem felce uğrar. Tüm öğrencilerin aynı düzeye gelmesi amaçlandığı için, öğrenme zaman almaktadır. Sınıflarda öğrenci sayısı fazladır. Öğretmenin zamanı ve enerjisi sayılıdır. Yavaş öğrenen öğrenciler, hızlı öğrenenlerin zamanını alarak, hızlı ilerlemelerini engelleyebilir.

22 TEŞEKKÜR EDERİM


"TAM ÖĞRENME MODELİ Hazırlayan Güzide BAŞDAĞ Ankara 2003." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları