Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

KONU: SAĞLIK KURULUŞLARINDA TIBBİ ATIKLARIN YÖNETİMİ

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "KONU: SAĞLIK KURULUŞLARINDA TIBBİ ATIKLARIN YÖNETİMİ"— Sunum transkripti:

1 KONU: SAĞLIK KURULUŞLARINDA TIBBİ ATIKLARIN YÖNETİMİ
Gönül DEMİR ERTÜRK Çevre Yüksek Mühendisi KASIM,2012

2 KAPSAM: Tarih ve Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliği” Ek-1 de belirtilen sağlık kuruluşlarının faaliyetleri sonucu oluşan ve EK-2’de detaylı olarak belirtilen atıklar ile bu atıkların üretildikleri yerlerde ayrı toplanması, geçici depolanması, taşınması ve bertaraf edilmesine ilişkin esasları kapsar.

3

4

5

6 EVSEL NİTELİKLİ ATIKLAR A. GENEL ATIKLAR
Sağlıklı insanların bulunduğu kısımlar, hasta olmayanların muayene edildiği bölümler, ilk yardım alanları, idari birimler, temizlik hizmetleri, mutfaklar, ambar ve atölyelerden gelen atıklar. B,C,D,E,F,G gruplarında anılanlar hariç, tıbbi merkezlerden kaynaklanan tüm atıklar.

7 EVSEL NİTELİKLİ ATIKLAR B. AMBALAJ ATIKLARI

8 TIBBİ ATIKLAR C. ENFEKSİYÖZ ATIKLARI
Enfeksiyöz ajanlarının yayılımını önlemek için taşınması ve imhası özel uygulama gerektiren atıklar. Başlıca kaynakları; I. Mikrobiyolojik laboratuvar atıkları Kültür ve stoklar İnfeksiyöz vücut sıvıları Serolojik atıklar Diğer kontamine lab. Atıkları (lam-lamel, pipet, petri v.b) II. Kan kan ürünleri ve bunlarla kontamine olmuş nesneler III.Kullanılmış ameliyat giysileri (kumaş, önlük ve eldiven v.b.) IV.Diyaliz atıkları (atık su ve ekipmanlar) V. Karantina atıkları VI.Bakteri ve virüs içeren hava filtreleri VII.Enfekte deney hayvanı leşleri, organ parçaları, kanı ve bunlarla temas eden bütün nesneler

9 TIBBİ ATIKLAR D. PATOLOJİK ATIKLAR
Anotomik atık dokular, organ ve vücut parçaları ile ameliyat, otopsi v.b. tıbbi müdahale esnasında ortaya çıkan vücut sıvıları: Ameliyathaneler, morg, otopsi, adli tıp gibi yerlerden kaynaklanan vücut parçaları, organik parçalar, plasenta, kesici uzuvlar v.b. (insani patolojik atıklar) Biyolojik deneylerde kullanılan kobay leşleri

10 TIBBİ ATIKLAR E. KESİCİ DELİCİ ATIKLAR
Batma, delme, sıyrık ve yaralanmalara neden olabilecek atıklar: Enjektör iğnesi iğne içeren diğer kesiciler Bisturi Lam-lamel Cam pastör pipeti Kırılmış diğer cam v.b.

11 F. TEHLİKELİ ATIKLAR Fiziksel veya kimyasal özelliklerinden dolayı ya da yasal nedenler dolayısı ile özel işleme tabi olacak atıklar Tehlikeli kimyasallar Sitotoksik ve sitotoksik ilaçlar Amalgam atıkları Genotoksik ve sitotostik atıklar Farmasötik atıklar Ağır metal içeren atıklar Basınçlı kaplar

12 G. RADYOAKTİF ATIKLAR Radyoaktif madde içeren atıklar ve bunlarla kontamine olmuş diğer atıklar Türkiye Atom Enerjisi Kurumu mevzuatı hükümlerine göre toplanıp uzaklaştırılır.

13 TIBBİ ATIK ÜRETİCİLERİNİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ
Ünite içi atık yönetimi planını hazırlamak Tıbbi, tehlikeli, evsel nitelikli atıklar ile ambalaj atıklarını kaynağında ayrı toplamak Ayrı taşımak Geçici atık deposu inşa etmek/konteynır bulundurmak Personeli eğitmek Atıkların bertarafı ile ilgili harcamaları karşılamak Oluşan tıbbi atık miktarını kayıt altına almak,

14 Ünite içi atık yönetim planında;
Atıkların kaynağında ayrı toplanması Kullanılacak ekipman ve araçlar Atık miktarları Toplama sıklığı Geçici depolama sistemleri Toplama ekipmanlarının temizliği, dezenfeksiyonu vb. Kaza anında alınacak önlemler Sorumlu personel ve eğitimleri vb.

15 Atıkların Kaynağında Ayrı Toplanması

16

17

18 Atıkların ünite içinde toplanması;

19

20 Atıkların Geçici Depolanması

21

22 Küçük miktarlarda üretilen tıbbi atıkların geçici depolanması
Yönetmelik ek 1-c de belirtilen ünitelerde oluşan ve tıbbi atık torbaları ile kesici delici atık kapları ile toplanan tıbbi atıklar, tıbbi atık taşıma araçları ile en yakında bulunan geçici atık deposuna veya konteynırına götürülür. Böyle bir imkanın olmaması durumunda tıbbi atıkların ilgili belediyenin tıbbi atık toplama ve tıbbi atık taşıma aracı tarafından alınması sağlanır

23 TEŞEKKÜRLER…

24


"KONU: SAĞLIK KURULUŞLARINDA TIBBİ ATIKLARIN YÖNETİMİ" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları