Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Öğretim Tasarımı (Instructional Design)

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Öğretim Tasarımı (Instructional Design)"— Sunum transkripti:

1 Öğretim Tasarımı (Instructional Design)
Genel Bakış Temel Kavramlar Öğretim Tasarımı Süreci Öğretim Tasarımını Tanımlama Çabaları Öğretim Tasarımının Özellikleri Öğretim Tasarımı Alanının Öncüleri ve Katkıları

2 ? Öğretim Tasarımı Program geliştirme Eğitim tasarımı
Eğitim planlaması Materyal tasarlama

3 Temel Kavramlar Eğitim tasarımı
Program geliştirme > Öğretim Tasarımı Materyal hazırlama/geliştirme < Öğretim Tasarımı Eğitim planlaması <> Öğretim Tasarımı

4 Temel Kavramlar Eğitim Öğretim Yetiştirme Öğrenme

5 Temel Kavramlar Eğitim (Education): Öğrenme (Learning):
İstendik yönde davranış değiştirme sürecidir. Toplumsal hedefler doğrultusunda ve kendi gizilgüçlerine dayalı olarak bireylerin davranış örüntülerini değiştirme yoluyla onların gelişimlerine katkıda bulunma süreci. Öğrenme (Learning): Birey ile çevresi arasındaki etkileşim sonucu ortaya çıkan görece kalıcı ve izli yaşantı ürünleridir.

6 Temel Kavramlar Öğretim (Instruction): Yetiştirme (Training):
Öğrenmenin sistematik biçimde kılavuzlanmasıdır. Sahnedeki bilge (Sage on the stage) Kenardaki kılavuz (Guide on the side) Yetiştirme (Training): Belirli işlevleri yerine getirebilmek için bireylere özellikle teknik yönü ağır basan becerileri kazandırmadır. Gösterme – yaptırma - düzeltme

7 Öğretim Tasarımı Süreci
Öğrenme, boşlukta ve ne sonuç getireceği belli olmayan koşullarda yapılmamalı; tersine, ölçülebilir sonuçlara dönük olarak düzenli süreçlerde gerçekleştirilmelidir.

8 Öğretim stratejileri / yöntemler
Öğretim Tasarımı Tasarım kimin için hazırlanıyor? Öğrenenlerin neyi öğrenmesi ya da kanıtlaması bekleniyor? Konu içeriği ya da beceriler nasıl öğrenilir? Öğrenmeye ulaşılıp ulaşılmadığı nasıl değerlendirilecek? Öğrenen özellikleri Hedefler - İçerik Öğretim stratejileri / yöntemler Değerlendirme Kemp, Morrison ve Ross

9 Öğretim Tasarımı Nereye gidiyoruz? (Öğretimin hedefleri nelerdir?)
Oraya nasıl gideriz? (Öğretim stratejileri ile öğretim ortamı nasıl olmalıdır?) Oraya ulaştığımızı nasıl anlarız? (Öğretimi ve öğretim materyallerini nasıl değerlendiririz?) Öğretim analizi Öğretim stratejileri Değerlendirme Smith ve Ragan

10 Öğretim Tasarımı Niçin? Ne? Nasıl? Ne oldu? Hedef İçerik Öğrenme
Etkinliği Değerlendirme Niçin? Ne? Nasıl? Ne oldu?

11 Öğretim Tasarımı Kuramının Temel Öğeleri
Öğretim Durumları İstenen çıktılar Etililik Verimlilik İlgi çekicilik Öğretim Koşulları Öğrenme (içerik) Öğrenen Öğrenme ortamı Geliştirme sınırlılıkları Öğretim Yöntemleri

12 Öğretim Tasarımı Süreci
Eğitim ihtiyaçlarının belirlenmesi Eğitim ihtiyaçlarını karşılamak üzere tasarlanmış ve denenmiş bir öğrenme sistemi

13 Öğretim Tasarımı Süreci
Analiz (Çözümleme) İhtiyaçları belirleme Öğrenen analizi Kurumsal analiz Öncelikleri belirleme Tasarım (Tasarımlama) Öğretim amaçları İçerik seçme ve düzenleme Strateji geliştirme Ölçme araçlarını hazırlama Geliştirme Uygulama planı Öğrenci kitabı Eğitimci kılavuzunu geliştirme Materyalleri üretme Uygulama Zaman çizelgesi Bütçe Ortam Öğretmenlerin eğitimi Değerlendirme Ara değerlendirme Düzeltme Son değerlendirme Geleceğe yönelik kestirimler

14 Sistem Yaklaşımı Belirli işlevleri yerine getirmek için tasarlanmış, bir bütün oluşturan, karşılıklı olarak birbirini etkileyen düzenli unsurlardan oluşan birim ya da elemanlar topluluğudur. İşlem Girdiler Çıktılar Dönüt Çevre

15 Sistem Yaklaşımı

16 Sistem Yaklaşımı

17 Öğretim Tasarımı Endüstriyel işletmeler Hastaneler Meslek kuruluşları
Askeri kuruluşlar Bankalar Uluslar arası örgütler Meslek kuruluşları Sigorta şirketleri Turistik işletmeler Araştırma merkezleri Üniversiteler

18 Eğitim Teknolojisi Bilim Uygulama Teknoloji
Öğrenme-öğretme sorunlarına bilimin uygulanması. İnsanın öğrenmesi olgusunun tüm yönlerini içeren problemleri sistematik olarak analiz etmek, bunlara çözümler geliştirmek üzere ilgili tüm unsurların (insan gücü, bilgiler, yöntemler, teknikler, araç gereçler vb.) işe koşarak uygun tasarımlar geliştiren, uygulayan, değerlendiren ve yöneten karmaşık bir süreçtir. Bilim Uygulama Teknoloji

19 Öğretim Tasarımını Tanımlama
Eğitim İletişimi ve Teknolojisi Derneği (AECT - Association for Educational Communications and Technology) Amerikan Yetiştirme ve Geliştirme Kurumu (ASTD – American Society for Training and Development)

20 Öğretim Tasarımını Tanımlama
Uygun teknolojik süreçleri ve kaynakları yaratma, kullanma ve yönetme yoluyla öğrenmeyi kolaylaştırma ve performansı iyileştirme konusundaki çalışmalar ve etik uygulamalar (Reiser, 2006). Belirli bir hedef kitlenin eğitim gereksinimlerini giderebilmek amacıyla işlevsel öğrenme sistemlerinin geliştirilmesidir (Şimşek, 2008).

21 Öğretim Tasarımı Disiplin olarak: Nitelikli öğrenme çıktıları sağlamak üzere öğrenme-öğretme sistemlerini geliştirme çalışmalarının kuram ve araştırma boyutunu inceleyen bir bilim dalı. Süreç olarak: Belirli bir hedef kitlenin eğitim gereksinimlerini karşılamayı amaçlayan işlevsel öğrenme sistemlerini üretebilmeye yönelik bir ürün geliştirme çalışması.

22 Öğretim Tasarımını Tanımlama
Öğretim stratejilerinin ve yöntemlerinin geliştirilmesiyle ilgili araştırma yapan, öğretimin niteliğini arttırmak için öğretim kuramlarını kullanan bir bilgi disiplinidir. Öğrenenin bilgi ve becerisinde istenen değişiklikleri oluşturacak uygun yolları belirler. Öğrenme koşullarının sistemli analizi ile öğretim problemlerinin çözülmesi sürecidir. Öğrencilerin performanslarını ve yeterliklerini arttırmak için öğretim işlerinin planlanmasına, geliştirilmesine, değerlendirilmesine ve sürdürülmesine yönelik planlamayı içerir.

23 Öğretim Tasarımı Dick, Carey ve Carey

24 Öğretim Tasarımının Özellikleri
Öğrenci merkezli Hedef yönelimli Anlamlı performans odaklı Öğrenme çıktıları ölçülebilir Verilere dayanır, kendini düzeltici Takım çalışmasıdır Öğretim tasarımcısı Konu alanı uzmanı

25 Öğretim Tasarımı Sürecinde Kim Kimdir?
Öğretim tasarımcısı Öğretmen Konu alanı uzmanı Ölçme ve değerlendirme uzmanı

26 Öğretim Tasarımcısı Rüzgar estiğinde uyuyabilir misin?

27 Alanın Öncüleri ve Katkıları
Robert Gagne Bilişsel psikoloji Öğrenme çıktıları Sözel bilgiler Zihinsel beceriler Tutumlar Bilişsel stratejiler Devinsel beceriler Öğretimin dokuz olayı Dikkat çekme Kalıcılık ve transfer

28 Alanın Öncüleri ve Katkıları
Leslie J. Briggs Öğretim Tasarımının İlkeleri

29 Alanın Öncüleri ve Katkıları
M. David Merrill Öğe yerleştirme kuramı (Component display theory) Ayrıntılandırma kuramı (Elaboration theory) Öğretimsel işlemler kuramı (Instructional transaction theory) Öğrenme nesneleri (Learning objects)

30 Alanın Öncüleri ve Katkıları
Charles M. Reigeluth Ayrıntılandırma kuramı Benzeşim kuramı (Simulation theory)

31 Alanın Öncüleri ve Katkıları
Walter Dick Sistematik öğretim tasarımı Öğretim planlaması

32 Özet Temel Kavramlar Öğretim Tasarımı Süreci Sistem Yaklaşımı
Öğretim Tasarımını Tanımlama Çabaları Öğretim Tasarımının Özellikleri Öğretim Tasarımı Alanının Öncüleri ve Katkıları


"Öğretim Tasarımı (Instructional Design)" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları