Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Özel Öğretim Yöntemleri

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Özel Öğretim Yöntemleri"— Sunum transkripti:

1 Özel Öğretim Yöntemleri
Alper Kaan GÜNGÖR

2 Öğretim Programı ve M.E.B Tarafından Yapılan Çalışmalar
-Program kavramı Türkiye’de 1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu ile Türk Milli Eğitiminin Amaçları ve İlkeleri belirlenmiştir. Bu amaçlardan biriside bilimselliktir; Bilimselliğe göre ders araç gereçleri , ders programları , metotları , yeniliklere ve teknolojiye göre yenilenmelidir.

3 Öğretim Programı ve M.E.B Tarafından Yapılan Çalışmalar
-Program kavramı Eğitim öğretim etkinliklerinde ; Eğitim programı Öğretim programı Ve ders programı , olmak üzere farklı düzeylerde program türleri kullanılır.

4 Öğretim Programı ve M.E.B Tarafından Yapılan Çalışmalar
-Program Kavramı Eğitim programı: Öğrenene, okulda ve okul dışında planlanmış bir şekilde öğrenme yaşantıları düzeneğidir. Eğitim programını, bir okulda yapılacak eğitim ve öğretim etkinliklerini düzenleyen bir belge olarak da düşünmek mümkündür.

5 Öğretim Programı ve M.E.B Tarafından Yapılan Çalışmalar
-Program Kavramı Öğretim programı: Okulda ya da okul dışında bireye kazandırılması planlanan bir dersin öğretimiyle ilgili tüm etkinlikleri kapsayan yaşantılar düzeneğidir.   Derslerde okutulacak konuları, bunların amaçlarını, kaç saat okutulacaklarını, öğretim metot ve tekniklerini gösteren bir belge olarak düşünebiliriz.

6 Öğretim Programı ve M.E.B Tarafından Yapılan Çalışmalar
-Program Kavramı Ders programı: Bir ders süresi içinde planlanan hedeflerin bireye nasıl kazandırılacağını gösteren tüm etkinliklerin yer aldığı bir plandır. Tüm dersler için bir ders programı yapılır.

7 Öğretim Programı ve M.E.B Tarafından Yapılan Çalışmalar
-Program Kavramı Eğitim programı Öğretim Programı Ders programı Programlar iç içe kullanılmaktadır.

8 Öğretim Programı ve M.E.B Tarafından Yapılan Çalışmalar
Tüm programların geliştirilmesinde sosyal ve ekonomik değişmeler , siyasi politikalar , bilimsel gelişmeler , bireysel toplumsal talepler gibi bir çok durum süzgeç olarak belirlenir

9 Öğretim Programının Öğeleri
Öğretim programı onu oluşturan bir takım parçalardan oluşur.Bunlar; Hedefler/kazanımlar Kapsam içerik Öğrenme-Öğretme durumları, Ve değerlendirme öğelerinden oluşur.

10 Öğretim Programının Öğeleri
Hedef/kazanımlar: Öğretim programında öğrenenlerin taşıması beklenen bilişsel , duyuşsal ve devinimsel özellikler önemlidir. Bireylerdeki bu özeliklere göre bir program hazırlanmalıdır.

11 Öğretim Programının Öğeleri
Hedeflerin belirlenmesinde ihtiyaç analizi yapılır ve bu analiz sonucunda alınan verilere göre program hazırlanmaya başlanır. Ve hedeflerden dönüt almak için hedefler , ölçülebilir bir yapıya büründürülmelidir.

12 Öğretim Programının Öğeleri
Bir sonraki aşamada kapsam/içerik belirlenir. Bu kapsamın nasıl bir şekilde sunulacağı konular kavramlar yada modüller gibi içerik düzenleme yaklaşımları ile belirlenir İçerik bölüme gelince de öğrenciye ‘ne öğrenilecek’ sorusana verilen bir yanıttır.

13 Öğretim Programının Öğeleri
Öğrenme öğretme aşamasında içerikle kaynakları birleştirerek belirlenen amaçlara ‘nasıl’ ulaşılacağının yanıtlanması gerekir. Bu süreçteki insan kaynakları ve planlamanın gerçekleşmesinde eğitim felsefesinin dayanak noktası olması gerekir.

14 Öğretim Programının Öğeleri
Bu üç aşama uygulandıktan sonra öğrenenlerin kazanması gereken yeterliliklerin ne derece etkili olduğu değerlendirme aşamasında anlaşılır. Öğrenenlerin kazanımlara hangi yol ve araçlarla gittiğini belirlemeyi amaçlar.

15 Program Geliştirme Modeli
Ülkemizde ilk kez 1982 yılında Milli Eğitim bakanlığınca program geliştirme konusunda bir model oluşturmak istenmiştir. Ve oluşturan model 2142 sayılı *Tebliğler dergisinde yayımlanmıştır. Program geliştirmede birçok model vardır ama Türk Milli Eğitim sistemi içerisinde bu görevi Talim Terbiye Kurulu yapmaktadır. *TEBLİĞ: Haber Verme

16 Program Geliştirme Modeli
TYLER MODELİ

17 Program Geliştirme Modeli
İlk aşamada İhtiyaçlar belirlenir ve bu belirlenme sivil toplum kuruluşları , öğrenciler , akademisyenler , bilimsel araştırmalar gibi birçok kaynaktan görüş alınarak yapılır. Bir sonra ki aşamada genel hedefler belirlenir bu daha çok programın sonunda ulaşılmak istenen nitelikleri ifade eder.

18 Program Geliştirme Modeli
Genel hedeflerden sonra programın ilke ve becerileri belirlenir. Ardından öğrenenin bilişsel duyuşsal kazanımlarına göre öğretim programının öğrenme alanları belirlenir ve içerik düzenleme yapılır. Bu düzenlemelerin ardından içerik öğretmen ve öğrencilerin kullanabileceği bir kılavuz haline getirilir.

19 Program Geliştirme Modeli
Hazırlanan program hakkında görüşler alındıktan sonra gerekli materyaller geliştirilir.Bu noktadan sonra Talim Terbiye Kurulu’nun onayına sunulur , onaylanan program denenir ve değerlendirilir.


"Özel Öğretim Yöntemleri" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları