Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

SINIF YÖNETİMİ YENİ BİR DÖNEME BAŞLANGIÇ

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "SINIF YÖNETİMİ YENİ BİR DÖNEME BAŞLANGIÇ"— Sunum transkripti:

1 SINIF YÖNETİMİ YENİ BİR DÖNEME BAŞLANGIÇ

2 Okul; Hammaddesi insan olan bir kurumdur. Değişik değerlerin bulunduğu ve çakıştığı bir ortamdır. Gerçek çevreye hazırlayan özel bir çevredir. Kontrollü bir ortamdır. Formal eğitim veren kurumlardır. İstendik davranış değişikliği oluştururlar.

3 AİLEDE DÖNEM BAŞI HAZIRLIKLAR
Eğitimde aile kavramı çok önemlidir. Okul alışverişi ve hazırlıkları okul açılmadan önce tamamlanmış olmalıdır. Alışverişte kesinlikle çocukta bulundurulmalıdır. Hazırlıkların zamanında yapılması, çocuğu okula motive eder. Hazırlıklar sırasında çocuğu okuldan soğutacak davranışlardan kaçınmalıdır ve moral verilmelidir.

4 OKULDA DÖNEM BAŞI HAZIRLIKLAR
İŞ GÖRENLERİN TEMİNİ YETİŞTİRİLMESİNE İLİŞKİN HAZIRLIKLAR SINIF YÖNETİCİSİNİN HAZIRLIĞI EĞİTİM VE ÖĞRETİM ETKİNLİKLERİNİN PLANLANMASINA İLİŞKİN HAZIRLIKLAR EĞİTİMDE PLAN YAPMANIN YARARLARI FİZİKSEL ORTAMLARLA İLGİLİ HAZIRLIKLAR

5 İŞ GÖRENLERİN TEMİNİ VE YETİŞTİRİLMESİ
Öğretmenler, yöneticiler, eğitim uzmanları ve eğitime yardımcı personel olarak dörde ayrılır Atamalar MEB tarafından yapılır. Okul yöneticileri eksikleri zamanında tespit etmelidir. Atamaların yaz başında yapılması gerekir.

6 SINIF YÖNETİCİSİNİN HAZIRLIĞI
Öğrenme-öğretme ortamının en önemli etkenlerinden biri de öğretmendir. Öğrencinin en iyi şekilde anlamasını sağlayan kişidir. Öğretme tarafından dönem öncesi yapılan hazırlıkların dönem içerisinde çok faydası görülmektedir. Yapılan hazırlıklarla deneme-yanılma yöntemlerine gerek kalmaz. Yeni Bir Öğretim Dönem Öncesi Hazırlık Çalışmaları

7 Yeni Bir Öğretim Dönem Öncesi Hazırlık Çalışmaları
Etkili bir sınıf yönetiminde sınıf içi kurallar,aktiviteler, organizasyonlar önceden belirlenmiştir. Bunlar okul başlamadan önce yapılmalıdır. Öğretmen okul açılmadan 2 hafta önce okulda bulunmalıdır. Öğretmen yasa ve yönetmeliklerine göre hazırlık yapmalıdır. Okul aile birliğinden yardım alınabilir.

8 Yeni Bir Öğretim Dönem Öncesi Hazırlık Çalışmaları
Öğretmenin dönem öncesi yapması gereken bazı hazırlık çalışmaları; Etkinlikleri Planlama Hazırlıkları Sınıfta Uygulanacak Kurallarla İlgili Hazırlıklar Öğretim Araç-Gereç Malzemeleri İle İlgili Hazırlıklar Sınıfın Düzenlenmesi İle ilgili Hazırlıklar Öğretim Planlarının Hazırlanması Öğretim Etkinlikleri İle İlgili Hazırlıklar Yeni Gelişmeleri Öğrenme Çalışmaları

9 EĞİTİM VE ÖĞRETİM ETKİNLİKLERİNİN PLANLANMASINA İLİŞKİN HAZIRLIKLAR
Eğitimde planlama, bir öğretmenin, belli bir öğrenci grubuna yönelik olarak, belli bir eğitim programını uygularken neleri, niçin, hangi sıra ile, nasıl ve ne zaman yapacağının, ne gibi yardımcı kaynak ve araçları seçeceğinin, hangi yöntem ve teknikleri kullanacağının, öğrencileri nasıl değerlendireceğinin önceden tasarlanıp kağıt üzerine dökülmesidir.

10 EĞİTİM VE ÖĞRETİM ETKİNLİKLERİNİN PLANLANMASINA İLİŞKİN HAZIRLIKLAR
Eğitimde, öğretmen tarafından yapılan ve uygulanan planları en genel ve uzun süreliden, en ayrıntılı ve kısa süreliye doğru, yıllık plan, ünite planı, günlük ders planı olarak sıralamak mümkündür Yıllık Plan Ünite Planı Ders Planı

11 Yıllık Plan Öğretmenin, bir öğretim yılı süresince ders vermekle
yükümlü bulunduğu sınıflarda, program uyarınca belirli üniteleri veya konulan hangi aylarda, yaklaşık olarak ne kadar zamanda işleyeceğini gösteren ve öğretmen tarafından hazırlanarak ders yılı başında okul yönetimine verilen plana yıllık plan denir.

12 Öğretmen, iyi bir plan yapmak için şu hususlara dikkat etmelidir;
Plan, eğitimin amaçlarına uygun olmalıdır. Planda yer alacak içerik ve etkinlikler, öğretim ilkelerine uygun olarak belirlenmelidir. Plan hazırlanırken çevre dikkate alınmalıdır. Plan öğrenci merkezli, sade, ama zengin olmalıdır. Planda mantıksal bir sıra, süreklilik ve bütünlük olmalıdır. Plan esnek ve uygulanabilir olmalıdır. Plan hazırlanırken, aynı dersi, okutan ve aynı sınıfa derse giren diğer öğretmenlerle işbirliği yapılmalıdır. Öğretmen planın gereğine ve önemine inanmalı, planını severek ve isteyerek yapmalıdır.


"SINIF YÖNETİMİ YENİ BİR DÖNEME BAŞLANGIÇ" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları