Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

A.K.Ü. Fen-Edebiyat Fakültesi Matematik Bölümü

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "A.K.Ü. Fen-Edebiyat Fakültesi Matematik Bölümü"— Sunum transkripti:

1 A.K.Ü. Fen-Edebiyat Fakültesi Matematik Bölümü
DERS PLANI YAPMA Başak KARPUZ A.K.Ü. Fen-Edebiyat Fakültesi Matematik Bölümü

2 DERS PLANI Önceden belirlenen eğitim hedeflerine ulaşmak için öğretim konusu içerisinde yer alan etkinliklerden hangilerinin seçileceği, Bunların öğrencilere ne amaçla ve hangi biçimde yaptırılacağı, Ne tür yardımcı ve tamamlayıcı kaynak ve araçların kullanılacağı, Elde edilen başarının nasıl değerlendirileceği konularının önceden tasarlanıp, kağıt üzerinde saptanmasıdır.

3 GEREKLİLİK Öğretmenlerin plan yapmaları çalışmalarını sistematik bir şekilde yürütmeleri için gereklidir. Eğitim-öğretim kurumlarında eğitim etkinliklerine ve derslere hazırlıklı girmek yasal yönden zorunlu olup, eğitsel yönden gereklidir.

4 PLANLI ÇALIŞMANIN YARARLARI
Öğretmenin eğitim-öğretimde neyi, niçin ve nasıl yapacağını düşünmesini sağlayarak verimini arttırır. Öğretmen ve öğrencileri dağınıklıktan kurtarır ve düzenli çalışmasını sağlar. Derslere hazırlıklı olup, karşılaşılabilecek sorunların önceden tespit edilmesini sağlar.

5 PLANLI ÇALIŞMANIN YARARLARI
Hedeflere ulaştıracak en uygun öğrenme öğretme süreçleri ile araç ve gerecin seçilmesini ve bunların eğitim etkinliklerinde kullanılmasını sağlar. Eğitim-öğretimin değerlendirilmesinin güvenilir olmasını sağlar.

6 PLANLI ÇALIŞMANIN YARARLARI
Öğrenme ve öğretme sürecinin etkili ve verimli kullanılmasını sağlar. Derslerde sürekliliği sağlar. Öğrenme ve öğretme sürecinde gerçekleştirilen etkinlikleri belgeler.

7 DERS PLANI Öğrenci merkezli olmalı,
Çağdaş öğrenme-öğretme yöntemlerini esas almalı, Uygulanabilir etkinliklere dayalı olmalı, Yeniliklere açık ve esnek olmalı,

8 DERS PLANI Belli bir süreyi kapsamalı,
Öğretimin niteliğine ve seviyesine, konuya, öğretim dalına ve amacına uygun olmalı, Öğrencilerle birlikte yapılmalı, Öğrenciler tarafından bilinmeli,

9 DERS PLANININ HAZIRLANMASI
Biçimsel Bölüm Giriş Bölümü Geliştirme Bölümü Sonuç Bölümü Değerlendirme Bölümü

10 BİÇİMSEL BÖLÜM Her dersle ilgili bilgi, alma, tepkide bulunma ve uyarılma basamağındaki hedef ve davranışlar saptanır. Ana ve yardımcı noktalar yazılır. Hedef davranışları kazandırmak için kullanılacak araç ve gereç yazılır. DERS PLANININ HAZIRLANMASI

11 BİÇİMSEL BÖLÜM Dersin Adı: Sınıf: Ünitenin Adı: Süre:
Öğretmenin Adı ve Soyadı: Öğrenme-Öğretme Strateji ve Yöntemi: Kaynak Kitaplar: Araç Gereçler: Ünite yada Konunun Örüntüsü: Ana Nokta: Yardımcı Noktalar: Hedefler DERS PLANININ HAZIRLANMASI

12 GİRİŞ BÖLÜMÜ Dikkat çekme Güdüleme
Gözden geçirme (Hedeften haberdar etme) Derse geçiş DERS PLANININ HAZIRLANMASI

13 DİKKAT ÇEKME Hedef davranışların en üst düzeyiyle ilgili anı, öykü, fıkra, günlük olay anlatılır; film ve slayt sunulabilir. DERS PLANININ HAZIRLANMASI > GİRİŞ

14 GÜDÜLEME Öğrencilere kazanacakları davranışların yaşamda ne işe yarayacağı yalın sözlerle ifade edilmelidir. DERS PLANININ HAZIRLANMASI > GİRİŞ

15 GÖZDEN GEÇİRME Öğretmen tarafından kazandırılacak en üst düzeydeki hedef yada ana nokta belirtilir. DERS PLANININ HAZIRLANMASI > GİRİŞ

16 DERSE GEÇİŞ Öğretmenin “Dersle ilgili belli başlı kavramlar var. Bunları önce ben anlatacağım. Daha sonra örnekler vereceğim. Beni dikkatle dinleyin. Anlaşılmayan bir yer olursa da hemen sorun, yanıtlarım” demesi derse geçişi sağlar. DERS PLANININ HAZIRLANMASI > GİRİŞ

17 GELİŞTİRME BÖLÜMÜ Hedef davranışların uygun strateji, yöntem ve teknikler, akıl yürütme süreçleri, araç-gereç, ipucu, dönüt ve düzeltme, pekiştireç, öğrenci katılganlığı gibi davranışların öğrenciye kazandırıldığı bölümdür. DERS PLANININ HAZIRLANIŞI

18 GELİŞTİRME BÖLÜMÜ Hedef davranışlar ve öğrenci sayısı gözönüne alınarak hangi öğrenme-öğretme tekniklerinin uygulanacağı belirlenir. Sorulacak sorular ve onların yanıtları belirlenir. Hangi soruların yanıtlarına pekiştireç verileceği saptanır. DERS PLANININ HAZIRLANIŞI

19 GELİŞTİRME BÖLÜMÜ Kullanılacak araç ve gereçler ile bunların nerede ve nasıl kullanılacağı belirlenir. Öğrencilerin dikkati dağılmaya başladığında uygulanacak davranışlar belirlenir. Hedef davranış kazandırıldıktan sonra ara özet yapılarak yardımcı nokta vurgulanır. Birden fazla hedef davranış varsa ara özetten sonra ara geçiş yapılarak diğer hedef davranış süreçi başlatılır. DERS PLANININ HAZIRLANIŞI

20 SONUÇ BÖLÜMÜ Kapanış özeti ve yorumları Tekrar güdüleme Kapanış
DERS PLANININ HAZIRLANIŞI

21 KAPANIŞ ÖZETi VE YORUMLARI
Ana nokta ve yardımcı noktalar tekrar vurgulanır. DERS PLANININ HAZIRLANIŞI > SONUÇ

22 TEKRAR GÜDÜLEME Başta yapılan güdülemenin aynısı burada tekrar edilir.
DERS PLANININ HAZIRLANIŞI > SONUÇ

23 KAPANIŞ Dikkat çekme basamağında sorulan sorular tekrarlanır veya okunan-yarım bırakılan öykünün sonunun öğrencilerle birlikte belirlenmesi sağlanır. Hedef davranışlarla ilgili yeni bir fıkra, anı, öykü vb. anlatılabilir. Gelecek dersle ilgili öğrenciden istenenler belirtilebilir. DERS PLANININ HAZIRLANIŞI > SONUÇ

24 DEĞERLENDİRME BÖLÜMÜ Öğretmenin derste kazandırmaya çalıştığı her hedef davranışı ölçen ve en az üç sorudan oluşan ölçme aracı kullanılmalıdır. Ölçme biçimlendirme-yetiştirmeğe dönük olmalıdır (öğrenciye not verilmemeli, yaptığı yanlışlar öğrenciye gösterilmeli ve gerekli düzeltmeleri yapması sağlanmalıdır). DERS PLANININ HAZIRLANIŞI

25 Beni dinlediniğiniz için teşekkür ederim.


"A.K.Ü. Fen-Edebiyat Fakültesi Matematik Bölümü" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları