Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Gençlik Sektöründe Yerelleşme ve Yeniden Yapılandırma

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Gençlik Sektöründe Yerelleşme ve Yeniden Yapılandırma"— Sunum transkripti:

1 Gençlik Sektöründe Yerelleşme ve Yeniden Yapılandırma
Sezai Hazır Habitat ve Gündem 21 Gençlik Derneği

2 Neden yerelleşme Küresel düzeyde gelişmeler
1992 Rıo zirvesi Yerel yönetimlere gençliğin katılımına yönelik yeni düzenlemeler getirmektedir. Bunu takip eden tüm süreçler bunu desteklemektedir. Bilgiye erişimin kolaylaşması Hizmetlerin etkin ve yerinden verilmesi

3 Neden Yerelleşme ve Yeniden Yapılanma
Türkiye’deki son yıllardaki demokratikleşme Kamu reformunun yeniden yapılandarma süreci Yerel yönetimlerin yetki ve sorumluluklarının artırılması Avrupa Birliği ile müzakerelerin başlaması

4 Bu Çalıştay ile Ne Hedefliyoruz…
Kamu reformu ve yeni yerel yönetimler düzenlemesi ile Gençlik sektörünün yerelleşme stratejisi ve yapılması gerekenler

5 Gelişmeler Türkiye’de büyük bir gençlik potansiyeli var, gençlik sektörünün dinamizmi arttı: Ulusal Ajans ile birlikte yerelde (Hareketlilik, kültürel alış-veriş arttı) Gençlik Stk’larının artan fon kaynakları ile etkinliği arttı Kamu kurumları gençler ve STK’larla etkileşimlerini arttırdılar (GSGM, DPT) Gençliğin uzun vadeli yerel kalkınma planlarında önemi arttı dolayısı ile gençlik sektörüne ilgi arttı YG-21 Programı ve diğer gençlik ile ilgili programlar (gençliğin yerelde kapasitesi önemli derecede gelişti…

6 Gelişmeler Yeni belediyeler kanununda Kent konseyleri ve gençlik meclislerinin yer alması – Yerelleşmenin ilk adımları ve yerel gençlik çalışmalarının kurumsal alt yapısının sağlanması ve uygulama süreçlerine katılımının arttırılması Gençlik ve spor müdürlüğü yetkilerinin yerel yönetimlere ( belediyeler, il özel idarelere ) devredilmesi ve gençlik hizmetlerinin yerelde verilmesi gereken sosyal hizmetler olarak tanımlanması – Talep ve sorunlara yönelik gençlik hizmetleri verilebilmesi ve gençlerin karar alma mekanizmalarında yer alması

7 Yerel ve bütüncül Gençlik Politikası için Mekanizmalar – yapılması gerekenler
Öncelikle yerelleşmenin uygulanması için stratejiler belirlenmesi, uygulama için kaynak düzenlemelerinin ve yatırım planlarının yapılması, yerel yönetimlerinin kapasitesinin arttırılması ve yerel yönetimlerin özellikle uluslar arası dokümanlar hakkında bilgilendirilmesi ( Avrupa Gençliğin Yerel ve Bölgesel Hayata Katılım Şartı, Beyaz Kitap, diğer AB ve Avrupa Konseyi Dokümanları Gençlikle ilgili kamu kurumları arasında eşgüdüm sağlanması ve bir koordinasyon birimini oluşturulması Yerel gençlik meclisleri ve ulusal bir gençlik meclisinin kurumsallaşması – Gençlerin sosyal gelişimi ve gelişimi için mekanların düzenlenmesi

8 Yerel ve Bütüncül Gençlik Politikası için Bileşenler – yapılması gerekenler
Gençliğe yönelik yapılacak hizmetlerin aşamalı olarakYerel yönetimlere devredilmesi Yerel yönetimlerin gençlik çalışmalarını uygulama kapasitesinin geliştirilmesi ve kendi içinde gençlik birimlerinin oluşturması Yerel yönetimler bünyesindeki çalışmaların sürekliliği ve siyasallaşmasının engellenmesi için yönetmelik ve düzenlemelerin yapılması Var olan gençlik meclislerinin yapılarının güçlendirilmesi ve yaygınlaştırılması Yereldeki gençlik ile ilgili kamu birimleri arasında eşgüdümün sağlanması ve gerekli düzenlenmenin yapılması Yerel düzeyde kamu ve stk arasında gençlik çalışmalarında ortaklıkların kurulmasında danışma kurullarının oluşturulması


"Gençlik Sektöründe Yerelleşme ve Yeniden Yapılandırma" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları