Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü"— Sunum transkripti:

1 GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü
BİTKİSEL GIDA VE YEM İTHALATININ RESMİ KONTROLLERİNE DAİR YÖNETMELİK İzmir Ticaret Odası 20 Aralık 2011 Eskişehir yolu 9.km Ankara Mehmet ÇOBANOĞLU Tel:

2 GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü
BİTKİSEL GIDA VE YEM İTHALATININ RESMİ KONTROLLERİNE DAİR YÖNETMELİK Bitkisel gıda ve yem ithalatının Resmi kontrollerine Dair yönetmelik 17 Aralık tarihli Resmi Gazete’de yayımlanmıştır. Yönetmelik tarihinde yürürlüğe girecektir. DTS Tebliği ile birlikte yürürlüğe girecek. Eskişehir yolu 9.km Ankara Mehmet ÇOBANOĞLU Tel:

3 GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü
BİTKİSEL GIDA VE YEM İTHALATININ RESMİ KONTROLLERİNE DAİR YÖNETMELİK Kapsam: Bitkisel kökenli gıda ve yemler, Gıda ile temas eden madde ve malzemeler, Hayvansal kökenli olmayan gıda ve yemler Kapsam Dışı: Transit geçiş, Bitki sağlığı, Veteriner kontrolleri, Hayvansal kökenli gıda ve yemler, Ticarete konu edilmeyecek gıda ve yemler a) İthal edilerek yurt içinde serbest dolaşıma girecek bitkisel gıda ve yemlerin güvenilirliğine dair yapılacak resmi kontrolleri, b) Gıda ile temas eden madde ve malzemeler ile gıda ve yem amaçlı kullanılacak hayvansal olmayan maddeleri, kapsar. (2) Bu Yönetmelik; a) Bitki ve hayvan sağlığına dair kontrolleri, b) Transit geçiş kontrollerini, c) Ticari amaçla kullanılmayacak olan gıda, yem, gıda ile temas eden madde ve malzemeleri, ç) Posta veya hızlı kargo yoluyla veya yolcunun beraberinde getirdiği ticari miktar ve mahiyet arz etmeyen gıda, yem, gıda ile temas eden madde ve malzemeleri, d) Gıda ve yem amaçlı kullanılmayacak hayvansal olmayan maddeleri, kapsamaz. Eskişehir yolu 9.km Ankara Mehmet ÇOBANOĞLU Tel:

4 GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü
BİTKİSEL GIDA VE YEM İTHALATININ RESMİ KONTROLLERİNE DAİR YÖNETMELİK Ön bildirim: İthalatçı ithalat öncesinde İl müdürlüğüne, ithal edilecek ürüne ait belgeleri üzerinden gönderir. Belgeler: Sertifika Bileşen listesi Etiket Gıda ile temas eden madde ve malzemeler için sertifika düzenlenmiyorsa firma beyanı, Tek bileşen, dökme ürünler için bileşen listesi gerekli değil. Ürünün piyasada dolaşacağı Türkçe etiket, dökme ürünlerde gerekli değil. Zararlı Risk Analizi yapılmayan Taze meyve sebzeler için ön bildirim yapılamaz. Eskişehir yolu 9.km Ankara Mehmet ÇOBANOĞLU Tel:

5 GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü
BİTKİSEL GIDA VE YEM İTHALATININ RESMİ KONTROLLERİNE DAİR YÖNETMELİK İl Müdürlüğü belgeleri inceler: Uygunsuzluk durumunda ithalatçı bilgilendirilir, ithalatçı uygunsuzluğu gidererek tekrar ön bildirim yapabilir. Belgeler uygun ise ithalatçıya ithalat kontrolünün yapılacağı tarih bildirilir. İthalatçı ön bildirimini takip eder, uygunsuzluğu veya kontrol tarihini açıklama kısmında görür. Eskişehir yolu 9.km Ankara Mehmet ÇOBANOĞLU Tel:

6 GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü
BİTKİSEL GIDA VE YEM İTHALATININ RESMİ KONTROLLERİNE DAİR YÖNETMELİK Kontrol tarihinde ithalatçı asıl belgeler ile İl Müdürlüğüne müracaat eder. Belgeler mutlaka ön bildirimde sunulan belgeler ile aynı ve asıl belgeler olmalıdır. Aksi halde uygunsuzluk yazısı yazılır. Kontrol tarihinde müracaat yapılmazsa ön bildirim iptal edilir. Eskişehir yolu 9.km Ankara Mehmet ÇOBANOĞLU Tel:

7 GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü
BİTKİSEL GIDA VE YEM İTHALATININ RESMİ KONTROLLERİNE DAİR YÖNETMELİK Belgeler uygun ise: Risk esaslı kontrol sıklığı uygulanır. Doküman: Uygunluk Yazısı Kimlik Kontrolü: Belgeler ile ürün uyumlu mu? Analiz: Numune alınarak analize gönderilir. Madde 12. Bakanlık, önceki yılın denetim sonuçları, tüketici şikayetleri, uluslararası ya da diğer ülkelerden alınan bildirimler doğrultusunda risk analizi yaparak artırılmış ya da azaltılmış tedbirler alabilir, analiz sıklıkları belirleyebilir. Eskişehir yolu 9.km Ankara Mehmet ÇOBANOĞLU Tel:

8 GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü
BİTKİSEL GIDA VE YEM İTHALATININ RESMİ KONTROLLERİNE DAİR YÖNETMELİK Kontrol sonuçları uygun olan ürünler için: UYGUNLUK YAZISI düzenlenir ve ithalatçıya iletilir. Eskişehir yolu 9.km Ankara Mehmet ÇOBANOĞLU Tel:

9 GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü
BİTKİSEL GIDA VE YEM İTHALATININ RESMİ KONTROLLERİNE DAİR YÖNETMELİK Kontrol sonuçları olumsuz olan ürünler sahibinin bilgisi dahilinde: Reddedilir. (mahrece yada 3. ülkeye gönderilir) Özel işleme tabi tutulur. (tekrar kontrol) Başka amaçla kullanılabilir. İmha edilir. Eskişehir yolu 9.km Ankara Mehmet ÇOBANOĞLU Tel:

10 GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü
BİTKİSEL GIDA VE YEM İTHALATININ RESMİ KONTROLLERİNE DAİR YÖNETMELİK Sertifikalar: Menşe yada yüklendiği ülke tarafından onaylanmış olmalı. Global sertifika ürün ve üreticiyi garanti eder. Ürün için düzenlenmişse miktar ve parti no yer almalıdır. Gıda ile temas edenler için firma beyanı, BSS parti no aranmaz Eskişehir yolu 9.km Ankara Mehmet ÇOBANOĞLU Tel:

11 GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü
BİTKİSEL GIDA VE YEM İTHALATININ RESMİ KONTROLLERİNE DAİR YÖNETMELİK Sertifikalar: Bitki sağlığı kontrolüne tabi ürünler için sertifika aranmaz, kontrol sonucu düzenlenen uygunluk yazısı aranır. Sertifika geçerlilik süresi sertifikada belirtilen süre kadardır. Eskişehir yolu 9.km Ankara Mehmet ÇOBANOĞLU Tel:

12 GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü
BİTKİSEL GIDA VE YEM İTHALATININ RESMİ KONTROLLERİNE DAİR YÖNETMELİK Diğer belgeler Menşe ve/veya çıkış ülkesinde salgın hastalık, dioksin, radyasyon ve diğer risklerin ortaya çıkması halinde ilave belgeler ile ürün özelliğine göre istenecek ek belgeler Bakanlık tarafından belirlenir ve Genel Müdürlük internet sitesinde ilan edilir. (10.madde) Örneğin, alkollü içkiler için dağıtım uygunluk yazısı, şeker için şeker kurumundan alınacak uygunluk yazısı, Eskişehir yolu 9.km Ankara Mehmet ÇOBANOĞLU Tel:

13 GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü
BİTKİSEL GIDA VE YEM İTHALATININ RESMİ KONTROLLERİNE DAİR YÖNETMELİK İzlenebilirlik : İthalatçı ithal ettiği ürünle ilgili izlenebilirliği sağlamak, yurt içinde satış ve dağıtımı ile ilgili bilgi ve belgeleri bulundurmak, istenildiğinde Bakanlığa ibraz etmek zorundadır. (Madde 11) Eskişehir yolu 9.km Ankara Mehmet ÇOBANOĞLU Tel:

14 GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü
BİTKİSEL GIDA VE YEM İTHALATININ RESMİ KONTROLLERİNE DAİR YÖNETMELİK Zararlı risk analizi Bakanlıkça belirlenecek bitki ve bitkisel ürünlerin ithalatı öncesinde ihracatçı ülkeden zararlı risk analizi sonuçları istenir. Zararlı risk analizi istenecek ürünler Genel Müdürlük internet sitesinde yayımlanır. Zararlı risk analizi yapılmamış ürünler için ön bildirim yapılamaz. (Madde 12) Eskişehir yolu 9.km Ankara Mehmet ÇOBANOĞLU Tel:

15 GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü
BİTKİSEL GIDA VE YEM İTHALATININ RESMİ KONTROLLERİNE DAİR YÖNETMELİK Etiket: Piyasaya arz edilmek üzere ithal edilecek ürünlerin mevzuatına uygun olarak etiketlenmiş olmaları şartıyla ithaline izin verilir. Dökme, ambalajsız, doğrudan tüketiciye sunulmayan, hammadde olarak ithal edilecek olan gıda ve yemler için etiket aranmaz. Eskişehir yolu 9.km Ankara Mehmet ÇOBANOĞLU Tel:

16 GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü
BİTKİSEL GIDA VE YEM İTHALATININ RESMİ KONTROLLERİNE DAİR YÖNETMELİK Birden fazla firmaya ait ürünler: Birden fazla firmaya ait dökme olarak gelen menşei, sertifikası aynı olan, aynı gemi, ambar, tank, depo, konteynır ve silo gibi araçlarda bulunan ürünler tek bir parti kabul edilir. Partiyi temsil edecek şekilde kontroller yapılır. Kontrol sonucu kırkbeş gün süreyle bu ürün için ön bildirimde bulunulmuş olan tüm ithalat başvuruları için uygulanır. Eskişehir yolu 9.km Ankara Mehmet ÇOBANOĞLU Tel:

17 GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü
BİTKİSEL GIDA VE YEM İTHALATININ RESMİ KONTROLLERİNE DAİR YÖNETMELİK Onaylı tesis Bakanlık ihracatçı ülkelerin resmi denetim birimleri, denetim sistemleri, üretim alanları ve tesislerinde inceleme yaparak onaylı tesis listesi oluşturabilir. Onaylı tesislerden yapılacak resmi kontrollerde azaltılmış analiz sıklığı uygulanır. Eskişehir yolu 9.km Ankara Mehmet ÇOBANOĞLU Tel:

18 GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü
BİTKİSEL GIDA VE YEM İTHALATININ RESMİ KONTROLLERİNE DAİR YÖNETMELİK Organik ve GDO’lu Ürünler: Mevzuatında yer alan kontrollere tabidir. Onaylanmış kontrol belgeleri: Bu Yönetmeliğin yayımından önce kontrol belgesi alınmış ürünler için yapılacak ön bildirimlere, onaylanmış kontrol belgeleri eklenir. Eskişehir yolu 9.km Ankara Mehmet ÇOBANOĞLU Tel:

19 GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü
BİTKİSEL GIDA VE YEM İTHALATININ RESMİ KONTROLLERİNE DAİR YÖNETMELİK TEŞEKKÜR EDERİM Eskişehir yolu 9.km Ankara Mehmet ÇOBANOĞLU Tel:


"GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları