Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

PROGRAM YETERLİLİKLERİ ÇALIŞMASI

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "PROGRAM YETERLİLİKLERİ ÇALIŞMASI"— Sunum transkripti:

1 PROGRAM YETERLİLİKLERİ ÇALIŞMASI
İKTİSAT BÖLÜMÜ PROGRAM YETERLİLİKLERİ ÇALIŞMASI

2 PROGRAM YETERLİLİĞİNE GÖRE BELİRLENEN DERSLER TABLOSU
Temel iktisat teorisini, terimlerini, diğer bilimler ile ilişkisini ve uygulama alanlarını bilerek güncel iktisadi olayları yorumlar Program Yeterliliğine Göre Belirlenen Dersin Adı Teo. Uyg. Mikro iktisat I 3 Mikro İktisat II İktisada Giriş I İktisada Giriş II Makro İktisat I Makro İktisat II Ekonometri I Ekonometri II Uluslararası Finans 2 Para Teorisi Para Politikası Maliye Politikası İktisat Politikası Türkiye Ekonomisi Büyüme ve Kalkınma İktisadi Sistemler Uluslararası Sermaye Hareketleri

3 Program Yeterliliği 2 : Kamu otoritesinin uyguladığı iktisat ve maliye politikalarının iktisadi değişkenler (milli gelir, istihdam ve enflasyon vb.) üzerindeki etkilerini öngörebilme yeteneğine sahip olur Program Yeterliliğine Göre Belirlenen Dersin Adı Teo. Uyg. İktisada Giriş II 3 Makro İktisat I Makro İktisat II Ekonometri I Ekonometri II Kamu Maliyesi Devlet Borçlanması 2 Para Teorisi Para Politikası Maliye Politikası İktisat Politikası Türkiye Ekonomisi Büyüme ve Kalkınma Devlet Bütçesi Zaman Serileri Analizi Kamu Ekonomisi

4 Program Yeterliliği 3: Güncel ekonomi haberlerini ve yazılarını takip ederek ülkenin içinde bulunduğu ekonomik durum ile ilgili yorum yapabilir. Program Yeterliliğine Göre Belirlenen Dersin Adı Teo. Uyg. Ekonomik Göstergelerin İzlenmesi 3 Uluslararası İktisat I Uluslararası İktisat II Makro İktisat I Makro İktisat II Para Politikası 2 Maliye Politikası Büyüme ve Kalkınma İktisat Politikası Türkiye-Avrupa Birliği İlişkileri Devlet Bütçesi Uluslararası Finans

5 Program Yeterliliği 4 : İktisadi okulların temel düşüncelerini tarihsel süreç içerisinde değerlendirerek bu düşüncelerin iktisadi karar birimleri üzerindeki etkilerini değerlendirir Program Yeterliliğine Göre Belirlenen Dersin Adı Teo. Uyg. İktisadi Düşünce Tarihi 3 İktisada Giriş II Makro İktisat I Makro İktisat II Geçiş Ekonomileri 2 İktisadi sistemler Osmanlı İktisat Tarihi

6 Program Yeterliliği 5 : İktisadi verileri, grafik ve tabloları doğru analiz ederek yorumlar. Program Yeterliliğine Göre Belirlenen Dersin Adı Teo. Uyg. Mikro iktisat I 3 Mikro İktisat II İktisada Giriş I İktisada Giriş II Uluslararası İktisat I Uluslararası İktisat II Makro İktisat I Makro İktisat II Maliye Politikası Ekonomik Göstergelerin İzlenmesi Geçiş Ekonomileri 2 Osmanlı İktisat Tarihi Tarım Ekonomisi İktisat Politikası Türkiye Ekonomisi Uluslar arası Finans Uluslararası Sermaye Hareketleri

7 Program Yeterliliği 6 : Küresel ve ulusal ekonomik gelişmeler hakkında özgün bir bakış açısı ortaya koyarak projeler geliştirir ve bu projeleri alanında uzman kişilere ve de diğer ilgili kişilere sözlü ve yazılı olarak ifade eder. Program Yeterliliğine Göre Belirlenen Dersin Adı Teo. Uyg. Uluslararası İktisat I 3 Uluslararası İktisat II Sosyal Bilimlerde Yöntem 2 Türkiye-Avrupa Birliği İlişkileri Büyüme ve Kalkınma Ekonomik Bütünleşmeler Yenilik İktisadı Uluslararası Finans Dünya Ekonomisi Geçiş Ekonomileri

8 Program Yeterliliği 7 : İktisadi değişkenlere ilişkin veri girişini ve analizlerini yapabilecek düzeyde temel bilgisayar programlarının yanında istatistik ve ekonometri paket programlarını kullanma yeteneğine sahip olur. Program Yeterliliğine Göre Belirlenen Dersin Adı Teo. Uyg. Ekonometri I 3 Ekonometri II Zaman Serileri Analizi 2 Bilgisayar Uygulamalı Ekonometri

9 Program Yeterliliği 8 : Alanı ile ilgili bilgilerini bağlantılı olan diğer disiplinlerde de kullanarak bireysel ya da ekip üyesi olarak proje üretiminde ve uygulanmasında sorumluluk alır. Program Yeterliliğine Göre Belirlenen Dersin Adı Teo. Uyg. Sosyal Bilimlerde Yöntem 2 Türkiye-Avrupa Birliği İlişkileri Yenilik İktisadı

10 Program Yeterliliği 9 : İktisadi aktörlerin (devlet, firma ve hane halkları) karar alma süreçlerini açıklayarak bu süreçte ortaya çıkabilecek ekonomik ve sosyal sorunlara çözüm üretir. Program Yeterliliğine Göre Belirlenen Dersin Adı Teo. Uyg. Mikro iktisat I 3 Mikro İktisat II Uluslararası İktisat I Uluslararası İktisat II Makro İktisat I Makro İktisat II Kamu Maliyesi Devlet Borçlanması 2 Para Teorisi Para Politikası Maliye Politikası İktisat Politikası Türkiye Ekonomisi Kurumsal İktisat Sanayi İktisadı ve Rekabet Teorisi Osmanlı İktisat Tarihi Uluslararası Sermaye Hareketleri Kent Ekonomisi Kamu Ekonomisi Çalışma Ekonomisi

11 Program Yeterliliği 10 : Alanı ile ilgili doğru kaynakları kullanarak bilgiye ulaşma, kullanma, paylaşma ve temel girişimcilik becerilerine sahip olur. Program Yeterliliğine Göre Belirlenen Dersin Adı Teo. Uyg. Türkiye Ekonomisi 3 Sosyal Bilimlerde Yöntem 2 Türkiye-Avrupa Birliği İlişkileri Enerji Ekonomisi Yenilik İktisadı Osmanlı İktisat Tarihi Kamu Ekonomisi Çalışma Ekonomisi Ekonomik Göstergelerin İzlenmesi

12 Program Yeterliliği 11 : Alanı ile ilgili edindiği bilgileri problem çözme basamaklarında kullanarak soyut ve somut çıkarımlarda bulunur. Program Yeterliliğine Göre Belirlenen Dersin Adı Teo. Uyg. İktisada Giriş I 3 İktisada Giriş II Uluslararası İktisat I Uluslararası İktisat II Makro İktisat I Makro İktisat II Ekonometri I Ekonometri II Para Teorisi 2 Para Politikası Maliye Politikası Zaman Serileri Analizi Uluslararası Sermaye Hareketleri Turizm Ekonomisi Kent Ekonomisi Ekonomik Göstergelerin İzlenmesi

13 Program Yeterliliği 12 : Alanı ile ilgili bilgi birikimini artırarak sosyal ve davranışsal olgulara dair görüşlerini geliştirir ve bu olayların sonuçlarını değerlendirir. Program Yeterliliğine Göre Belirlenen Dersin Adı Teo. Uyg. Mikro İktisat I 3 Mikro İktisat II İktisadi Düşünceler Tarihi Osmanlı İktisat Tarihi 2 Kamu Ekonomisi Çalışma Ekonomisi Bölgesel İktisat Tarım Ekonomisi

14 Program Yeterliliği 13 : Yabancı dil öğrenimi sayesinde sözlü ve yazılı iletişim becerisine sahip olarak diğer yabancı kaynaklara erişme ve değerlendirme becerisine sahip olur. Program Yeterliliğine Göre Belirlenen Dersin Adı Teo. Uyg. Yabancı Dilde Okuma ve Konuşma 2 Mesleki Yabancı Dil Sosyal Bilimlerde Yöntem Türkiye-Avrupa Birliği İlişkileri Yenilik İktisadı Uluslar arası Finans Osmanlı İktisat Tarihi Kamu Ekonomisi Dünya Ekonomisi

15 Program Yeterliliği 14 : Ekonomik karar alma ve uygulama süreçlerinde sahip olduğu bilgi ve becerilerini etkin bir şekilde kullanır. Program Yeterliliğine Göre Belirlenen Dersin Adı Teo. Uyg. Makro İktisat I 3 Makro İktisat II Para Teorisi 2 İktisada Giriş I İktisada Giriş II Mikro İktisat I Mikro İktisat II Yenilik İktisadı Çalışma Ekonomisi Uluslararası İktisat I Uluslararası İktisat II

16 Program Yeterliliği 15 : İktisadi bir sistemin öğelerini ve işleyiş şeklini açıklar. Program Yeterliliğine Göre Belirlenen Dersin Adı Teo. Uyg. Mikro İktisat I 3 Mikro İktisat II İktisada Giriş I İktisada Giriş II Uluslararası İktisat I Uluslararası İktisat II Makro İktisat I Makro İktisat II İktisat Politikası Maliye Politikası Para Politikası 2 Büyüme ve Kalkınma Geçiş Ekonomileri Kurumsal İktisat İktisadi Sistemler Kamu Ekonomisi

17 Program Yeterliliği 16 : Alanı ile ilgili yaptığı bilimsel çalışmaların verilerini yorumlarken toplumsal, kültürel ve etik değerleri göz önünde bulundurur. Program Yeterliliğine Göre Belirlenen Dersin Adı Teo. Uyg. Sosyal Bilimlerde Yöntem 2 Türkiye-Avrupa Birliği İlişkileri Turizm Ekonomisi Çalışma Ekonomisi Dünya Ekonomisi Ekonomik Göstergelerin İzlenmesi 3

18 Program Yeterliliği 17 : İktisadi karar alma süreçlerinde toplum ve çevre bilincini ön planda tutar . Program Yeterliliğine Göre Belirlenen Dersin Adı Teo. Uyg. Tarım Ekonomisi 2 Büyüme ve Kalkınma 3 Makro İktisat I Makro İktisat II Turizm Ekonomisi Kent Ekonomisi Dünya Ekonomisi


"PROGRAM YETERLİLİKLERİ ÇALIŞMASI" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları