Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

İKTİSADA GİRİŞ.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "İKTİSADA GİRİŞ."— Sunum transkripti:

1 İKTİSADA GİRİŞ

2 İKTİSADIN TANIMI VE TEMEL KAVRAMLARI
İktisadın Özellikleri İktisadın Yöntemi İktisadi Düşünce Tarzı İktisadın Bölümleri Temel İktisadi Kavramlar

3 İktisat=Ekonomi İktisat;Arapça kökenli
“kasıtlı, bilinçli, ılımlı haraket” Günlük dilde türkçeye “tutumluluk” olarak geçmiş Ekonomi; eski yunan kökenli (oikonomos/oikos-nomos) Aristonun öğrencisi Critobule “ev ve çiftlik idaresi” anlamında kullanmış

4 İKTİSAT NEDİR? İktisat, bireyler ve toplumların kıt kaynaklarını, sonsuz ihtiyaçlarını karşılamak için nasıl dağıttıklarını inceleyen bilim dalıdır.

5 İktisat kıtlık bilimidir (Yeryüzünde sahip olduğumuz kaynakların miktarları sınırlıdır. Petrol rezervi, altın, elma armut, hepsinin miktarı sınırlı ve tükenirdir. Bu yüzden bu kaynakların dağıtılması önemlidir ve iktisadın konusunu oluşturur. İktisat malların üretimi ve değişimini içeren faaliyetleri incelemektedir.

6 İktisat bir tercih bilimidir
İktisat bir tercih bilimidir. İnsanların çeşitli mallardan hangisini diğerine tercih edeceği iktisadın kapsamı içerisinde yer alır. İktisat, ulusal ve uluslar arası bazda ticareti incelemektedir. İktisat, para-bankacılık-sermaye ve serveti incelemektedir.

7 İktisadın Özellikleri
İktisat sosyal bir bilimdir. (Toplumla bağlantılı olarak insanların ve insan gruplarının davranışlarını inceler.) İktisat analitiktir. (Alternatif çözüm yolları üretir ve her birinin iyi ve kötü yönlerini ortaya koyar.) İktisat, insan davranışlarının sadece iktisadi yönünü inceler. İktisat malların tüketimi ile ilgili olduğu kadar üretimi ve dağıtımıyla ilgilenir.

8 İktisadın Yöntemi İktisatçılar araştırmalarında, ekonomik sistemin çalışma şekli hakkında genel ilkeler bulmaya çalışır. Bu ilkeleri bulmak için belirli araştırma sürecini izler. Bu süreç:

9 (I) İktisatçı ilk olarak belirli bir ekonomik sorunla ilgili bütün gerçekleri araştırıp toplar. Buna betimleyici iktisat denir. (II) İktisatçı elindeki verilere dayanarak ekonomik davranış hakkında genel bir teori oluşturur ve bu teoriyi test eder. Gerçeklerden, ilkeler veya teoriler türetme işine ekonomik analiz denir. (III) Son aşamada, iktisat politikaları oluşturulur. İktisat politikası; belirli ekonomik sorunların çözümüne veya bu sorunların ortaya çıkmasını önlemeye yönelik politikaların oluşturulmasıdır.

10 İktisat politikaları oluşturulurken iki yöntem kullanılır: Tümdengelim ve tümevarım. Tümdengelim; teoriden yola çıkarak gerçeklerin incelenmesi yani genelden özele gidilmesidir. Tümevarım ise gözlenen gerçeklerden hareketle teorinin oluşturulması yani özelden genele gidilmesidir.

11

12 İktisadi Düşünce Tarzı
Rasyonel Davranış: Tercih yapmak veya karar almak durumunda olan bir iktisadi birimin kendi ÇIKARına uygun hareket etmesidir. Tüketicilerin hedefi, tüketiminden en yüksek faydayı sağlamak, üreticinin hedefi ise maksimum kâr elde etmektir. Bu amaçlar önceliklidir ve hem tüketici hem üreticiler bu amaca ulaşmak için ellerinden geleni yaparlar. ALICI VE SATICI ARASINDAKI PAZARLIK

13 Karar Alma: Karar alınırken bir eylemin yarar ve maliyetleri göz önünde bulundurulur. Maliyetler ve yararlar kişiden kişiye farklılık gösterdiği için kararlar da farklıdır. Maliyet ve yararlarda değişiklik olursa, kararda da değişiklik olacaktır. Marjinal Analiz: Mevcut koşullar değiştiği zaman ne olacağının incelenmesidir.

14 Makro iktisat ise bütün bireyler, bütün firmalar, genel anlamda tüm ülke ekonomisi ve uluslar arası ekonomi ile ilgili kararlarla ilgilenir. Enflasyon, işsizlik, milli gelirin oluşumu makro iktisadın başlıca konularıdır. Aynı şekilde makronun kelime anlamının “büyük” olduğuna ve inceleme alanının da daha geniş olduğunu bilmeliyiz

15 Pozitif İktisat: Mevcut durumu inceleyip, “ne olduğunu” belirlemeye çalışır, değer yargısı içermez.
Normatif İktisat: Toplumsal refahın en üst düzeyde sağlanabilmesi için, “ne olması gerek-tiğini” belirlemeye çalışır, değer yargısı içerir.

16 Temel İktisadi Kavramlar
Ekonomik birimler: a)Hanehalkı; aynı çatı altında yaşayan ve ortak finansal kararlar alan insanlardır.  b)Firmalar; Üretici kaynakları kullanan ve ne üretileceğini kararlaştıran, şahıs şirketlerinden devlete kadar bütün üretici birimlerdir.  c)Devlet; Ekonomide gerekli düzenlemeleri yapan, piyasalara üretici ve tüketici olarak katılan ve vergi toplama ayrıcalığına sahip oluşumdur.

17 İhtiyaç: Tatmin edildiğinde haz ve doyum, tatmin edilmediğinde ise acı ve üzüntü veren duygudur. İhtiyaçlar zorunlu ve zorunlu olmayan ihtiyaçlar olmak üzere ikiye ayrılır. Zorunlu ihtiyaç, insanın yaşamını devam ettirebilmesi için gerekli olan ihtiyaçlardır. Zorunlu olmayan ihtiyaç ise, karşılanmaları yaşamsal olmayan ancak tatmin edildikçe insanlara haz veren, yaşam kalitesini yükselten ihtiyaçlardır.

18 İhtiyaçların özellikleri: a) İnsan ihtiyaçları sonsuzdur
İhtiyaçların özellikleri: a) İnsan ihtiyaçları sonsuzdur. b) İhtiyaçlar şiddetleri bakımından farklılık gösterir. c) Tatmin edildikçe, ihtiyacın şiddeti azalır. d) Bazı ihtiyaçların ise tatmin edildikçe şiddeti artar. (Uyuşturucu gibi) e) İhtiyaçlar ve ihtiyacı tatmine yarayan araçlar ikame edilebilir. (İhtiyaç: su içme, bu ihtiyacı tatmine yarayan araçlar: Su, portakal suyu, kola. Bunlar birbirinin ikamesi, yani birbirinin yerine geçebiliyor.)

19 Mallar ve hizmetler:  İhtiyaçları tatmin özelliği taşıyan fiziksel varlıklara mal denir. (kalem, kağıt, çelik, çimento) ihtiyaçları tatmin etmesine rağmen maddi özelliği olmayan mallara da hizmet denir. (turizm, bankacılık, dişçilik, berberlik, taşımacılık vs.)

20 Malların Özellikleri: a) Mal, insan ihtiyaçlarını gidererek fayda sağlar
b) Ekonomik malların bir değeri vardır (fiyatı)

21 Mal türleri: a) Serbest mal-ekonomik mal: Ekonomik malın bir bedeli yani fiyatı vardır, serbest malın ise yoktur. Deniz suyu serbest mal, musluklarımızdan akan su ise ekonomik maldır. Beyazıt Meydanındaki güvercin serbest maldır, ancak pet-shopta satılan kanarya ekonomik maldır.

22 b) Tüketici (nihai mal) ve üretici (ara mal) malları: Tüketici malları, doğrudan doğruya tüketilebilen mallardır. Üretici malları ise doğrudan tüketilmeyen, üretim sürecine tekrar katılması gereken mallardır. (Kalem bir tüketici malıdır. Ama çimento başka bir üretim sürecine katılması gerektiğinden üretici malı olarak nitelendirilir.)

23 c) Dayanıklı-Dayanıksız mallar: Dayanıklı mallar elde edildikten uzun süreler sonra da fayda sağlayan mallardır. (Buzdolabı, çamaşır makinesi gibi) Dayanıksız mallar ise fayda sağladığında yok olan, biten mallardır. (Sigara gibi)


"İKTİSADA GİRİŞ." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları