Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

1 ÜNİVERSİTE – SANAYİ İŞBİRLİĞİNDE KOSGEB DESTEKLERİ (Serhan EKER – 2008 Aralık)

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "1 ÜNİVERSİTE – SANAYİ İŞBİRLİĞİNDE KOSGEB DESTEKLERİ (Serhan EKER – 2008 Aralık)"— Sunum transkripti:

1 1 ÜNİVERSİTE – SANAYİ İŞBİRLİĞİNDE KOSGEB DESTEKLERİ (Serhan EKER – 2008 Aralık)

2 2 DÜNYA EKONOMİSİNE BAKIŞ GSMH-2006 (Milyon $)

3 3 ULUSAL REKABET GÜCÜ Ekonomi 0 20 80 100 Alt yapı Ticari Kamu Yönetimi ABD Türkiye 60 Almanya Japonya 4040

4 4 TEKNOLOJİ, AR-GE ve KOBİ’ler   KOSGEB Destekleri Yönetmeliğindeki KOBİ Tanımı Sektör Çalışan sayısı Yıllık Net Satış Hasılatı (Milyon YTL) Yıllık Bilanço (Milyon YTL) İmalat Sanayi < 250 < 25

5 5 TÜRKİYE’DE VE AB’DE KOBİ SAYILARI İMALAT 250.0003.700.000* TOPLAM1.800.00023.000.000 *2005 Tahmini Rakamı

6 6 Türkiye’nin İhracatında Değişim (1997 – 2006) Milyar $ Kaynak: TUİK Dünya ve Türk Ekonomisine Bakış

7 7 BİLGİ ve TEKNOLOJİNİN ÖNEMİ   Türk sanayiinin rekabet gücü son dönemde göreceli olarak artıyor

8 8   Bilgi Toplumu çağında bilgi en kıymetli meta haline geldi BİLGİ ve TEKNOLOJİNİN ÖNEMİ

9 9   Türk işletmelerinin artan rekabet gücü ve bilginin kazandığı önem, yurtdışı rakiplerin Türkiye’ye teknoloji satmaktan imtina etmelerine neden oluyor BİLGİ ve TEKNOLOJİNİN ÖNEMİ

10 10  Çözüm:  Ar – Ge  İşletme bünyesinde Ar – Ge  Üniversiteler ile işbirliği  Teşviklerden faydalanma TEKNOLOJİ ve AR-GE

11 11 TEKNOLOJİ VE AR – GE GÖSTERGELERİ

12 12 Zaman Teknolojik gelişme GELENEKSEL TEKNOLOJİ ÖZGÜN TEKNOLOJİ TEKNOLOJİ SATIN ALAN TEKNOLOJİ ÜRETEN TEKNOLOJİ ve AR-GE

13 13 806040200806040200 GELİR 01510152025 YIL Teknoloji Üretimi Teknoloji Transferi Mevcut Teknoloji TEKNOLOJİ ve AR-GE

14 14 Kaynak: 9. Kalkınma Planı Bilim ve Teknoloji Özel İhtisas Komisyon Raporu  Göstergeler: Ar – Ge Harcamaları 2002 verileri TR AB 25 AB 15 JPABD Kişi başına GSYİ Ar- Ge harcaması ($) 43453521850960 Bin kişi başına araştırmacı sayısı 1,4101113- Özel kesim GSYİ Ar-Ge harcamalarının toplam GSYİ Ar-Ge harcamalarına oranı (%) 2963647470 Üniversiteler GSYİ Ar-Ge harcamalarının toplam GSYİ Ar-Ge harcamalarına oranı (%) 6422221416 TEKNOLOJİ ve AR-GE

15 15 TEKNOLOJİ / AR – GE VE KOBİ’LER

16 16 İşletme Sayısı %99,83 İhracat %10 Çalışan Sayısı % 76.70 Yatırımlar %56,5 Katma Değer %38 TEKNOLOJİ, AR-GE ve KOBİ’ler

17 17  Rekabet gücü yüksek  Uluslar arası pazarlara açılabilen  Yenilikçi KOBİ’ler  Kalkınma için ihtiyaç: TEKNOLOJİ, AR-GE ve KOBİ’ler

18 18 Destek için yeni yaklaşımlara ihtiyaç olduğu değerlendirilmektedir  Teknoloji kullanımına göre KOBİ’ler: TEKNOLOJİ, AR-GE ve KOBİ’ler Temel KOBİ’ler Çok az veya hiç Ar-Ge faaliyeti – Ar-Ge yeteneği mevcut değil 70 % Teknoloji Uyarlayan KOBİ’ler Mevcut teknolojileri uyarlayanlar – düşük yenilikçi KOBİ’ler – Ar-Ge yeteneği mevcut 20 % Yeni Teknoloji Kullanıcısı KOBİ’ler Teknoloji geliştiren veya mevcut teknolojileri birleştirerek uyarlayan yüksek yenilikçi KOBİ’ler <10 % Teknoloji Öncüsü KOBİ’ler Üst seviyede Ar-Ge faaliyetleri <3 % Güçlü büyüme potansiyeli

19 19  Bilgi ve teknolojinin kilosunun fiyatı: Beton1sent Çimento5sent Demir-Çelik50 sent Aluminyum1,5 dolar Otomobil10 – 100 dolar Yolcu Uçağı100 – 1.000 dolar Fiberoptik Kablo3.000 dolar Savaş Uçağı10.000 dolar Uydu100.000 dolar Silikon - Mikroişlemci 4.000.000 dolar TEKNOLOJİ, AR-GE ve KOBİ’ler

20 20 TEKNOLOJİ, AR-GE ve KOBİ’ler  Teknolojinin ülkelerin ekonomik büyümesine son 50 yıldaki etkisi  ABD %50  Japonya %55  Fransa %76  Almanya %78  İngiltere %73

21 21 TEKNOLOJİ, AR-GE ve KOBİ’ler  Türkiye’de teknoloji edinme:

22 22  Finansman  Nitelikli eleman  Bilgiye erişim: Pazar, ürün ve teknoloji gelişmelerinin takip edilememesi  KOBİ’lerin teknoloji ve Ar –Ge konusundaki temel eksiklikleri TEKNOLOJİ, AR-GE ve KOBİ’ler

23 23 TEKNOKENT ve TEKMER

24 24 TEKNOKENT ve TEKMER TEKNOKENTTEKMER 4691 SAYILI KANUN İLE KURULMUŞ OLAN BİR BÖLGEYİ İFADE EDER 3624 SAYILI KANUN İLE KURULMUŞ KOSGEB BAŞKANLIĞININ BİR BİRİMİDİR

25 25 TEKNOKENT ve TEKMER TEKNOKENTTEKMER AR-GE FAALİYETLERİNE MADDİ DESTEK VERİLMEZ. SADECE VERGİ MUAFİYETLERİ VARDIR. AR-GE FAALİYETLERİNE DİREK MADDİ DESTEKLER VERİR

26 26 TEKNOKENT ve TEKMER TEKNOKENTTEKMER TEKNOKENT BÖLGESİ İÇİNDE YER ALAN İŞLETMELER TEKMER DESTEKLERİNDEN YARARLANABİLİR, ÜNİVERSİTE AKADEMİSYENLERİ BU BÖLGE İÇİNDE ŞİRKETLERİNİ KURABİLİR TEKMERDE YER ALAN İŞLETMELER, TEKMERİN TEKNOKENT BÖLGESİ İÇİNDE OLMASI DURUMUNDA TEKNOKENT MUAFİYETLERİNDEN YARARLANABİLİR. (ISPARTA ÖRNEĞİ)

27 27 TEKNOKENT ve TEKMER ÖĞRETİM ELEMANLARI (1/2) 2547 sayılı YÖK Kanununun 36,38 ve 39. maddesinde öngörülen yurtiçinde ve yurtdışında geçici görevlendirme esaslarına göre yapacakları çalışmaları, üniversite yönetim kurulunun izni ile bölgedeki kuruluşlarda yapabilirler. Aylıklı izinli olarak bölgede görevlendirilen öğretim üyelerinin bölgede elde edecekleri gelirler, üniversite döner sermaye kapsamı dışında tutulur

28 28 TEKNOKENT ve TEKMER ÖĞRETİM ELEMANLARI (2/2) Ayrıca, öğretim elemanları, üniversite yönetim kurulunun izni ile yaptıkları araştırmaların sonuçlarını ticarileştirmek amacı ile teknoloji geliştirme bölgelerinde; Şirket kurabilir, Kurulu bir şirkete ortak olabilir ve/veya Bu şirketlerin yönetiminde görev alabilirler

29 29 ÜNİVERSİTE SANAYİ İŞBİRLİĞİNDE KOSGEB DESTEKLERİ

30 30 KOSGEB TEKNOLOJİ GELİŞTİRME ve YENİLİK DESTEKLERİ 3624 SAYILI KANUNLA KURULMUŞ KAMU KURULUŞU

31 31   KOSGEB,Üniversite ve Sanayi işbirliğiyle İnovasyonun ticarileşmesi için TEKMER ve DTİ’ler kurmaktadır. TEKMER KOSGEB Üniversite Sanayi ve Ticaret Odası KOSGEB TEKNOLOJİ GELİŞTİRME ve YENİLİK DESTEKLERİ

32 32   TEKMER Yönetim Şeması: DEĞ. VE KARAR KURULU DANIŞMA KURULU ÜNİ. DANIŞMAN RAPORU M.MÜDÜRÜ ÜNİVERSİTE KOSGEB TSO KOSGEB TEKNOLOJİ GELİŞTİRME ve YENİLİK DESTEKLERİ

33 33   KOSGEB Teknoloji Geliştirme Merkezleri ( TEKMER’ler) 1.ODTÜ TEKMER 2.İTÜ TEKMER 3.ANKARA ÜNİ. TEKMER 4.BOĞAZİÇİ TEKMER 5.YILDIZ TEKMER 6.İSTANBUL ÜNİ. TEKMER 7.GEBZE TEKMER 8.KTÜ TEKMER 9.ERCİYES TEKMER 10.EGE TEKMER 11.DOKUZ EYLÜL TEKMER 12.PAMUKKALE TEKMER 13.GAZİANTEP TEKMER 14.HACETTEPE TEKMER 15.KONYA SELÇUK TEKMER 16.ANKARA GAZİ TEKMER 17.SAMSUN OMÜ TEKMER 18.ISPARTA SDÜ TEKMER 19.FATİH TEKMER 20.SAKARYA TEKMER KOSGEB TEKNOLOJİ GELİŞTİRME ve YENİLİK DESTEKLERİ

34 34   KOSGEB Teknoloji Geliştirme ve Yenilik Destekleri  Amaç;  Üniversite – Sanayi işbirliğinin güçlendirilmesi  İleri teknolojiye yönelik girişimciliğin özendirilmesi ve desteklenmesi  Ar-Ge çalışmalarının ticarileştirilerek ekonomiye kazandırılması KOSGEB TEKNOLOJİ GELİŞTİRME ve YENİLİK DESTEKLERİ

35 35   KOSGEB Teknoloji Geliştirme ve Yenilik Destekleri  Teknoloji Geliştirme ve Yenilik Desteklerinden;  AR – GE Projesi KOSGEB Kurullarınca onaylanan işletmeler yararlanabilir KOSGEB TEKNOLOJİ GELİŞTİRME ve YENİLİK DESTEKLERİ

36 36   KOSGEB Teknoloji Geliştirme ve Yenilik Destekleri  Kimler başvurabilir?  Teknoloji yönelimli projelerini gerçekleştirmek isteyen potansiyel girişimciler  Var olan faaliyetlerine teknoloji boyutu eklemek isteyen KOBİ’ler KOSGEB TEKNOLOJİ GELİŞTİRME ve YENİLİK DESTEKLERİ

37 37   Proje seçiminde iki ana kriter:  Teknolojik yenilik  Ticarileşme İçeren çalışmalardan Ar-GE projesine konu olan ürünün prototip üretimine ya da üretim sürecine destek verilir. Seri üretim amaçlı destek verilmez. KOSGEB TEKNOLOJİ GELİŞTİRME ve YENİLİK DESTEKLERİ

38 38 KOSGEB TEKNOLOJİ GELİŞTİRME ve YENİLİK DESTEKLERİ 1.DESTEĞE BAŞVURU ( www.kosgeb.gov.tr )www.kosgeb.gov.tr 2.KOSGEB DEĞERLENDİRME RAPORU 3.KURUL DEĞERLENDİRMESİ 4.İŞLİK TAHSİSİ (İstenmesi durumunda) 5.YDTF,SYH PLANLARININ HAZIRLANMASI 6.SÖZLEŞME İMZALANMASI 7.GERİ ÖDEMELİ DESTEKLER İÇİN TEMİNAT MEKTUBUNUN ALINMASI 8.DESTEK ÖDEMESİ

39 39   TEKMER İşliklerinde sunulan hizmetler:  Çalışma mekanı (İşlik) temini (2 +1 yıl süre ile)  Ofis hizmetleri (fotokopi, faks, sekreterya...)  Danışmanlık hizmetleri (teknik, idari, mali...)  Internet hizmetleri  Ortak kullanım mekanları KOSGEB TEKNOLOJİ GELİŞTİRME ve YENİLİK DESTEKLERİ

40 40 KOSGEB TEKNOLOJİ GELİŞTİRME ve YENİLİK DESTEKLERİ

41 41   KOSGEB Teknoloji Geliştirme ve Yenilik Desteklerinin limit ve oranları  Başlangıç Sermayesi Desteği: 10.000.-YTL, Geri Ödemesiz TEKMER’lerde yer alan son bir yıl içinde kurulmuş İşletmelere verilir KOSGEB TEKNOLOJİ GELİŞTİRME ve YENİLİK DESTEKLERİ

42 42   KOSGEB Teknoloji Geliştirme ve Yenilik Desteklerinin limit ve oranları  Malzeme, Teçhizat ve Prototip Üretimi ile İlgili Giderler ve Deneme Amaçlı Hammadde temini Desteği: a)Teminat Karşılığı Geri Ödemelide; Üst Limit: 200.000.- YTL, Destek Oranı: %80 Geri Ödeme: Destek Süresi bitimini müteakip ilk 12 ay ödemesiz dönemden sonra 3’er aylık dönemlerde 8 eşit taksitte KOSGEB TEKNOLOJİ GELİŞTİRME ve YENİLİK DESTEKLERİ

43 43  PROJE BÜTÇESİ 100.000 YTL+KDV  KOSGEB DESTEĞİ 80.000 YTL  PROJE SÜRESİ 12 AY  PROJE BAŞLANGIÇ 01.01.2008  PROJE BİTİŞ 01.01.2009  GERİ ÖDEME İLK TAKSİT 01.01.2010  GERİ ÖDEME TAKSİTLERİ 10.000 YTL(24 AY) KOSGEB TEKNOLOJİ GELİŞTİRME ve YENİLİK DESTEKLERİ ÖRNEK

44 44  KOSGEB KDV’SİZ TUTARI %80 ORANINDA ve PROTOTİP İMALATINI DESTEKLEMEKTEDİR. DESTEKLER SERİ ÜRETİME YÖNELİK DEĞİLDİR  İŞLETMENİN MALİYETİ  KATKI PAYI (%20)  KDV  GERİ ÖDEMELİ DESTEKLER İÇİN TEMİNAT MALİYETİ (YILLIK %3-4 ) KOSGEB TEKNOLOJİ GELİŞTİRME ve YENİLİK DESTEKLERİ

45 45   KOSGEB Teknoloji Geliştirme ve Yenilik Desteklerinin limit ve oranları  Danışmanlık Desteği: 20.000.-YTL,  Ar-Ge Sonuçlarını Yayınlama Desteği: 3.000.-YTL,  Teknopark Kira Desteği: 20.000.-YTL,  İşlik Tahsisi: 24 ay,  Yurtdışı Kongre, Konferans, Panel, Sempozyum,Teknoloji Fuarlarına Katılım Desteği: 5.000.-YTL Geri Ödemesiz, Destek Oranı: %80 KOSGEB TEKNOLOJİ GELİŞTİRME ve YENİLİK DESTEKLERİ

46 46   KOSGEB Teknoloji Geliştirme ve Yenilik Desteklerinin limit ve oranları Yeni Ar-Ge Destekleri:  İş Geliştirme Desteği: 15.000.-YTL, Geri Ödemesiz TEKMER projelerini başarı ile tamamlayan İşletmelere verilir KOSGEB TEKNOLOJİ GELİŞTİRME ve YENİLİK DESTEKLERİ

47 47   KOSGEB Sınai Mülkiyet Hakları Desteği  Patent Belgesi  Faydalı Model Belgesi  Endüstriyel Tasarım Belgesi  Entegre Devrelerin Topografyası Üst limit: Yurtiçi tescilde 6.000.-YTL Yurtdışı tescilde 10.000.- YTL Destek oranı: %70, Geri ödemesiz KOSGEB TEKNOLOJİ GELİŞTİRME ve YENİLİK DESTEKLERİ

48 48   1991 - 2006 döneminde TEKMER ve DTİ’lerde;   1.323 proje desteklendi   Yaklaşık 50 Milyon $ destek verildi   Geliştirilen 63 proje için patent alındı   18.200 kişilik istihdam yaratıldı KOSGEB TEKNOLOJİ GELİŞTİRME ve YENİLİK DESTEKLERİ

49 49 TEŞEKKÜR EDERİM www.kosgeb.gov.tr www.irc-anatolia.org.tr www.abmankara.gov.tr www.teknonet.org.tr www.kobinet.org.tr


"1 ÜNİVERSİTE – SANAYİ İŞBİRLİĞİNDE KOSGEB DESTEKLERİ (Serhan EKER – 2008 Aralık)" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları