Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

BOLOGNA SÜRECİNDE ÖĞRENME ÇIKTILARINA DAYALI EĞİTİM

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "BOLOGNA SÜRECİNDE ÖĞRENME ÇIKTILARINA DAYALI EĞİTİM"— Sunum transkripti:

1 BOLOGNA SÜRECİNDE ÖĞRENME ÇIKTILARINA DAYALI EĞİTİM
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ EYLEM PLANI

2 ÖĞRENME ÇIKTILARI Bu sunuyu izledikten sonra katılımcılar.
Öğrenme çıktısı kavramını açıklayabilir Öğretmen merkezli-içerik temelli eğitimle öğrenen merkezli-öğrenme çıktısı temelli eğitim anlayışlarını karşılaştırabilir YÖK tarafından belirlenen Türkiye Yükseköğretim Ulusal Yeterlikler Çerçevesinde (TYUYÇ), Çukurova Üniversitesi’nde uygulanacak eylem planının adımlarını açıklayabilir Öğrenen merkezli-öğrenme çıktısı temelli eğitim anlayışının kendi biriminde uygulanması konusunda olumlu tutum geliştirir

3 İKİ FARKLI EĞİTİM ANLAYIŞI
ÖĞRENME ÖĞRETME ÖĞRENCİ VE ÖĞRENME ÇIKTISI MERKEZLİ ÖĞRETMEN VE İÇERİK (KONU) MERKEZLİ

4 ÖĞRETEN MERKEZLİ EĞİTİM
Ders içeriğini belirleme Bu içeriği öğrenenlere sunma Bu içeriğin ne kadar anlaşıldığını değerlendirme Bu yaklaşım ile ilgili en büyük eleştiri, öğrencinin modülü ya da programı başarı ile bitirmesi için ne yapabilmesinin bazen tam olarak belirtilememesidir.

5 ÖĞRENEN MERKEZLİ EĞİTİM
İlk önce, programı başarıyla tamamlayan bir öğrencinin bilmesi ve yapması gerekenleri betimleyen öğrenme çıktıları belirlenir Öğretimde bu öğrenme çıktılarının kazandırılmasına odaklanılır Değerlendirmede, bu çıktıların ne kadar kazanıldığına odaklanılır

6 ÖĞRENME ÇIKTISI NEDİR? Öğrenme çıktıları, bir öğrencinin öğrenme sürecini tamamladıktan sonra neleri bilmesi, anlaması ve /veya yapabilmesi gerektiğini açıklayan ifadelerdir. Öğrenme çıktıları; öğretenin niyetinden daha çok öğrenenin başardıklarına odaklanmaktadır.

7 ÖĞRENME ÇIKTISI NEDİR? Öğrenme çıktıları; şeffaf yükseköğretim sistemi ve yeterlilikler için temel yapı taşlarını oluşturmaktadır. Öğrenme çıktıları üç farklı düzeyde kullanılabilir Her bir yüksek öğretim kurumu için yerel düzeyde (derslerde ünite/modül, çalışma programları ve deneyimlerde) Ulusal düzeyde (yetkinlik yapıları ve kalite güvence yönetimleri) Uluslararası düzeyde (tanıma ve şeffaflık amacı ile).

8 ÖĞRENME ÇIKTILARINA DAYALI ÖĞRENEN MERKEZLİ EĞİTİM MODELİ
ULUSAL YETERLİKLER SEKTÖREL YETERLİKLER DERS 1 ÖĞRENME ÇIKTISI DERS 2 DERS 3 DERS N PROGRAM MEZUN YETERLİKLERİ UYUŞUYOR MU ? Evet Hayır Sürdürülebilirlik

9 ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ EYLEM PLANI
Adım 1 Tanım Eylem Yükseköğretim Ulusal Yeterlilikler Çerçevesinde (TYUYÇ) Ç.Ü. Öğrenme Çıktılarına Dayalı Öğrenen Merkezli Eğitim Eylem Planının Hazırlanması ÇEGEK tarafından eylem planının tartışılarak son şeklinin verilmesi Eylem planının rektörlük ve uygun görüldüğü takdirde tüm bölümlerle paylaşılması.

10 ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ EYLEM PLANI
Adım 2 Tanım Eylem Seçilen pilot bölümlerde bölüm (program) öğrenme çıktılarının hazırlanması Tablo 1’deki şablona uygun bölüm (program) öğrenme çıktılarının hazırlanması. Bu amaçla bölümlerde 2-3 kişiden oluşan komisyonlar kurulması. Oluşturulan komisyon üyelerine öğrenme çıktıları yazma konusunda eğitim verilmesi Bölüm (program) öğrenme çıktılarının hazırlanma sürecinde bölüm mezunları, bölüm mezunlarını çalıştıran kurumlar ve ilgili alan uzmanlarından görüş alınması ve bölümle ilgili uluslar arası standartların incelenmesi.

11 BÖLÜM (PROGRAM) ÖĞRENME ÇIKTILARI FORMU
Yeterlik Kategorisi Alt Kategori Öğrenme Çıktıları BİLGİ Kuramsal ………………………………………………………………………….. Uygulamalı …………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………... BECERİLER Kavramsal/Bilişsel ………………………………………………………………………… KİŞİSEL VE MESLEKİ YETKİNLİKLER Bağımsız çalışabilme ve sorumluluk alabilme Öğrenme yetkinliği İletişim ve sosyal yetkinlik Alana özgü ve mesleki yetkinlik

12 ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ EYLEM PLANI
Adım 3 Tanım Eylem Seçilen pilot bölümlerde ders tanıtım bilgilerinin (öğrenim izlencesi) hazırlanması Bölüm öğretim elemanlarına ders tanıtım bilgisi (öğrenim izlencesi) hazırlama konusunda eğitim verilmesi. Bu eğitim, daha önce bölümde öğrenme çıktıları yazımı konusunda eğitim alan komisyon üyelerince verilebilir. Seçilen pilot bölümlerde, ders tanıtım bilgilerinin (öğrenim izlencesi) hazırlanmasının sağlanması .

13 DERS TANITIM BİLGİSİ HAZIRLAMA SÜRECİ
Dersin genel amacının belirlenmesi Öğrenme çıktılarıyla ilgili standartlara dikkat ederek ders öğrenme çıktılarını yazma Öğrenme çıktılarına uygun içeriğin belirlenmesi Öğrenme çıktılarının kazanımına yönelik öğretim Stratejisi ve yöntemlerini belirleme Öğrenme çıktılarının kazanılıp kazanılmadığını Belirlemek için değerlendirme stratejilerini belirleme Eğer gerekliyse geribildirimler doğrultusunda içerik, Öğretim ve değerlendirme stratejilerini gözden geçirme

14 DERS TANITIM BİLGİSİ (ÖĞRENİM İZLENCESİ) FORMU
Genel Bilgiler Dersin kodu ve adı : …………………………………………………………. Bölüm/Program : …………………………………………………………. Yarıyıl : …………………………………………………………. Kuramsal/Uygulama : …………………………………………………………. Ders saati : …………………………………………………………. Ders kredisi : …………………………………………………………. ECTS kredisi : …………………………………………………………. Öğretim dili : …………………………………………………………. Zorunlu/Seçmeli : …………………………………………………………. Ön koşul(lar) : …………………………………………………………. Öğretim Elemanı : …………………………………………………………. Gruplar/Sınıflar : ………………………………………………………….

15 DERS TANITIM BİLGİSİ (ÖĞRENİM İZLENCESİ) FORMU (DEVAM)
Genel Amaç …………………………………………………………………………………… Öğrenme Çıktıları ………………………………………………………………………………

16 DERS TANITIM BİLGİSİ (ÖĞRENİM İZLENCESİ) FORMU (DEVAM)
İçerik/Konular Hafta 1. ……………………………………………………………………………………………………..(Okuma listesi) Hafta 2. ……………………………………………………………………………………………………..(Okuma listesi) Hafta 3. ……………………………………………………………………………………………………..(Okuma listesi) Hafta 4. ……………………………………………………………………………………………………..(Okuma listesi) Hafta 5. ……………………………………………………………………………………………………..(Okuma listesi) Hafta 6. ……………………………………………………………………………………………………..(Okuma listesi) Hafta 7. ……………………………………………………………………………………………………..(Okuma listesi) Hafta 8. ……………………………………………………………………………………………………..(Okuma listesi) Hafta 9. ……………………………………………………………………………………………………..(Okuma listesi) Hafta 10. ……………………………………………………………………………………………………(Okuma listesi) Hafta 11. ……………………………………………………………………………………………………(Okuma listesi) Hafta 12. ……………………………………………………………………………………………………(Okuma listesi) Hafta 13. ……………………………………………………………………………………………………(Okuma listesi) Hafta 14. ……………………………………………………………………………………………………(Okuma listesi)

17 DERS TANITIM BİLGİSİ (ÖĞRENİM İZLENCESİ) FORMU (DEVAM)
Öğretim Strateji, Yöntem Ve Teknikleri ………………………………………………………………………………. Öğretim Araç-Gereç Ve Materyalleri Ölçme-Değerlendirme Teknikleri Sınavlar Vize Sınavı/ları…………………………………………………………………... Final Sınavı ………………………………………………………………………. Ödev ve Projeler ……………………………………………………………………………………….. Değerlendirmenin nasıl yapılacağı. ……………………………

18 ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ EYLEM PLANI
Adım 4 Tanım Eylem Seçilen pilot bölümlerde bölüm ve ders öğrenme çıktılarının kesişim matriksinin hazırlanması Belirtilen formata uygun olarak bölüm-dersler öğrenme çıktıları kesişim matriksinin hazırlanması

19 x BÖLÜM (PROGRAM) ÖĞRENME ÇIKTILARI VE DERS ÖĞRENME ÇIKTILARI
KESİŞİM MATRİKSİ Dersler ve Öğrenme Çıktıları Bölüm (Program) Öğrenme Çıktıları Bilgi Beceri Bağımsız Çalışma Ve Sorumluluk Alma Yetkinliği Öğrenme Yetkinliği İletişim ve Sosyal Yetkinlik Alana Özgü Mesleki Yetkinlik 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Ders A DÖÇ 1 x DÖÇ 2 Ders B Stajlar Staj 1 Staj 2 Ders Dışı Etkinlikler …………

20 ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ EYLEM PLANI
Adım 5 Tanım Eylem Adım 2-4 arasında yapılan işlemlerin tüm bölümlere yaygınlaştırılması. Pilot uygulamada bölüm öğrenme çıktılarını ve ders tanıtım bilgilerini hazırlayan bölümlerin, deneyim ve bilgilerini diğer bölümlerle paylaşarak onlara yardımcı olmaları. Her bölümde, bölüm öğrenme çıktılarından sorumlu bir komisyonun kurulması

21 ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ EYLEM PLANI
Adım 6 Tanım Eylem Hazırlanan planların uygulamaya geçirilebilmesi için, öğrenme çıktılarına dayalı öğrenen merkezli öğretim etkinliklerinin planlanması ve geliştirilmesi için eğitimlerin yapılması Hazırlanan ders öğrenme çıktılarının öğrencilere kazandırılabilmesi için, öğrenen merkezli eğitim etkinliklerinin (strateji, yöntem ve teknikler) uygulamada geliştirilmesine yönelik eğitimlerin yapılması.

22 ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ EYLEM PLANI
Adım 7 Tanım Eylem Uygulama sonuçlarının değerlendirilmesi Uygulanan gelişim programlarının etkililiğini belirlemek için çeşitli kaynaklardan (öğrenci, öğretim elemanı, işveren vb) çeşitli yöntemlerle (anket, görüşme, gözlem vb.) veriler toplanarak genel bir değerlendirme yapılması.

23 ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ EYLEM PLANI
Adım 8 Tanım Eylem Eğitimi geliştirme sürecinde sürekliliğin sağlanması Öğretim elemanlarının derslerini, bölümlerin de bölüm öğrenme çıktılarını ve bölüm programlarını sürekli değerlendirerek eğitimi geliştirmede sürekliliğin sağlanması.

24 ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİMİ GELİŞTİRME KURULU (ÇEGEK)
ÖĞRENEN MERKEZLİ ÖĞRENME ÇIKTILARINA DAYALI EĞİTİM İÇİN VERECEĞİNİZ DESTEĞE TEŞEKKÜRLER ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİMİ GELİŞTİRME KURULU (ÇEGEK)


"BOLOGNA SÜRECİNDE ÖĞRENME ÇIKTILARINA DAYALI EĞİTİM" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları