Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Nevşehir Üniversitesi Bologna Süreci DERS PLANLARINDASIKLIKLA YAPILAN HATALAR Funda NALBANTOĞLU YILMAZ Eğitim Öğretim Planlamacısı Nevşehir, 2012 1.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Nevşehir Üniversitesi Bologna Süreci DERS PLANLARINDASIKLIKLA YAPILAN HATALAR Funda NALBANTOĞLU YILMAZ Eğitim Öğretim Planlamacısı Nevşehir, 2012 1."— Sunum transkripti:

1 Nevşehir Üniversitesi Bologna Süreci DERS PLANLARINDASIKLIKLA YAPILAN HATALAR Funda NALBANTOĞLU YILMAZ Eğitim Öğretim Planlamacısı Nevşehir, 2012 1

2 Bologna Süreci AKTS Kredisi Ders Kredileri Öğrenci İş Yüküne Bağlı Olarak Belirlenmeli 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunundaki Yeni Düzenlemeler Yükseköğretim sistemimizin yeniden yapılandırılması ihtiyacı doğrultusunda 2001 yıllında Türkiye BOLOGNA Sürecine dahil olmuştur. Bu nedenle Türkiye’deki tüm Yükseköğretim Kurumları (devlet ve vakıf) sürece dahil olmak zorundadır. 2

3 Ders A Program Çıktıları Öğrenme Çıktıları Ders B Ders C Ders D Öğrenme Çıktıları Ulusal Yeterlilikler Çerçevesi Temel Alan Yeterlilikleri İş Yükü Hesabı Program Amaçları İç Paydaş, Dış Paydaş, Bölüm Misyonu 3 Ders öğrenme çıktısı öğrencinin ilgili dersi başarı ile tamamladığında neleri yapabileceği, neleri uygulayabileceğini açıklayan ifadelerdir. Program Çıktısı öğrencilerin ilgili programdan mezun oluncaya kadar hangi bilgi, beceri ve yeterliklere sahip olacağını gösterir.

4 4 Formlarda Karşılaşılan Hataların Nedenleri 1.Formların ilgili yerlerinin doldurulmasındaki bilgi eksikliği, 2.Bilgi eksikliğinin giderilmesi için çaba gösterilmemesi, 3.Yeterince zaman ayrılmaması, 4.Formları doldurmak için son tarihe kadar beklenilmesi, 5.Formların önemsenmeden doldurulması, 6.Formları doldurmanın gerekliliğine inanmayıp,gereksiz bir iş gibi görülmesi OLABİLİR Mİ?

5 Ekip işi olan bu süreçte her birimiz üstümüze düşeni yapmadıkça, parçaları birleştirmek için daha çok zaman kaybetmek ve daha çok çalışmak zorunda kalacağız…. 5

6 6. Ders öğrenme çıktısı eklenmemiş. Ders öğrenme çıktılarının sayısı dersin kapsamına göre değişebilir. Genel olarak sayısı 4-10 arasında olabilir. DERS PLANLARINDA SIKLIKLA YAPILAN HATALAR

7 Yanlış Öğrenme Çıktıları 7

8 8

9 Formlarda Doğru İfade Edilen Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarı ile tamamlayan öğrenciler; İş ahlakı ile ilgili kavramları açıklayabilir. Zaman serilerinin analizleri için geliştirilmiş ekonometrik yöntemleri kullanabilir. Maliyet kontrol yöntemlerini uygulayabilir. 2B geometrik şekillerin çizimini yapabilir. Sebze yemekleri hazırlayabilir. 9

10 DERS PLANALRINDA SIKLIKLA YAPILAN HATALAR Her bir ders öğrenme çıktısı en az bir program çıktısı ile ilişkilendirilmelidir. 10

11 11 DERS PLANALRINDASIKLIKLA YAPILAN HATALAR

12 DERS PLANLARINDA SIKLIKLA YAPILAN HATALAR Her bir öğrenme çıktısı için en az bir ölçme ve değerlendirme yöntemi belirlenmelidir. NOT: Burada belirtilen ölçme yöntemleri iş yükünde dikkate alınmalıdır. 12

13 13 Haftalık detaylı ders içeriği 14 hafta ders, 1 hafta ara sınav, 1 hafta final sınavı olmak üzere toplam 16 hafta olarak planlanmalıdır. Uygulama kısımlarına ise o haftaki konuyla ilgili öğretim yöntem ve teknikleri yazılmalıdır. DERS PLANLARINDA SIKLIKLA YAPILAN HATALAR

14 Haftalık detaylı ders içeriğindeki her bir hafta için uygulama kısımlarının doldurulması gerekir. DERS PLANLARINDA SIKLIKLA YAPILAN HATALAR 14

15 Uygulama kısmına dersinize uygun olacak şekilde yazılacak ifadeler bu tablodan seçilebilir. Aynı zamanda İngilizcelerinin de girilmesi unutulmamalıdır. DERS PLANLARINDA SIKLIKLA YAPILAN HATALAR 15

16 DERS PLANLARINDASIKLIKLA YAPILAN HATALAR Değerlendirmeye katılacak her bir sınav türünün katkısı yazılmalıdır. 16 Detaylı ders içeriğinde olduğu gibi 8. hafta ara sınav, 16. hafta final sınavı olarak gösterilmelidir.

17 DERS PLANLARINDASIKLIKLA YAPILAN HATALAR Hafta ve süre sütunları kesinlikle boş bırakılmamalıdır. 17

18 DERS PLANLARINDA SIKLIKLA YAPILAN HATALAR Ölçme Yöntemi örnekte olduğu gibi ilgili satıra ait her sütun (hafta, süre, katkı) tam doldurularak hazırlanmalıdır. Ara sınav ve final sınavı “hafta” kısımları detaylı ders içeriğinde belirtildiği gibi 8. ve 16. haftalar olarak buraya yazılmalıdır. 18

19 19 Haftalık ders saatinin “haftalık saat” kısmına ilgili dersin teorik ve uygulama saatleri toplamı, “sayı” kısmına ise 14 yazılmalıdır. 16 haftalık akademik takvimin 14 haftasının ders, 1 haftasının ara sınav, 1 haftasının da final sınavı olduğu unutulmamalıdır. DERS PLANLARINDA SIKLIKLA YAPILAN HATALAR NOT: İş yükü kısmının formun diğer kısımlarıyla bağlantılı olduğu unutulmamalıdır. Örneğin öğrenme çıktılarının ölçme ve değerlendirme yöntemleriyle eşleştirildiği kısımda veya ölçme yöntemindeki kısımda dönem ödevi veriyorsak iş yüküne yansıtılmalıdır. İş yükü hesaplamasında ise verdiğimiz ödevi öğrencinin tamamlayabilmesi için kaç hafta ve haftada kaç saat çalışacağı dikkate alınmalıdır.

20 DERS PLANALRINDA SIKLIKLA YAPILAN HATALAR Ara sınav satırının “sayı” kısmına o ders kapsamında kaç ara sınav yapılıyorsa o yazılmalıdır. Ölçme yöntemindeki ara sınavın 8. hafta yapıldığını gösteren sayı değil. 20

21 21 İlgili dersin ölçme yönteminde ara sınav ve final sınavları için kaç saat verilmiş ise iş yükünde haftalık saat kısmına o sayı yazılmalıdır. Örnekteki dersin ölçme yönteminde ara sınav 2 saat olarak gösterilmiş fakat iş yükünde 1 saat alınmıştır. DERS PLANLARINDA SIKLIKLA YAPILAN HATALAR

22 Formdaki bilgilerin hepsinin İngilizcelerinin girilmesine de dikkat edilmelidir. 22

23 Sonuç; 1)Ders öğrenme çıktıları yazılmamış/yanlış yazılmış. 2)Her bir ders öğrenme çıktısı program çıktılarıyla eşleştirilmemiş. 3)Detaylı ders içeriğinde yer alan uygulama kısımları boş bırakılmış. 4)İş yükü hesaplamalarında eksiklikler var. 5)Bilimsel kültürel etkinlikler dersine ait formu doldurmayan programlar var. 6)Seçmeli ders havuzu oluşturulmuş ama ders eklemesi yapılmamış. 7)Eklenen derslerin AKTS formları Türkçe ve İngilizce olacak biçimde tam olarak doldurulmamış. 23

24 1. “portal.nevsehir.edu.tr/ects” adresinden derslerin/kendi dersinizin AKTS formunun Türkçe ve İngilizce son halleri incelenmeli. 2.Formlardaki eksiklikler tamamlanmalı. Neler Yapmalıyız? Öğrenme Çıktıları Hazırlama ve İş Yükü Hesaplama Kılavuzu İncelenmeli http://intoffice.nevsehir.edu.tr/?cat=16 24


"Nevşehir Üniversitesi Bologna Süreci DERS PLANLARINDASIKLIKLA YAPILAN HATALAR Funda NALBANTOĞLU YILMAZ Eğitim Öğretim Planlamacısı Nevşehir, 2012 1." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları