Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

European Credit Transfer System (ECTS)

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "European Credit Transfer System (ECTS)"— Sunum transkripti:

1 European Credit Transfer System (ECTS)
Avrupa Kredi Transfer Sistemi (AKTS) Prof. Dr. Tangül MÜDOK İstanbul Medipol Üniversitesi Bologna Eşgüdüm Süreci Hizmetiçi Eğitim Seminerleri

2 AKTS Nedir? AKTS Sisteminin Özellikleri AKTS Kredisi Nedir ? AKTS Notlandırma Sistemi Örnek AKTS hesabı

3 AKTS Neden Gereklidir FARKLILIKLAR Ortaöğretim süresi, türü, kapsamı
MYO benzer kısa süreli yükseköğretim kurumlarının mevcut olması Yükseköğretime giriş sistemlerindeki farklılıklar Programlardaki farklılıklar Akademik takvim, derslerin nitelikleri ve değerlendirme yöntemleri Eğitim programlarının yapısı, süresi, ve verilen diplomaların türleri arasındaki farklılıklar Ülkelerin yükseköğretim sistemlerindeki yapısal farklılıklar

4 (European Credit Transfer System –ECTS)
Öğrencilerin yabancı üniversitelerde almış oldukları eğitimlerin, kendi ülkelerindeki yükseköğretim kurumları tarafından tanınması ile ilgili sorunlara çözüm getirmek üzere Avrupa Kredi Transfer Sistemi (AKTS) (European Credit Transfer System –ECTS) geliştirilmiştir.

5 Öğrenci merkezli ve iş-yüküne dayalı bir sistemdir
Öğrencinin bireysel farklılıklarını dikkate alır birbirlerinden ayrılamaz öğelerdir. AKTS kredisi Öğrenme ve öğretme yöntemleri değerlendirme teknikleri Öğrenme çıktıları

6 AKTS Nedir? Öğrencilerin yurt dışından aldıkları ve başarılı
oldukları ders kredilerinin bir yükseköğretim kurumundan diğerine sorunsuz transfer edilmelerini sağlayan bir sistemdir. Akademik tanınma için AB ülkeleri tarafından gerçekleştirilen ortak bir dildir. Akademik tanınmanın düzenlenmesi için, çalışma programlarının şeffaflığı ve öğrenci başarısı üzerine temellendirilmiş iyi uygulama kuralları sağlar. Kendi başına akademik programların içeriği, yapısı ya da eşdeğerini düzenlemez, çünkü bunlar üniversitelerin kendi programlarını ve müfredatlarını oluştururken belirlemeleri gereken kalite konularıdır.

7 AKTS Kredisi Hedeflenen öğrenme çıktılarına ulaşabilmek amacıyla …
her bir dersin tamamlanması için gerekli öğrenci iş yükünü gösteren sayısal değerdir.

8 bir akademik yılın tam zamanlı
Bir dersin, bir akademik yılın tam zamanlı olarak tamamlanması için gereken toplam çalışma yükünün ne kadarlık bir bölümünü kapsadığının bir göstergesidir. AKTS KREDİSİ

9 Öğrenci iş yükü = Günde 7 saat İşçi için iş yükü = Günde 8 saat
5 gün X 7saat = 30 saat/hafta = 1 AKTS 1 akademik yıl = 35 hafta 30s X 35h. = 1050 saat çalıştırıyoruz [sabah 3 s + öğlen sonrası 4s.= 7 saat ders] AKADEMİK YIL 52 HAFTA OLABİLİRMİ ???

10 Planlanan bütün öğretim ve değerlendirme etkinliklerini içerir
AKTS KREDİSİ Öğrenci iş yükü Planlanan bütün öğretim ve değerlendirme etkinliklerini içerir

11 1 yarıyıllık eğitim 30 AKTS kredisi
3 yarıyıllık programlar 90 AKTS kredisi 3 yıllık programlar AKTS kredisi 4 yıllık programlar 240 AKTS kredisi

12 Zorunlu ve seçmeli derslerin tümüne AKTS kredisi verilmelidir
Zorunlu ve seçmeli derslerin tümüne AKTS kredisi verilmelidir. Yerel sistemde kredisiz görünen dersler de buna dahildir. İzlenen programdan mezun olabilmek için alınması zorunlu olan tez çalışması, proje çalışması veya staj gibi çalışmalara da AKTS kredisi verilmelidir. AKTS kredisi hiçbir şekilde dersin düzeyini belirtmez ve zorluk derecesi ile AKTS kredi miktarı arasında da bir ilişki yoktur. Krediler statü veya prestije bağlı değildir. Öğretim üyesinin prestiji veya dersin statüsü kredileri belirlemekte kullanılamaz.

13 Öğrenci hareketliliğini kolaylaştırmak
Öğrencilerin yurtdışında gördükleri eğitimlerinin kendi ülkelerinde tanınmasını garanti altına almak AKTS’nin AMACI

14 İŞ YÜKÜNE NELER DAHİLDİR ? NASIL HESAPLANIR ? ! ! ! !
Bireysel çalışmalar Sözlü sunum Ödevler Uygulama (Lab. Atölye) Projeler Sınavlar Alan çalışmaları Seminerler Teorik (ders saati) Öğrenci iş yükü

15 İŞ YÜKÜNÜ ETKİLEYEN FAKTÖRLER
Seçilen öğrenme - öğretme yöntemleri Hedeflenen öğrenme çıktıları Seçilen ölçme/değerlendirme teknikleri Ders programının yapısı ve tutarlılığı (dersler arasındaki tutarlılık, derslerin yeri vb.) Öğrencinin yeteneği ve çabası Öğrenim süresi

16 Tanınma Hareketlilik Ortak Dereceler Yeterlilikler Öğrenme Çıktıları İş Yükü AKTS

17 AKTS Kredisinin Hesaplanması:
AB bir öğrencinin, öğrencinin tam zamanlı görevinin öğrencilik yapmak olduğunu göz önüne alarak, bir öğrenci tam zamanlı bir işçi gibi düşünülürse haftada toplam 30 saat çalışması gerektiğini öne sürerek 1 AKTS’ninin saat bazında karşılığını hesaplamaya çalışmıştır. Bir öğrencinin derslerinde başarılı olması için ders başına haftada ortalama 5 saat çalışacağı düşüncesi ile hesap yapalım.

18 A--Dersi için AKTS: Haftada 3 saatlik bir ders: 10 ödev veriliyor 2 ara sınav var Öğrencinin kendi kendine çalışma saati: haftada ortalama 3 saat olarak belirlenmiştir: (14 hafta ders) x (3 saat) = 42 saat / öğrencinin derste geçirdiği zaman) (10 ödev) x (3 saat) = 30 öğrencinin ödevleri çözmek için harcadığı zaman (2 ara sınav)x(3 saat) = 6 sınavda geçirilen zaman = 30 saat kendi kendine evinde, kütüphanede vb. çalıştığı zaman. Toplam= 118 saat 1-AKTS= 30 saat Bu dersin AKTS kredisi böylesi: (118 saat / 30 AKTS) = 3.9  4-ECTS olarak hesaplanabilir.

19 Dersle İlgili Sınıf Dışı Etkinliklerin Türü
AKTS Kredilerinin Hesaplanması için Tahmini Öğrenci İşyükü Hesaplama Çizelgesi Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Kredisi Haftalar 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 TOPLAM Haftalık Ders Saati Dersle İlgili Sınıf Dışı Etkinlikler (Saat) Dersle İlgili Sınıf Dışı Etkinliklerin Türü AKTS Kredisi

20 MODÜL,, PDE PRATİK,, LAB. EV ÖDEVİ

21 1 yarıyıllık eğitim 30 AKTS kredisi
3 yarıyıllık programlar 90 AKTS kredisi 3 yıllık programlar AKTS kredisi 4 yıllık programlar 240 AKTS kredisi

22 Tavsiyeler 1. Üniversitede okutulan zorunlu ve seçmeli ortak
derslere aynı AKTS kredisi verilmesi HTR301/ AKTS kredisi TKL201/ AKTS Kredisi HUM101/102 3 AKTS Kredisi

23 Tavsiyeler 2. Bölümlerin veya fakültelerin birbirine verdiği derslere (servis dersi) aynı AKTS kredisi verilmesi 3. Yine bazı servis derslerine mümkün mertebe aynı AKTS kredisi verilmesi ve bu derslerin kredilerinin kendi fakülte/bölüm kurulları/öğretim elemanları tarafından belirlenmesi

24 Tavsiyeler 4. Aynı içerikteki derslere kodu ve adı farklı olsa dahi aynı AKTS kredisi verilmeye çalışılması 5. Stajlara ve tüm kredisiz derslere AKTS kredisi verilmesi Meslek Stajı (Industrial Training, Summer practice) 6. Bitirme çalışmasına verilecek kredilerin bölümlerin kendileri tarafından belirlenmesi

25 Tavsiyeler 7. Buçuklu kredi verilmemesi
8. 1 akademik yılın 60 AKTS, 1 yarıyılın 30 AKTS kredisine karşılık gelmesi ancak ancak bazı hallerde yarıyıl bazında salınım esnekliğinden yararlanılması 9. Programlarda seçmeli derslerin tek tek isimleriyle önemler içine yerleştirilmemesi, seçmeli havuzlarında gösterilmesi 10. Bir dersin AKTS kredisinin, o dersin yerel kredisinin altında olmaması

26


"European Credit Transfer System (ECTS)" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları