Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

MATEMATİK EĞİTİMİ FELSEFESİ

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "MATEMATİK EĞİTİMİ FELSEFESİ"— Sunum transkripti:

1 MATEMATİK EĞİTİMİ FELSEFESİ
Sosyal gruplar-3

2 ÜMANİSTLER Hümanist eğitimcilere göre; asıl olan bireyin entelektüel gelişimidir. Hümanistler bu amaçla klasik eserlerin okutulmasını savunurlar. Okullarda sanayinin ve teknolojinin ihtiyaç duyduğu becerilerin kazandırılması yerine kültürün esas parçası olan pür bilginin, estetiğin, sanatın okutulması gerektiğini savunurlar. Okullarda okutulan matematik, pür matematiksel bilgiyi içermeli, böylece bireylerde matematiksel düşünme becerisini, estetik ve sanat duygusunu geliştirmeli.

3 Matematiğe Bakışları Hümanistler için bilgi beşeri ve sosyal değer ve endişelerden bağımsızdır ve nesneldir. Pratik bilgi ve el sanatları tamamen aşağı görülür (hor görülür). Matematiğin uygulama boyutundan çok mantıksal çıkarımı, kanıt yöntemleri, soyutlama, sadelik ve incelik değerlidir. Bu değerlerden hareketle matematik eğitiminin amacı matematiğin sırf kendisi için öğretilmesidir(matematik, matematik içindir.) Okul matematiği saf ve hiyerarşik yapılı objektif bilgi kümesi olarak verilmelidir.

4 Hümanist Eğitimciler Çocuğa Bakışları
Hümanistler çocuğu soyundan miras aldığı özelliklerin şekillendirdiğini düşünürler. Çocuklar gökten düşmüş melekler ve boş kaplardır. Çocuğun asıl yapısında olanlar karakter inşası yoluyla ve geleneksel kültüre maruz bırakılarak eğitilebilirler. Çünkü bu tecrübeler uygun ruhi, ahlaki ve estetik değer ve tatları aşılayacaktır.

5 Hümanist Eğitimciler………
Matematiksel Beceriye Bakışları Hümanistler, eğitimi çocuğu lider ve seçkin olarak toplumsal rolüne hazırlamanın bir aracı olarak görür. Seçkinci geleneksel bakış, geleneksel seçme yöntemleriyle yerleşmiş kültürel standartları devam ettirme önemlidir. Klasiklerle sınırlı eğitim her ne kadar üst düzey edebiyat kültürünün gelişmesine yardımcı olsa da çağın gerektirdiği becerileri kazandırmaktan uzak gibi görünüyor.

6 Hümanist Eğitimciler………
Matematiksel Öğrenmeye Bakışları Hümanistlere göre, matematik yeteneği ve zekâsı kalıtımsaldır. Matematik yeteneği soyut zekâ ile özdeşleştirilmiştir. Matematik becerisinin hiyerarşik bir yapısı vardır. En üst matematik dehasından en alt seviyeye kadar öğretmen öğrencilerin yalnızca devraldıkları potansiyeli gerçekleştirmelerine yardım eder. Hümanistlere göre, matematiksel öğrenme, formal matematik bilgisinin ve onunla bağlantılı düşünce yöntemlerinin anlaşılması ile ilgilidir. Başarılı öğrenci matematiğin saf kavramsal yapısını içselleştirir. Bu yapı matematiğin organizasyonunu yansıtan kavramların ve mantık bağları ile bağlı önermelerin matematiksel ilişkilerin ve temel fikirlerin hiyerarşik bir ağıdır. Öğrencilerden yeteneklerine göre bu bilgiyi uygulamada farklı yaklaşım ve yöntemlerle ortaya koymaları beklenir.

7 Hümanist Eğitimciler………
Matematik Öğretimine Bakışları Hümanistlere göre, matematik bilgi kültür ve değerlerin aktarılmasıdır. Matematik, beşeri miras, kültür ve zihinsel başarının temel bir parçası olarak bizzat kendisi için öğretilmelidir. Hümanistler fen, teknoloji ve uygulamalı derslerin öğretilmesine savaş açmışlardır. Saf matematik, akılcılığın temeli olarak pür düşünce kapasitesini geliştirdiği için öğretilmesini istemektedirler. Uygulamalı derslerin okullarda okutulmasını isteyen iş dünyasının baskılarına uzun süre direnilmesi hümanist matematikçilerin gücünün bir göstergesidir. Öğretmenin rolü açıklayıcıdır. Matematik yapısını anlamlı bir şekilde aktarmaktır. Ders kitapları ve geleneksel yardım araçları kabul görür. Görsel yardımlar ve kaynaklar, modeller öğretmeyi motive etmek için kullanılabilir. Yukarıda bahsedilen kaynaklar öğretmen tarafından kullanılır. Öğrencilere uygulama fırsatı verilmez çünkü uygulamalı matematik başarı düzeyi düşük öğrenciler içindir. Zaten bu öğrencilerde gerçek matematiği çalışmazlar.

8 Hümanist Eğitimciler………
Ölçme Değerlendirme Yaklaşımları Hümanistlere göre, şekillendirici değerlendirme çeşitli yöntemler içerebilir. Ancak tamamlayıcı değerlendirme dışarıdan sınav gerektirir. Bunlar matematik yeteneğine karşılık gelen birçok seviyede hiyerarşik bir konu anlayışına dayanmalıdır. Matematik konuları kolaydan zora doğru sınıflandırılıp, ona göre değerlendirme yapılmalıdır. Sınavlarda rekabet en iyi matematikçileri bulmanın bir aracıdır. (matematik yeteneği olanlarla uğraş, diğerleri ile fazla uğraşma herkese kendi seviyesine göre matematik işle)

9 Ümanist Eğitimciler………


"MATEMATİK EĞİTİMİ FELSEFESİ" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları