Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

ÖZEL ÖĞRETİM YÖNTEMLERİ DERSLERİ

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "ÖZEL ÖĞRETİM YÖNTEMLERİ DERSLERİ"— Sunum transkripti:

1 ÖZEL ÖĞRETİM YÖNTEMLERİ (ÖZEL ÖĞRETİM YÖNTEMLERİ DERSLERİ AMAÇ VE KAPSAMI)

2 ÖZEL ÖĞRETİM YÖNTEMLERİ DERSLERİ
Eğitim fakülteleri, bilgisayar ve öğretim teknolojileri eğitimi bölümlerinde özel öğretim yöntemleri dersleri 3.sınıfta 5. ve 6. yarıyılda verilmektedir. Özel öğretim yöntemleri dersleri öğretmenlik öğrencilerine, diğer derslerden farklı olarak , alanlarına özgü öğretim süreçleri konusunda bilgi ve deneyimler kazandırmayı hedeflemektedir.

3 Hedeflenen kazanımlar
Alana ait öğretim programlarını bilmek Genel ve alana özgü, öğretmen yeterliliklerini bilmek Genel ve alana özgü mevzuatı bilmek(atama, çalışma esasları) Alana özgü öğretim materyallerini bilmek ve tasarlamak Alana özgü öğretim yöntemlerini bilmek Alana özgü ölçme ve değerlendirme süreç ve araçlarını bilmek Alana özgü öğrenci özelliklerini bilmek Genel ve alana özgü yeni öğretim yaklaşımlarını bilmek Alana özgü mikro öğretim uygulamalarını gerçekleştirmek

4 Özel öğretim yöntemleri 1 1.Hafta dersin tanıtımı ve giriş
Konular Özel öğretim yöntemleri derlerinin incelenmesi Milli Eğitim yasasının incelenmesi ve bilişim teknolojileri eğitimi açısından tartışılması Mevzuattan bilişim teknolojileri öğretiminin incelenmesi Bilişim teknolojileri öğretiminin genel amaçlarının incelenmesi

5 2.Hafta Konular bilişim teknolojileri öğretiminde öğrenci özellikleri:
öğretim elemanı sunusu ve sınıf tartışması Konular Cinsiyet Bilişsel gelişim Ön bilgi Düşünme stilleri Bilgisayar nesli Görsel 3

6 Tartışma İş ortamlarında, mesai arkadaşlarınızın alan bağımlısı mı olmasını isterdiniz yoksa alan bağımsız olmasını mı isterdiniz? Neden? Görsel 1

7 3.Hafta Uygulama bilişim teknolojileri öğretiminde öğrenci
özellikleri: öğrenci uygulama çalışmalarının sunumu Uygulama Dörder kişilik gruplar oluşturunuz. Kütüphane ve İnternet kaynaklarını tarayarak düşünme stillerini araştırınız, bulduğunuz düşünme stillerini açıklayan bir sunu ile birbirleriyle ilişkilerini gösteren bir kavram haritası hazırlayarak sınıf arkadaşlarınızla paylaşınız. Görsel 2

8 4.Hafta Konular bilişim teknolojileri öğretim programı:
Öğretim elemanı sunusu ve sınıf tartışması Konular İlköğretim programı Orta öğretim programı

9 Tartışma İlköğretim bilişim teknolojisi öğretim programı diğer ilköğretim derslerine ait öğretim programları içersine yedirilmiş olarak verilebilir mi? Neden?

10 5. Hafta Bilişim teknolojileri öğretim programı:
Öğrenci uygulama çalışmalarının sunumu Uygulama İlköğretim seçmeli bilgisayar dersi öğretim programı, orta öğretim kurumları bilgi ve iletişim teknolojisi dersi öğretim programı, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi lisans programı Bilişim Teknolojileri Öğretmeni Özel Alan Yeterliliklerini inceleyelim.

11 6. Hafta Bilişim teknolojileri öğretim yöntemleri:
Öğretim elemanı sunusu ve sınıf tartışması Konular Anlatım yöntemi Soru-Cevap yöntemi Gösterip yaptırma yöntemi Drama yöntemi Örnek olay yöntemi İşbirlikçi öğrenme yöntemi Beyin fırtınası düşünme yöntemi Altı şapkalı düşünme yöntemi Balık kılçığı düşünme yöntemi Münazara tartışma tekniği Philips 66 tartışma tekniği Eğitsel oyunlar

12 Tartışma Sizce, ilköğretim bilişim teknolojileri öğretim programında yer alan hangi kazanımlar Eğitsel Oyunlar ile anlatılabilir?

13 7. Hafta Bilişim teknolojileri öğretim yöntemleri:öğrenci uygulama çalışmalarının sunumu
“Bilgisayardaki görevleri gerçekleştirmenin birden fazla yolu olduğunu fark eder” kazanımına yönelik bir örnek etkinlik hazırlayınız.

14 8. Hafta Öğretimde yeni yaklaşımlar ve bilişim teknolojileri öğretimi: Öğretim elemanı sunusu ve sınıf tartışması Konular Sorgulayıcı öğrenme Bağlı öğretim Eleştirel düşünce Yansıtıcı öğrenme Ağ araştırması Mobil öğrenme

15 Tartışma Öğretimde yeni yaklaşımların bilişim teknolojileri öğretiminde yarar ve zorluklarını altı şapkalı düşünme tekniğini kullanarak sınıfça tartışınız.

16 9. Hafta Öğretimde yeni yaklaşımlar ve bilişim teknolojileri öğretimi: Öğrenci uygulama çalışmalarının sunumu Uygulama 4’er kişilik gruplar oluşturunuz.İlköğretim seçmeli bilişim teknolojileri ders programında yer alan konulardan bir tanesini seçerek öğretimde yeni yaklaşımlardan bir tanesi ile nasıl öğretilebileceğine dair bir öğretim planı hazırlayınız.çalışmalarınızı sınıf arkadaşınız ile paylaşınız.

17 10. Hafta Web 2.0 ve bilişim teknolojileri öğretimi:öğretim elemanı sunusu ve sınıf tartışması
Konular Sosyal Ağlar Podcastlar Vikiler Web Günlükleri

18 Tartışma Web 2.0 uygulamalarının eğitimde kullanılabilirliğini tartışma/düşünme tekniklerinden birini kullanarak belirleyiniz,bir görüşe taraf olarak arkadaşlarınız ile tartışınız.

19 11. Hafta Web 2.0 ve bilişim teknolojileri öğretimi:öğrenci uygulama çalışmalarının sunumu
İlköğretim Seçmeli Bilişim Teknolojileri ders programında yer alan konulardan bir tanesini seçerek seçeceğiniz bir Web 2.0 uygulaması üzerinden ders olarak işleyiniz.

20 12. Hafta Bilişim Teknolojileri öğretiminde materyal kullanma: öğretim elemanı sunusu ve sınıf tartışması Konular Yazılı Materyaller Görsel Materyaller Görsel İşitsel Materyaller Etkileşimli Materyaller

21 Tartışma Bilişim teknolojileri ders müfredatından bir konu seçerek, bu konunun öğretiminde kullanılabilecek öğretim materyallerinin neler olabileceği ve bu materyallerin nasıl hazırlanabileceğine dair 5’er kişilik küçük grup tartışması yapınız.tartışma sonunda grubun ortak görüşünü sınıfla paylaşınız.

22 13. Hafta Bilişim teknolojileri öğretiminde materyal kullanma: Öğrenci uygulama çalışmalarının sunumu Uygulama 4’er kişilik küçük gruplara bölünerek bilişim teknolojileri ders müfredatından belirleyeceğiniz bir konu ile ilgili 2 farklı materyal geliştiriniz.Bu materyalleri sınıfta sunarak sınıf arkadaşlarınızın görüşlerini alınız.

23 14. Hafta Dönem değerlendirmesi

24 1.1.2 Özel Öğretim Yöntemleri II ProgramI
Özel Öğretim Yöntemleri I dersi BÖTE programında, 3.Sınıf/6.Yarıyılda, haftalık 2 saat kuramsal ders anlatımı ve 2 saat uygulama içeren 3 kredilik bir ders olarak yer almaktadır.

25 Dersin amacı YÖK programında şu şekilde ifade edilmektedir:
Mikro Öğretim uygulamaları (Bilgisayar dersi Öğretim Programından seçilecek konularda öğrencilerin, sınıfta plan hazırlayıp, ortam, araç-gereç ve materyalleri düzenleyerek ders sunmaları ve sunuların öğretmenlik bilgi ve becerileri yönünden değerlendirilmesi).Alana özgü uygulamalar (uzaktan kontrol sistemleri, laboratuar çalışmaları vb.).Bilgisayar laboratuar ortamlarının incelenmesi ve değerlendirilmesi, bilgisayar eğitiminde ölçme ve değerlendirme: portfolyo uygulamaları, performans testleri, gözlem formları vb. Öğretmen yeterlikleri. Bu amaçtan hareketle Özel Öğretim Yöntemleri II dersinin, bu kitapta önerilen izlencesi aşağıdaki gibidir:

26 Özel Öğretim Yöntemleri II
1. Hafta: Bilişim teknolojileri öğretim ortamları : öğretim elemanı sunusu ve sınıf tartışması. Konular Bilişim teknolojisi sınıfı nedir? Bilişim teknolojisi sınıflarının fiziksel özellikleri Bilişim teknolojisi sınıflarının yerleşim özellikleri Klasik sınıf yerleşim düzeni U tipi yerleşim düzeni Küme yerleşim düzeni Bilgisayar masası koltuğu ve oturma özellikleri Standart bir bilişim teknolojisi sınıfının özellikleri Bilişim teknolojisi sınıflarının teknolojik özellikleri Bilişim teknolojisi sınıflarının kullanımı

27 Tartışma Eğitim aldığınız bilişim teknolojisi sınıflarında gördüğünüz sınırlılıklar neler oldu?Bu sınırlılıklar neleri etkilemiş olabilir?

28 2. Hafta: Bilişim teknolojileri öğretim ortamları öğrenci uygulama çalışmalarının sunumu.
Çevremizdeki bir ilköğretim veya ortaöğretim okulunu ziyaret edelim.Okul yöneticisinin onayını alarak istekli bir Bilişim Teknolojileri Formatör öğretmeni ile BT sınıflarının düzenlenmesi, kullanımı ve bakımı hakkında bir görüşme gerçekleştirerek bilişim teknolojisi öğretmenlerinin yaşadıkları sorunları belirlemeye çalışalım.İncelediğimiz BT sınıfının fiziksel özelliklerini, yerleşim özelliklerini ve teknolojik özelliklerini istenilen ölçütler ile karşılaştıralım.Çalışmayı raporlaştırarak arkadaşlarımızla paylaşalım.

29 3. HAFTA ölçme, değerlendirme ve bilişim teknolojileri öğretimi
Konular 1. Temel kavramlar Ölçme Ölçme türleri Ölçmede hata Değerlendirme 2. Geleneksel ölçme değerlendirme teknikleri Yazılı sınavlar Kısa yazılı sınavlar Eşleştirme maddeleri Çoktan seçmeli testler Doğru-yanlış soruları

30 3. HAFTA ölçme, değerlendirme ve bilişim teknolojileri öğretimi
Konular 3. Alternatif ölçme değerlendirme teknikleri Performans ödevleri Proje Gelişim dosyası(portfolyo) Dereceli puanlama anahtarı(rubrik) Kontrol listeleri Öz değerlendirme Akran değerlendirme Grup değerlendirmesi Kavram haritası

31 3. HAFTA ölçme, değerlendirme ve bilişim teknolojileri öğretimi
TARTIŞMA İlköğretim 5. sınıf bilişim teknolojileri dersinde öğrencilere bilgisayarın ana parçaları ve çevre birimleri öğretilmektedir. Sizce öğrencilerin konuda geçen kavramları öğrenip öğrenmediklerini nasıl bir ölçme değerlendirme aracı kullanılarak belirleyebiliriz?

32 3. HAFTA ölçme, değerlendirme ve bilişim teknolojileri öğretimi
TARTIŞMA İlköğretim 8. sınıf bilişim teknolojileri dersinde öğrenciler internet sitesi oluşturma ve yayınlama etkinliği gerçekleştireceklerdir. Sizce bu etkinlik ne tür bir değerlendirme yöntemi kullanılarak değerlendirilebilir? Ölçme aracını geliştirirken nelere dikkat edilmelidir?

33 4. HAFTA ölçme, değerlendirme ve bilişim teknolojileri öğretimi
Uygulama Dört kişilik proje grupları oluşturunuz. Sekiz kademeden oluşmakta olan ilköğretim seçmeli bilişim teknolojileri dersi öğretim programından seçeceğiniz bir kademeye yönelik bir ölçme aracı geliştiriniz ve öğrenci grubuna uygulayınız. Sonuçları ve deneyimlerinizi bir sunu ile sınıf arkadaşlarınızla paylaşınız. Çalışmalarınızı grup olarak işbirlikli gerçekleştiriniz.

34 5. HAFTA Bilişim teknolojileri öğretmenleri teknoloji liderliği
Konular 1. Yenilik ve değişim 2. Eğitimde yenilik 3. Yenilikçi okul ortamı İşbirliği Okul liderliği Ortak liderlik ve ortak değerler Sınıf ortamı Öğrencilerin öğrenmesi Değerlendirme

35 5. HAFTA Bilişim teknolojileri öğretmenleri teknoloji liderliği
Konular 4. Kişisel ilerleme 5. Pedagojik inanışlar 6. Yeniliği sürdürmek 7. Teknoloji liderliği

36 5. HAFTA Bilişim teknolojileri öğretmenleri teknoloji liderliği
TARTIŞMA 1. Teknoloji lideri nedir ne değildir? 2. Teknoloji entegrasyonundan ne anlıyorsunuz? Faydaları ve yararları neler olabilir? 3. Sizce ideal bir öğretmen nasıl olmalıdır? 4. Sizce teknoloji lideri olmak ve teknolojiyi derslere entegre etmek için neler gereklidir? 5. Öğrenci merkezli bir eğitim sisteminde derslere teknoloji entegrasyonu nasıl sağlanır? 6. Okulda yetkili ve ehil bir konumda olsaydınız neleri değiştirmek isterdiniz? Neden?

37 6. HAFTA Bilişim teknolojileri öğretmenleri teknoloji liderliği öğrenci uygulama çalışmalarının sunumu Uygulama Bölüm 11’de verilen senaryo kapsamında aşağıda yer alan sorulara cevap aranması ve rapor halinde sınıfta paylaşılması. 1. Müdürün okulda teknoloji ve öğrenci merkezli değişim ve yeniliği gerçekleştirmesi için yapması gerekenler nelerdir? 2. Hangi kurum,kuruluş ve kişilerden yardım alabilir ve bu yardımı alabilmesi için neler yapması gerekir? 3. Öğretmenleri değişim ve yeniliğe ortak etmesi için yapması gerekenler nelerdir?

38 7. HAFTA Bilişim etiği ve öğretimi
Konular 1. Etik Betimleyici etik Normatif etik 2. Bilgisayar etiği 3. Etik çalışmalarının nedenleri 4. Bilgisayar etiği eğitimi 5. Bilgisayar etiği dersinin amaçları 6. Bilişim mesleği ahlak ilkeleri belgesi

39 7. HAFTA Bilişim etiği ve öğretimi
TARTIŞMA Çevrenizde bilişim teknolojileri kullanımına dair gördüğünüz etik sorular nelerdir?

40 8. HAFTA Bilişim etiği ve öğretimi öğrenci uygulama çalışmalarının sunumu
Bir bilişim teknolojileri formatör öğretmeni ile iletişime geçerek bilişim teknolojileri kullanımına dair okullarda yaşanan sorunlar nelerdir,deneyim ve görüşlerini alınız, sonuçları rapor halinde sınıf arkadaşlarınız ile paylaşınız.

41 9. HAFTA Bilişim teknolojileri öğretmenliği mesleki gelişim
Konular 1. Mesleki gelişimin önemi 2. Hizmet içi eğitimler 3. Lisans üstü öğrenim 4. Kurs ve sertifikalar 5. BÖTE kitapları 6. Magazinler ve web siteleri 7. Dernek ve birlikler 8. Kurultay, sempozyum ve konferanslar 9. BÖTE site ve forumları

42 9. HAFTA Bilişim teknolojileri öğretmenliği mesleki gelişim
TARTIŞMA Bilişim teknolojileri alanında mesleki gelişimin önemini, zorluklarını ve çözüm yollarını tartışınız.

43 10. HAFTA Bilişim teknolojileri öğretmenliği mesleki gelişim öğrenci uygulama çalışmalarının sunumu
Dörder kişilik çalışma grupları oluşturunuz, mesleki gelişim başlıklarından bir tanesini seçerek bir web araştırması yapınız ve bulduğunuz sonuçları bir rapor halinde sınıfta sunarak arkadaşlarınızla paylaşınız.

44 11. HAFTA Bilişim teknolojileri öğretmen yeterlikleri
Konular 1. Genel öğretmen yeterlilikleri 2. Bilişim teknolojileri özel alan yeterlilikleri 3. Genel öğretmen teknoloji yeterlilikleri

45 11. HAFTA Bilişim teknolojileri öğretmen yeterlikleri
TARTIŞMA Sizce, öğretmen yeterlikleri uygulamada ne gibi zorluklarla sınırlıdır?

46 12. HAFTA Bilişim teknolojileri öğretmen yeterlikleri öğrenci uygulama çalışmalarının sunumu
Dörder kişilik çalışma grupları oluşturunuz, BÖTE programı ile öğretmen yeterliliklerini karşılaştırın, sonuçları bir rapor halinde sınıfta paylaşınız.

47 14. HAFTA MİKRO ÖĞRETİM UYGULAMALARI

48 ERCAN AYAN

49 BÖTE MEZUNLARI ÇALIŞMA ALANLARI
Bu kısıda BÖTE mezunlarının öğretmenlik ve diğer çalışma alanları kısaca sıralanmıştır. Bilişim Teknolojileri Öğretmenliği Eğitim Teknolojileri Uzmanı E-Öğrenme Uzmanı Web Tasarımcısı Donanım Uzmanı Akademik Çalışma Ağ Yöneticisi Öğretim Tasarımcısı Grafik Tasarımcısı Öğrenme Yönetim Sistemi (ÖYS) Uzmanı Eğitim Yazılımı Geliştiricisi Uzaktan Öğrenme Uzmanı Yazılım Tasarımı Uzmanı

50 BÖTE MEZUNLARI ÇALIŞMA ALANLARI
Bilişim Teknolojileri Öğretmenliği; İlköğretimlerde seçmeli olan bilişim dersine girmektedirler, bu durum diğer derslerle karşılaştırıldığında tartışılmaktadır. Yapılan araştırmalarda %81 oranında BÖTE mezunları bu derse gırmektedır Eğitim Teknolojileri Uzmanı; Firmalar iş performansı arttırmak için bu alan uzmanlarından faydalanmaktadırlar, eğitim ortam ve araçların tasarlanması, geliştirilmesi, uygulanması ve değerlendirilmesi alanların görevlendirilmedir

51 BÖTE MEZUNLARI ÇALIŞMA ALANLARI
E-Öğrenme Uzmanı; Elektronik ortamlar üzerinde yapılan öğrenmedir, Bireylerin kendi kendine öğrenme ilkesine dayalıdır, bilgiye mekan sınırı olmadan eş zamanlı yada eş zamansız ulaştıkları bir alandır. Bu ortamın tasarlanması, geliştirilmesi, uygulanması ve değerlendirilmesi kısımlarında BÖTE mezunları kendilerine çalışma alanı bulabilirler. Web Tasarımcısı; Web sitelerinin belirlenen hedef kitleye, içeriğe ve kurulum amacına en uygun şekilde tasarlanmasını sağlarlar. Dikkat ettiği ilkeler; site tasarımı, görsel tasarım, mesaj tasarım, insan bilgisayar etkileşimi, içerik tasarımı ve yazılım tasarımı ilkerinin ışığında gerçekleşir.

52 BÖTE MEZUNLARI ÇALIŞMA ALANLARI
Donanım Uzmanı; Donanım uzmanları bilgisayarlarının donanımsal arızalarıyla ilgilenen, donanım konusunda uzman kişilerdir. Şirketlerde ve teknik servislerde görev alırlar. Son çıkan donanımsal teknolojiden haberdarlardır Akademik Çalışma; lisan üstü eğitim görerek üniversitelerin bünyelerinde öğretim üyesi yada öğretim görevlileri olarak çalışabilirler. Öğretim elemanları yetiştirmek için açılan programlar vardır “ÖYP” denir. MEB bursu ile başta A.B.D olmak üzere yurt dışında okuyabilirler.

53 BÖTE MEZUNLARI ÇALIŞMA ALANLARI
Ağ Yöneticisi; Ağ yönetimi hakkında bilgi sahibi olan ve ağı yöneten kişidir. 3 başlık altında incilenirler; ağ çözümlerini projenlendirme, kuruluş hizmet bakımları, Ağ yöneticiliği. Öğretim Tasarım Uzmanı; Öğretim tasarımı hakkında bilgi sahibi olan ve Öğretim tasarımı sürecini yöneten kişidir. BÖTE bölümün kuruluş amaçlarından biriside bu alan, her ne kadar diğer bölümlerde öğretim tasarım ve materyel gelişimi dersleri olsada BÖTE mezunların uzmanlık odaklarından biridir

54 BÖTE MEZUNLARI ÇALIŞMA ALANLARI
Grafik Tasarım Uzmanı; İçeriğe uygun görselleri tasarlayan, ses ve animasyonlar hazırlayan kişilerdir. BÖTE mezunları bu alanda gerekli bilgi ve donanıma sahiptir. Öğretim Yönetim Sistemi (ÖYS) Uzmanı; Bu yazılımları geliştiren kişiler ÖYS uzmanı olabilirler. ÖYS, öğrenci ile eğitim materyalleri ve öğretmen arasındaki etkileşimi izleyen, yöneten ve raporlayan yazılımlardır.

55 BÖTE MEZUNLARI ÇALIŞMA ALANLARI
Eğitim Yazılımı Geliştirme Uzmanı; Öğretim tasarım sürecinde ihtiyacaa göre eğitsel yazılım geliştiren kişilerdir. Eğitsel yazılım, öğretme ve öğrenmeyi daha kolay, daha verimli ve etkili gerçekleştirmek amacıyla geliştirilen bilgisayar yazılımlarıdır. Eğitsel yazılım alanında. Uzaktan EğitimUzmanı; Uzaktan eğitim sistemini bilen ve bu süreçte görev alan kişilerdir. Uzaktan eğitim; öğrenci ve öğretmenin fiziksel olarak ayrı oldukları bir eğitim sürecini tamamlamak için online olarak yaptıkları ders işletme sistemidir. Aynı zamanda öğrenci ile öğretenin birbirinden uzakta olmalarına karşın eş zamanlı yada eş zamansız olarak bir araçla iletişim kurdukları bir eğitim sistemidir.

56 BÖTE MEZUNLARI ÇALIŞMA ALANLARI
Yazılım Tasarım Uzmanı; Yazılımcı, değişik iş kollarının ihtiyaç duyduğu yazımları gerçekleştirirler tasarımda olması gereken bazı ilkeler; uyumluluk, modülerlik, genişletilebilirlik, yeniden kullanılabilirliği, hata toleransı ve güvenilirliktir. Yazılım tasarımı uzmanlığı BÖTE mezunlarının önemli çalışma alanlarından biridir.

57 Nuran abak

58 Bilişim teknolojileri öğretimi kapsamında, özel öğretim yöntemleri öğretiminde geçen kavramlar:
Mevzuat: Milli eğitim temel kanunu ve bilişim teknolojileri öğretimi ve öğretmenliğine dair yayımlanmış olan yürürlükteki hukuki metinleri ifade eder.

59 Öğrenci Özellikleri: Öğretimin en temel öğesi, öğretim içeriği ve süreçlerinin öğrenci özelliklerine uygun olmasıdır. Bu kavram cinsiyet, önbilgi, düşünme stilleri, duyuşsal özellikler ve bilgisayar nesli olan yeni nesil özelliklerini kapsar.

60 Öğretim Programı: Okulda ya da okul dışında bireye kazandırılması planlanan bir dersin öğretimiyle ilgili tüm etkinlikleri kapsayan yaşantılar düzeneğidir. Öğretim planlı ve programlı bir etkinliktir.

61 Öğretim Yöntemleri: Öğretim disiplinli bir çalışma, öğretmenlik ise profesyonel bir çalışma alanıdır. Bu bilinçte olan öğretmenler, alan bilgisinin yanı sıra öğretimde yöntem ve teknik bilgisine de iyi derecede sahiptirler. Genel olarak öğretim yöntemleri alandan bağımsız olarak gelişse de zaman içinde bunların alana özgü kullanımı da gelişmektedir.

62 Öğretimde Yeni Yaklaşımlar: Teknoloji ile beraber gelişen , gelişirken de giderek karmaşıklaşan yaşam, öğretimde üst düzey öğrenme becerilerinin işe koşulmasını gerekli kılmaktadır. Teknoloji nesli olan günümüz nesli, duruma dayalı problem çözme ve teknoloji kullanma becerisine daha fazla ihtiyaç duymaktadır.

63 Web 2.0: Web teknolojileri öğretimde yeni açılımlara zemin hazırlamaktadır. Bunlardan biri olan Web 2.0, Web hizmetini iyileştirmek amacıyla ziyaretçilerin siteye katılımını sağlamak, diğer sitelerle ve ziyaretçilerle işbirliği yapmak fikrine dayanan bir akımdır.

64 Öğretim Materyalleri:
Öğretim Materyalleri:. Etkili öğretim daima etkili öğretim materyalleriyle gerçekleşir. Materyalsiz öğretim sıkıcıdır. Öğretmenin en aktif olduğu düz anlatım yönteminde dahi eğitimciler materyal kullanımının önemini ısrarla vurgulamaktadırlar. Öğretim materyallerini; yazılı materyaller (kılavuz kitaplar), görsel materyaller (kavram haritaları), görsel/işitsel materyaller (animasyonlar) etkileşimli materyaller (eğitsel oyunlar) olarak sayabiliriz.

65 Öğretim Ortamı: Öğretim ortamının gerçekleştirildiği öğretim hedefleri, içeriği ve süreçleri göz önünde bulundurularak tasarlanan özel ortamlara öğretim ortamları denir. Ör; bilgisayar dersleri için laboratuar ortamı gibi.

66 Ölçme ve Değerlendirme: Eğitimde ölçme; seviye tespiti, öğrenme düzeyi ve öğrenme eksikliklerinin belirlenmesi ya da başarının ölçülmesi gibi amaçlarla gerçekleştirilmektedir. Doğrudan ölçme Dolaylı ölçme Türetilmiş ölçme

67 Teknoloji liderliği: Liderlik geçmişten günümüze öğretmenlerden beklenen bir vasıf olmuştur. Teknolojinin hızlı gelişimi ile beraber öğretmenlerin ve okul yöneticilerinin bu konuda da lider olması beklenmektedir. Bilişim teknolojileri öğretmenleri açısından bu durum bir beklenti olmanın ötesinde görev tanımları ve yeterlikleri arasında yer almaktadır.

68 Bilişim Etiği: Hızla gelişen bilişim teknolojileri ve yazılı hukukun buna ayak uydurmada yaşadığı zorluklar bilişim hukukunun yanı sıra bilişim etiği kavramını da öne çıkarmıştır. Bilgisayarla ilişkili suçlarda görülen artış, bilgisayarlara ilişkin etik anlamına gelen bilgisayar etiği kavramını ortaya çıkarmıştır.

69 Mesleki Gelişim: Çalışma alanı, her geçen gün yeni gelişmelerin yaşandığı teknoloji olan, bilişim teknolojileri öğretmenleri için mesleki gelişim kritik bir öneme sahiptir. BÖTE öğrencilerinin yararlanabileceği odaklar: Hizmet içi Eğitimler Lisansüstü Öğrenim BÖTE Kitapları Web Siteleri Dernek ve Birlikler Kurultay, Sempozyum ve Konferanslar BÖTE Site ve Forumları Okul Temelli Mesleki Gelişim

70 Yeterlikler: Profesyonel iş yaşamı mesleki yeterliklerin standartların geliştirilmesini ve çalışma yaşamında hayata geçirilmesini zorunlu kılmaktadır. Yurt içinde ve yurt dışında eğitim üst kuruluşları öğretmen ve akademisyenlerle birlikte çalışmalar yürütmektedirler. Ülkemizde Öğretmen Yetiştirme ve Eğitim Genel Müdürlüğü’nün yayınladığı genel ve özel alan öğretmen yeterlikleri ve Uluslararası Eğitimde Teknoloji Çalışma Topluluğunun çalışmaları bu kapsamda en bilinen örneklerdir.

71 Bilişim Teknolojileri Özel Alan Yeterlikleri
Gelişimi İzleme ve Değerlendirme Öğretme – Öğrenme Programı Okul, Aile ve Toplum İlişkileri, Etik ve Sosyal Konular Teknolojik Kavramlar ve Uygulamalar Öğretim Sürecini ve Ortamını Tasarlama, Planlama Mesleki Gelişim

72 Mikro Öğretim: Mikro öğretim yöntemi öğretmen eğitiminde, öğretmen adaylarının mesleğe atanmadan önce yaşadıkları sınıfta öğretim deneyimi eksikliklerini giderme ve mesleğe geçişten hemen önce öğretmenlik uygulama performansına yönelik geribildirimler alabilmeleri için önemlidir. Mikro öğretimde kullanılabilecek teknolojiler: Video Kayıt Ekrandan İzleme Çevrimiçi Videolar ve Tartışma Listeleri


"ÖZEL ÖĞRETİM YÖNTEMLERİ DERSLERİ" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları