Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Bilişim Teknolojileri Okuryazarlığı

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Bilişim Teknolojileri Okuryazarlığı"— Sunum transkripti:

1 Bilişim Teknolojileri Okuryazarlığı

2

3 Genel anlamda teknoloji, bilimsel bilginin karşılaşılan güçlüklerin aşılmasında kullanılması olarak anlaşılabilir.

4 Günümüz dünyasında teknolojik araçların kullanımı bilgisine sahip olma önem taşımaktadır.

5 Günümüzde bir çok iş kolu teknolojik araçların yoğun biçimde kullanılmasını gerektirmektedir.

6 Bilişim teknolojileri günümüzde birçok sektör tarafından yoğun biçimde kullanılan teknolojilerdir.

7 Bilişim teknolojisi okuryazarlığı, bilişim teknolojilerinin günlük yaşamda karşılaşılan problemlerin çözümünde kullanılabilmesi ile ilgili bir kavramdır.

8 Toplumun gereksinim duyduğu insan kaynaklarını yetiştirme görevini üstlenmiş olan eğitim kurumlarına yönelik beklentilerden biri de bilişim teknolojisi okuryazarı bireylerin yetiştirilmesidir.

9 Bilişim teknolojileri, bilginin üretilmesi, paylaşılması, işlenmesi ve depolanmasında kullanılan araçlardır.

10 Bilişim teknolojilerinde bahsedildiğinde akla ilk olarak bilgisayarlar gelmektedir. Bilgisayarların yanı sıra tabletler, cep telefonları, ağ teknolojileri gibi teknolojiler de bilişim teknolojisi olarak görülmektedir.

11 Bilişim teknolojileri eğitim öğretim ortamlarında çeşitli amaçlarla kullanılmaktadır.

12 Günümüz öğretmeninden bu teknolojileri etkin biçimde kullanabilmesi beklenmektedir.

13 İlgili kurumlarca öğretmenlerin teknolojiyi kullanabilmeleriyle ilgili standartlar belirlenmektedir.

14 Bu standartlar incelendiğinde öğretmenlerin derslerinde teknolojiyi kullanabilmeleri, öğrencilerini teknolojiyi kullanmaya yöneltebilmeleri, öğrenme çevresini öğrencilerin teknolojiyi kullanabilecekleri biçimde düzenleyebilmeleri, ağ teknolojilerini kullanarak işbirliği yapabilmeleri beklendiği görülmektedir.

15 Bu açıdan bakıldığında bir öğretmenin aşağıdaki teknolojileri etkin biçimde kullanabilmesinin gerekli olduğu anlaşılmaktadır: Kelime işlemci yazılımları Hesap tabloları Sunum programları Eğitsel oyunlar Öğrenme nesneleri Arama motorları Elektronik veri tabanları Elektronik kitaplar Etkileşimli tahtalar Fotoğraf görüntüleme yazılımları Video ve ses çalıcılar

16 Ancak öğretmenlerin eğitim öğretim sürecinde karşılaştıkları problem durumları göz önüne alındığında öğretmenlerin yukarıdakilere ek olarak şu teknolojileri de kullanabilmelerinin faydalı olacağı söylenebilir: Video düzenleme yazılımları Fotoğraf düzenleme yazılımları Ses düzenleme yazılımları Temel donanım bilgisi Web 2.0 teknolojileri

17 Bilişim teknoloji okuryazarlığı yaşam boyu öğrenme ile de yakından ilişkilidir.

18 Yaşam boyu öğrenme durumları çoğu zaman teknoloji kullanımını gerektirebilmektedir.

19 Günümüzde uzaktan eğitim, harmanlanmış öğretim, anında öğrenme gibi kavramlar hem bilişim teknolojilerinin kullanımıyla hem de yaşam boyu öğrenmeyle yakından ilişkili kavramlardır.


"Bilişim Teknolojileri Okuryazarlığı" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları