Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI"— Sunum transkripti:

1 TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI
ADALET BAKANLIĞI TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI YARGI TEŞKİLATI TOPLANTISI ANTALYA – KASIM 2012 AHMET FIRAT TEFTİŞ KURULU BAŞKANI

2 KURULUŞ VE GÖREV Teftiş Kurulu; - Anayasa’nın 144’üncü, 2992 sayılı Teşkilat Kanunu’nun 14 ve 15’inci, 2802 sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanunu’nun 99,100 ve 101’inci maddeleri ile Teftiş Kurulu Tüzüğü’nün 6’ncı maddesi gereğince teşkil olunmuştur.

3 - Bakanlık Teşkilatı içerisinde, ‘Danışma ve Denetim Birimi’ olan Teftiş Kurulu, doğrudan Adalet Bakanına bağlı olup Bakan adına görev ifa etmektedir. - Teftiş Kurulu’nun Merkezi Ankara’da olup başka yerde şubesi bulunmamaktadır

4 KADRO Kurulumuzda (1) Başkan, (2) Başkan Yardımcısı, (13) Adalet Başmüfettişi, (18) Adalet Müfettişi olmak üzere toplam (34) kişi görev yapmaktadır. İki başmüfettiş kurum dışı komisyonlarda, bir başmüfettiş adlî müşavir olarak Berlin’de, bir baş müfettiş Jean Monnet bursuyla İngiltere’de, bir baş müfettiş ise dil öğrenimi için Amerika Birleşik Devletleri’nde bulunmaktadır.

5 - Hazırlanan on kişilik müfettiş kararnamesi onay için Başbakanlığa gönderilmiştir.
Yeniden yapılanma sürecinde (60) Adalet Müfettişi ve (40) Adalet Başmüfettişi olmak üzere (100) kişilik kadronun yeterli olacağı değerlendirilmiştir.

6 DENETİM-ARAŞTIRMA-İNCELEME-SORUŞTURMA
Anayasamızın 144’üncü maddesi gereğince; ‘Adalet Hizmetlerinin Denetimi’ adalet müfettişleri ve hakim sınıfından olan iç denetçilere, ‘araştırma, inceleme ve soruşturma’ yapma yetkisi ise münhasıran adalet müfettişlerine verilmiştir.

7 2011 Yılı denetimlerine, 03 Mayıs 2011 tarihinde başlanılmıştır.
Her yılın Ocak ayında hazırlanan ‘Denetim Programı’ Bakan onayına sunulmaktadır. Ancak yeniden yapılanma sebebiyle, 2011 denetim programı 13 Nisan 2011 tarihinde onaylanmıştır. 2011 Yılı denetimlerine, 03 Mayıs 2011 tarihinde başlanılmıştır.

8 - 2011 yılından itibaren Adalet Komisyonu bazında denetim sistemine geçilmiştir.
- Denetimler; Yürürlükteki mevzuat halen Anayasanın 144. maddesine uygun hale getirilemediğinden, Anayasaya aykırı uygulamalara meydan verilmemesi ve uygulama birliğinin sağlanması amacıyla, Başkanlığımızca hazırlanıp müfettişlere bildirilen 02 Mayıs 2011 tarihli “Başkanlık Tebliği” ve ekindeki “Uygulama Rehberi” ne göre yerine getirilmektedir.

9 DENETLENEN BİRİMLER 1- İdarî Görevleri Yönünden Başsavcı, Başsavcı Vekilleri ve İlgili Savcılar, 2-Cumhuriyet Başsavcılığına Bağlı Birimler, (a-Kalem ve bağlı birim hizmetlerinin denetimi, b-PTT mutemetliği, c-İdari İşler Müdürlüğü (Maaş ve harcamalar), d-Denetimli Serbestlik ve Yardım Merkezi Şube Müdürlüğü, e-Adlî Sicil İşlemleri, f-Birim ve Kurum Arşivi, g-Kütüphane,

10 h-Sivil savunma faaliyetleri (Yangın, doğal afetler),
ı-Güvenlik faaliyetleri (Binanın ve kişilerin güvenliği), i-Müstakil vezneler, j-UYAP hizmetlerinin denetimi (veri hazırlama kontrol işlemleri), k-Yemekhane, l- Suç Eşyası Emanet Memurluğu, m-Lojmanlar, n-Basılı evrak, o-Ayniyat Memurluğu ö-Diğer birimler

11 3- Adlî Yargı İlk Derece Mahkemeleri Adalet Komisyonu Başkanı, Üyeleri ve İşlemleri,
4-İdarî görevleri yönünden Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcısı, Başsavcı Vekilleri, ilgili savcılar ve bu yönü ile bağlı birimler (yürürlüğe girdiğinde), 5-Bölge Adliye Mahkemesi Adalet Komisyonu Başkanı, Üyeleri ve İşlemleri, (yürürlüğe girdiğinde), 6-Bölge İdare Mahkemesi Adalet Komisyonu Başkanı, Üyeleri ve İşlemleri, 7-İl Seçim ve İlçe Seçmen Kütük Büroları, 8-Ceza İnfaz Kurumları ve Tutukevleri, 9-Ceza İnfaz Kurumu Eğitim Merkezleri, 10-İcra Müdürlükleri,İzale-i Satış Memurlukları

12 11-Türkiye Barolar Birliği ve Barolar,
12-Adlî Tıp Kurumu Başkanlığı, Grup Başkanlıkları, Şube Müdürlükleri, Adlî Tabiplikler, 13-Türkiye Noterler Birliği, Noter Odaları, Noterlik Daireleri, 14- Bakanlık Merkez Birimleri (Bakan tarafından tensip edildiğinde), 15- Uluslararası kuruluş ve mahkemelerde ya da geçici yetki veya görevlendirme ile başka bir kurum, kurul veya kuruluşta görev yapan hâkim ve savcılar (Bakan tarafından tensip edildiğinde)

13 TEŞKİLATTAN BEKLENTİLERİMİZ
- Bilindiği üzere, HSYK’nın 25 Nolu ve Bakanlık Ceza İşleri Genel Müdürlüğü’nün 28/1 nolu genelgelerinde de bahsedildiği gibi, adalet hizmet birimlerinin (İcra-iflas Daireleri, Kalemler, İzale-i Şüyuu Satış Memurluğu, Suç Eşyası Emanet Memurluğu, Kütüphane vb.) hakim ve savcılar tarafından belirli aralıklarla denetlenmesi önem arz etmektedir. - Teftiş Kurulu’nun kadro durumu itibariyle, denetim aralıklarının uzaması da dikkate alınarak, adalet hizmet birimlerinin belirli aralıklarla ve dikkatli bir şekilde denetlenmesinin uygun olacağı değerlendirilmektedir.

14 TEŞEKKÜRLER


"TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları