Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

T.C. MERSİN ÜNİVERSİTESİ GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ SİNEMA-TV BÖLÜMÜ 2008 – 2012 STRATEJİK PLANLAMA RAPORU Kasım, 2006.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "T.C. MERSİN ÜNİVERSİTESİ GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ SİNEMA-TV BÖLÜMÜ 2008 – 2012 STRATEJİK PLANLAMA RAPORU Kasım, 2006."— Sunum transkripti:

1 T.C. MERSİN ÜNİVERSİTESİ GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ SİNEMA-TV BÖLÜMÜ 2008 – 2012 STRATEJİK PLANLAMA RAPORU Kasım, 2006

2 2 İÇİNDEKİLER ÖNSÖZTARİHÇEMİSYONUMUZVİZYONUMUZDEĞERLERİMİZPAYDAŞLARIMIZ MEVCUT DURUMUMUZ GÜÇLÜ YANLARIMIZ ZAYIF YANLARIMIZ FIRSATLARIMIZTEHDİTLER STRATEJİK AMAÇLARIMIZ MALİYETLENDİRME

3 3 ÖNSÖZ Bu dökümanın amacı, 10/12/2003 tarih ve 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununda yer alan stratejik planlamaya ilişkin hükümlerin 01/01/2005 tarihinde yürürlüğe girmesiyle birlikte, Mersin Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Sinema-Televizyon Bölümünün 2008-2012 yılları arası kısa, orta ve uzun vadeli amaçlarını, temel ilke ve politikalarını, hedef ve önceliklerini, performans ölçütlerini, bunlara ulaşmak için izlenecek yöntemler ile kaynak dağılımlarını ve kullanımını içeren bir planlamanın sunulmasıdır. Bu dökümanın amacı, 10/12/2003 tarih ve 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununda yer alan stratejik planlamaya ilişkin hükümlerin 01/01/2005 tarihinde yürürlüğe girmesiyle birlikte, Mersin Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Sinema-Televizyon Bölümünün 2008-2012 yılları arası kısa, orta ve uzun vadeli amaçlarını, temel ilke ve politikalarını, hedef ve önceliklerini, performans ölçütlerini, bunlara ulaşmak için izlenecek yöntemler ile kaynak dağılımlarını ve kullanımını içeren bir planlamanın sunulmasıdır. Döküman, Bölümümüzün benimsediği temel ilkeler çerçevesinde geleceğe ilişkin misyon ve vizyonunu oluşturmak, stratejik amaçlar ve ölçülebilir hedefler saptamak, performansların önceden belirlenmiş olan göstergeler doğrultusunda ölçmek ve uygulamanın izleme ve değerlendirmesini yapmak amacıyla katılımcı yöntemlerle belirlenmiş olduğu stratejik planı içermektedir. Döküman, Bölümümüzün benimsediği temel ilkeler çerçevesinde geleceğe ilişkin misyon ve vizyonunu oluşturmak, stratejik amaçlar ve ölçülebilir hedefler saptamak, performansların önceden belirlenmiş olan göstergeler doğrultusunda ölçmek ve uygulamanın izleme ve değerlendirmesini yapmak amacıyla katılımcı yöntemlerle belirlenmiş olduğu stratejik planı içermektedir. Döküman dört ana bölümden oluşmaktadır. Bunlar sırasıyla, Bölümün kuruluşundan günümüze kadar geçirdiği evreleri kapsayan öz ve çevre değerlendirmesini içeren durum tespiti, ulaşmak istediği geleceği ve üstlendiği görevleri özetleyen vizyon ve misyon bildirgesi, ortaya koyulan vizyon-misyon doğrultusunda gelecekle ilgili belirlediği stratejik amaç ve stratejik hedefler ile bunlara ulaşmak için ihtiyaç duyulan kaynakları ve bunların planlamasını kapsamaktadır. Döküman dört ana bölümden oluşmaktadır. Bunlar sırasıyla, Bölümün kuruluşundan günümüze kadar geçirdiği evreleri kapsayan öz ve çevre değerlendirmesini içeren durum tespiti, ulaşmak istediği geleceği ve üstlendiği görevleri özetleyen vizyon ve misyon bildirgesi, ortaya koyulan vizyon-misyon doğrultusunda gelecekle ilgili belirlediği stratejik amaç ve stratejik hedefler ile bunlara ulaşmak için ihtiyaç duyulan kaynakları ve bunların planlamasını kapsamaktadır.

4 4 TARİHÇE Mersin Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi bünyesinde 1992 yılında kurulan Sinema-Televizyon Bölümü 2005 yılında 1 Öğretim Elemanı ile açılmıştır. Bölümün henüz öğrencisi bulunmamaktadır.

5 5 MİSYONUMUZ Çağdaş yaşam anlayışı doğrultusunda kültürlü, evrensel boyutta düşünebilen, insana ve doğaya saygılı barıştan ve pozitif bilimlerden yana, sanat beğenisini ve estetik duygusu gelişmiş, kişilikli, saygın, eleştiren ve sorgulayan, kendisi ile barışık insanlar yetiştirmektir. Çağdaş yaşam anlayışı doğrultusunda kültürlü, evrensel boyutta düşünebilen, insana ve doğaya saygılı barıştan ve pozitif bilimlerden yana, sanat beğenisini ve estetik duygusu gelişmiş, kişilikli, saygın, eleştiren ve sorgulayan, kendisi ile barışık insanlar yetiştirmektir.

6 6 VİZYONUMUZ Sanatçı adayları olan öğrencilerimiz araştırma gözlem yapabilme, çok boyutlu düşünebilme ve problem çözebilmeyi kazandıracak eğitimi vermek. Sanat ve tasarım yetilerinin geliştirilmesi ile teknik ve mesleki konularda kendisini kanıtlayabilecek düzeyde nitelikli ve yaratıcı bireyler yetiştirmektir. Böylece, bilgi görüşü ve estetik yaratımıyla öğrencilerimizin kent ve bölge insanın görme, algılama ve düşünme boyutunu değiştirip, tutum ve davranışlarını olumlayan ve kent kültürünün gelişmesine katkı sağlayan kişiler olarak mezun olmaları hedeflenmektedir.

7 7 DEĞERLERİMİZ İnsan haklarına saygı, demokrasi ilkelerini ödünsüz gözetme, adil davranma, hiçbir konuda ayrımcılık yapmama Topluma hizmette özveri, etik ve kutsal değerlere saygı Kişisel yetkinliği ve güvenilirliği geliştirme, hoşgörü kültürü, sağlıklı iletişim Yenilikçilik ve yaratıcılığı özendirme

8 8 PAYDAŞLARIMIZ Öğrenciler, Veliler Akademik Personel İdari Personel YÖK, ÜAK İlgili Bakanlıklar ve diğer kamu kuruluşları Reklam Ajansları Müzeler, sanat galerileri ve sivil toplum örgütleri Sinema ile ilgilenen kişi ve kuruluşlar

9 9 MEVCUT DURUMUMUZ Bölümümüz Kasım 2000 tarihinde mevcut binamıza taşınmıştır. Fakültemize ait binanın inşaatı, 2007 yılında başlayacaktır. Bölümümüze için gerekli teknik altyapı, yapılması planlanan yeni binamızda en uygun biçimde oluşturulacaktır.

10 10 Toplam Personel Sayıları Akademik Personel: 1 Öğretim Üyesi (1 Yrd.Doç.) İdari Personel: 1 Bölüm Sekreteri

11 11 Yıllara göre bilimsel araştırmalar Yıllar MakaleBildiri TezProjeEtkinlik Yurt İ ç i Yurt Dışı Yurt İ ç i Yurt Dışı 2002-2003 - - 1 - --- 2003-2004- 1--- - 2004-2005 1-- -- -- 2005-2006------- 1

12 12 GÜÇLÜ YANLARIMIZ Nitelikli ve deneyimli öğretim üyelerinin varlığı Yüksek işbirliği, motivasyon ve sorumluluk bilinci anlayışı Erasmus programına katılım ile yurtdışı deneyim kazanma Bölümün, günümüz olanaklarıyla hazırlanan ders programında seçeneklerinin çeşitliliği

13 13 ZAYIF YANLARIMIZ Bölümdeki araştırıcı öğretim elemanı sayısının azlığı

14 14 FIRSATLARIMIZ Lisans mezunlarının iş bulmalarında problem yaşanmaması Mersin’in sosyo-kültürel ve ekonomik yönden gelişmeye açık olması Mersin’in sosyo-kültürel ve ekonomik yönden gelişmeye açık olması Lisans öğrenci değişim programları (Erasmus) Bölümümüzün gelişime ve yeni fikirlere açık oluşu

15 15 TEHDİTLER Finansal kaynakların yetersizliği Bilimsel gelişmeleri yakından izleyememek Uluslararası araştırma kuruluşları ile ilişkilerin yetersizliği Yayın ve araştırma için gerekli olanakların sağlanamaması Akademik kadro ve bütçe maddi olanaklarının dengeli dağıtılmaması Öğrenci kalitesinin her yıl giderek düşmesi Yeni teknoloji üretme konusundaki yetersizlik Üniversitemizde liyakat ve rekabete dayalı bir araştırma ortamının yaratılamaması Ortak etkinlikleri özendiren bir kurum kültürünün yaratılamaması

16 16 STRATEJİK AMAÇLAR 1.Akademik kadroyu geliştirmek 2.Araştırma altyapısını geliştirmek 3.Eğitim öğretim kalitesini yükseltmek 4.Gelişmiş üniversitelerle ve uluslar arası kurumlarla işbirliği sağlamak 5.Ulusal ve uluslar arası sanat kuruluşları ve yerel yönetimler ile ilişkileri güçlendirmek 6.Sosyal etkinlikleri geliştirmek

17 17 STRATEJİK AMAÇ 1 Akademik kadroyu geliştirmek HEDEFLER 1.1 Bölümün alt yapısının tamamlanması 1.2. ÖYP programına katılım sayısını artırmak 1.3. Doktora sonrası araştırma programlarına katılımı artırmak 1.4. Doktora eğitimi için yurt dışına öğrenci yollamak

18 18 Akademik Personel Sayısı Hedefleri 2012 yılına kadar Bölüm akademik kadrosuna 3 profesör, 2 doçent, 3 yardımcı doçent katılması. Öğrenci Sayısı Hedefleri 2012 yılına kadar her yıl lisans öğrencisi kontenjanının + % 0-10 aralığında kalması Yüksek lisans / toplam öğrenci oranını % 10-15 düzeyine yükseltmek 2010 yılından itibaren yılda 1-3 doktora öğrencisi almak

19 19 STRATEJİK AMAÇ 2 Araştırma altyapısını geliştirmek HEDEFLER 2.1. Akademik kadronun geliştirilmesi 2.2. Ulusal ve uluslar arası destekli projelerinin artırılması PERFORMANS GÖSTERGELERİ Öğretim üyesi başına yayın sayısı

20 20 3 profesör, 2 doçent, 3 yardımcı doçent, 2 araştırma görevlisi 2 Öğretim Görevlisi, 2 Uzman 3 tekniker, 1 tekniker yardımcısı 2 idari personel 2012’ye Kadar Ulaşılması Hedeflenen Akademik, İdari ve Teknik Personel Sayıları

21 21 2012’ye Kadar Ulaşılması Hedeflenen Akademik Etkinlikler Öğretim üyesi başına yılda ortalama 1 yurt dışı, 2 yurt içi yayın ya da proje Öğretim üyesi başına yılda 1 yurt dışı, 2 yurt içi sergi, kongre ya da sempozyum katılımı

22 22 2012’ye Kadar Ulaşılması Planlanan Hedefler Sinema-Televizyon bölümünün eğitim ve öğretime başlaması Eğitim ve öğretim için gerekli Öğretim Elemanı ve teknik altyapının oluşturulması

23 23 STRATEJİK AMAÇ 3 Bölümün alt yapısının tamamlanması Lisans düzeyinde 2 adet sinema atölyesinin kurulması 2 adet film gösterim salonunun oluşturulması

24 24 STRATEJİK AMAÇ 4 Sanatta Yeterlik Programı Açmak HEDEFLER 4.1. Akademik kadronun hedeflenen sayısal değerlere ulaştırılması 4.2. Araştırma altyapısı gelişiminin tamamlanması 4.3. Diğer üniversitelerle ortak doktora programları geliştirilmesi

25 25 Sayısal Hedefler 2010 yılından itibaren her yıl 1-3 doktora öğrencisi alınması Bölge üniversitelerinin en az biri ile işbirliği yapılması

26 26 STRATEJİK AMAÇ 5 Gelişmiş üniversitelerle işbirliği sağlamak HEDEFLER 5.1. Mimar Sinan Güzel Sanatlar Ü., Dokuz Eylül Üniversitesi, Marmara Ü. ve Hacettepe Ü. ile ÖYP kapsamında, ikinci danışmanı bölümümüzden olmak üzere, ihtiyaç duyduğumuz konularda doktora öğrencisi yetiştirmek. 5.2. Gelişmiş üniversitelerle ortak proje yoluyla işbirliği yapmak. 5.3. Öğretim üyesi değişimi 5.4. Ulusal ve uluslar arası bilimsel etkinlikler düzenlemek

27 27 Sayısal Hedefler 2012’e kadar ÖYP kapsamında en az 3 öğrenci yollanması Araştırma ve/veya eğitim öğretime katkı sağlaması amacı ile gelişmiş üniversitelerden her yıl 1 öğretim üyesi davet edilmesi.

28 28 STRATEJİK AMAÇ 6 Ulusal ve uluslar arası sanat kuruluşları ve yerel yönetimler ile ilişkileri güçlendirmek HEDEFLER 6.1. Sanat kuruluşlarıyla ortak sanat etkinlikleri düzenlemek 6.2. Danışmanlık hizmetleri vermek

29 29 Sayısal Hedefler Sanatsal ve kültürel gezilerinin her yıl düzenli yapılmasının sağlanması Öğrencilerimizin yılda 2 sanatsal ve kültürel etkinliğe katılımlarının sağlanması

30 30 STRATEJİK AMAÇ 7 Sosyal etkinlikleri ve mezunlarla ilişkileri geliştirmek HEDEFLER 7.1. Mezunlarımızı yakından izlemek 7.2. Her yıl düzenli olarak mezuniyet sanatsal ve kültürel gezilerin yapılması 7.3. Öğrencilerimizi sanatsal ve kültürel etkinliklere özendirmek

31 31 Sayısal Hedefler Mezuniyet sanatsal ve kültürel gezilerinin her yıl yapılmasının sağlanması Yılda en az 1 sanatsal ve kültürel etkinlik yapılması

32 32 MALİYETLENDİRME


"T.C. MERSİN ÜNİVERSİTESİ GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ SİNEMA-TV BÖLÜMÜ 2008 – 2012 STRATEJİK PLANLAMA RAPORU Kasım, 2006." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları