Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Kurulu ş Misyon Vizyon Amaçlar ve Hedefler E ğ itim-ö ğ retim alt yapısı Fakülte Bina Proje Süreci Akademik Kadro Da ğ ılımı Eylem Planı Stratejik Plan.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Kurulu ş Misyon Vizyon Amaçlar ve Hedefler E ğ itim-ö ğ retim alt yapısı Fakülte Bina Proje Süreci Akademik Kadro Da ğ ılımı Eylem Planı Stratejik Plan."— Sunum transkripti:

1

2 Kurulu ş Misyon Vizyon Amaçlar ve Hedefler E ğ itim-ö ğ retim alt yapısı Fakülte Bina Proje Süreci Akademik Kadro Da ğ ılımı Eylem Planı Stratejik Plan Faaliyet Raporu Ulusal Hastane ve Kurum Eczacıları Kongresi 04.04.2014

3 KURULU Ş Ulusal Hastane ve Kurum Eczacıları Kongresi 04.04.2014

4 DEKAN Resmi Gazete Kurulu ş Raporunun Hazırlanması Ve Çukurova Üniversitesi Senatosuna Sunulması Prof. Dr. Nuran Ö Ğ ÜLENER 15.06.2010 Ç.Ü.Tıp Fakültesi Farmakoloji ABD Ö ğ r. Üyesi Prof. Dr. Nuran Ö Ğ ÜLENER 13.09.2012 Ç.Ü.Tıp Fakültesi Farmakoloji ABD Ö ğ r. Üyesi 24.10. 2011 Tarih ve 28094 Sayılı Karar Ulusal Hastane ve Kurum Eczacıları Kongresi 04.04.2014

5 Prof. Dr. Nuran Ö Ğ ÜLENER Fakülte Dekanı Doç. Dr. Eda KUMCU Fakülte Dekan Yardımcısı Ramazan ÇEL İ K Fakülte Sekreteri Ulusal Hastane ve Kurum Eczacıları Kongresi 04.04.2014

6 M İ SYON Ulusal Hastane ve Kurum Eczacıları Kongresi 04.04.2014

7 Bilimsel yenilikler ve ara ş tırmaları takip eden İ laç ara ş tırma ve geli ş tirme süreçlerinde aktif olarak görev alan İ yi eczacılık uygulamarı yapabilen KL İ N İ K ECZACI-SOSYAL ECZACI K İ ML İĞİ NDE Toplum sa ğ lı ğ ının her a ş amasında etkin Ele ş tirel bakı ş açısına sahip ECZACILAR YET İŞ T İ RMEK Yapaca ğ ı bilimsel çalı ş malarla üretti ğ i bilgiyi TOPLUM YARARINA SUNMAK Sa ğ lık alanında hizmetlerin yürütülmesine ve geli ş mesine KATKIDA BULUNMAKTIR. Ulusal Hastane ve Kurum Eczacıları Kongresi 04.04.2014

8 V İ ZYON Ulusal Hastane ve Kurum Eczacıları Kongresi 04.04.2014

9 Bilimsel Çalı ş malar için Yeterli Donanıma Sahip Evrensel Bilime Katkıda Bulunan Toplum Sa ğ lı ğ ını Dü ş ünen Etik De ğ erlere Önem Veren Hasta Odaklı Yenilikçi Öncü Bilimsel Faaliyetlerde Aktif Rol Oynayan Ulusal/Uluslararası Düzeyde, İ laç/Hasta Odaklı E ğ itim- Ö ğ retimi Temel Alan Bir fakülte olmaktır. Ulusal Hastane ve Kurum Eczacıları Kongresi 04.04.2014

10 AMAÇLAR VE HEDEFLER Ulusal Hastane ve Kurum Eczacıları Kongresi 04.04.2014

11 Fiziksel Altyapının Tamamlanması Kaliteli E ğ itim-Ö ğ retimin Sa ğ lanması Ara ş tırma Kalitesini ve Verimlili ğ in Artırılması Akademik ve İ dari Personelin Nitelik, Nicelik ve Motivasyonunun Artırılması Ulusal Hastane ve Kurum Eczacıları Kongresi 04.04.2014

12 Uluslararası düzeyde bilimsel ara ş tırmalar yapabilen Evrensel düzeyde E ğ itim-Ö ğ retim sa ğ layabilen Ürün/Hizmet verebilen Yüksek teknoloji ile donanımlı laboratuvarlara sahip Fonksiyonel Modern Ulusal Hastane ve Kurum Eczacıları Kongresi 04.04.2014

13 FAKÜLTE B İ NA PROJE SÜREC İ Ulusal Hastane ve Kurum Eczacıları Kongresi 04.04.2014

14 Mersin Üniversitesi Karadeniz Teknik Üniversitesi Yakın Do ğ u Üniversitesi Ankara Üniversitesi Bezm-i Alem Üniversitesi Anadolu Üniversitesi İ stanbul Üniversitesi Hacettepe Üniversitesi Gazi Üniversitesi Marmara Üniversitesi Ulusal Hastane ve Kurum Eczacıları Kongresi 04.04.2014


"Kurulu ş Misyon Vizyon Amaçlar ve Hedefler E ğ itim-ö ğ retim alt yapısı Fakülte Bina Proje Süreci Akademik Kadro Da ğ ılımı Eylem Planı Stratejik Plan." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları