Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

SAĞLIK HİZMETİNİN İYİLEŞTİRİLMESİNE YÖNELİK UZMANLIK EĞİTİMİ gazanfer aksakoğlu.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "SAĞLIK HİZMETİNİN İYİLEŞTİRİLMESİNE YÖNELİK UZMANLIK EĞİTİMİ gazanfer aksakoğlu."— Sunum transkripti:

1 SAĞLIK HİZMETİNİN İYİLEŞTİRİLMESİNE YÖNELİK UZMANLIK EĞİTİMİ gazanfer aksakoğlu

2 İYİLİKHASTALIK KORUMASAĞALTMAESENLENDİRMEGELİŞTİRME SAĞLIK SAĞLIK HİZMETİ

3 Çağdaş Sağlık Hizmeti Nüfusa dayalı Herkesi kapsayan ve izleyen Ekiple yürütülen Tümelci Ulaşılabilir Ücretsiz Eşitlikçi Öncelikli Sevk zincirli Tek başlı Toplum gereksinmelerine yönelik Toplum denetimli

4 HEALTH REFORMS SAĞLIKTA DÖNÜŞÜM

5

6

7 Sağlık Tanımı “kendilerine sosyal ve ekonomik olarak üretken bir yaşam sürdürmeye olanak sağlayan sağlık düzeyi: 2000 yılında herkes için sağlık” (DSÖ 1981) (üretebilene sağlık hizmeti)

8 Sağlık Ölçütü DALY (Disability Adjusted Life Years = İşlev Kaybına Uyarlanmış Yaşam Yıl) (hastalık yükü [$])

9 Vergi ile Finans: Herkesten ödeyebildiğince vergi, gereksindiği ölçüde sağlık hizmeti Genel Sağlık Sigortası: Ödeyebilenden teminat paketine göre prim, paket içeriğince hizmet

10

11

12 Küreselleşme Hizmetin tekellere devri Döner sermaye Performans Kar artışı Sağlıkta Dönüşüm Özelleştirme Aile Hekimliği Rekabet Maliyet artışı

13 Sağlıkta Dönüşüm Birincil Sağlık Hizmeti Aile Hekimliği İkincil + Sağlık Hizmeti İşletmeleşme Sağlığın Finansmanı Genel Sağlık Sigortası Sağlık Çalışanları Sözleşmelilik/Performans

14 Kaynak aktarımı: 20012004 KB SH 106 USD 265 USD Kamu SH 7.6 ktr TL 22.6 ktr TL Özel SH 1.2 ktr TL 4.3 ktr TL Toplam SH 8.8 ktr TL 26.9 ktr TL (Kaynak: DİE) Ata Soyer : 2005 yılında ~ 16 milyon YTL kamudan özele

15 Uzmanlaşma niye önemli? Daha çok kazanmanın yolu Rekabette öne çıkmanın aracı İstihdam artışı umudu Sınıf atlamanın yardımcısı Yetersiz tıp eğitimini çözme umudu

16 Sağlık Hizmeti ve Eğitim Uluslararası sermaye Verim (kar) Eğitim Bireysel gereksinimlere yönelme

17 Hekim yetiştirilmesinde Toplumun karşılaştığı sağlık sorunları, Çözümlere nasıl ulaşılması gerektiği, toplumsal boyutları ile ele alınmalı

18 Sağlık Hizmeti ve Eğitim Amaç: Toplumun gerçeklerini ve gereksinmelerini tanıyan, Sorunlarını kavrayan, Sorunları gidermeye yönelik çözüm üretmeyi bilen ve beceren, hekimler yetiştirmek.

19 Uzmanlaşma çözüm mü? 51,000 pratisyen 43,000 uzman var Hekim yetersizliği yok dağılım sorunu var Sevk zinciriyle hastanelerde yığılma önlenebilir Hizmetin iyileştirilmesinde çözüm birincil hizmeti güçlendirme Pratisyen hekimlerin yeterli ve gerekli olduğu vurgulanmalı

20 Uzmanlaşma nasıl olmalı? Uzmanlaşma bilimsel gelişmenin aracı olmalı,tıpta gelişimin önünü açmalı Sağlık hizmetinde nitelik artışına katkıda bulunmalı

21 Çözüm: Sosyalleştirmenin güncellenerek uygulanması

22 Yapılması gereken: Finansmanda genel vergi Hizmet üretimi ve finansmanın devlet elinde entegre edilmesi Özelleştirmeye son verilmesi

23 Çağdaş Sağlık Ocağı: Nüfusa dayalı örgütlenme Ev ziyareti: Gebe, bebek, yaşlı, süregen hasta, ön ve erken tanı Tanı olanakları: Laboratuvar, radyoloji, EKG,.. Personel çeşitliliği: Diş sağlığı, FTR, sekreter, sağlıkçı olmayan personel Sevk: Üst hastane, rotasyon, eğitim

24

25

26

27

28

29 HizmetMeslek ÖrgütüEğitim

30 EĞİTİMİN AMAÇLARI Sağlık hizmeti (gereksinimler) EĞİTİM PROGRAMI Eğitim olanakları I. Aşama HİZMETTOPLUM DENETİMİ III. Aşama II. Aşama PROBLEME DAYALI ÖĞRENME TOPLUM TABANLI ÖĞRENME AKTİF ÖĞRENME HASTANE

31

32


"SAĞLIK HİZMETİNİN İYİLEŞTİRİLMESİNE YÖNELİK UZMANLIK EĞİTİMİ gazanfer aksakoğlu." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları