Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

2008’ in Sağlık Ortamında Üniversite Hastaneleri Dr. Zafer SINIK.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "2008’ in Sağlık Ortamında Üniversite Hastaneleri Dr. Zafer SINIK."— Sunum transkripti:

1 2008’ in Sağlık Ortamında Üniversite Hastaneleri Dr. Zafer SINIK

2 Üniversite Hastaneleri 1. Tedavi kurumları arasında konumu nerede? 2. Diğer eşdeğer kamu hastanelerine göre eşit olanaklara sahip mi?

3 Üniversite Hastaneleri Hangi Konumda? SUT’ a göre U1 sınıfındayız SUT’ a göre U1 sınıfındayız BUT’ a göre 3. basamaktayız BUT’ a göre 3. basamaktayız

4 Tedavi Edici Sağlık Hizmetleri Eğitim ve araştırma hastaneleri: Öğretim, eğitim ve araştırma yapılan, uzman ve yan dal uzmanların yetiştirildiği genel ve özel dal sağlık kurumlarıdır. Eğitim ve araştırma hastaneleri: Öğretim, eğitim ve araştırma yapılan, uzman ve yan dal uzmanların yetiştirildiği genel ve özel dal sağlık kurumlarıdır. (YTKİY, Madde 5-e) (YTKİY, Madde 5-e) Yataklı tedavi kurumlarındaki poliklinik hizmetlerine halkın kolay ulaşabilmesi, hastane polikliniklerindeki yığılmaların önlenmesi amacıyla hastanelere bağlı olarak semt poliklinikleri kurulabilir. Yataklı tedavi kurumlarındaki poliklinik hizmetlerine halkın kolay ulaşabilmesi, hastane polikliniklerindeki yığılmaların önlenmesi amacıyla hastanelere bağlı olarak semt poliklinikleri kurulabilir. (YTKİY, Madde 5) (YTKİY, Madde 5)

5 Basamaklandırılmış Sağlık Hizmeti Birinci basamak: Hastaların tedavilerinin evde ve ayaktan yapıldığı sağlık kuruluşlarıdır. Birinci basamak: Hastaların tedavilerinin evde ve ayaktan yapıldığı sağlık kuruluşlarıdır. İkinci basamak: Hastaların yatırılarak tanı ve tedavi hizmetlerinin verildiği hastanelerdir. İkinci basamak: Hastaların yatırılarak tanı ve tedavi hizmetlerinin verildiği hastanelerdir. Üçüncü basamak: En yüksek tıp teknolojilerinin uygulandığı gelişmiş tedavi merkezleridir. Üçüncü basamak: En yüksek tıp teknolojilerinin uygulandığı gelişmiş tedavi merkezleridir.

6 Basamaklandırılmış Sağlık Hizmeti Tedavi edici hizmetlerin basamaklar halinde ele alınmasının nedeni, basamaklar halinde ele alınmasının nedeni, bu basamaklar arasında bu basamaklar arasında bir hasta sevk sisteminin gerekliliğini bir hasta sevk sisteminin gerekliliğini vurgulamak içindir. vurgulamak içindir. Nitelikli ve düşük maliyetli hizmet

7 Sağlık Politikaları Dünya Türkiye Sağlık Politikaları Dünya Türkiye 1945: 1945: sağlık, eğitim ve sosyal güvenlikte ağırlıklı devlet sağlık, eğitim ve sosyal güvenlikte ağırlıklı devlet 1990: 1990: dünya bankası & IMF liberal politika dünya bankası & IMF liberal politika özelleştirme özelleştirme 1923: 1923: Dr.R.Saydam & Dr.B.Uz Dr.R.Saydam & Dr.B.Uz 1961: 1961: 224 sayılı sosyalizasyon 224 sayılı sosyalizasyon 1990: 1990: GSS GSS aile hekimliği aile hekimliği sağlık bakanlığı rolü sağlık bakanlığı rolü

8 Sağlıkta Devrim Hürriyet Gazetesi,15.Haziran.2007 Sevk sistemi olmadan istenilen sağlık kurumuna başvuru olanağı Sağlıkta hızlı, köklü ve nitelikli değişiklik

9 Sağlık Anlayışı Geleneksel anlayış Geleneksel anlayış Hastalık tedavisi Hastalık tedavisi Hastaya hizmet Hastaya hizmet Belirli sorunlara ağırlık Belirli sorunlara ağırlık Uzman kullanımına ağırlık Uzman kullanımına ağırlık Hekim ağırlıklı hizmet Hekim ağırlıklı hizmet Yalnızca sağlık sektörü Yalnızca sağlık sektörü Pasif toplum Pasif toplum Çağdaş anlayış Çağdaş anlayış Sağlığın korunup geliştirilmesi Sağlığın korunup geliştirilmesi Herkese sürekli hizmet Herkese sürekli hizmet Geniş boyutlu hizmet Geniş boyutlu hizmet Genel pratisyenlere ağırlık Genel pratisyenlere ağırlık Ekip anlayışı Ekip anlayışı Sektörler arası işbirliği Sektörler arası işbirliği Toplum katılımı Toplum katılımı

10 Sağlıkta Devrim Çağdaş anlayış Koruyucu hekimlik Koruyucu hekimlik Hastanın gereksinimi Hastanın gereksinimi Düşük maliyet Düşük maliyet Pratisyen hekim Pratisyen hekim 1. basamakta ekip hiz. 1. basamakta ekip hiz. Geleneksel anlayış Tedavi edici hekimlik Tedavi edici hekimlik Hastanın tercihi Hastanın tercihi Yüksek maliyet Yüksek maliyet Uzman hekim Uzman hekim 1. basamakta tekil hiz. 1. basamakta tekil hiz.

11 Sağlıkta Devrim 3. basamağa direkt başvurma hakkı 3. basamağa direkt başvurma hakkı Sebep: Herkesin ileri tanı ve tedavi olanaklarından eşit faydalanması Sebep: Herkesin ileri tanı ve tedavi olanaklarından eşit faydalanması Sevk zinciri olmadan çok fazla başvuru Sevk zinciri olmadan çok fazla başvuru Sonuç: Gerçek ihtiyaç sahibinin ileri tanı ve tedavi olanaklarından faydalanamaması Sonuç: Gerçek ihtiyaç sahibinin ileri tanı ve tedavi olanaklarından faydalanamaması Nitelikli ve düşük maliyetli hizmet???

12 Sağlıkta Devrim Hastaya göre değil başvuruya sabit ödeme Hastaya göre değil başvuruya sabit ödeme Sebep: Finansmanı rahatlatmak Sebep: Finansmanı rahatlatmak Sevk zinciri olmadan ödeme  Maliyet Sevk zinciri olmadan ödeme  Maliyet Sonuç: Finansman zorluğu Sonuç: Finansman zorluğu Nitelikli ve düşük maliyetli hizmet???

13 Biz kaçıncı basamaktayız? 3. basamak  il dışına sevk edebilecek tek kurum olmalı 3. basamak  il dışına sevk edebilecek tek kurum olmalı 2. basamak  devlet hastanesi 2. basamak  devlet hastanesi 1. basamak  semt polikliniği 1. basamak  semt polikliniği

14 Üniversite Hastaneleri 1. Tedavi kurumları arasında konumu nerede? 2. Diğer eşdeğer kamu hastanelerine göre eşit olanaklara sahip mi?

15 Üniversite Hastaneleri Eğitim, araştırma ve uygulama yapan, Eğitim, araştırma ve uygulama yapan, En gelişmiş ve yüksek tıp teknolojisine sahip olan, En gelişmiş ve yüksek tıp teknolojisine sahip olan, En üst tedavi merkezidir. En üst tedavi merkezidir.

16 Üniversite & Devlet Hastanesi

17 Üniversite Hastanesi SUT fiyatları 2007 yılına kadar 2004 yılına göre reel olarak %32 azaldı SUT fiyatları 2007 yılına kadar 2004 yılına göre reel olarak %32 azaldı Sağlık devrimi sonucu aracı kurum yerine tıbbi malzeme ve ilaç stoğu yapıp, 45 - 90 gün vade ile maliyeye borç veriyoruz. Sağlık devrimi sonucu aracı kurum yerine tıbbi malzeme ve ilaç stoğu yapıp, 45 - 90 gün vade ile maliyeye borç veriyoruz. Poliklinik başvuru sayısı bir önceki yıla göre %30 arttı, ama ayaktan hasta gelir oranı değişmedi. Poliklinik başvuru sayısı bir önceki yıla göre %30 arttı, ama ayaktan hasta gelir oranı değişmedi.

18 Üniversite & Devlet Hastanesi Hazine payı: Hazine payı: 2006-2007  % 5 -15 & % 1 2006-2007  % 5 -15 & % 1 2008  % 1 - 5 & % 1 2008  % 1 - 5 & % 1 Hastane SUT Fiyatı YTL Fatura Tutarı YTL Özel Fark YTL Hazine Payı Net Gelir YTL Üniversite100110 (% 10)0%5104,50 Devlet Eğitim100110 (% 10)0% 1109,00 Devlet100 0% 1 99,00 Özel100 20 (% 20)% 0120,00

19 Üniversite & Devlet Hastanesi Cerrahi girişime ve yoğun bakımda paket uygulama: komplike olgu & daha basit olgu Cerrahi girişime ve yoğun bakımda paket uygulama: komplike olgu & daha basit olgu Araştırma fonu: Kendi gelirlerinden sağlanıyor ve SGK ödemiyor Araştırma fonu: Kendi gelirlerinden sağlanıyor ve SGK ödemiyor

20 Üniversite & Devlet Hastanesi Personel gereksinimi: 4B desteği yok & var Personel gereksinimi: 4B desteği yok & var Üniversite hastanelerinden her yıl ayrılan çok sayıda elemanın yerine kadrolu eleman alınamamaktadır. Üniversite hastanelerinden her yıl ayrılan çok sayıda elemanın yerine kadrolu eleman alınamamaktadır. Personel açığı ihale ile temizlik, güvenlik, veri girişi gibi hizmetlerin satın alınması ile kapatılmaktadır  %55 Personel açığı ihale ile temizlik, güvenlik, veri girişi gibi hizmetlerin satın alınması ile kapatılmaktadır  %55 Satın alınan bu gibi hizmetlerin tüm giderleri döner sermaye üzerine ciddi yük getirmektedir. Satın alınan bu gibi hizmetlerin tüm giderleri döner sermaye üzerine ciddi yük getirmektedir.

21 Üniversite & Devlet Hastanesi Öğretim üyesi: Sabit maaş az Öğretim üyesi: Sabit maaş az Tam gün tasarısı Tam gün tasarısı Araştırma görevlisi gereksinimi: Dağılımı üniversite aleyhine gelişiyor Araştırma görevlisi gereksinimi: Dağılımı üniversite aleyhine gelişiyor Sağlık Bakanlığı bütçesinden teknolojik alt yapı desteği: yok & var Sağlık Bakanlığı bütçesinden teknolojik alt yapı desteği: yok & var

22 Üniversite Hastaneleri 1. Tedavi kurumları arasında konumu nerede? 2. Diğer eşdeğer kamu hastanelerine göre eşit olanaklara sahip mi?

23 Üniversite Hastanelerinin Yeri 2 3 1 Eğitim, araştırma ve uygulama yapan, en gelişmiş ve yüksek tıp teknolojisine sahip, en üst tedavi merkezidir.


"2008’ in Sağlık Ortamında Üniversite Hastaneleri Dr. Zafer SINIK." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları