Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Programa Dahil Ülkeler Avrupa Birliği üyesi 27 ülke, Avrupa Birliğine (AB) üye olmayıp Avrupa Ekonomik Alanı üyesi İzlanda, Lihtenştayn, Norveç, İsviçre.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Programa Dahil Ülkeler Avrupa Birliği üyesi 27 ülke, Avrupa Birliğine (AB) üye olmayıp Avrupa Ekonomik Alanı üyesi İzlanda, Lihtenştayn, Norveç, İsviçre."— Sunum transkripti:

1 Programa Dahil Ülkeler Avrupa Birliği üyesi 27 ülke, Avrupa Birliğine (AB) üye olmayıp Avrupa Ekonomik Alanı üyesi İzlanda, Lihtenştayn, Norveç, İsviçre ve Avrupa Birliğine üye olmaya aday Türkiye ve Hırvatistan yüksek öğretim kurumlarının istifadesine açıktır. Türkiye henüz üye olmadığı için hareketlilik faaliyetinin gerçekleştirileceği ortak kurumun mutlaka AB üyesi olması gerekir. Yükseköğretim kurumları arasında gerçekleşecek hareketlilik faaliyetinin mutlaka bir “Kurumlar arası anlaşma kapsamında yapılması ve her iki tarafın da Erasmus Üniversite Beyannamesi (EÜB) (Erasmus University Charter, EUC) sahibi olması gerekir.

2 Faaliyet Geçerlilik Dönemi 1 Haziran 2013- 30 Eylül 2014

3 Öğrenci Hareketliliği–Student Mobility(SM) Erasmus öğrenci hareketliliğine yükseköğretim kurumlarında örgün eğitimde kayıtlı öğrenciler katılabilir. Açıköğretim ve benzeri (uzaktan eğitim) öğrenciler ve mezunlar faaliyetten yararlanamaz. Öğrenci hareketliliği 2 şekilde gerçekleşebilmektedir. Öğrenim hareketliliği Yerleştirme (staj) hareketliliği

4 Genel Hükümler Faaliyet, yükseköğretim kurumunda kayıtlı öğrencinin öğreniminin bir bölümünü ikili anlaşma ile ortak olunan yurtdışındaki yükseköğretim kurumunda gerçekleştirilmesidir. Faaliyet süresi aynı akademik yıl içerisinde tamamlanabilecek 3 ila 12 ay süre arasında bir süre (1,2 veya bazı ülkelerin sistemlerine göre 3 dönem) olabilir. Önlisans ve lisans programlarının birinci sınıfında okuyan öğrenciler Erasmus öğrenim hareketliliğinden yararlanamaz.

5 Öğrencilerin Seçimi Öğrencinin gönderileceği ortak bir yükseköğretim kurumu mevcut olmadan, öğrenciler Erasmus öğrenim hareketliliği faaliyetine katılmak üzere seçilemez. Diğer bir ifade ile öğrenci seçilmeden önce, hareketlilik dönemini kapsayacak şekilde iki yükseköğretim kurumu arasında “kurumlar arası anlaşma yapılması zorunludur. Ayrıca, alttan dersi olan öğrenciler de başvuru yapabilir. Hatta, alttan derslerini karşı okuldan alabilirler.

6 Öğrencilerin Seçimi  Erasmus Öğrenim Hareketliliği Faaliyeti için Gerekli asgari Şartlar 1. Öğrencinin, yükseköğretim kurumu bünyesinde örgün öğretim kademelerinin herhangi birinde (birinci, ikinci, üçüncü kademe) bir yükseköğretim programına kayıtlı, tam zamanlı öğrenci olması 2. Öğrencilerin akademik not ortalamasının en az 2.20/4 olması

7 Öğrencilerin Seçimi  Başvuruların değerlendirilmesi ve öğrenci seçimi 2013/2014 Akademik yılı başvurularını değerlendirmede kullanılacak değerlendirme ölçütleri ve ağırlıklı puanlar şunlardır; Akademik başarı düzeyi : %50 Dil Seviyesi :%50 Dil sınavında başarılı olan öğrenciler konuşma seviyesinin belirlenmesi için yabancı dil sözlü sınavına tabii tutulurlar, etkisi ise %25 dir.

8 Akademik tanınma ve Gerekli Belgeler Öğrenci gönderilmeden, mümkün olması halinde seçilmeden önce, ortak kurumda alınacak ders içeriklerinin uygunluğunun kontrol edilmesi, yurt dışında geçirilecek dönemin denkliği ve buna bağlı olarak tanınmanın sağlanması için gereklidir. Öğrencinin öğrenim anlaşmasında belirtilen derslerden başarılı olması durumunda misafir olduğu kurumdan temin edeceği transkript belgesini kendi üniversitesine teslim etmesine takiben tanınma işleminin otomatik olarak yürümesi için yükseköğretim kurumları fakülte birimlerine belgelerini eksiksiz takdim etmelidir. Erasmus öğrenim hareketliliği dönemi başlamadan önce tanımlanmış ders programı tüm taraflarca Öğrenim anlaşması (Learning Agreement) imzalanması suretiyle yazılı olarak teyit edilir.

9 Önemli: Öğrencinin kendi üniversitesince düzenleyeceği transkriptte ise yurtdışında alıp başarılı olduğu dersler orijinal isim, kredi, kod ve notları ile birlikte yer alır!.

10 Gerekli Belgeler  Öğrenci gitmeden önce tamamlaması gereken belgeler Öğrenci başvuru formu ve ekleri Öğrencinin seçildiğine ilişkin yapılan yazılı bildirim Misafir olunacak kurumdan alınan Kabul Belgesi Öğrenim Anlaşması (Learning Agreement) Akademik Tanınma (Recognition Sheet) Genel Şartlar Erasmus öğrenci Beyannamesi Öğrenci nihai rapor formu ( öğrenci faaliyeti tamamladıktan sonra doldurur) Diğer Hükümler

11 Gerekli Belgeler  Öğrenci Döndükten sonra teslim etmesi gereken belgeler Yurt dışındaki eğitim dönemine ilişkin not çizelgesi Katılım sertifikası Öğrenci Nihai rapor formu Pasaport giriş-çıkış damgaları olan sayfaların fotokopileri Akademik tanınma belgesi Öğrenim Anlaşması

12 Hibeler ÜLKELERAylık hibe mikitarı(Euro) AVUSTURYA476 BELÇİKA448 BULGARİSTAN281 HOLLANDA466 ÇEK CUMHURİYETİ377 ALMANYA425 DANİMARKA601 ESTONYA339 İSPANYA438 FİNLANDİYA535 FRANSA520 LİTVANYA325 YUNANİSTAN425 MACARİSTAN355

13 ÜLKELERAYLIK HİBE MİKTARI(EURO) İTALYA477 LETONYA333 POLONYA345 PORTEKİZ381 ROMANYA312 İSVEÇ531 SLOVENYA401 SLOVAK CUMHURİYETİ358 Tam ayı geçen süreler için, tam aya tamamlanamayan sürenin aşağıdaki tabloda gösterilen karşılığına denk gelen miktarda hibe verilir. 1-3 gün4-10 gün arası11-17 gün arası 18-24 gün arası 25 gün ve fazlası 0 Euro (0 ay) ¼ aylık hibe (0,25 ay) ½ aylık hibe (0,50 ay) ¾ aylık hibe (0,75 ay) Tam aylık hibe (1 ay)

14 Öğrenci öğrenim hareketliliği örnek hibe hesaplamaları ÖRNEK 1 : Öğrenci hareketlilik başlangıç tarihi:17.09.2011 Öğrenci hareketlilik bitiş tarihi: 22.05.2012 Hareketlilik süresi:17.09.2011-17.05.2012 arası 8 ay, arta kalan süre ise 5 gün. Böylelikle öğrencinin toplam hareketlilik süresi 8 ay 5 gündür. Öğrenciye ödenecek hibe 8.25 ay hibe üzerinden hesaplanmalıdır.

15 İlk planlamada alınana hibenin tüm öğrencilere dağıtımından sonra sürelerini uzatmak isteyen öğrenciler için yeterli hibe kalmaması durumunda, üniversitenin buna rıza göstermesi ve tüm Erasmus kurallarının uygulanması şartı ile öğrencinin hibesiz olarak kalmasına izin verilebilir. Öğrencinin uzatacağı süre için tamamlanması gereken öğrenim anlaşması güncellenmeli ve öğrenimin uzatma bölümünün başlamasından sonra 1 ay içinde imza süreci tamamlanmalıdır.

16 Öğrenciye yapılacak ödeme Öğrenciye, hesap edilen toplam hibesinin ilk ödemesi planlanan faaliyet döneminin tamamı için hesap edilen hibenin en çok %80’ine kadar verilir. İkinci ödeme (hibenin %20’si) öğrenci döndükten sonra gerekli belgelerin tesliminden sonra yapılır. Öğrenim anlaşmasında belirtilen ders programının en az üçte ikisinde başarılı olamayan öğrencinin kalan ödemesinin kısmen veya tamamen yapılmaması; veya yapılmış bulunan ödemenin iadesinin istenmesi hakkı saklıdır.

17 ÖĞRENCİ STAJ HAREKETLİLİĞİ Staj faaliyeti öğrencinin öğrencisi olduğu mesleki eğitim alanında uygulamalı iş deneyimi elde etmesidir. Staj yapılacak kurum mevcut olmadan öğrenciler Erasmus staj hareketliliği faaliyetine katılmak üzere seçilemez.

18 Staj hareketliliği için gereken asgari şartlar Öğrencinin üniversite bünyesinde örgün eğitim kademelerinin herhangi birinde, bir yüksek öğretim programına kayıtlı tam zamanlı öğrenci olması, Akademik ortalamanını asgari 2,2/4 olması, Staj faaliyetinde öğrenim amaçlı farklı olarak en az 2. sınıfta olma şartı aranmaz. Ancak son sınıfta Haziran döneminde mezun durumuna gelen öğrenciler üniversitelerinden ilişiklerini kestirmeseler dahi mezun kabul edilecekleri için staj faaliyetinden yararlanamazlar.

19 Başvuruların değerlendirilmesi ve öğrenci seçimi Akademik Başarı Düzeyi : %55 Dil Seviyesi : %45

20 Öğrenciye yapılacak ödeme Öğrenci staj faaliyeti için yurtdışına gitmeden önce, ilk ödeme olarak gitmesi öngörülen süreye göre hesap edilen toplam hibesinin % 80’ini verilir. Öğrenci döndükten sonra gerekli belgeleri teslim etmesi durumunda hibesinin kalan kısmı (%20) verilir.

21 Gerekli Belgeler  Öğrenci gitmeden önce tamamlaması gereken belgeler Öğrenci başvuru formu ve ekleri Öğrencinin seçildiğine ilişkin yapılan yazılı bildirim Öğrenci ile Yükseköğretim kurumu arasında imzalanan sözleşme Eğitim Anlaşması (Training Agreement) Genel Şartlar Erasmus öğrenci Beyannamesi Öğrenci nihai rapor formu ( öğrenci faaliyeti tamamladıktan sonra doldurur) Diğer Hükümler

22  Öğrenci döndükten sonra teslim etmesi gereken belgeler Misafir kurum tarafından yurtdışındaki staj döneminin başarı değerlendirmesini gösteren bir belge Katılım sertifikası Öğrenci nihai rapor formu Haftalık Program


"Programa Dahil Ülkeler Avrupa Birliği üyesi 27 ülke, Avrupa Birliğine (AB) üye olmayıp Avrupa Ekonomik Alanı üyesi İzlanda, Lihtenştayn, Norveç, İsviçre." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları