Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

LIFELONG LEARNING PROGRAM (LLP) ERASMUS BİLGİLENDİRME TOPLANTISI PROF

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "LIFELONG LEARNING PROGRAM (LLP) ERASMUS BİLGİLENDİRME TOPLANTISI PROF"— Sunum transkripti:

1 LIFELONG LEARNING PROGRAM (LLP) ERASMUS BİLGİLENDİRME TOPLANTISI PROF
LIFELONG LEARNING PROGRAM (LLP) ERASMUS BİLGİLENDİRME TOPLANTISI PROF.DR. SÜHEYDA ATALAY LLP KOORDİNATÖRÜ 23 Şubat 2011 Çarşamba 24 Şubat 2011 Perşembe Prof. Dr. Yusuf Vardar-MÖTBE-Kültür Merkezi

2 ERASMUS PROGRAMI

3 Erasmus Eylemleri Öğrenci Hareketliliği Öğrenci Öğrenim Hareketliliği
Öğrenci Staj Hareketliliği Yoğun Dil Kursları - (Erasmus Intensive Language Courses, EILC) Personel Hareketliliği Ders Verme Hareketliliği Eğitim Alma Hareketliliği

4 Öğrenci Öğrenim Hareketliliği
Öğrencilere; yükseköğretimin ilk yılındaki öğrenciler hariç, lisans, yüksek lisans ve doktora düzeyinde diğer Avrupa Birliği üyesi ülke üniversitesinde eğitim imkanı ve desteği sağlar. İkili sözleşmeler (Bilateral Agreements) çerçevesinde 3-12 ay arası gerçekleştirilebilir. 2011 / 2012 eğitim dönemi kapsamında öğrenci öğrenim hareketliliği faaliyeti, 1 Haziran Eylül 2012 dönemleri arasında gerçekleştirilecektir.

5 Öğrenci Staj Hareketliliği
Öğrencilere; lisans, yüksek lisans ve doktora düzeyinde diğer Avrupa Birliği üyesi ülke üniversitesinde staj imkanı ve desteği sağlar. Staj hareketliliği, bir öğrencinin başka bir ülkede ortak bir işletme, eğitim merkezi, araştırma merkezi veya benzer bir organizasyon bünyesinde mesleki eğitim alma ve/veya çalışma deneyimi kazanma sürecidir. Üniversite ile ev sahibi kuruluş arasında ikili sözleşme yapılması zorunlu değildir.

6 Öğrenci Hareketliliği: Öğrenci Staj Hareketliliği
Üniversite ve ev sahibi işletme arasında yapılan “ Training Agreement ” çerçevesinde lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencileri için staj süresi 3-12 aydır. Staj hareketliliğinde en az 2. sınıf öğrencisi olma koşulu aranmamaktadır. eğitim dönemi kapsamında öğrenci öğrenim hareketliliği faaliyeti, 1 Haziran Eylül 2012 dönemleri arasında gerçekleştirilecektir.

7 Erasmus Yoğun Dil Kursları (Erasmus Intensive Language Courses)
Erasmus öğrenim veya staj hareketliliğinden faydalanan öğrenciler, öğrenim/staj dönemleri başlamadan önce veya öğrenim/staj dönemleri ile eş zamanlı olarak Erasmus Yoğun Dil Kursu düzenlenen ülkelerde düzenlenen bu kurslara katılabilirler. Kursların amacı öğrencileri Erasmus dönemlerine hazırlamak, günlük ihtiyaçları karşılayabilecek düzeyde gidilen ülkenin dilini öğretmek ve kültürünü tanıtmaktır. Kurslara katılan öğrencilerin kurs süreleri Erasmus dönemlerine dahil edilir ve kurs süresi boyunca aylık Erasmus hibesi verilir.

8 Erasmus Yoğun Dil Kursları (Erasmus Intensive Language Courses)
Belçika, Bulgaristan, Kıbrıs Rum Kesimi, Çek Cumhuriyeti, Danimarka, Estonya, Finlandiya, Yunanistan, Macaristan, İzlanda, İtalya, Letonya, Litvanya, Malta, Hollanda, Norveç, Polonya, Portekiz, Romanya, Slovakya, Slovenya, İsveç

9 2011-2012 Erasmus Değişim Programı
Erasmus Değişim Süreci Öğrencilerin Seçimi EILC Başvuruları Seçilen Öğrencilerin Gidecekleri Üniversitelere Başvuruları Öğrenim Anlaşması (Learning Agreement) Akademik Tanınma Belgeleri (Recognition Sheet) Sözleşme Lojistik Hizmetler - Pasaport - Vize İşlemleri - Hibe Transfer İşlemleri

10 2011-2012 Erasmus Değişim Programı
Kimler Erasmus Programına Başvurabilir ? Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak, Başka ülkelerin vatandaşı olmakla birlikte Türkiye'de bir okulda, meslek okulunda, yükseköğretim kurumunda veya yetişkin eğitimi veren bir kurumda kayıtlı öğrenci olmak, Ege Üniversitesi öğrencisi olmak (lisans, yüksek lisans ya da doktora öğrencisi olabilir), Üniversitedeki ilk yılını tamamlamış olmak (birinci sınıf öğrencileri başvuru yaparak ikinci sınıfta programdan faydalanabilirler), Ağırlıklı not ortalamasının 2,0/4,00 ya da 70/100 olması (lisans öğrencileri), Ağırlıklı not ortalamasının 2,5/4,00 ya da 75/100 olması (lisansüstü öğrencileri), Disiplin cezası almış olmak veya alttan dersi olması gibi sebepler öğrencinin Erasmus programından faydalanmasına engel değildir. Daha önce Erasmus öğrenim hareketliliği faaliyetinden faydalanmamış olmak

11 Hibesiz Erasmus Hareketliliği?
İsteyen öğrenciler hibe almaksızın Erasmus öğrencisi olabilirler. Hibesiz öğrenciler de diğer başvurularla birlikte genel değerlendirmeye tabi tutulur, hibeli Erasmus öğrencileriyle aynı süreçten geçerler ve ikili sözleşme kontenjanları dahilinde bu değişimden faydalanabilirler. 11

12 2011-2012 Erasmus Değişim Programı
ÖNEMLİ NOT Erasmus Öğrenim Hareketliliği Programından faydalanmak için başvuru yapan öğrenciler, Erasmus öğrencisi olarak seçildikleri takdirde aday olduklarını ve Ege Üniversitesine verilen hibe miktarının Ulusal Ajans tarafından ilan edilmesinden sonra seçim sonuçlarının kesinlik kazanacağını, Ege Üniversitesi web sayfasında yayımlanan tüm maddeleri okuyup, anladıklarını kabul ederler.

13 2011-2012 Erasmus Değişim Programı
Nasıl Başvurabilirsiniz ? Ege Üniversitesi Erasmus Takvimini inceleyiniz. Erasmus Öğrencisi Başvuru Formunu istenen ek belgelerle birlikte son başvuru tarihine (08/03/2011) kadar Bölüm/Fakülte/Yüksekokul ve Enstitü Koordinatörüne teslim ediniz. Ege Üniversitesi’nin öğrenci ve öğretim elemanı değişimini içeren İkili Anlaşmaları ve Öğrenci Kontenjanları adresinde ( yayınlanmaktadır ve başvuru formunuzda bu üniversiteler arasından tercih ettiklerinizi belirtmeniz istenmektedir.

14 2011-2012 Erasmus Değişim Programı
Seçme ve Değerlendirme Erasmus öğrenci seçimi, asgari şartları sağlayarak başvuruda bulunan öğrenciler arasından, Ulusal Ajans tarafından ilan edilen değerlendirme ölçütleri ve ağırlıklı puanları dikkate alınarak puanların en yüksekten aşağıya doğru sıralanmasıyla gerçekleştirilir. Erasmus Yabancı Dil Yazılı Sınavı 15 MART 2011 – Salı Yabancı Diller Yüksekokulu

15 2011-2012 Erasmus Değişim Programı
Yabancı Diller Bölümü tarafından yapılacak YABANCI DİL YAZILI SINAVI’na katılmak ZORUNLUDUR !!!!! (Muafiyet için web sayfasını inceleyiniz.) Lisans öğrencileri için; yabancı dil yazılı sınavından 100 üzerinden 60 veya daha yüksek not alınması gerekir. Lisansüstü öğrencileri için; yabancı dil yazılı sınavından 100 üzerinden 70 veya daha yüksek not alınması gerekir.

16 2011-2012 Erasmus Değişim Programı
Seçme ve Değerlendirme Başvurular değerlendirilirken ağırlıklı puanlama sistemine göre aşağıdaki değerlendirme ölçütleri uygulanacaktır: Akademik başarı düzeyi %50 Yabancı Dil Notu (İngilizce) %50 Erasmus değişimine başvuran öğrencilerin Yabancı Dil Notu, Yabancı Diller Bölümü tarafından Erasmus öğrencilerine yönelik yapılacak Yabancı Dil Yazılı sınavının % 75’i ve Fakülte/Bölüm/Yüksekokul ve Enstitü tarafından yapılacak Yabancı Dil Sözlü Sınavının % 25’i alınarak belirlenecektir. Ancak gidilecek üniversitenin eğitim dili İngilizce değilse, ve öğrenci bu dili bildiğini kanıtlarsa bu durumda Yabancı Dil Sözlü Sınavı İngilizce Sınavının %12,5’i, diğer dil bilgisinin %12,5’i alınarak belirlenecektir.

17 2011-2012 Erasmus Değişim Programı
Seçim sonuçları, Erasmus değişimine başvuran bütün öğrencilerin aldıkları puanları içerecek şekilde bölümlerin ilan panolarında açıklanacak ve sonuçlar Üniversitenin web sitesinde yayınlanacaktır.

18 2011-2012 Erasmus Değişim Programı
Kredi 1 Yarıyıl için 30 ECTS (European Credit Transfer System) Aylık Hibe Öğrenim hareketliliğine katılan öğrencilere ödemeleri iki taksitte yapılır. Öğrenci karşı kuruma gitmeden önce ilk ödeme olarak gitmesi öngörülen süreye göre hesap edilen toplam hibenin %80’i ödenir. İkinci taksit (%20) öğrenim dönemi sonunda, kesin gerçekleşme süresi dikkate alınarak yapılır.

19 2011-2012 Erasmus Değişim Programı
Başarı Durumu Öğrencilerin yurtdışında bulundukları süre içinde derslerine devam etmedikleri ve öğrenci olarak yapmakla yükümlü oldukları sorumluluklarını yerine getirmedikleri tespit edildiğinde, öğrencinin aldığı derslerden de başarısız olması durumu dikkate alınarak toplamda yurtdışında kaldığı sürede hak edeceği toplam hibenin %20 si ödenmez. Öğrenim anlaşmasında belirlenen ders programında yer alan ECTS kredisinin üçte ikisinden başarılı olamayan öğrencinin kalan ödemesinin kısmen veya tamamen yapılmaması veya yapılmış bulunan ödemenin iadesinin istenmesi hakkı saklıdır. 19

20 ÖNEMLİ !

21 2011-2012 Erasmus Değişim Programı
Ulusal Ajans tarafından döneminde aylık Erasmus hibe ödemeleri yaşam standartlarına göre her 27 AB ülkesi için ayrı ayrı belirlenmiştir. Yol parası için bir hibe verilmeyecektir.

22 2011-2012 Erasmus Değişim Programı
ALMANYA LETONYA 365 AVUSTURYA LİTVANYA 326 BELÇİKA LÜKSEMBURG 429 BULGARİSTAN MACARİSTAN 403 ÇEK CUMHURİYETİ MALTA 365 DANİMARKA POLONYA 403 ESTONYA PORTEKİZ 395 FİNLANDİYA ROMANYA 322 FRANSA SLOVAK CUM. 373 GÜNEY KIBRIS RUM Y SLOVENYA 386 HOLLANDA YUNANİSTAN 407 İNGİLTERE 540 İRLANDA 523 İSPANYA 438 İTALYA 480 İSVEÇ 493

23 BAŞVURULAR HAKKINDA BİLGİ
İletişim Dış İlişkiler ve Avrupa Birliği Şube Müdürlüğü Ege Üniversitesi Rektörlüğü (50. Yıl Köşkü) Gençlik Cad. No:12 Bornova/İzmir Tel: – 4348 – 4349 – 4350 – 4351 Faks: BAŞVURULAR HAKKINDA BİLGİ

24 Erasmus Takvimi LLP/Erasmus Başvurularının Fakülte/Bölüm/Yüksekokul Koordinatörlerine teslim edilmesi 25 ŞUBAT- 8 MART 2011 LLP/Erasmus Yabancı Dil Yazılı Sınavı 15 MART 2011 LLP/Erasmus başvurularının Fakülte/Bölüm/Yüksekokul Koordinatörleri tarafından değerlendirilmesi ve yabancı dil sözlü sınavının gerçekleştirilmesi 21 MART - 25 MART 2011

25 Erasmus Takvimi LLP/Erasmus seçim sonuçlarının Dış İlişkiler ve Avrupa Birliği Şube Müdürlüğüne iletilmesi 30 MART 2011 LLP/Erasmus seçim sonuçlarının Dış İlişkiler ve Avrupa Birliği Şube Müdürlüğü tarafından ilan edilmesi 04 NİSAN 2011 LLP/Erasmus öğrencilerinin gidecekleri üniversiteye yaptıkları başvuruların Dış İlişkiler ve Avrupa Birliği Şube Müdürlüğüne teslim edilmesi 1 HAZİRAN 2011

26

27 Bu toplantının tekrarı 24 Şubat 2011 Perşembe günü 12. 00-13
Bu toplantının tekrarı 24 Şubat 2011 Perşembe günü saatleri arasında gerçekleştirilecektir.


"LIFELONG LEARNING PROGRAM (LLP) ERASMUS BİLGİLENDİRME TOPLANTISI PROF" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları