Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

TOBB İŞGELİŞTİRME VE YATIRIM DANIŞMANLIĞI MÜDÜRÜ

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "TOBB İŞGELİŞTİRME VE YATIRIM DANIŞMANLIĞI MÜDÜRÜ"— Sunum transkripti:

1 TOBB İŞGELİŞTİRME VE YATIRIM DANIŞMANLIĞI MÜDÜRÜ
BÖLGESEL KALKINMA ARAÇLARI İLE KALKINMA AJANSLARININ UYUM, İŞBİRLİĞİ VE KOORDİNASYONU NACİ AKIN TOBB İŞGELİŞTİRME VE YATIRIM DANIŞMANLIĞI MÜDÜRÜ

2 TÜRKİYE’DE BÖLGESEL GELİŞME
BÖLGESEL GELİŞME KAVRAMI ÜZERİNE Klasik tanım / Çağdaş yaklaşım BKA’ LAR ÖNCESİNDEKİ DURUM - Beş Yıllık Kalkınma Planları,Yıllık Bütçe ve Yatırım Programları - Bölgesel Planlar ve Programlar - KÖY Politikaları - Özel amaçlı teşvik kanunları, Projeler SİVİL İNİSİYATİFLER - Ticaret ve sanayi odaları - Vakıflar ve benzeri örgütlenmeler(EGEV,BAGEV,Mersin Kalkınma Ajansı, Adana Güçbirliği, Kelkit Platformu v.b) - Güçbirliği şirketleri, ve holdingleri

3 BÖLGESEL GELİŞMENİN TEMEL ARAÇLARI
Kalkınma Ajansları Odalar, Borsalar, STK’lar OSB ler, serbest bölgeler,sanayi parkları, Teknoparklar, teknokentler, teknoloji geliştirme merkezleri Girişim odaklı kuruluşlar (kuluçkalar,seed capital, v.b) İş Geliştirme Merkezleri (ABİGEM v.b) Fuar,sergi,kongre v.b Girişim sermayesi, iş melekleri, KGF v.b Danışmanlık kuruluşları Yatırımcı hizmet birimleri V.B

4 BÖLGESEL GELİŞMEDE KOORDİNASYON SORUNU
Yetki kargaşası, çelişen mevzuatlar, eşgüdüm eksikliği Koordinasyonun yönetimle eşdeğer görülmesine bağlı darboğazlar Merkezi ve yerel kamu kurumları arasındaki işbirliği ve koordinasyon eksikliği Bölgesel hedefler üzerinde uzlaşının olmaması Mevzuatta koordinasyon tanımının açık olmamasına bağlı yetki ve görev kargaşası Merkezi ve yerel kamu kurumlarının bireysel hareket etmesi Merkeziyetçiliğe bağlı yetki ve sorumluluk paylaşmama isteği Eylem aşamasında uyum ve birliktelik eksikliği

5 Plan ve strateji yetersiz Proje kapasitesi Kaynak kullanımı Finansman
Fırsatlar AB Teknoloji Deneyimler Networkler Tehditler İnsan kaynakları Bürokratik-idari engel Farklılık Üniversitelerdeki eksiklik Yönetsel engellere rağmen yüksek motivasyon Güçlü Yönler AB dinamiği BKA Uzlaşı Aktörlerin motivasyonu Nüfus dinamiği Deneyimler İnovasyon farkındalığı Kültürel donanım STK’lar Zayıf Yönler Mevzuat kargaşası Koordinasyon Plan ve strateji yetersiz Proje kapasitesi Kaynak kullanımı Finansman Veri yönetimi Teşvikler Tanıtım ve farkındalık Çözüm: KAPASİTE BKA ve mevzuat üzerinde odaklaşma: REKABET GÜCÜ KAZANMA SORUN TEMELLİ STRATEJİ FORMÜLASYONUU

6 KOORDİNASYON VE İŞBİRLİĞİ AÇISINDAN BKA’LARIN YAPISAL AVANTAJLARI
Yönetim Kurulu Yapısı Bölge Kalkınma Kurulu

7 İZMİR VE ÇUKUROVA KALKINMA AJANSLARININ YAPISAL DEĞERLENDİRMESİ

8 İZMİR KALKINMA AJANSI

9 ÇUKUROVA KALKINMA AJANSI

10

11 SONUÇ VE ÖNERİLER TEŞEKKÜRLER


"TOBB İŞGELİŞTİRME VE YATIRIM DANIŞMANLIĞI MÜDÜRÜ" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları