Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI PROJELER KOORDİNASYON MERKEZİ BAŞKANLIĞI

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI PROJELER KOORDİNASYON MERKEZİ BAŞKANLIĞI"— Sunum transkripti:

1 T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI PROJELER KOORDİNASYON MERKEZİ BAŞKANLIĞI
MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Projeler Koordinasyon Merkezi Başkanlığı

2 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Projeler Koordinasyon Merkezi Başkanlığı
Paydaş Analizi Nedir? Mevcut sorundan veya olası projeden etkilenebilecek tüm paydaş grupların, bu grupların sorun/proje ile ilişkilerinin, güçlerinin ve etkilerinin, katılım stratejilerinin, belirlenmesidir. T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Projeler Koordinasyon Merkezi Başkanlığı

3 Paydaşların Katılımı Neye Yarar?
Bilgiye dayalı karar almaya yarar Projenin daha ilk aşamalarında bir görüş birliği oluşturulmasını sağlar Farklı paydaşların projeyi izleyebilmesi bakımından şeffaflık sağlar T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Projeler Koordinasyon Merkezi Başkanlığı

4 Paydaş Analizi Sonuçları Proje Tasarlarken Nasıl Kullanılır?
Sorunları analiz ederken Hedefleri belirlerken Stratejiyi seçerken T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Projeler Koordinasyon Merkezi Başkanlığı

5 Paydaş Analizi Sonuçları Proje Yazarken Nasıl Kullanılır?
Proje Özeti veya Ön Teklifi: Ortakların, hedef grupların ve nihai faydalanıcıların belirlenmesi Paydaş analizinin özeti, liste veya tablo (anahtar paydaşlar ve ilgileri) Projeye dahil edilecek aktörler ve bu aktörler arası ilişkilerin aktarılması Proje Dokümanı: Gerekçelendirme: Hedef grubun seçilme nedenleri, bu grubun ihtiyaçlarının ve sorunlarının tanımlanması. Proje ile ihtiyaçlara nasıl cevap verilecek Proje Yöntemi: Çeşitli aktörlerin projedeki rollerinin ve projeye katılımlarının tanımlanması ve bu rollerin onlara veriliş nedeni Beklenen Sonuçlar: Hedef gruplar /faydalanıcılar üzerine etkisi; genel durum, teknik ve yönetim kapasitesi Mantıksal Çerçeve Faaliyetler Riskler ve varsayımlar T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Projeler Koordinasyon Merkezi Başkanlığı

6 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Projeler Koordinasyon Merkezi Başkanlığı
Paydaşlar ve Ortaklar Paydaşlar: Projeden doğrudan veya dolaylı, olumlu veya olumsuz etkilenen, ve/veya projeyi etkileyen bireyler, kurumlar veya gruplardır. (örneğin; Hükümet kurumları, STK’lar, özel sektör…) T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Projeler Koordinasyon Merkezi Başkanlığı

7 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Projeler Koordinasyon Merkezi Başkanlığı
Farklı Paydaş Türleri Yararlanıcılar (Beneficiaries) : a) Hedef kitle (Target Group) : Proje faaliyetlerinden doğrudan ve olumlu etkilenecek kişi ve kurumlar (örn: eğitim katılımcıları) b) Nihai yararlanıcı (Final Beneficiaries) : uzun vadede ve dolaylı olarak toplumsal ya da sektörel ölçekte olumlu etkilenecekler (örn:tarımsal üretimin gelişmesi  tüketiciler) Proje ortakları (Project Partners): Projeyi uygulayan taraflar (hedef kitle grubundan da olabilir) T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Projeler Koordinasyon Merkezi Başkanlığı

8 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Projeler Koordinasyon Merkezi Başkanlığı
Proje Paydaşları Nihai Yararlanıcılar (Olumlu y. + Dolaylı y.) Projeden olumsuz etkilenenler (Direk veya dolaylı) Proje Ortakları (Olumlu ve Direk) Hedef Kitle (Olumlu ve Direk) T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Projeler Koordinasyon Merkezi Başkanlığı

9 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Projeler Koordinasyon Merkezi Başkanlığı
Örnek Paydaş Grupları Yerel halk Kullanıcılar, tüketiciler STKlar Kamu kurumları (örnek: bakanlıklar,valilikler, belediyeler) Çıkar Grupları (örnek: birlikler, meslek odaları), Özel Sektör Uluslararası Kurumlar (örnek: donör kuruluşlar) T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Projeler Koordinasyon Merkezi Başkanlığı

10 Paydaş Analizi için 4 Adım:
Paydaşların belirlenmesi Paydaşların ilgilerinin ve çıkarlarının tespit edilmesi Paydaşların güçlerinin ve etkilerinin saptanması Paydaş katılımı stratejisinin oluşturulması T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Projeler Koordinasyon Merkezi Başkanlığı

11 1. Adım: Paydaşların Belirlenmesi
Sorundan kimler olumsuz etkileniyor? Kimler çıkar sağlıyor? Projeye destek verenler ve karşı çıkanlar belirlendi mi? Savunmasız ve hassas gruplar saptandı mı? Kimler direk hangileri dolaylı olarak etkileniyor? Tüm paydaşların özellikleri nasıl? ... v.s. T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Projeler Koordinasyon Merkezi Başkanlığı

12 Örnek:240 Genç Kadının İstihdamı
Paydaşlar ve Özellikleri Mezunlar: 240 grafik ve fotoğraf öğrencisi Reklamcılar: İstanbul bölgesindeki Reklam Ajansı ve Matbaacıları Reklam Ajansı ve Matbaacı Temsilcileri: Eğitici personele sahipler Öğretmenler: Grafik ve Fotoğraf Alanı Öğretmenleri İstanbul Valiliği: İl Milli Eğitim Müdürlüğü Koordinasyon Merkezi İl Özel İdaresi : Finansman için yardımcı kuruluş, v.s... (tam listenin belirlemesi sorun ve hedef analizi ile geri beslemeli olarak ilerler) T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Projeler Koordinasyon Merkezi Başkanlığı

13 2. Adım: Paydaşların İlgilerinin ve Çıkarlarının Tespit Edilmesi
Paydaşların her birinin projeden beklentileri nelerdir? Paydaşların projeden sağlayabilecekleri muhtemel yararlar nelerdir? Hangi paydaşların çıkarları, projenin hedefleri ile çelişmektedir? Paydaşların her biri projeye ne gibi mali katkı sağlayabilecek durumdalar? Bunu sağlamaya istekliler mi? ... v.s. T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Projeler Koordinasyon Merkezi Başkanlığı

14 Örnek: 240 Genç Kadının İstihdamı
Paydaşlar ve Özellikleri Paydaşın Sorun/Proje ile İlişkisi Paydaşın projeden etkilenme derecesi (+,-,0) Mezunlar: 240 grafik ve fotoğraf öğrencisi. İşsizlik - Alanda yetersizlik + Reklamcılar: İstanbul bölgesindeki Reklam Ajansı ve Matbaacıları Kalifiyeli eleman yetersizliği Reklam Ajansı ve Matbaacı Temsilcileri: Eğitici personele sahipler Eğiticilerin eğitimi-Maddi kazanç Öğretmenler: Grafik ve Fotoğraf Alanı Öğretmenleri Maddi kazanç Mezun öğrencilerin eğitimi Mesleki yeterliliği arttırma kapasitesi Sektördeki gelişmeleri takip etmeleri İstanbul Valiliği: İl Milli Eğitim Müdürlüğü Koordinasyon Merkezi İşsizliğe çözüm Mesleki eğitime destek Yaygınlaştırmadaki etkinliği İl Özel İdaresi: Finansman için yardımcı kuruluş v.s. İldeki gelişmişlik düzeyinin arttırılması İstihdam T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Projeler Koordinasyon Merkezi Başkanlığı

15 3. adım: Paydaşların Güçlerinin ve Etkilerinin Saptanması
Muhtelif paydaşların birbirleri arasındaki ilişkiler nelerdir? Kimin kimin üstünde gücü vardır? Kim kime bağımlıdır? Hangi paydaşlar örgütlenmiştir? Bu örgütlenme nasıl etkilenebilir veya bu örgütlenmenin üzerine nasıl inşa edilebilir? Kaynakları kim kontrol etmektedir? Bilgi kimin kontrolündedir? Yasal sorumluluk kimdedir?... v.s. T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Projeler Koordinasyon Merkezi Başkanlığı

16 Örnek: 240 Genç Kadının İstihdamı
Paydaşlar ve Özellikleri Paydaşın Sorun / Proje ile İlişkisi Paydaşın projeden etkilenme derecesi (+,-,0) Paydaşın zayıf ve güçlü yönleri Etki 1:yok/ 5:kritik Mezunlar: 240 grafik ve fotoğraf öğrencisi. İşsizlik Alanda yetersizlik + Güçlü: İstekliler, Zayıf: Eğitimleri yetersiz, teknoloji kullanımında yetersiz, Donanım eksikliği 5 Reklamcılar: İstanbul bölgesindeki Reklam Ajansı ve Matbaacıları Kalifiyeli eleman yetersizliği Güçlü: Sektörle işbirliği Zayıf: Maddi kaynak yetersizliği 4 Reklam Ajansı ve Matbaacı Temsilcileri:Eğitici personele sahipler Eğiticilerin eğitimi Maddi kazanç Güçlü: Referans kazandırma potansiyeli, eğitim gücü Öğretmenler: Grafik ve Fotoğraf Alanı Öğretmenleri Mezun öğrencilerin eğitimi Mesleki yeterliliği arttırma kapasitesi Sektördeki gelişmeleri takip etmeleri Güçlü: İletişime ve işbirliğine açık olma Zayıf: Alanda yenilikleri takip edememe İstanbul Valiliği: İl Milli Eğitim Müdürlüğü Koordinasyon Merkezi İşsizliğe çözüm Mesleki eğitime destek Yaygınlaştırmadaki etkinliği Güçlü: İldeki Mesleki Eğitim kurumlarına hitap etmesi,Yaygınlaştırma gücü İl Özel İdaresi Finansman için yardımcı kuruluş v.s. İldeki gelişmişlik düzeyinin arttırılması İstihdam Güçlü: Gerektiğinde kısıtlı kaynak sağlayabilmeleri 3 T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Projeler Koordinasyon Merkezi Başkanlığı

17 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Projeler Koordinasyon Merkezi Başkanlığı
4. adım: Paydaşlara Karşı Olası Eylemler (Katılımı Stratejisinin Oluşturulması) paydaşların, ilgilerini, çıkarlarını, etkilerini ve güçlerini dikkate almalıdır. hangi düzeyde ne zaman sürece katılmaları gerektiğini belirlemelidir. gerektiği takdirde proje faaliyeti olabilir T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Projeler Koordinasyon Merkezi Başkanlığı

18 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Projeler Koordinasyon Merkezi Başkanlığı
Paydaşlar ve Özellikleri Paydaşın Sorunla İlişkisi Paydaşın projeden etkilenme derecesi Paydaşın zayıf ve güçlü yönleri Paydaşın projeye etkisi Paydaşlara yönelik olası eylemler Mezunlar: 240 grafik ve fotoğraf öğrencisi. İşsizlik Alanda yetersizlik + Güçlü: İstekliler, Zayıf: Eğitimleri yetersiz, teknoloji kullanımında yetersiz, Donanım eksikliği 5 Eğitim verilmesi, motive edilmesi,Donanım sağlanması, İş imkanları duyurusu,İnternet sitesi kurulması, Reklamcılar: İstanbul bölgesindeki Reklam Ajansı ve Matbaacıları Kalifiyeli eleman yetersizliği Güçlü: Sektörle işbirliği Zayıf: Maddi kaynak yetersizliği 4 Eğitici sağlanması Reklam Ajansı ve Matbaacı Temsilcileri:Eğitici personele sahipler Eğiticilerin eğitimi Maddi kazanç Güçlü: Referans kazandırma potansiyeli, eğitim gücü Kurs planı yapılması( yer ,süre, öğretmen sayısı) Öğretmenler: Grafik ve Fotoğraf Alanı Öğretmenleri Mezun öğrencilerin eğitimi Mesleki yeterliliği arttırma kapasitesi Sektördeki gelişmeleri takip etmeleri Güçlü: İletişime ve işbirliğine açık olma Zayıf: Alanda yenilikleri takip edememe Bilgilendirme, Eğitim,Teknik donanımın arttırılması,Reel sektörün görülmesinin sağlanması,Eğitim vermeleri İstanbul Valiliği: İl Milli Eğitim Müdürlüğü Koordinasyon Merkezi İşsizliğe çözüm Mesleki eğitime destek Yaygınlaştırmadaki etkinliği Güçlü: İldeki Mesleki Eğitim kurumlarına hitap etmesi,Yaygınlaştırma gücü Yaygınlaştırma çalışmaları yapmaları,Öğretmenlerin çalışmalarının planlanması ve denetlenmesi, tanıtımın yapılması İl Özel İdaresi Finansman için yardımcı kuruluş v.s. İldeki gelişmişlik düzeyinin arttırılması İstihdam Güçlü: Gerektiğinde kısıtlı kaynak sağlayabilmeleri 3 Gerektiğinde finansman desteği sağlayabilmeleri T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Projeler Koordinasyon Merkezi Başkanlığı

19 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Projeler Koordinasyon Merkezi Başkanlığı
GRUP ÇALIŞMASI Paydaşlar ve Özellikleri Paydaşın sorunla İlişkisi Paydaşın Projeden Etkilenme Derecesi Paydaşın Zayıf ve Güçlü Yönleri Paydaşın Projeye Etkisi Paydaşlara Yönelik Olası Eylemler 1. 2. v.s. T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Projeler Koordinasyon Merkezi Başkanlığı


"T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI PROJELER KOORDİNASYON MERKEZİ BAŞKANLIĞI" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları