Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Dr. Özlem COŞKUN*, Yrd. Doç. Dr. Mehtap KARTAL**,

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Dr. Özlem COŞKUN*, Yrd. Doç. Dr. Mehtap KARTAL**,"— Sunum transkripti:

1 MANİSA İLİNDE ÇALIŞAN PRATİSYEN HEKİMLERİN ANKSİYETE GRUBU HASTALIKLARA TANISAL YAKLAŞIMLAR
Dr. Özlem COŞKUN*, Yrd. Doç. Dr. Mehtap KARTAL**, Doç. Dr. Nesrin DİLBAZ*** *Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Eğitimi Anabilim Dalı **Ondokuz Mayıs Üniversitesi Aile Hekimliği Anabilim Dalı **Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi II. Psikiyatri Klinik Şefi

2 Amaç: Pratisyen hekimlerin sık karşılaştıkları psikiyatrik hastalık gruplarından “Anksiyete” grubu hastalıklara tanı koymaları ile ilişkili faktörleri ortaya koymaktır.

3 Gereç ve Yöntem: Tanımlayıcı ve kesitsel olarak planlanan araştırmada Manisa ilinde çalışan ve çalışmaya katılmayı kabul eden 255 pratisyen hekime, (N=429) Ocak 2005 tarihinde “anksiyete” grubu hastalıklardan sosyal fobi, yaygın anksiyete bozukluğu (YAB) ve obsessif kompulsif bozukluk (OKB) tanıları için DSM-IV tanı ölçütlerine göre hazırlanan üç vakanın (vignette) yer aldığı anket uygulanmıştır. Hekimlerin cevaplama oranı %59,4'ür.

4 Gereç ve Yöntem-2: Pratisyen hekimlerin yaş ortalamaları 36,6±6,3 yıldır. Hekimlerin 145’i (%56,9) erkek, 110’u (%43,1) kadın olup ortalama görev süreleri 12,3±6,0 yıldır. Bu hekimlerin 109’u (%42,7) mezuniyet sonrasında psikiyatri eğitimi aldıklarını ve 96’sı (%37,6) psikiyatrinin ilgi alanları olduğunu söylemektedirler. Hekimlerden 142’si (%55,7) İstanbul, Ankara ve İzmir’de bulunan tıp fakültelerinden mezundur.

5 Bulgular: Hekimlerin 27’si (%10,8) sosyal fobi, 58’i (%23,6) YAB, 9’u (%3,6) OKB vakaları için birden fazla tanı yazmışlardır. İlk yazılan tanılara göre tanı doğruluğu değerlendirildiğinde sosyal fobiye 177 (%70,8), YAB’a 57 (%23,2) ve OKB’ye 227 (%93,0) pratisyen hekim doğru tanı koymuştur. Hekimlerin üç vaka için tanı doğrulukları açısından cinsiyet, meslekteki süre, çalışılan kurum, psikiyatrinin ilgi alanı olma durumu ve mezun olunan tıp fakültesi değişkenlerine göre fark bulunamamıştır (p>0,05).

6 Bulgular 2: Buna karşılık sadece OKB tanısı için mezuniyet sonrası eğitim açısından tanı doğrulukları istatistiksel olarak anlamlı (p=0,04) bulunmuştur. Sadece 37 (%14,5) pratisyen hekim her üç vakaya da doğru tanı koymuştur.

7 Sonuç: Pratisyen hekimler anksiyete grubu hastalıklar içinde en fazla OKB vakasına, en az YAB vakasına doğru tanı koymuşlardır. Hekimlerin tanı doğruluklarının aldıkları mezuniyet öncesi eğitimden etkilendiği gösterilemezken, mezuniyet sonrası alınan psikiyatri eğitimlerinin en azından bir vakanın tanı doğruluğunu anlamlı olarak etkilemesi dikkat çekicidir.

8 Sonuç: Bununla birlikte hekimlerin oldukça az bir oranının vakaların tamamına doğru tanı koymaları mezuniyet sonrası psikiyatri eğitimine duydukları ihtiyacın bir göstergesi sayılabilir. Bu açıdan bakıldığında eğitim içeriklerinin eğitim amacına ve hedeflerine göre yapılandırılmasının uygun olacağı düşünülmektedir.


"Dr. Özlem COŞKUN*, Yrd. Doç. Dr. Mehtap KARTAL**," indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları