Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

KAPATILMA SÜRECİ VE SONRASINDA TIP EĞİTİMİ ANABİLİM DALLARI.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "KAPATILMA SÜRECİ VE SONRASINDA TIP EĞİTİMİ ANABİLİM DALLARI."— Sunum transkripti:

1 KAPATILMA SÜRECİ VE SONRASINDA TIP EĞİTİMİ ANABİLİM DALLARI

2 Son üç yıldır, Tıp Eğitimi (ve Bilişimi) Anabilim Dalları (TEAD) arasındaki, – ilişkilerin geliştirilmesi, – deneyim ve bilgi paylaşımı, – ortak bir yol haritası oluşturulması amaçları ile Tıp Eğitimcilerin katılabildiği Tıp Eğitimi Kış Okulu düzenlenmektedir.

3 İlk iki kış okulunda Tıp Eğitimi Anabilim Dallarının işlev ve sorumlulukları tartışılmış ve – “Eğitim” ana başlığı altında beş, – “Hizmet” ana başlığı altında iki ve –“Araştırma ve geliştirme” ana başlığı altında iki olmak üzere, toplam 9 görev belirlenmiştir.

4 Yükseköğretim Kurulu’nun geçen yıl aldığı TEAD’ların Tıp Fakültelerinde kapatılması kararı ülkemiz tıp eğitimi için çeşitli olumsuzluklar yaratmıştır. Ancak Danıştay’ın Yürütmeyi Durdurma kararı ile bu olumsuz durum aşılmıştır.

5 AMAÇ Bu çalışmada, kapatılma sürecinin TEAD’ların görev ve sorumlulukları üzerine etkisinin incelenmesi amaçlanmıştır.

6 YÖNTEM Çalışma 2-4 Nisan 2010 tarihleri arasında 37 Tıp Eğitimcisinin katılımı ile gerçekleştirilen 3. Kış Okulu’nda yapılmıştır. Veriler 16 farklı Üniversitenin TEAD temsilcilerinin doldurduğu bir anket formu aracılığı ile toplanmıştır.

7 YÖNTEM •İlk iki kış okulunda belirlenen 9 görev başlığı bağımlı değişkenleri oluşturmuş, her görev başlığı için, “kapatılma süreci öncesi”, “kapatılma süreci” ve “yürütmenin durdurulması süreci sonrası” değişiklik olup olmadığı sorgulanmış, anket sonuçları kış okulunda bir araya getirilerek değerlendirilmiştir. •Ayrıca her bir görevin toplamda %100 olacak şekilde anabilim dalının toplam iş yükü içerisinde % kaçlık işini oluşturduğu sorgulanmıştır.

8 Bulgular ve Sonuç Kapatılma sürecinin sadece üç TEAD’ın işlevinde kısmen bir değişime yol açtığı, ancak bu değişimde büyük ölçüde aslında kapatılma ile ilişkili olmadığı (biri hariç) ve Anabilim Dallarının büyük çoğunluğunda kapatılmanın işlevlerin yerine getirilmesini etkilemediği belirlenmiştir.

9 G ö revler Ortalama % Eğitim Mezuniyet ö ncesi ve sonrası ( ö ğrenci ve asistan) eğitimine katılım 60,2 Eğitici eğitimi, eğitici gelişimi sistemi ile ilgili programlarının geliştirilmesi, uygulanması ve sonu ç larının değerlendirilmesi Mezuniyet ö ncesi, sonrası ve s ü rekli mesleksel gelişim ile ilgili eğitim programlarının geliştirilmesi Tıp eğitimi alanında sertifika, y ü ksek lisans ve doktora programlarının geliştirilmesi, s ü rekli mesleksel gelişim programlarının uygulanması ve değerlendirilmesi Ulusal, kurumsal, ö ğrenci ve program değerlendirme etkinliklerinin planlanması ve y ü r ü t ü lmesi Hizmet Tıp fak ü ltelerinde eğitimle ilgili her d ü zeydeki kurul ve komisyonda aktif g ö rev alarak ç alışmalara bilgi ve danışmanlık desteğinin sağlaması 24,9 Tıp eğitimi ile ilgili t ü m paydaşlara eğitim ö ğretim danışmanlığının sunulması (fak ü lteler arası hizmet sunumu paylaşımı ve ö ğretim ü yesi değişimi) Araş. ve Gelş. Tıp eğitimi alanında projeler ve araştırmalar planlayarak uygulanması, araştırma sonu ç larının sunulması, yayınlanması ve uygulanması; yeni eğitim araştırma y ö ntemlerinin geliştirilmesi (temel ve uygulamalı araştırmalar) 14,9 Tıp eğitiminde yeni eğitim- ö ğretim y ö ntemlerinin oluşturulması, izlenmesi, geliştirilmesi, kullanılması, yaygınlaştırılması

10 Eğitim Mezuniyet ö ncesi ve sonrası ( ö ğrenci ve asistan) eğitimine katılım 26,3 Eğitici eğitimi, eğitici gelişimi sistemi ile ilgili programlarının geliştirilmesi, uygulanması ve sonu ç larının değerlendirilmesi 8,6 Mezuniyet ö ncesi, sonrası ve s ü rekli mesleksel gelişim ile ilgili eğitim programlarının geliştirilmesi 9,8 Tıp eğitimi alanında sertifika, y ü ksek lisans ve doktora programlarının geliştirilmesi, s ü rekli mesleksel gelişim programlarının uygulanması ve değerlendirilmesi 3,6 Ulusal, kurumsal, ö ğrenci ve program değerlendirme etkinliklerinin planlanması ve y ü r ü t ü lmesi 11,9 Hizmet Tıp fak ü ltelerinde eğitimle ilgili her d ü zeydeki kurul ve komisyonda aktif g ö rev alarak ç alışmalara bilgi ve danışmanlık desteğinin sağlaması 19,6 Tıp eğitimi ile ilgili t ü m paydaşlara eğitim ö ğretim danışmanlığının sunulması (fak ü lteler arası hizmet sunumu paylaşımı ve ö ğretim ü yesi değişimi) 5,3 Araş. ve Gelş. Tıp eğitimi alanında projeler ve araştırmalar planlayarak uygulanması, araştırma sonu ç larının sunulması, yayınlanması ve uygulanması; yeni eğitim araştırma y ö ntemlerinin geliştirilmesi (temel ve uygulamalı araştırmalar) 8,3 Tıp eğitiminde yeni eğitim- ö ğretim y ö ntemlerinin oluşturulması, izlenmesi, geliştirilmesi, kullanılması, yaygınlaştırılması 6,6

11 Eğitim Mezuniyet ö ncesi ve sonrası ( ö ğrenci ve asistan) eğitimine katılım 26,3 Eğitici eğitimi, eğitici gelişimi sistemi ile ilgili programlarının geliştirilmesi, uygulanması ve sonu ç larının değerlendirilmesi 8,6 Mezuniyet ö ncesi, sonrası ve s ü rekli mesleksel gelişim ile ilgili eğitim programlarının geliştirilmesi 9,8 Tıp eğitimi alanında sertifika, y ü ksek lisans ve doktora programlarının geliştirilmesi, s ü rekli mesleksel gelişim programlarının uygulanması ve değerlendirilmesi 3,6 Ulusal, kurumsal, ö ğrenci ve program değerlendirme etkinliklerinin planlanması ve y ü r ü t ü lmesi 11,9 Hizmet Tıp fak ü ltelerinde eğitimle ilgili her d ü zeydeki kurul ve komisyonda aktif g ö rev alarak ç alışmalara bilgi ve danışmanlık desteğinin sağlaması 19,6 Tıp eğitimi ile ilgili t ü m paydaşlara eğitim ö ğretim danışmanlığının sunulması (fak ü lteler arası hizmet sunumu paylaşımı ve ö ğretim ü yesi değişimi) 5,3 Araş. ve Gelş. Tıp eğitimi alanında projeler ve araştırmalar planlayarak uygulanması, araştırma sonu ç larının sunulması, yayınlanması ve uygulanması; yeni eğitim araştırma y ö ntemlerinin geliştirilmesi (temel ve uygulamalı araştırmalar) 8,3 Tıp eğitiminde yeni eğitim- ö ğretim y ö ntemlerinin oluşturulması, izlenmesi, geliştirilmesi, kullanılması, yaygınlaştırılması 6,6

12 Eğitim Mezuniyet ö ncesi ve sonrası ( ö ğrenci ve asistan) eğitimine katılım 26,3 Eğitici eğitimi, eğitici gelişimi sistemi ile ilgili programlarının geliştirilmesi, uygulanması ve sonu ç larının değerlendirilmesi 8,6 Mezuniyet ö ncesi, sonrası ve s ü rekli mesleksel gelişim ile ilgili eğitim programlarının geliştirilmesi 9,8 Tıp eğitimi alanında sertifika, y ü ksek lisans ve doktora programlarının geliştirilmesi, s ü rekli mesleksel gelişim programlarının uygulanması ve değerlendirilmesi 3,6 Ulusal, kurumsal, ö ğrenci ve program değerlendirme etkinliklerinin planlanması ve y ü r ü t ü lmesi 11,9 Hizmet Tıp fak ü ltelerinde eğitimle ilgili her d ü zeydeki kurul ve komisyonda aktif g ö rev alarak ç alışmalara bilgi ve danışmanlık desteğinin sağlaması 19,6 Tıp eğitimi ile ilgili t ü m paydaşlara eğitim ö ğretim danışmanlığının sunulması (fak ü lteler arası hizmet sunumu paylaşımı ve ö ğretim ü yesi değişimi) 5,3 Araş. ve Gelş. Tıp eğitimi alanında projeler ve araştırmalar planlayarak uygulanması, araştırma sonu ç larının sunulması, yayınlanması ve uygulanması; yeni eğitim araştırma y ö ntemlerinin geliştirilmesi (temel ve uygulamalı araştırmalar) 8,3 Tıp eğitiminde yeni eğitim- ö ğretim y ö ntemlerinin oluşturulması, izlenmesi, geliştirilmesi, kullanılması, yaygınlaştırılması 6,6

13 Eğitim Mezuniyet ö ncesi ve sonrası ( ö ğrenci ve asistan) eğitimine katılım 26,3 Eğitici eğitimi, eğitici gelişimi sistemi ile ilgili programlarının geliştirilmesi, uygulanması ve sonu ç larının değerlendirilmesi 8,6 Mezuniyet ö ncesi, sonrası ve s ü rekli mesleksel gelişim ile ilgili eğitim programlarının geliştirilmesi 9,8 Tıp eğitimi alanında sertifika, y ü ksek lisans ve doktora programlarının geliştirilmesi, s ü rekli mesleksel gelişim programlarının uygulanması ve değerlendirilmesi 3,6 Ulusal, kurumsal, ö ğrenci ve program değerlendirme etkinliklerinin planlanması ve y ü r ü t ü lmesi 11,9 Hizmet Tıp fak ü ltelerinde eğitimle ilgili her d ü zeydeki kurul ve komisyonda aktif g ö rev alarak ç alışmalara bilgi ve danışmanlık desteğinin sağlaması 19,6 Tıp eğitimi ile ilgili t ü m paydaşlara eğitim ö ğretim danışmanlığının sunulması (fak ü lteler arası hizmet sunumu paylaşımı ve ö ğretim ü yesi değişimi) 5,3 Araş. ve Gelş. Tıp eğitimi alanında projeler ve araştırmalar planlayarak uygulanması, araştırma sonu ç larının sunulması, yayınlanması ve uygulanması; yeni eğitim araştırma y ö ntemlerinin geliştirilmesi (temel ve uygulamalı araştırmalar) 8,3 Tıp eğitiminde yeni eğitim- ö ğretim y ö ntemlerinin oluşturulması, izlenmesi, geliştirilmesi, kullanılması, yaygınlaştırılması 6,6

14 Sonuç Kapatma kararının asıl olumsuz etkisinin, karar sırasında yeni kurulacak olan TEAD’lara olduğu değerlendirilmiştir.

15 Teşekkürler


"KAPATILMA SÜRECİ VE SONRASINDA TIP EĞİTİMİ ANABİLİM DALLARI." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları