Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

ÇALIŞAN SA Ğ LI Ğ I B İ R İ M İ Akdeniz Üniversitesi Hastanesi.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "ÇALIŞAN SA Ğ LI Ğ I B İ R İ M İ Akdeniz Üniversitesi Hastanesi."— Sunum transkripti:

1 ÇALIŞAN SA Ğ LI Ğ I B İ R İ M İ Akdeniz Üniversitesi Hastanesi

2 AKDEN İ Z ÜN İ VERS İ TES İ HASTANES İ İ ŞYER İ SA Ğ LI Ğ I VE GÜVENL İĞİ B İ R İ M İ ORGAN İ ZASYON ŞEMASI BAŞHEKİM YARDIMCISI İŞ YERİ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KOORDİNATÖRÜ HASTANE MÜDÜRÜ (Personel İşleri) İŞ GÜVENLİĞİ UZMANI SAĞLIK MEMURU Dok.No. İSG-ORG-01 Rev.Tarihi: 04.08.2008 Rev.No: 00 Onaylayanlar Doç.Dr. Dilara İNAN Doç.Dr. Oktay ERAY Başhekim Yard. Başhekim

3 KURUM ÖZELL İ KLER İ Hastane yatak sayısı: 650 Personel Sayısı: Yaklaşık 3000 personel

4 PROSEDÜR

5

6 AMACI Akdeniz Üniversitesi Hastanesi İ şyeri Sa ğ lı ğ ı Birimi, hastane çalışanlarının bedensel, ruhsal ve sosyal iyilik durumlarını en üst düzeye ulaştırmayı ve bu düzeyde sürdürmeyi hedefleyerek, çalışanları iş yerinden kaynaklanan risklere karşı korumak, ayaktan tedavi edici sa ğ lık hizmetlerini sunmak, çalışanların sa ğ lı ğ ını geliştirmek amacıyla kurulmuş olan sa ğ lık biriminin işleyişini tanımlamak

7 İ şlevleri 1. İ şe giriş muayeneleri 2. Aralıklı kontrol muayeneleri 3. Hastalık raporlarının de ğ erlendirilmesi 4. Hastalık sonrası işe dönüş muayeneleri 5. Özel muayeneler 6. Klinik faaliyetler 7. E ğ itim faaliyetleri 8. Çevreye ve çalışana yönelik koruyucu faaliyetler 9. Kayıt ve istatistik faaliyetleri

8 İ nsangücü Halk Sa ğ lı ğ ı AD’dan bir ö ğ retim üyesi 1Hemşire 1 Sa ğ lık memuru 1 iş sa ğ lı ğ ı ve güvenli ğ i uzmanı Bu yıl firma hekimlerini resmi olmamakla birlikte birime ba ğ ladılar

9 Yapabildiklerimiz Periyodik muayeneler ◦ Muayene sonucunda 3 personeli aktif görevden uzaklaştırdık, 5 personeli başka birimde görevlendirdik. Aşılama hizmetleri ◦ 288 personelin HB aşısı yoktu. İ ki yıl içinde 238 personeli aşıladık. ◦ HAV ve suçiçe ğ i aşılamasına başladık. Ö ğ rencilerimizi de aşılıyoruz. Bu yıl içerisinde göreve başlayan 50 personele işe giriş muayenesi yaptık.

10 Yapabildiklerimiz 2010 yılında Sterilizasyon ünitesi Tıbbi genetik laboratuarı Boya atölyesi risk de ğ erlendirmesi yapılmıştı. Bu yıl merkez laboratuarı, patoloji laboratuarı de ğ erlendirildi.

11 Yapabildiklerimiz Oryantasyon e ğ itimi içerisinde 1 saat birimi ve işlevlerini tanıtan e ğ itim oturumu aldık ve bu güne dek yaklaşık 2000 personeli bilgilendirdik. Son iki yıl “Sa ğ lık Çalışanlarının Sa ğ lı ğ ı E ğ itim Seminerleri” başlattık ve ileri e ğ itimlere başladık.

12

13

14 Yapabildiklerimiz Kaza analizleri sonucunda özellikle delici kesici alet yaralanmalarında asistanların büyük rol oynadı ğ ı saptandı ve MSEK E ğ itimlerine “ iş sa ğ lı ğ ı ve güvenli ğ i” eklendi. E ğ itimler sonucunda 2008’de 8 olan kaza sayısı 2011 yılında 155, 2012 yılında 238 oldu.

15 Yapabildiklerimiz İ ş sa ğ lı ğ ı ve güvenli ğ i kurulunu kurduk. ◦ Başhekim yardımcısı ◦ İ şyeri sa ğ lık birimi koordinatörü ◦ Enfeksiyon kontrol komitesi sorumlu ö ğ retim üyesi ◦ Radyasyon kontrol komitesinden bir ö ğ retim üyesi ◦ Sendika temsilcileri (2 kişi)

16

17 Yapabildiklerimiz Araştırma ◦ Çalışanların ruhsal sa ğ lı ğ ı ◦ İ ş kazaları ◦ Çalışanların risk algıları ◦ Şişmanlık

18 Eksiklerimiz İ ş yeri hekimi Tüm birimlerin risk de ğ erlendirilmeleri henüz yapılamadı Periyodik muayeneyi ücret nedeniyle düzenli yapamıyoruz Kendimizi anlatmakta bazen zorlanıyoruz Halen Halk Sa ğ lı ğ ı AD ile organik ba ğ ları kuramadık

19 Eksiklerimiz Yasa çıktı ancak uygulamada ve finansmanda sorunlar yaşanmakta Ortam ölçümleri sınırlı oranda yapılabilmekte Yo ğ un bakımlar ve iklimlendirme üniteleri dışında gürültü analizleri yapılamadı

20


"ÇALIŞAN SA Ğ LI Ğ I B İ R İ M İ Akdeniz Üniversitesi Hastanesi." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları