Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

ANKARA DEFTERDARLIĞI Muhasebe Denetmenliği

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "ANKARA DEFTERDARLIĞI Muhasebe Denetmenliği"— Sunum transkripti:

1 ANKARA DEFTERDARLIĞI Muhasebe Denetmenliği
say2000i Web Tabanlı Saymanlık Otomasyon Sistemi T.C. Maliye Bakanlığı - Muhasebat Genel Müdürlüğü Merkezi Yönetim Muhasebe Yönetmeliği Eğitim Çalışması 2011 Eyüp USTA Muhasebe Denetmeni

2 ANKARA DEFTERDARLIĞI Muhasebe Denetmenliği
say2000i Web Tabanlı Saymanlık Otomasyon Sistemi T.C. Maliye Bakanlığı - Muhasebat Genel Müdürlüğü PASİF HESAPLAR

3 302- PARA PİYASASI NAKİT İŞLEMLERİ BORÇLARI HESABI
say2000i Web Tabanlı Saymanlık Otomasyon Sistemi T.C. Maliye Bakanlığı - Muhasebat Genel Müdürlüğü Para piyasası nakit işlemleri borçları hesabı, kısa vadeli nakit ihtiyacını karşılamak üzere iç borçlanma senedi çıkarmaksızın yapılan azami otuz gün vadeli borçlanmaların izlenmesi için kullanılır.

4 302- PARA PİYASASI NAKİT İŞLEMLERİ BORÇLARI HESABI
say2000i Web Tabanlı Saymanlık Otomasyon Sistemi T.C. Maliye Bakanlığı - Muhasebat Genel Müdürlüğü 320- BÜTÇE EMANETLERİ HESABI Hazine nakit ihtiyacını karşılamak için, bankalardan ,00.-TL borçlanmıştır.. Borçlanılan tutar, ,00.-TL faiziyle geri iade edilmiştir. Not: Döviz cinsi yapılan borçlanmalarda, yukarıdaki kayıtta yer alan Banka Hesabı yerine 105- Döviz hesabı kullanılır, diğer işlemlerin seyri aynıdır.

5 320- BÜTÇE EMANETLERİ HESABI
say2000i Web Tabanlı Saymanlık Otomasyon Sistemi T.C. Maliye Bakanlığı - Muhasebat Genel Müdürlüğü

6 320- BÜTÇE EMANETLERİ HESABI
say2000i Web Tabanlı Saymanlık Otomasyon Sistemi T.C. Maliye Bakanlığı - Muhasebat Genel Müdürlüğü 320- BÜTÇE EMANETLERİ HESABI Bütçe Emanetleri Hesabı; mali yıl içinde ödeme emri belgesine bağlandığı halde, nakit yetersizliği veya hak sahibinin müracaat etmemesi nedeniyle ilgililerine ödenemeyen tutarların izlenmesi için kullanılır. Bütçe emanetlerine alınan tutarlar muhasebe kayıtlarına alınma sırasına göre ilgililerine ödenir. Malın alındığı veya hizmetin yapıldığı malî yılı izleyen beşinci yılın sonuna kadar ilgililerine ödenemeyen bütçe emanetleri bütçeye gelir kaydedilir. Gelir kaydedilen tutarlar, mahkeme kararı üzerine ödenir.

7 320- BÜTÇE EMANETLERİ HESABI
say2000i Web Tabanlı Saymanlık Otomasyon Sistemi T.C. Maliye Bakanlığı - Muhasebat Genel Müdürlüğü 320- BÜTÇE EMANETLERİ HESABI Bina satın alınmış, bedeli çeşitli nedenle ödenememiş Hesapta kayıtlı tutarlardan ödeme yapılmıştır.

8 320- BÜTÇE EMANETLERİ HESABI
say2000i Web Tabanlı Saymanlık Otomasyon Sistemi T.C. Maliye Bakanlığı - Muhasebat Genel Müdürlüğü 320- BÜTÇE EMANETLERİ HESABI İstihkak karşılığı yapılan ödeme, hak sahibi bulunamadığından ilgili hesaba alınmıştır. Zamanaşımına uğrayan tutarların gelir kaydedilmesi

9 320- BÜTÇE EMANETLERİ HESABI 320- BÜTÇE EMANETLERİ HESABI
say2000i Web Tabanlı Saymanlık Otomasyon Sistemi T.C. Maliye Bakanlığı - Muhasebat Genel Müdürlüğü Hesapta kayıtlı tutarlardan başka muhasebe birimine aktarma yapılması Hesabın bölümleri arasında aktarma yapılması

10 322- BÜTÇELEŞTİRİLECEK BORÇLAR HESABI
say2000i Web Tabanlı Saymanlık Otomasyon Sistemi T.C. Maliye Bakanlığı - Muhasebat Genel Müdürlüğü 322- BÜTÇELEŞTİRİLECEK BORÇLAR HESABI Bütçeleştirilecek Borçlar Hesabı; Bir hizmet ve husus karşılığı olmak üzere gerçekleştiği halde, ödeneği bulunmaması veya kanunen ödenek üstü sarfiyata izin verilmemesi gibi nedenlerle bütçeye gider kaydedilemeyen borçların izlenmesi için kullanılır.

11 322- BÜTÇELEŞTİRİLECEK BORÇLAR HESABI
say2000i Web Tabanlı Saymanlık Otomasyon Sistemi T.C. Maliye Bakanlığı - Muhasebat Genel Müdürlüğü 322- BÜTÇELEŞTİRİLECEK BORÇLAR HESABI Ödenek yokluğu sebebiyle ödenemeyen hizmet alım bedeli Hesaba yersiz kaydedilen tutarlar (Gider kaydıyla) Hesaba yersiz kaydedilen tutarlar (Mal ve malzeme alımı)

12 322- BÜTÇELEŞTİRİLECEK BORÇLAR HESABI
say2000i Web Tabanlı Saymanlık Otomasyon Sistemi T.C. Maliye Bakanlığı - Muhasebat Genel Müdürlüğü 322- BÜTÇELEŞTİRİLECEK BORÇLAR HESABI Ödeneği temin edilen hesapta kayıtlı borcun ödenmesi

13 323- BÜTÇELEŞTİRİLMİŞ BORÇLAR HESABI
say2000i Web Tabanlı Saymanlık Otomasyon Sistemi T.C. Maliye Bakanlığı - Muhasebat Genel Müdürlüğü Bütçeleştirilmiş Borçlar Hesabı; herhangi bir taahhüde ve harcama talimatına dayanmayan giderlere ilişkin olup Bakanlıkça belirlenecek ekonomik kodlardan yapılan ve bütçede ödeneği öngörülmüş olmakla birlikte, oluştuğu yer ve zamanda ödeneği bulunmadığı için ödenemeyen giderlerden kaynaklanan borçların izlenmesi için kullanılır. Bu hesap yalnız genel bütçeli kuruluşlarda kullanılır****

14 323- BÜTÇELEŞTİRİLMİŞ BORÇLAR HESABI
say2000i Web Tabanlı Saymanlık Otomasyon Sistemi T.C. Maliye Bakanlığı - Muhasebat Genel Müdürlüğü 323- BÜTÇELEŞTİRİLMİŞ BORÇLAR323- BÜTÇELEŞTİRİLMİŞ HESABI Bütçede ödeneği öngörülmüş olmakla birlikte giderin oluştuğu yer ve zamanda ödeneği bulunmayan hizmet alım gideri Bütçede ödeneği öngörülmüş olmakla birlikte giderin oluştuğu yer ve zamanda ödeneği bulunmayan malzeme alım gideri

15 323- BÜTÇELEŞTİRİLMİŞ BORÇLAR HESABI
say2000i Web Tabanlı Saymanlık Otomasyon Sistemi T.C. Maliye Bakanlığı - Muhasebat Genel Müdürlüğü 323- BÜTÇELEŞTİRİLMİŞ BORÇLAR HESABI Ödeneği temin edilen, hesapta kayıtlı borcun ödenmesi

16 say2000i 323- BÜTÇELEŞTİRİLMİŞ BORÇLAR HESABI
Web Tabanlı Saymanlık Otomasyon Sistemi T.C. Maliye Bakanlığı - Muhasebat Genel Müdürlüğü Hesaba yersiz kaydedilen hizmet alım gideri tutarları Hesaba yersiz kaydedilen mal ve malzeme alım gideri tutarları

17 325- NAKİT TALEP VE TAHSİSLERİ HESABI
say2000i Web Tabanlı Saymanlık Otomasyon Sistemi T.C. Maliye Bakanlığı - Muhasebat Genel Müdürlüğü Bu hesaba; Banka işlemlerini, nakde dayalı ödeme (tek hazine cari hesabı) sistemine göre yürüten muhasebe birimlerinin ödemeler için, ihtiyaç duydukları ve hazineden talep ettikleri paralar ile hazine tarafından gönderilen paralar kaydedilir.

18 325- NAKİT TALEP VE TAHSİSLERİ HESABI
say2000i Web Tabanlı Saymanlık Otomasyon Sistemi T.C. Maliye Bakanlığı - Muhasebat Genel Müdürlüğü 330- ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI Nakit Talep ve Tahsisleri Hesabı; Say 2000i saymanlık otomasyon sistemi üzerinden, muhasebe biriminin nakit ihtiyacının,nakit programı dahilinde, Hazine İç Ödemeler Muhasebe Biriminden istenmesine dayanır. Nakit: Hazinenin bağlı olduğu Merkez Bankasından, Muhasebe Biriminin bağlı olduğu banka hesabına aktarılır. Muhasebe Birimleri: Bankada mevcut para kadar, gönderme emri düzenleyerek hak sahiplerine ödeme yaparlar.

19 say2000i 325- NAKİT TALEP VE TAHSİSLERİ HESABI
323- BÜTÇELEŞTİRİLMİŞ BORÇLAR HESABI say2000i Web Tabanlı Saymanlık Otomasyon Sistemi T.C. Maliye Bakanlığı - Muhasebat Genel Müdürlüğü Yenimahalle Muhasebe Biriminin tedavi ödemesi aşağıdaki gibidir. Gelen nakit doğrultusunda ödeme yapılmak üzere gönderme emri düzenlenmiştir.

20 say2000i 325- NAKİT TALEP VE TAHSİSLERİ HESABI
323- BÜTÇELEŞTİRİLMİŞ BORÇLAR HESABI say2000i Web Tabanlı Saymanlık Otomasyon Sistemi T.C. Maliye Bakanlığı - Muhasebat Genel Müdürlüğü Çekin bankadan ödendiği hesap özetinden anlaşılmıştır

21 ANKARA DEFTERDARLIĞI Muhasebe Denetmenliği
say2000i Web Tabanlı Saymanlık Otomasyon Sistemi T.C. Maliye Bakanlığı - Muhasebat Genel Müdürlüğü EMANET YABANCI KAYNAKLAR 330 - Alınan Depozito ve Teminatlar Hesabı 332 - Okul Pansiyonları Hesabı 333 – Emanetler Hesabı

22 330- ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI
say2000i Web Tabanlı Saymanlık Otomasyon Sistemi T.C. Maliye Bakanlığı - Muhasebat Genel Müdürlüğü Alınan Depozito ve Teminatlar Hesabı; mevzuatları gereği nakden veya mahsuben tahsil edilen depozito ve teminatların izlenmesi için kullanılır.

23 330- ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI
say2000i Web Tabanlı Saymanlık Otomasyon Sistemi T.C. Maliye Bakanlığı - Muhasebat Genel Müdürlüğü 330- ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI Temizlik ihalesi için teminat alınmıştır Alınan teminatlardan bir kısmı aynı gün iade ediliyor Alınan teminatlardan bir kısmı gelir kaydediliyor

24 332- OKUL PANSİYONLAR HESABI
say2000i Web Tabanlı Saymanlık Otomasyon Sistemi T.C. Maliye Bakanlığı - Muhasebat Genel Müdürlüğü Okul pansiyonları hesabı; Okul pansiyonları ile ilgili işlemlerin izlenmesi için kullanılır.

25 332- OKUL PANSİYONLAR HESABI
say2000i Web Tabanlı Saymanlık Otomasyon Sistemi T.C. Maliye Bakanlığı - Muhasebat Genel Müdürlüğü 332- OKUL PANSİYONLARI HESABI Pansiyon giderlerinde harcanmak üzere gönderilen paraların kaydı, Pansiyon mutemedince yapılan tahsilat, vezneye yatırılmıştır Pansiyon hesabından fazla veya yersiz ödeme yapıldığının anlaşılması

26 332- OKUL PANSİYONLAR HESABI 332- OKUL PANSİYONLARI HESABI
say2000i Web Tabanlı Saymanlık Otomasyon Sistemi T.C. Maliye Bakanlığı - Muhasebat Genel Müdürlüğü Pansiyon gideri 500,00.-TL ödenmiştir. Pansiyon hesabından mutemede avans verilmesi Verilen avansın kapatılması

27 332- OKUL PANSİYONLAR HESABI 332- OKUL PANSİYONLARI HESABI
say2000i Web Tabanlı Saymanlık Otomasyon Sistemi T.C. Maliye Bakanlığı - Muhasebat Genel Müdürlüğü Tüketim malzemesi alımı gerçekleştirilmiştir. (6.000,00.-TL) NOT: Yukarda ki kayıtlar birlikte yapılmak zorundadır.(Muhasebat Genel Müdürlüğü yazısı) Malzeme çıkışları ise, aşağıdaki gibi giderlerden yapılır.(bağış gibi)

28 say2000i 333- EMANETLER HESABI
Web Tabanlı Saymanlık Otomasyon Sistemi T.C. Maliye Bakanlığı - Muhasebat Genel Müdürlüğü Emanetler Hesabı; Emanet olarak nakden veya mahsuben tahsil edilen tutarların izlenmesi için kullanılır.

29 say2000i 333- EMANETLER HESABI 333- EMANETLER HESABI
Web Tabanlı Saymanlık Otomasyon Sistemi T.C. Maliye Bakanlığı - Muhasebat Genel Müdürlüğü 333- EMANETLER HESABI Nakden tahsil edilen emanet tutarlar Mahsuben tahsil edilen emanet tutarlar Hesapta kayıtlı tutarlardan ödeme veya gönderme yapılması Hesapta kayıtlı tutarlardan fazla veya yersiz ödeme yapılması

30 say2000i 333- EMANETLER HESABI 333- EMANETLER HESABI
Web Tabanlı Saymanlık Otomasyon Sistemi T.C. Maliye Bakanlığı - Muhasebat Genel Müdürlüğü Hesapta kayıtlı tutarlardan verilen avansın mahsubu Başka muhasebe birimlerine gönderilen emanet tutarlar 333- EMANETLER HESABI Zamanaşımına uğrayan emanetlerin gelir kaydedilmesi

31 say2000i 333- EMANETLER HESABI 333- EMANETLER HESABI
Web Tabanlı Saymanlık Otomasyon Sistemi T.C. Maliye Bakanlığı - Muhasebat Genel Müdürlüğü 333- EMANETLER HESABI Hesapta kayıtlı tutarların mükellefin vergi borcuna mahsubu Hesapta kayıtlı tutarların kişi borcuna mahsubu (Gelir)

32 337- MUTEMETLİKLER CARİ HESABI
say2000i Web Tabanlı Saymanlık Otomasyon Sistemi T.C. Maliye Bakanlığı - Muhasebat Genel Müdürlüğü Mutemetlikler cari hesabı, muhasebe birimlerinin kendilerine bağlı muhasebe yetkilisi mutemetlikleriyle olan nakit ilişkilerinin izlenmesi için kullanılır.Mutemetlerce nakden veya mahsuben yapılan tahsilat ile ödeme ve göndermeler kaydedilir. Gümrük Muhasebe Birimlerinde (saymanlıklarında), olmayan yerlerde bu hizmeti veren birimlerde kullanılır.

33 337- MUTEMETLİKLER CARİ HESABI
say2000i Web Tabanlı Saymanlık Otomasyon Sistemi T.C. Maliye Bakanlığı - Muhasebat Genel Müdürlüğü 330- ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI Muhasebe yetkilisi mutemedince tahsil edilen 5.000,00.-TL muhasebe birimi hesabına yatırılmıştır. Mutemet, TL lık teminatı iade etmiş, TL tutarında yeni bir gümrük teminatı almış,kalan tutarı bankaya yatırmıştır.(tahsilat ,00.-TL)

34 338 - KONSOLOSLUK CARİ HESABI
say2000i Web Tabanlı Saymanlık Otomasyon Sistemi T.C. Maliye Bakanlığı - Muhasebat Genel Müdürlüğü Konsolosluk cari hesabı; Dışişleri Bakanlığı Muhasebe Birimince, elçilik ve konsolosluklara, elçilik veya konsolosluk nezdindeki paralardan ödenmesi talimatı verilen bütçe giderleriyle avans ve kredilerin izlenmesi için kullanılır.

35 338 - KONSOLOSLUK CARİ HESABI
say2000i Web Tabanlı Saymanlık Otomasyon Sistemi T.C. Maliye Bakanlığı - Muhasebat Genel Müdürlüğü Abudabi elçiliğinden hizmet alımı için TL avans verilmiştir. Konsolosluktan TL tutarında gider yapılacağı bildirilmiştir.. Elçilikten dönem sonunda bildirilmesi üzerine TL ödendiği anlaşılmıştır.

36 361- ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HESABI
say2000i Web Tabanlı Saymanlık Otomasyon Sistemi T.C. Maliye Bakanlığı - Muhasebat Genel Müdürlüğü Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri Hesabı; sosyal güvenlik mevzuatı hükümlerine göre sosyal güvenlik kurumları adına nakden veya mahsuben tahsil edilen tutarların izlenmesi için kullanılır.

37 361- ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HESABI
say2000i Web Tabanlı Saymanlık Otomasyon Sistemi T.C. Maliye Bakanlığı - Muhasebat Genel Müdürlüğü Sosyal güvenlik kurumu adına nakden tahsilat yapılması Sosyal güvenlik kurumu adına mahsuben tahsilat yapılması

38 361- ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HESABI
say2000i Web Tabanlı Saymanlık Otomasyon Sistemi T.C. Maliye Bakanlığı - Muhasebat Genel Müdürlüğü 361- ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HESABI Hesapta kayıtlı tutarlardan sosyal güvenlik kurumuna aktarma yapılması Sosyal güvenlik kurumuna hesapta kayıtlı tutardan fazla aktarma yapılması ( Hesapta kayıtlı tutar: 5.000,00 Aktarılan tutar : 6.000,00 )

39 361- ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HESABI
say2000i Web Tabanlı Saymanlık Otomasyon Sistemi T.C. Maliye Bakanlığı - Muhasebat Genel Müdürlüğü 361- ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HESABI Kişilerden alacaklar hesabında kayıtlı tutarın, sosyal güvenlik kurumu alacağından mahsubu a) Sandığa yanlışlıkla 360,00.-TL fazla para gönderilmiştir. b) Fazla gönderilen tutarın mahsuben tahsilatı

40 362- FONLAR VE DİĞER KAMU İDARELERİ ADINA YAPILAN TAHSİLAT HESABI
say2000i Web Tabanlı Saymanlık Otomasyon Sistemi T.C. Maliye Bakanlığı - Muhasebat Genel Müdürlüğü 362 - Fonlar veya diğer kamu idareleri adına yapılan tahsilat hesabı, mevzuatları gereği bütçe dışı fonlar veya diğer kamu idareleri adına tahakkuklu veya tahakkuku tahsiline bağlı olarak yapılan tahsilatın izlenmesi için kullanılır.

41 362- FONLAR VE DİĞER KAMU İDARELERİ ADINA YAPILAN TAHSİLAT HESABI
say2000i Web Tabanlı Saymanlık Otomasyon Sistemi T.C. Maliye Bakanlığı - Muhasebat Genel Müdürlüğü 361- ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HESABI Başka birimler adına izlenen TL nın tahsili yapılmıştır. Tahsilat özel tahaKkukları ilgilendiriyor olsaydı..! Hesapta kayıtlı tutar ilgili yerlere gönderildiğinde,

42 363 - KAMU İDARELERi PAYLARI HESABI
say2000i Web Tabanlı Saymanlık Otomasyon Sistemi T.C. Maliye Bakanlığı - Muhasebat Genel Müdürlüğü Kamu İdareleri Payları Hesabı; Nakden veya mahsuben tahsil edilen genel bütçe gelirlerinden özel kanunları gereğince, mahalli idareler ve fonlar ile diğer kurumlara aktarılmak üzere hesaplanan paylar ve genel bütçe gelirleri ile birlikte tahsil edilen diğer kamu idarelerine ait payların izlenmesi için kullanılır.

43 363 - KAMU İDARELERi PAYLARI HESABI
say2000i Web Tabanlı Saymanlık Otomasyon Sistemi T.C. Maliye Bakanlığı - Muhasebat Genel Müdürlüğü Kesinti oranları ve amacı; Belediye ve mücavir alan sınırları içindeki taşınmazların satış bedelinden tahsil edilen tutar üzerinden %10 kesinti; ilgili belediyelerin 775 sayılı kanunla kurulan fon hesabına aktarılmak üzere kesilir. Kalan tutar üzerinden ilgili belediyeye %30, varsa büyükşehir belediyesine %10 oranında pay ayrılır. Köylerdeki (belediye sınırları dışındaki) taşınmazların satışından %25 kesinti yapılır. Kesintinin ¼ ü köy tüzel kişiliğine, ¾ ü İl özel idaresine (köylere hizmet götürmek amacıyla kullanılmak üzere) Bu paylar tahsilini izleyen ayın 20 sine kadar ilgili idarelerin hesabına aktarılır.

44 363- KAMU İDARELERi PAYLARI HESABI
say2000i Web Tabanlı Saymanlık Otomasyon Sistemi T.C. Maliye Bakanlığı - Muhasebat Genel Müdürlüğü 363- KAMU İDARELERİ PAYLARI HESABI Kamu idare payının muhasebeleştirilmesi Peşin bedelle satışı yapılan binalar; (Satış Fiyatı ,00 Kayıtlı Değeri ,00 Birikmiş Amortismanı 500,00 Yeniden Değerleme Artışı: 500,00)

45 363- KAMU İDARELERi PAYLARI HESABI
say2000i Web Tabanlı Saymanlık Otomasyon Sistemi T.C. Maliye Bakanlığı - Muhasebat Genel Müdürlüğü 363- KAMU İDARELERİ PAYLARI HESABI Taksitle satışı yapılan binalar; (Satış Fiyatı: , Kayıtlı Değeri : ,00 B. Amortismanı: 1.000, Y.Değerleme Farkı: 780, Net Değeri: ,00) Taksitlerden biri yapılmıştır.

46 363- KAMU İDARELERi PAYLARI HESABI
say2000i Web Tabanlı Saymanlık Otomasyon Sistemi T.C. Maliye Bakanlığı - Muhasebat Genel Müdürlüğü 363- KAMU İDARELERİ PAYLARI HESABI Hesapta kayıtlı tutarların ilgili kamu idarelerine aktarılması Hesapta kayıtlı tutarların ilgili kamu idarelerinin vergi vb. borçlarına mahsup edilmesi

47 397- SAYIM FAZLALARI HESABI
Web Tabanlı Saymanlık Otomasyon Sistemi T.C. Maliye Bakanlığı - Muhasebat Genel Müdürlüğü Sayım Fazlaları Hesabı; yapılan sayımlar sonucunda tespit edilen kasa, döviz, alınan çek, menkul kıymet ve benzeri fazlalıklarının nedenleri belirleninceye kadar geçici olarak kaydedilip izlenmesi için kullanılır.

48 397- SAYIM FAZLALARI HESABI
Web Tabanlı Saymanlık Otomasyon Sistemi T.C. Maliye Bakanlığı - Muhasebat Genel Müdürlüğü Kasa sayımı sonucunda fazlalık tespit edilmesi Menkul varlıkların sayımı sonucunda fazlalık tespit edilmesi Demirbaşların sayımı sonucunda fazlalık tespit edilmesi 397- SAYIM FAZLALARI HESABI Yanlışlıkla bu hesaba kaydedilen menkul varlık sayım fazlası

49 397- SAYIM FAZLALARI HESABI
Web Tabanlı Saymanlık Otomasyon Sistemi T.C. Maliye Bakanlığı - Muhasebat Genel Müdürlüğü Nedeni tespit edilemeyen kasa fazlası tutarın bütçeye gelir kaydı Nedeni tespit edilemeyen menkul varlık/demirbaş sayım fazlasının gelir kaydı (Nakit olmayan)


"ANKARA DEFTERDARLIĞI Muhasebe Denetmenliği" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları