Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU"— Sunum transkripti:

1 TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU
MALİ HİZMETLER BAŞKAN YARDIMCILIĞI MUHASEBE (TDMS) BİRİMİ

2 KISIM A- SAĞLIK TURİZMİ VE TURİSTİN SAĞLIĞI KAPSAMINDA SUNULACAK SAĞLIK HİZMETLERİNDE, TEK DÜZEN MUHASEBE SİSTEMİNDE KURUMLAR TARAFINDAN YAPILMASI GEREKEN MUHASEBE KAYITLARI

3 K.A- 1) Sağlık Tesisi tarafından Yurt Dışı Hasta İl Koordinasyon Merkezi, Yurt Dışı Hasta Birimleri ve Yurt Dışı Hasta Çağrı Merkezinde görevlendirmek üzere yönlendirme elemanı ve tercüman çalıştırılması ile ilgili giderler; HESAP KODU- HESAP ADI BORÇ ALACAK YURT DIŞI HASTA YÖN. VE TERCÜMAN ALIM GİDERLERİ XX GERÇEK VE TÜZEL KİŞİLERE BORÇLAR 360- ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR HESABI (VARSA DİĞER KESİNTİLER)

4 K.A- 2) Sağlık Tesisi tarafından Sağlık Turizmi ve Turistin Sağlığı Kapsamında Sunulacak Sağlık Hizmetleri için yapılacak tanıtım faaliyetlerine ilişkin giderler; HESAP KODU- HESAP ADI BORÇ ALACAK SAĞLIK TURİZMİ TANITIM GİDERLERİ XX GERÇEK VE TÜZEL KİŞİLERE BORÇLAR 360- ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR HESABI (VARSA DİĞER KESİNTİLER)

5 K.A- 3) Sağlık Tesisi tarafından Sağlık Turizmi ve Turistin Sağlığı Kapsamında fatura üretilmesi;
HESAP KODU- HESAP ADI BORÇ ALACAK YURTDIŞI SİGORTA ŞİRKETLERİNDEN ALACAKLAR VEYA YURTDIŞI HASTALARDAN ALACAKLAR (GERÇEK KİŞİLER) XX 601.( )- YURT DIŞI SATIŞLAR HESABI

6 EN SIK YAPILAN HATALI KAYITLAR
601-YURT DIŞI SATIŞLAR HESABI YERİNE 600- YURT İÇİ SATIŞLAR HESABI KULLANILMASI HESAP KODU- HESAP ADI BORÇ ALACAK YURTDIŞI SİGORTA ŞİRKETLERİNDEN ALACAKLAR VEYA YURTDIŞI HASTALARDAN ALACAKLAR (GERÇEK KİŞİLER) XX 600.( )- YURT İÇİ SATIŞLARDAN GELİRLER HESABI

7 EN SIK YAPILAN HATALI KAYITLAR
YURTDIŞI SİGORTA ŞİRKETLERİNDEN ALACAKLAR VEYA YURTDIŞI HASTALARDAN ALACAKLAR (GERÇEK KİŞİLER) YERİNE 120-ALICILAR HESABININ BAŞKA ALT HESABININ KULLANILMASI HESAP KODU- HESAP ADI BORÇ ALACAK 120.(01-20)- ALICILAR HESABI (08.02 VEYA DIŞINDA BAŞKA ALT HESAP KULLANILMASI) XX 601.( )- YURT DIŞI SATIŞLAR HESABI

8 K.A- 4) Sağlık Tesisi tarafından Sağlık Turizmi ve Turistin Sağlığı Kapsamındaki faturanın tahsil edilmesi; HESAP KODU- HESAP ADI BORÇ ALACAK 102- BANKALAR HESABI XX YURTDIŞI SİGORTA ŞİRKETLERİNDEN ALACAKLAR VEYA YURTDIŞI HASTALARDAN ALACAKLAR (GERÇEK KİŞİLER)

9 601- YURT DIŞI SATIŞLAR HESABI
601.01 SAĞLIK HİZMETİ GELİRLERİ MUAYENE, KONSÜLTASYON VE RAPOR GELİRLERİ LABORATUVAR GELİRLERİ RADYOLOJİ GÖRÜNTÜLEME GELİRLERİ TIBBİ UYGULAMA GELİRLERİ GENEL UYGULAMALAR VE GİRİŞİM GELİRLERİ AMELİYAT VE ANESTEZİ GELİRLERİ YATAK VE REFAKAT ÜCRETİ GELİRLERİ İLAÇ VE TIBBİ SARF MALZEMESİ GELİRLERİ RADYASYON ONKOLOJİSİ GELİRLERİ NÜKLEER TIP GÖRÜNTÜLEME VE TEDAVİ GELİRLERİ DİYALİZ GELİRLERİ HASTA NAKİL GELİRLERİ DİĞER SAĞLIK HİZMET GELİRLERİ

10 K.A- 5) Sağlık Tesisleri, İl Sağlık Müdürlükleri için % 10 pay ayıracak mı?
tarihli 2013/11 sayılı Sağlık Turizmi konulu genelgede; Sağlık Turizmi ve Turist Sağlığı Kapsamında Sunulacak Sağlık Hizmetleri Hakkında Yönerge ile mülga olan Bakanlığımızın 2011/41 sayılı Genelgesi’nin “Bu genelge kapsamında ildeki tüm hastanelerde sunulan sağlık hizmetleri karşılığı aylık tahsil edilen tutarın % 10’una kadar il sağlık müdürlüğü döner sermayesine aktarılır” hükmünde belirtilen % 10’luk payın bundan böyle aktarılmaması, hükmü yer almaktadır. *** tarihinden sonra İl Sağlık Müdürlüklerine % 10 pay AKTARILMAYACAKTIR.***

11 KISIM B- SAĞLIK TURİZMİ VE TURİSTİN SAĞLIĞI KAPSAMINDA SUNULACAK SAĞLIK HİZMETLERİNDEN, İL SAĞLIK MÜDÜRLÜKLERİNİN SUNMUŞ OLDUKLARI 112 AMBULANS HİZMETLERİNDE, TEK DÜZEN MUHASEBE SİSTEMİNDE KURUMLAR TARAFINDAN YAPILMASI GEREKEN MUHASEBE KAYITLARI

12 SAĞLIK TURİZMİ VE TURİSTİN SAĞLIĞI KAPSAMINDA SUNULACAK SAĞLIK HİZMETLERİNDEN, İL SAĞLIK MÜDÜRLÜKLERİNİN SUNMUŞ OLDUKLARI AMBULANS HİZMETLERİNE İLİŞKİN FATURA BEDELİ, İL SAĞLIK MÜDÜRLÜKLERİNCE TAHSİL EDİLECEKTİR. İL SAĞLIK MÜDÜRLÜKLERİNİN SUNMUŞ OLDUĞU 112 AMBULANS HİZMETİNİN BEDELİ, SAĞLIK TESİSİ TARAFINDAN KİŞİLERDEN VEYA SİGORTA ŞİRKETLERİNDEN TAHSİL EDİLMİŞ OLURSA, BU BEDEL İL SAĞLIK MÜDÜRLÜKLERİNE AKTARILACAKTIR.

13 K.B- 1) Sağlık Tesisi tarafından, Sağlık Turizmi ve Turistin Sağlığı Kapsamında fatura üretilmesi;
HESAP KODU- HESAP ADI BORÇ ALACAK YURTDIŞI SİGORTA ŞİRKETLERİNDEN ALACAKLAR VEYA YURTDIŞI HASTALARDAN ALACAKLAR (GERÇEK KİŞİLER) XX 601.( )- YURT DIŞI SATIŞLAR HESABI

14 K.B- 2) Sağlık Tesisi tarafından, Sağlık Turizmi ve Turistin Sağlığı Kapsamında faturanın tahsil edilmesi; HESAP KODU- HESAP ADI BORÇ ALACAK 102- BANKALAR HESABI VEYA 105- DÖVİZ HESABI (TAHSİLAT DÖVİZ İSE) XX YURTDIŞI SİGORTA ŞİRKETLERİNDEN ALACAKLAR YURTDIŞI HASTALARDAN ALACAKLAR (GERÇEK KİŞİLER)

15 112 AMBULANS HİZMETİ BEDELİ SAĞLIK TESİSİNE ÖDENMİŞSE
K.B- 3) Sağlık Tesisi tarafından, İl Sağlık Müdürlüklerine aktarımı yapılacak 112 Ambulans Hizmeti bedelinin ödenmek üzere, ilgili emanet hesabına alınması; HESAP KODU- HESAP ADI BORÇ ALACAK SAĞLIK KURUMLARI ARASI HİZMET ALIM GİDERLERİ HESABI XX İL SAĞLIK MÜDÜRLÜKLERİNE 112 AMBULANS HİZMETİ BORCU

16 112 AMBULANS HİZMETİ BEDELİ SAĞLIK TESİSİNE ÖDENMİŞSE
K.B- 4) Sağlık Tesisince, İl Sağlık Müdürlüğünde faturalandırılan 112 Ambulans Hizmetine ait mükerrerliğin önlenmesi ; HESAP KODU- HESAP ADI BORÇ ALACAK SAĞLIK TURİZMİNDEN KAYNAKLANAN İNDİRİMLER XX SAĞLIK KURUMLARI ARASI HİZMET ALIM GİDERLERİ HESABI

17 EN SIK YAPILAN HATALI KAYITLAR
SAĞLIK TURİZMİNDEN KAYNAKLANAN İNDİRİMLER YERİNE DİĞER İNDİRİMLER HESABININ KULLANILMASI HESAP KODU- HESAP ADI BORÇ ALACAK DİĞER İNDİRİMLER XX SAĞLIK KURUMLARI ARASI HİZMET ALIM GİDERLERİ HESABI

18 112 AMBULANS HİZMETİ BEDELİ SAĞLIK TESİSİNE ÖDENMİŞSE
K.B- 5) Sağlık Tesisi tarafından, İl Sağlık Müdürlüğünün 112 Ambulans Hizmeti bedelini ödemek için gönderme emri düzenlenmesi; HESAP KODU- HESAP ADI BORÇ ALACAK İL SAĞLIK MÜDÜRLÜKLERİNE 112 AMBULANS HİZMETİ BORCU XX 103- VERİLEN ÇEKLER VE GÖNDERME EMİRLERİ HESABI

19 KISIM C- SAĞLIK TURİZMİ VE TURİSTİN SAĞLIĞI KAPSAMINDA SUNULACAK SAĞLIK HİZMETLERİNDE, TAHSİLAT VE DÖVİZ İŞLEMLERİNDE TEK DÜZEN MUHASEBE SİSTEMİNDE KURUMLAR TARAFINDAN YAPILMASI GEREKEN MUHASEBE KAYITLARI

20 SAĞLIK TURİZMİ VE TURİSTİN SAĞLIĞI KAPSAMINDA SUNULACAK SAĞLIK HİZMETLERİNDE FATURALAR TL CİNSİNDEN DÜZENLENECEK VE TL CİNSİNDEN TAHSİLAT YAPILACAKTIR. ANCAK, FATURA ÜZERİNDE GÖSTERİLECEK TL’Yİ KARŞILAYACAK MİKTARDA DÖVİZ İLE DE TAHSİLAT GERÇEKLEŞTİRİLEBİLECEKTİR. SAĞLIK TESİSLERİNİN HESAPLARINDA DÖVİZ BULUNDURMALARI HALİNDE, GEREK DÖVİZİ TL’YE ÇEVİRİRKEN GEREKSE YILSONUNDA YAPACAKLARI DEĞERLEMEDE O GÜNKÜ TÜRKİYE CUMHURİYETİ MERKEZ BANKASI DÖVİZ ALIŞ KURU ESAS ALINARAK MUHASEBE KAYDI YAPILMALIDIR.

21 K.C- 1) Sağlık Tesisi tarafından, Sağlık Turizmi ve Turistin Sağlığı Kapsamındaki fatura bedellerinin TL olarak hastadan nakit tahsil edilmesi; HESAP KODU- HESAP ADI BORÇ ALACAK 102-BANKALAR HESABI XX 601.( )- YURT DIŞI SATIŞLAR HESABI

22 EN SIK YAPILAN HATALI KAYITLAR
102- BANKALAR HESABINA YATIRILAN TAHSİLAT TUTARININ 336- DİĞER ÇEŞİTLİ BORÇLAR HESABINA, BU EMANET HESAPTAN DA 679- DİĞER OLAĞAN DIŞI GELİR VE KARLAR HESABINA KAYIT EDİLMESİ HESAP KODU- HESAP ADI BORÇ ALACAK 102- BANKALAR HESABI XX 336- DİĞER ÇEŞİTLİ BORÇLAR HESABI HESAP KODU- HESAP ADI BORÇ ALACAK 336- DİĞER ÇEŞİTLİ BORÇLAR HESABI XX 679- DİĞER OLAĞANDIŞI GELİR VE KARLAR HESABI

23 K.C- 2) Sağlık Tesisinin Sağlık Turizmi ve Turistin Sağlığı Kapsamındaki fatura bedellerinin Sayman Mutemetleri tarafından tahsil edilmesi; HESAP KODU-HESAP ADI BORÇ ALACAK 100- KASA HESABI VEYA 102- BANKALAR HESABI (TAHSİLATIN TL OLMASI) XX HASTA TEDAVİ AVANSLARI HESAP KODU-HESAP ADI BORÇ ALACAK HASTA TEDAVİ AVANSLARI XX 601.( )- YURT DIŞI SATIŞLAR HESABI

24 EN SIK YAPILAN HATALI KAYITLAR
HASTA TEDAVİ AVANSLARI HESABINDAKİ TAHSİLAT TUTARININ 679- DİĞER OLAĞAN DIŞI GELİR VE KARLAR HESABINA KAYIT EDİLMESİ HESAP KODU-HESAP ADI BORÇ ALACAK 100- KASA HESABI VEYA 102- BANKALAR HESABI (TAHSİLATIN TL OLMASI) XX HASTA TEDAVİ AVANSLARI HESAP KODU- HESAP ADI BORÇ ALACAK HASTA TEDAVİ AVANSLARI XX 679- DİĞER OLAĞANDIŞI GELİR VE KARLAR HESABI

25 K.C- 3) Sağlık Tesisi tarafından Sağlık Turizmi ve Turistin Sağlığı Kapsamında fatura üretilmesi;
HESAP KODU-HESAP ADI BORÇ ALACAK YURTDIŞI SİGORTA ŞİRKETLERİNDEN ALACAKLAR VEYA YURTDIŞI HASTALARDAN ALACAKLAR (GERÇEK KİŞİLER) XX 601.( )- YURT DIŞI SATIŞLAR HESABI

26 K.C- 4) Sağlık Tesisi tarafından Sağlık Turizmi ve Turistin Sağlığı Kapsamındaki fatura bedellerinin TL ya da döviz olarak tahsil edilmesi; HESAP KODU-HESAP ADI BORÇ ALACAK 102- BANKALAR HESABI (TAHSİLAT TL İSE) VEYA 105- DÖVİZ HESABI (TAHSİLAT DÖVİZ İSE) XX YURTDIŞI SİGORTA ŞİRKETLERİNDEN ALACAKLAR YURTDIŞI HASTALARDAN ALACAKLAR (GERÇEK KİŞİLER)

27 K.C- 5) Dövizle yapılan tahsilat miktarının Banka Döviz Mevduat Hesabına Alınması ;
HESAP KODU-HESAP ADI BORÇ ALACAK BANKAYA YATIRILMAK ÜZERE GÖNDERİLEN DÖVİZLER XX KASADAKİ DÖVİZLER HESAP KODU-HESAP ADI BORÇ ALACAK BANKADAKİ DÖVİZLER XX BANKAYA YATIRILMAK ÜZERE GÖNDERİLEN DÖVİZLER

28 K.C- 6) Dövizle yapılan tahsilat miktarının TL’ye çevrilmesi (o günkü TCMB döviz alış kuru üzerinden); HESAP KODU-HESAP ADI BORÇ ALACAK 102- BANKALAR HESABI XX 656- KAMBİYO ZARARLARI HESABI (OLUMSUZ KUR FARKI VARSA) 105- DÖVİZ HESABI 646- KAMBİYO KARLARI HESABI (OLUMLU KUR FARKI VARSA)

29 K.C- 7) Sağlık Tesislerinin hesaplarında döviz bulunması halinde, yıl sonunda yapılacak değerleme sonucunda olumlu kur farkı olması; HESAP KODU-HESAP ADI BORÇ ALACAK 105- DÖVİZ HESABI XX 646- KAMBİYO KARLARI HESABI (OLUMLU KUR FARKI VARSA)

30 K.C- 8) Sağlık Tesislerinin hesaplarında döviz bulunması halinde, yıl sonunda yapılacak değerleme sonucunda olumsuz kur farkı olması; HESAP KODU-HESAP ADI BORÇ ALACAK 656- KAMBİYO ZARARLARI HESABI (OLUMSUZ KUR FARKI VARSA) XX 105- DÖVİZ HESABI

31 EN SIK YAPILAN HATALI KAYITLAR ÖZETİ
YANLIŞ OLAN HESAP KODU - HESAP ADI DOĞRU OLAN HESAP KODU - HESAP ADI 600- YURT İÇİ SATIŞLAR HESABI 601- YURT DIŞI SATIŞLAR HESABI 120.(01-20)- ALICILAR HESABININ BAŞKA BİR ALT HESABI YURTDIŞI SİGORTA ŞİRKETLERİNDEN ALACAKLAR VEYA YURTDIŞI HASTALARDAN ALACAKLAR (GERÇEK KİŞİ) DİĞER İNDİRİMLER HESABI SAĞLIK TURİZMİNDEN KAYNAKLANAN İNDİRİMLER HESABI 679- DİĞER OLAĞANDIŞI GELİR VE KARLAR

32 EN SIK YAPILAN HATALI KAYITLAR ÖZETİ
DOĞRU OLAN HESAP KODU - HESAP ADI YANLIŞ OLAN HESAP KODU - HESAP ADI 601- YURT DIŞI SATIŞLAR HESABI 600- YURT İÇİ SATIŞLAR HESABI YURTDIŞI SİGORTA ŞİRKETLERİNDEN ALACAKLAR VEYA YURTDIŞI HASTALARDAN ALACAKLAR (GERÇEK KİŞİ) 120.(01-20)- ALICILAR HESABININ BAŞKA BİR ALT HESABI SAĞLIK TURİZMİNDEN KAYNAKLANAN İNDİRİMLER HESABI DİĞER İNDİRİMLER HESABI 679- DİĞER OLAĞANDIŞI GELİR VE KARLAR

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45 TEŞEKKÜRLER… RECEP ÇETİN İletişim : 0 312 705 13 16


"TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları