Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

ANKARA DEFTERDARLIĞI Muhasebe Denetmenliği

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "ANKARA DEFTERDARLIĞI Muhasebe Denetmenliği"— Sunum transkripti:

1 ANKARA DEFTERDARLIĞI Muhasebe Denetmenliği
say2000i Web Tabanlı Saymanlık Otomasyon Sistemi T.C. Maliye Bakanlığı - Muhasebat Genel Müdürlüğü 2011 MERKEZİ YÖNETİM MUHASEBE YÖNETMELİĞİ Eyüp USTA Muhasebe Denetmeni

2 BELGELER say2000i Web Tabanlı Saymanlık Otomasyon Sistemi T.C. Maliye Bakanlığı - Muhasebat Genel Müdürlüğü Bu Yönetmeliğin uygulanmasında aşağıdaki muhasebeleştirme belgeleri kullanılır: 1-Ödeme Emri Belgesi 2-Muhasebe İşlem Fişi

3 KULLANILACAK ALINDILAR KULLANILACAK ALINDILAR
say2000i Web Tabanlı Saymanlık Otomasyon Sistemi T.C. Maliye Bakanlığı - Muhasebat Genel Müdürlüğü say2000i Web Tabanlı Saymanlık Otomasyon Sistemi T.C. Maliye Bakanlığı - Muhasebat Genel Müdürlüğü Bu Yönetmeliğin uygulanması sırasında, aşağıda yer alan alındılar kullanılır: 1-Alındı Belgesi 2-Vergi Dairesi Alındısı 3-Mahsup Alındısı

4 100 – 299 = Arası hesaplar AKTİF (Bu hesaplar borç çalışır)
103- Verilen Çekler ve Gönderme Emirleri Hesabı 257-Birikmiş Amortismanlar Hesabı (-) Birikmiş Amortismanlar Hesabı (-) Birikmiş Amortismanlar Hesabı (-) Aktif hesaplar arasında olmakla birlikte, alacak çalışırlar..Bu hesaplara Aktifi düzenleyici hesaplar denir. **** 300 – = Arası hesaplar PASİF (Bu hesaplar alacak çalışır) Grup = Nazım Hesapları 500 – Değer hesapları 600 – Faaliyet hesapları 800 – Bütçe Hesapları

5 GELİR VE GİDER HESAPLARI
say2000i Web Tabanlı Saymanlık Otomasyon Sistemi T.C. Maliye Bakanlığı - Muhasebat Genel Müdürlüğü say2000i Web Tabanlı Saymanlık Otomasyon Sistemi T.C. Maliye Bakanlığı - Muhasebat Genel Müdürlüğü - Gelir, gider tahakkuk hesapları ile yansıtma sırasında kullanılan hesaplar aşağıda yer almaktadır. GELİR : GİDERLER: 600 – Gelirler Hesabı – Giderler Hesabı ……………………………………………………………………………….. 800 – Bütçe Gelirler H – Bütçe Giderleri H. 805 – Gelir Yansıtma H – Ö.Mah. Ed. Har.H. 810 – B.Gel.Ret ve İade.H –B.M.E.Ödemeler H. 834 –Geçen Yıl Büt. Mah.H. 835 – Gider Yansıtma H.

6 600- GELİRLER HESABI ANKARA DEFTERDARLIĞI Muhasebe Denetmenliği say2000i Web Tabanlı Saymanlık Otomasyon Sistemi T.C. Maliye Bakanlığı - Muhasebat Genel Müdürlüğü Gelirler Hesabı; Tahakkuk eden her türlü gelirin izlenmesi için kullanılır, tahsil edilsin edilmesin, gelirlerin takibinde bu hesap kullanılır. Not: Nakden para girişi olması yada olmaması önemli değildir. Tahsilat olsun olmasın tahakkuk da çalışır.

7 810- BÜTÇE GELİRLERİNDEN RET VE İADELER HESABI
600- GELİRLER HESABI 810- BÜTÇE GELİRLERİNDEN RET VE İADELER HESABI say2000i Web Tabanlı Saymanlık Otomasyon Sistemi T.C. Maliye Bakanlığı - Muhasebat Genel Müdürlüğü Gelirler Hesabı; Tahakkuk eden her türlü gelirin izlenmesi için kullanılır. Verilen her türlü gelir tahakkukunda çalışır, Kasa, Banka, Kişilerden Alacaklar, Gelirlerden Alacaklar gibi vs gibi…..Hesaplar karşılığında çalışır.

8 800- BÜTÇE GELİRLERİ HESABI 800- BÜTÇE GELİRLERİ HESABI
say2000i Web Tabanlı Saymanlık Otomasyon Sistemi T.C. Maliye Bakanlığı - Muhasebat Genel Müdürlüğü Bütçe Gelirleri Hesabı;Kanunları gereği bütçe geliri olarak nakden veya mahsuben yapılan her türlü tahsilatın izlenmesi için kullanılır. Bu hesabın çalışması için mutlaka para girişi olması gerekir. Bu hesap mutlaka 805- Gelir Yansıtma Hs. İle çalışır.

9 GELİRLERİN YANSITMASI 810- BÜTÇE GELİRLERİNDEN RET VE İADELER HESABI
say2000i Web Tabanlı Saymanlık Otomasyon Sistemi T.C. Maliye Bakanlığı - Muhasebat Genel Müdürlüğü Devletin kasasına giren, her türlü gelirin izlenmesi için kullanılır.

10 800- BÜTÇE GELİRLERİ HESABI
say2000i Web Tabanlı Saymanlık Otomasyon Sistemi T.C. Maliye Bakanlığı - Muhasebat Genel Müdürlüğü 800- BÜTÇE GELİRLERİ HESABI Bütçe gelirleri hesabının bakiyesi ile bütçe gelirlerinden ret ve iadeler hesabının bakiyesi arasındaki fark, gelir yansıtma hesabının bakiyesine eşittir. 800-Bütçe Gelirleri Hesabı Bakiyesi - 810-B. Gel. Ret ve İade. Hs. Bakiyesi 805-Gelir Yansıtma Hesabı Bakiyesi = Başka hesaplara kaydedilmesi gerekirken yanlışlıkla bütçe gelirleri hesabına kaydedilen tutarların düzeltme işlemleri, muhasebe kaydıyla, yardımcı hesaplara ilişkin hata düzeltmeleri, yanlış kaydedilen hesap kodundan düşülmek ve ilgili koda eklenmek üzere, MİF ile yapılır. Aynı hesaba borç alacak yazılmak suretiyle.

11 800- BÜTÇE GELİRLERİ HESABI
say2000i Web Tabanlı Saymanlık Otomasyon Sistemi T.C. Maliye Bakanlığı - Muhasebat Genel Müdürlüğü Her zaman için; Bütçe Gelirleri hesabı / 805- Gelir Yansıtma Hesabına denktir yada küçüktür Gelirler hesabı / 800-Bütçe Gelirleri hesabına, denktir yada büyüktür.

12 630- GİDERLER HESABI say2000i Web Tabanlı Saymanlık Otomasyon Sistemi T.C. Maliye Bakanlığı - Muhasebat Genel Müdürlüğü Giderler Hesabı; Tahakkuk ettirilen her türlü giderin izlenmesi için kullanılır. (Nakden ödensin ödenmesin) Not: Nakden para çıkışı olması yada olmaması önemli değildir.

13 810- BÜTÇE GELİRLERİNDEN RET VE İADELER HESABI
630- GİDERLER HESABI 810- BÜTÇE GELİRLERİNDEN RET VE İADELER HESABI say2000i Web Tabanlı Saymanlık Otomasyon Sistemi T.C. Maliye Bakanlığı - Muhasebat Genel Müdürlüğü Gelirler Hesabı; Tahakkuk eden her türlü giderin izlenmesi için kullanılır. Not: Nakden para çıkışı olması yada olmaması önemli değildir. Gider olsun olmasın tahakkuk da çalışır. Nakit TalEp ve Tahsisleri hesabı, ilk madde ve malzeme hesabı, demirbaş, bina vs.. Hesaplar karşılığında çalışır.

14 830- BÜTÇE GİDERLERİ HESABI
say2000i Web Tabanlı Saymanlık Otomasyon Sistemi T.C. Maliye Bakanlığı - Muhasebat Genel Müdürlüğü 830- BÜTÇE GİDERLERİ HESABI - Bütçe Giderleri Hesabı Kanunları gereği bütçe gideri olarak nakden veya mahsuben yapılan her türlü giderin izlenmesi için kullanılır. - Bu hesabın çalışması için mutlaka para çıkışı olması gerekir.

15 835- GİDER YANSITMA HESABI
GİDERİN YANSITMASI 835- GİDER YANSITMA HESABI say2000i Web Tabanlı Saymanlık Otomasyon Sistemi T.C. Maliye Bakanlığı - Muhasebat Genel Müdürlüğü Gider Yansıtma Hesabı; 831-Ödeneğine mahsup edilecek harcamalar hesabı, 833-Bütçeden mahsup edilecek ödemeler hesabı, 834-Geçen yıl bütçe mahsupları hesabına kaydedilen tutarların 830-Bütçe giderleri hesabı veya İlgili bilanço hesabına yansıtılması için kullanılır.

16 830- BÜTÇE GİDERLERİ HESABI
say2000i Web Tabanlı Saymanlık Otomasyon Sistemi T.C. Maliye Bakanlığı - Muhasebat Genel Müdürlüğü Bütçe Giderleri Hesabı; Kanunların verdiği yetkiye dayanılarak nakden veya mahsuben yapılan bütçe giderlerinin izlenmesi için kullanılır. Bütçe giderleri, ödeneğine mahsup edilecek harcamalar hesabı, bütçeden mahsup edilecek ödemeler ve geçen yıl bütçe mahsupları hesaplarının borç bakiyeleri toplamı ile gider yansıtma hesabının alacak bakiyesi her zaman birbirine eşittir. 835- Gider Yansıtma A. Bakiye 830-Bütçe Giderleri B. Bakiye 831-Ö.M.E.. Harcama B. Bakiye 833-B.M.E. Ödemeler B. Bakiye 834-G.Y.B. Mahsupl. B. Bakiye + + + =

17 830- BÜTÇE GİDERLERİ HESABI
say2000i Web Tabanlı Saymanlık Otomasyon Sistemi T.C. Maliye Bakanlığı - Muhasebat Genel Müdürlüğü Her zaman için; 630-Giderler Hesabı / 830- Bütçe Giderleri Hesabına denk yada büyüktür. Her zaman için; 835- Gider Yansıtma hesabı; 830-Bütçe Giderleri hesabına denk yada büyük, 831,833 ve 834 kodlu hesaplardan her zaman büyüktür. 835 Gider Yansıtma hesabı, aşağıdaki 4 hesabın toplamına her zaman eşittir. 830-Bütçe Giderleri hesabı 831- Ödeneğine Mahsup Edilecek Harcamalar Hesabı 833-Bütçeden mahsup edilecek ödemeler hesabı, 834-Geçen yıl bütçe mahsupları hesabı

18 810- BÜTÇE GELİRLERİNDEN RET VE İADELER HESABI
GİDERİN YANSITMASI 810- BÜTÇE GELİRLERİNDEN RET VE İADELER HESABI say2000i Web Tabanlı Saymanlık Otomasyon Sistemi T.C. Maliye Bakanlığı - Muhasebat Genel Müdürlüğü Nakden ve mahsuben ödeme yapılması halinde yansıtma kaydı, Tüm işlemler ÖDEME EMRİ BELGESİ ile yapılır.

19 900 – HESAPLARI (NAZIM HESAPLAR)
say2000i Web Tabanlı Saymanlık Otomasyon Sistemi T.C. Maliye Bakanlığı - Muhasebat Genel Müdürlüğü say2000i Web Tabanlı Saymanlık Otomasyon Sistemi T.C. Maliye Bakanlığı - Muhasebat Genel Müdürlüğü HESAPLAR 900’lü kodlarda bulunan düzenleyici hesapların bazıları aşağıda yer almaktadır. - Bu hesapların bilançoya etkisi yoktur, hiçbir zaman aktif ve pasif hesaplarla karşılıklı çalışmazlar. ÖDENEKLER TEMİNATLAR / EM. : 901- Bütçe Ödenekleri Hs –Teminat Mek. H. 902 – Bütçe Ödenek Hareketleri hs –T. Mek. Emanetler H 903 –Kul.Öd. Hesabı – Kişilere Ait M.K.H 904 –Ödenekler Hesabı – Kiş .Ait.M.K.Em. H 905 –Ödenekli Giderler H. 906 – M.D.Ak.Kul.Ö.Hs. 907- M.D.Ak.Ödenekler.H.

20 900 – HESAPLARI (NAZIM HESAPLAR)
say2000i Web Tabanlı Saymanlık Otomasyon Sistemi T.C. Maliye Bakanlığı - Muhasebat Genel Müdürlüğü say2000i Web Tabanlı Saymanlık Otomasyon Sistemi T.C. Maliye Bakanlığı - Muhasebat Genel Müdürlüğü HESAPLAR TAAHHÜT HESAPLARI: DEĞERLİ KAĞIT HESAPLARI : 920 – Gider Taahhütleri H –Değerli Kağıt Amb. Hs. 921 – Gider Tah. Karşı.H –Z.V.Değ.Kağ .H 944 – Yol Değ. Kağ .H 945 – Değ.Kağ .İşlemleri H: ÖZEL TAHAKKUK HESAPLARI: 946 - Özel tahakkuklardan alacaklar Hs. 947 - Özel tahakkuklar Hs. MUHASEBE BİRİMLERİ ARASI İŞLEMLER : 948 - Başka birimler adına izlenen alacaklar Hs. 949 - Başka birimler adına izlenen alacak emanetleri Hs.

21 900 – HESAPLARI (NAZIM HESAPLAR)
say2000i Web Tabanlı Saymanlık Otomasyon Sistemi T.C. Maliye Bakanlığı - Muhasebat Genel Müdürlüğü say2000i Web Tabanlı Saymanlık Otomasyon Sistemi T.C. Maliye Bakanlığı - Muhasebat Genel Müdürlüğü HESAPLAR TAAHHÜT HESAPLARI: DEĞERLİ KAĞIT HESAPLARI : 920 – Gider Taahhütleri H –Değerli Kağıt Amb. Hs. 921 – Gider Tah. Karşı.H –Z.V.Değ.Kağ .H 944 – Yol Değ. Kağ .H 945 – Değ.Kağ .İşlemleri H: ÖZEL TAHAKKUK HESAPLARI: 946 - Özel tahakkuklardan alacaklar Hs. 947 - Özel tahakkuklar Hs. MUHASEBE BİRİMLERİ ARASI İŞLEMLER : 948 - Başka birimler adına izlenen alacaklar Hs. 949 - Başka birimler adına izlenen alacak emanetleri Hs. DİĞER NAZIM HESAPLAR 998 – Diğer Nazım Hesaplar 999- Diğer Nazım Hesaplar Karşılığı Hesabı


"ANKARA DEFTERDARLIĞI Muhasebe Denetmenliği" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları