Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Strateji Geliştirme Başkanlığı

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Strateji Geliştirme Başkanlığı"— Sunum transkripti:

1 Strateji Geliştirme Başkanlığı
Ödenek Planlama ve Tahsisler Hizmetleri Hatice KARACA KORKMAZ Mali Hizmetler Uzmanı

2 Birimin Görevleri Bakanlık Merkez Döner Sermaye hesabına aktarılan tutarların tahsisini yapmak, Genel Bütçeden Başkanlığımıza tahsis edilen tertiplerinden ve global bütçeden Sağlık Müdürlükleri payına düşen ödeneklerin tahsisini sağlamak, Bakanlık ve Sağlık Müdürlükleri döner sermaye işletmeleri arasındaki borç veya karşılıksız kaynak aktarımı işlemlerini yürütmek,

3 Sağlık Bakanlığı Merkez Hissesi
209 sayılı Kanun”un 5 inci maddesinin 4 ncü fıkrasına istinaden Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumuna bağlı Döner Sermayeli İşletmelerden (Hastanelerden) aylık gayrisafi hasılattan aylık tahsil edilen tutarın yüzde 5'i Sağlık Bakanlığı Döner Sermaye Merkez Saymanlık hesabına aktarılmaktadır. Aktarılan bu tutar, sağlık hizmetlerinin iyileştirilmesi, kaliteli ve verimli hizmet sunumunun teşvik edilmesi, sağlık kurum ve kuruluşlarının kendi imkânlarıyla karşılayamadıkları ihtiyaçların giderilmesi, eğitim, araştırma ve geliştirme faaliyetlerinin desteklenmesi, giderlerinde kullanılmaktadır.

4 Global Bütçe Ödenek Tahsisi
Global Bütçe Ödenek Planlaması yapılırken İl Sağlık Müdürlüklerimizin Zorunlu giderleri olan; İşletme Giderleri Elektrik Giderleri Su Giderleri Telefon Giderleri Kira Giderleri Vergiler ve diğer giderler Personel Giderleri Sabit Dışı Ek ödemeler, Sabit Ek Ödemeler Nöbet Ücretleri Mesleki Zorunluluk Sigorta Giderleri Diğer Personel Giderleri

5 Global Bütçe Ödenek Tahsisi
Hizmet Alım Giderleri, Temizlik Hizmetleri Güvenlik Hizmetleri Yemek Hizmetleri v.b giderler dikkate alınmakta diğer taraftan, İl Sağlık Müdürlüklerinin bir önceki ay sonu mali bilgileri de göz önüne alınarak ödenek tahsisi yapılmaktadır. İl Sağlık Müdürlüklerimizce her ay ayrıca ödenek talep edilmesine (Yazı ile ) gerek bulunmamaktadır. Olağandışı ortaya çıkan durumlar için ödenek talebinde bulunulması gerekmektedir.

6 Ödenek Tahsisleri Gerek global bütçeden yapılan ödenek tahsisleri olsun gerekse merkez paydan yapılan ödenek tahsislerinde Ödeneklerin muhasebe kayıtları TDMS üzerinden otomatik olarak oluşmaktadır. İl Sağlık Müdürlüklerimizce Döner Sermaye Kaynaklarından herhangi bir alım yapabilmek için nakit paraya (nakit mevcudu) ihtiyaç yoktur. Alım yapabilmek için Döner Sermaye Bütçesinin İlgili kaleminde ödenek bulunması yeterlidir.

7 Genel Bütçe Ödenekleri
03.2 Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları Elektrik Alımları Su Alımları Kırtasiye Malzemesi Alımları Yakacak Alımları Akaryakıt ve Yağ Alımları

8 Genel Bütçe Ödenekleri
03.5 Hizmet Alım Giderleri Araç Kiralama Giderleri Haberleşme Giderleri Posta ve Telgraf Giderleri Bilgiye Abonelik ve İnternet Erişimi Giderleri Tarifeye Bağlı Ödemeler İlan Giderleri

9 Genel Bütçe Ödenekleri
03.7 Menkul Mal, Gayrimaddi Hak Alım, Bakım ve Onarım Giderleri Büro ve İşyeri Mal ve Malzeme Alımları Avadanlık ve Yedek Parça Alımları Diğer Dayanıklı Mal ve Malzeme Alımları Bilgisayar Yazılım Alımları ve Yapımları Bakım ve Onarım Giderleri Makine Teçhizat Bakım ve Onarım Giderleri Taşıt Bakım ve Onarım Giderleri Diğer Bakım ve Onarım Giderleri

10 Genel Bütçe Ödenekleri
03.8 Gayrimenkul Mal Bakım ve Onarım Giderleri Küçük Bakım Onarım Giderleri, Klima takılması, Tabela ve afiş giderleri, İnşaat bakım onarım giderleri

11 Genel Bütçe Ödenek Planlama Kriterleri
Genel Bütçe Ödenek Planlaması (03.2 ve 03.5) yapılırken; İl Sağlık Müdürlüklerine gönderilecek tutar aşağıdaki kriterlere göre dağıtılmaktadır. İl Sağlık Müdürlüğü binası/binaları toplam kapalı alan (metrekare), İl toplam nüfus, Toplam personel sayısı, Müstakil istasyon sayısı, Önceki yıl gider gerçekleşme tutarı

12 Genel Bütçe Ödenek Planlama Kriterleri
(03.8) Gayrimenkul Mal Bakım Ve Onarım Giderleri (Küçük İnşaat Bakım Onarım) tertibinden 81 İl Sağlık Müdürlüğü’ne yetecek kadar ödenek bulunmadığından, ödenek tahsisi yapılırken; gönderilecek tutar kurumların yazılı talepleri dikkate alınarak dağıtılmaktadır.

13 Dikkat Edilecek Hususlar
İl Sağlık Müdürlükleri tarafından yapılan giderlerin ödemesi gerçekleştirilirken kaynak sıkıntısı yaşanmaması ve tahsis edilen ödeneklerin etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde kullanımını sağlamak için; ihale yapılmak üzere alınacak onaylarda döner sermaye ve genel bütçe tertiplerinin bir arada yazılarak işlem tesis edilmesi gerekmektedir. İl Sağlık Müdürlükleri ihtiyaçların giderilmesinde öncelikle gönderilen genel bütçe dönem ödeneklerinden harcamalarını yapmaları, ödeneğin yetersiz kalması ya da bulunmaması durumunda döner sermaye kaynaklarının değerlendirilmesi gerekmektedir.

14 Hatice KARACA KORKMAZ : 0-(312) Fatma KARACAN : 0-(312) Ceyhun Atuf Kansu Cd. No: 102 Balgat / ANKARA


"Strateji Geliştirme Başkanlığı" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları