Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Fen Öğretiminde Yaygın Kullanılan Yöntem ve Öğrenme Modelleri – 2

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Fen Öğretiminde Yaygın Kullanılan Yöntem ve Öğrenme Modelleri – 2"— Sunum transkripti:

1 Fen Öğretiminde Yaygın Kullanılan Yöntem ve Öğrenme Modelleri – 2
Buluş Yoluyla Öğrenme Sorgulayıcı Araştırma (Inquiry) Kavramsal Değişim Modeli Öğrenme Halkası (3E-5E-7E) Modeli KWRL MODELİ Yrd.Doç.Dr. Fikret KORUR

2 BULUŞ YOLUYLA ÖĞRENME Öğrencinin kendi etkinliklerine ve gözlemlerine dayalı olarak yargıya varmasını teşvik edici bir yaklaşımdır. Öğrenilecek konuya merak uyandırmak önemlidir. Merak güdüsünü harekete geçirmek için belli seviyede belirsizlik yaratılmalıdır.Aşırılık kargaşaya yol açar.Bir problemi çözmek için yeterli ipuçlarını bulamayan bir müddet sonra çaba harcamaktan vazgeçer. Sunulan örneklerle öğrenci konunun yapısını, fikirler arasındaki ilişkileri, ilkeleri ve özellikleri keşfeder. (üçgen ve üçgen olmayan örneklerle üçgenin özelliklerini bulma) Yrd.Doç.Dr. Fikret KORUR

3 BULUŞ Y.Ö PLANLAMA 1.Hedef ve davranışların açıkça belirlenmesi.
2. Soyut genelleme, kavram ve çözümlere ulaşılabilmesi için örnek durum ve örnek olmayan durumların tespit edilmesi. 3. Örnekler basitten - karmaşığa doğru, öğrencinin merakını sürdürecek; konunun zorluğu sebebiyle öğrenmekten vazgeçmesine sebep olmayacak şekilde sıralanmalıdır. 4. Başlangıç aşamasında genelleme ve tanımlar üzerinde odaklaşacağı için cevaplar çok yönlülük gösterebilir. 5. Buluş yoluyla öğretim yapılacağı konularda daha fazla zaman ayırmak gerekir. Yrd.Doç.Dr. Fikret KORUR

4 SORGULAYICI ARAŞTIRMA (inquiry)
Öğretmenin rehberliği ve denetimi altında bir olay, bir durum hakkındaki belirsizliği ortadan kaldırma tekniğidir. Problemi belirleme. Problemin varlığından haberdar et Problem cümlesini yazdır Probleme muhtemel çözümler geliştir. Test edilebilir hipotezler kur Veri topla Deney yap Delil topla Yrd.Doç.Dr. Fikret KORUR

5 SORGULAYICI ARAŞTIRMA (inquiry)
Veriyi analiz et ve yorumla. Veri destekli anlamlı ifadeler geliştir Hipotezi test et Değişkenler arasındaki ilişkiyi oluştur Genelleme yap Sonucu test et. Yeni veri topla İlk sonucu revize et Bu yolla, sadece o konu ile ilgili problem değil, gelecekte karşılaşılacak problemlerin de adım adım nasıl çözüleceğini öğrenilir. Yrd.Doç.Dr. Fikret KORUR

6 KAVRAMSAL DEĞİŞİM MODELİ
Kavramsal Değişime Dayalı Tartışma Birleştirici Benzetim Kavram Haritaları Drama veya Rol Yapma Ne zaman kavramsal değişim? Var olan kavramlarla ilgili memnuniyetsizlik olmalı Yeni kavramlar zekice olmalı Yeni kavramlar tatmin edici olmalı Yeni kavramlar yeni araştırmalara yönlendirmeli. Yrd.Doç.Dr. Fikret KORUR

7 KDM-Kavramsal Değişime Dayalı Tartışma
Ön kavramlarından haberdar olmalarını sağla (Ortaya çıkaran olay). Kavram veya hipotezlerini açıklamalarını ve test etmelerini sağla. Ön kavramlarının açıklama olarak kullanılamayacağı olaylarla karşılaştır. Bu çelişkiden haberdar olmalarını sağla (Çelişki oluşturucu olay). Kendilerinin çıkardığı veya kendilerine sunulan yeni kavramlara göre bilgi yapılanmasına olanak sağla. Yeni kavramların eski kavramlardan daha güçlü olduklarını anlamalarını sağla. Geliştikleri ve zihinsel güçlerinin büyüdüğü duygusunu ver. Kendilerine ve kendi becerilerine güvenmelerine yardımcı ol. Bilimsel anlamayı hem kavramsal yönden de kontrol et. Yrd.Doç.Dr. Fikret KORUR

8 KDM-Birleştirici Benzetim
Benzetim nedir? Eğitici ortamda benzetim, gerçekteki olayların taklit veya kopyalarının güçlü bir teknikle öğretilmesidir. Öğrencilerin bir olayı gerçekmiş gibi ele alıp üzerinde eğitici çalışmalar yapmalarına olanak sağlayan bir öğretim tekniğidir. Sistem deney yapmaya uygun değilse / henüz tasarım aşamasındaysa Sistem/problem karmaşıksa / Sistemin davranışı analiz edilecekse Bilgisayar mevcutsa kullanılır. Çeşitleri sabitleyen (Anchoring); bilinmeyen bir olay ile bilinen bir olay arasında karşılaştırma yaparak ve ilişkiler kurarak, bilinmeyen olayı anlama sürecidir. Kaynak kavram kullanılır. birleştiren (Bridging); Kaynak kavram ile hedef kavram arasında kurulan analojiye ise “birleştiren/köprü durumları" adı verilmiştir. Yrd.Doç.Dr. Fikret KORUR

9 KDM-Birleştirici Benzetim
Yrd.Doç.Dr. Fikret KORUR

10 KDM-Kavram Haritaları
Kavramlar Birleştirici tümceler Oklar Hem ölçme hem de öğretme aracı Yrd.Doç.Dr. Fikret KORUR

11 KDM-Drama / Rol Oynama DRAMA:Drama bir olayı,oyunu,yaşantıyı tiyatro tekniklerinden yararlanarak,geliştirerek canlandırmaktır. Yaratıcı drama bir grup çalışması içinde,öğrencilerin bir yaşantıyı,bir kavramı,ders ünitelerinden belli konu yada temaları yaşayarak,canlandırarak,oynayarak öğrenmelerini sağlayan bir süreç, eğitsel bir ortamdır. Oluşturma, yazma, oynama, veya bir oyun ortaya çıkartma sanatı. ROL OYNAMA: Rol,bir bakıma incelemek,analiz etmek,doğruyu aramaktır. Rol oynama hiç bir zaman bir film veya tiyatro oyundaki karakterin aynı biçimde canlandırılması değildir. Rol yapmanın daha gelişmiş biçimi , gerçek hayatta henüz yaşanmamış rolleri üstlenerek , yaşamın daha ilerideki aşamalarına hazırlanmaktadır. Kendini bir karakter yerine koyup beceri geliştirmek için yönergelere göre hareket etme/oynama Yrd.Doç.Dr. Fikret KORUR

12 KDM-Drama / Rol Oynama Rol oynama öğretim yönteminin ilk tanımlaması Chesler ve Fox tarafından 1966 yılında yapılmıştır. Onlara göre rol oynamanın etkili bir şekilde uygulanabilmesi için üç temel basamak vardır. Bunlar; Hazırlık ve öğretim basamağı Rol oynama ve tartışma basamağı Değerlendirme basamağı Dersin içereceği basamaklar; 1. grubun ilgisini derse çekme 2.katılımcıları seçme 3. sahneyi oluşturma gözlemcileri hazırlama 5. oyunu ortaya koyma 6. tartışma ve değerlendirme 7. oyunun yeniden ortaya konulması 8. tekrar değerlendirme 9. genelleme yapma Yrd.Doç.Dr. Fikret KORUR

13 3E-5E-7E MODELLERİ Yrd.Doç.Dr. Fikret KORUR

14 3E-5E-7E MODELLERİ Yapılandırıcı Öğrenme Kuramını temel alır. GİRİŞ
Ön bilgileri/becerileri kontrol et Ön bilgileri yeni bilgiyle bağlayan ilginç, motive edici ve anlamlı etkinlikler hazırla Konuya ilgi ve öğrenme isteği oluştur KEŞFETME Hedef kazanıma ulaşılması için uygun etkinlikler hazırla Etkinlikler için gerekli araç ve gereci hazırla Konuyu veya kavramı keşfetmeleri için zaman ver Ön bilgilerini sorgulamaları ve test etmelerini sağla Var ise yanlış bilgilerini düzeltir ve yeni olguları keşfettir Yrd.Doç.Dr. Fikret KORUR

15 3E-5E-7E MODELLERİ AÇIKLAMA
Birinci ve ikinci evrede öğrencilerin aktif katılımlarıyla ulaştıkları yargıları, değişkenler arasındaki ilişkileri veya yeni keşifleri ifade eden olgu, kavram, ilke veya yasayı adlandır. DERİNLEŞTİRME Bir önceki evrede öğrendikleri bilgi ve becerileri benzer durumlarda uygulama ve kullanma fırsatı ver Yeni kazanılan bilgi ve becerileri pekiştirilmesini sağla Yeni öğrenilen kavramları doğru bir şekilde ifade etmeye ve tanımlamaya özendir. DEĞERLENDİRME Hedeflenen kazanımlara hangi oranda ulaşıldığını belirlemek amacıyla öğrencilerin yeni oluşturdukları anlayış ve becerileri değerlendir. Yrd.Doç.Dr. Fikret KORUR

16 (Recite, Review and Write)
KWRL MODELİ Öğrencilerin konuyla ilgili ön bilgilerinin tespiti. Bu tespite dayalı olarak hissettikleri öğrenme ihtiyacı ve bunların sonucunda da geldikleri düzeyi öğrenci gözüyle belirlemektir. What I Know (Ne Biliyorum?) What I Want to Know (Ne Bilmek İstiyorum?) Read the Text (Parçayı oku) What I Learned (Recite, Review and Write) Yrd.Doç.Dr. Fikret KORUR

17 Sütun 1- What I Know (Ne Biliyorum?)
KWRL MODELİ Sütun 1- What I Know (Ne Biliyorum?) 1.Survey (S) (Göz at) Öğrenciler okunulacak olan bölümlerdeki başlıklara, alt başlıklara, şekillere, tablolara hızlı bir şekilde göz atarak parçanın ne hakkında olduğunu anlamaya çalışırlar. 2. Write What I Know (W) (Ne Bildiğini Yaz) Öğrenciler tekstin ne hakkında olduğunu anladıktan sonra bu konu hakkındaki ön bilgilerini açığa çıkartmaya çalışırlar. Konu ile ilgili ön bilgilerini “What I Know” sütuna yazarlar. Yrd.Doç.Dr. Fikret KORUR

18 Sütun – 2. What I Want to Know
KWRL MODELİ Sütun – 2. What I Want to Know (Ne Bilmek İstiyorum?) 1. Question (Q) (Soru Sor) Öğrenciler konu ile ilgili öğrenmek istediklerini belirlerler. Bunun için parçadaki başlıkların soru formatına çevrilmesi tavsiye edilir. 2. Write What I want to Learn (W) (Ne Öğrenmek İstediğini Yaz) Öğrenciler öğrenmek istedikleri sorularını tablodaki “What I Want to Learn” sütununa yazarlar. Yrd.Doç.Dr. Fikret KORUR

19 KWRL MODELİ Sütun – 3. Read (Oku) Read (Oku)
Öğrenciler öğrenmek istedikleri soruların cevaplarını bulmak için dikkatli bir şekilde parçayı okurlar. İlgili olan bölümlere gelindiği zaman kısa kısa not almaları veya altlarını çizmeleri tavsiye edilir. Yrd.Doç.Dr. Fikret KORUR

20 KWRL MODELİ Sütun-4.What I Learned (Ne Öğrendim?)
1. Recite. (Ezbere okuma, tekse bakmadan soruların cevabını verebilme) Öğrenci tekste bakmadan sorularına bulduğu cevapları hatırlamaya çalışır. 2. Review. (Tekrar Gözden Geçirmek) Cevapları hatırlamada zorluk çekiliyor ise, tekst deki bölümler yeniden okunulur, önemli olan noktalar için notlar alınarak unutma engellenmeye çalışılır. 3. Write What I Learned (Ne Öğrendiğini Yaz) Okuma sonunda öğrenilenler ve soruların cevapları, tablodaki “What I Learned” sütununa yazılır. Eğer halen daha öğrenilemeyen noktalar var ise öğretmenin ders anlatımında öğrenilmeye çalışılır. Tüm bunlara rağmen merak edilen noktalar anlaşılmayan yerler var ise, öğrenci öğretmenden bu konu ile ilgili daha fazla bilgi bulabileceği okuma materyalleri ister. Yrd.Doç.Dr. Fikret KORUR

21 ÖĞRENME ÜÇGENİ (EDGAR DALE)
…. ….. Katılımın Mahiyeti Edilgen Etken Algılama/ Katılma Yapma Görsel algılama Sözel Algılama İki hafta sonra ne kadar hatırlarız Okuduğumuzun %10’u Gördüğümüzün %30’u Duyup gördüğümüzün %50’si Söylediklerimizin %70’i Söyleyip Yaptıkla- rımızın %90’ı Edgar Dale, Audio-Visual Methods in Teaching (3rd Edn.), Holt, Rinehart, and Winston (1969). Duyduğumuzun %20’si Yrd.Doç.Dr. Fikret KORUR

22 ÖĞRENME ÜÇGENİ (EDGAR DALE)
İki hafta sonra ne kadar hatırlarız Katılımın Mahiyeti Okuduğumuzun %10’u Okuma Sözel Algılama Duyduğumuzun %20’si Kelime duyma Gördüğümüzün %30’u Resme bakma Edilgen Duyup gördüğümüzün %50’si Bir film izleme Bir Sergiye bakma Görsel algılama Bir gösteriyi izleme Yerinde yapıldığını görme Söylediklerimizin %70’i Bir tartışmaya katılma Algılama/ Katılma Konuşma yapma Etken Söyleyip Yaptıkla- rımızın %90’ı Drama türü sunum yapmak Yapma Gerçek deneyimin simülasyonu Gerçekten yapmak Yrd.Doç.Dr. Fikret KORUR Edgar Dale, Audio-Visual Methods in Teaching (3rd Edn.), Holt, Rinehart, and Winston (1969).

23 HANGİ YÖNTEM EN İYİ? 1 Duruma göre değişir!
Başarılacak öğrenme hedefleri Öğrencilerin kabiliyeti Öğrenilecek konu Erişilebilir kaynaklar (imkanlar), ve Ayrılan süre Yrd.Doç.Dr. Fikret KORUR

24 HANGİ YÖNTEM EN İYİ? 2 Öğrencinin deneyimine, genel yeteneğine,
kaygısına ve Başarı, tutum ve motivasyonuna genel yetenek ve öğrenme stillerine göre değişir. Yrd.Doç.Dr. Fikret KORUR

25 ÖDEV İlköğretim 4. sınıf Fen Bilimleri dersi öğretim programından bir konuyu bugün öğrendiğiniz bir öğrenme modeline uygulayacak 1 sayfalık plan oluşturunuz. Yrd.Doç.Dr. Fikret KORUR


"Fen Öğretiminde Yaygın Kullanılan Yöntem ve Öğrenme Modelleri – 2" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları