Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Similasyon (Benzetim)Tekniği

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Similasyon (Benzetim)Tekniği"— Sunum transkripti:

1 Similasyon (Benzetim)Tekniği

2 Similasyon Tanımları Genel olarak :
Günümüzde mevcut olan ve daha önemlisi yarın da mevcut olabilecek işlemler hakkında objektif bilgilere ulaşmamızı sağlayan bir süreçtir. Eğitim açısından : Eğitici ortamda similasyon, gerçekteki olayların taklit veya kopyalarının güçlü bir teknikle öğretilmesidir. Öğrencilerin bir olayı gerçekmiş gibi ele alıp üzerinde eğitici çalışmalar yapmalarına olanak sağlayan bir öğretim tekniğidir.

3 Temel Amaçları Bir gerçek hayat sistemini girdi ve çıktılarıyla ifade etmek Gerçek sistemi, kurulan model üzerinden tanıyıp araştırmak,değişik kararları ve seçenekleri gerçek sistemde hiçbir değişiklik yapmadan deneyebilmek Elde edilen bilgiler ışığında sistemle ilgili öngörümler de bulunabilmek ve uygulamaya esas olan kararları belirlemek

4 Similasyon Kullanım Alanları
Genel olarak bir benzetim çalışması, Sistem deney yapmaya uygun değilse Sistem henüz tasarım aşamasındaysa Sistem/problem karmaşıksa Sistemin davranışı analiz edilecekse

5 Similasyon Çeşitleri Bir şey hakkında bilgi veren benzetimler
Fiziksel Benzetimler, Yöntemsel Benzetimler Birşeyin nasıl yapılacağını öğreten benzetimler Prosedürel Benzetimler, İşlevsel Benzetimler

6 Yararlılıkları En kötü durum senaryoları Güdüleme Öğrenci merkezliliği
İş kazaları Öğrenci aktifliği Yaparak öğrenme Öğrenciye kazandırdıkları

7 Sınırlılıkları Her zaman ölçülebilirlik ve uyarlanabilirlik durumu
Karışık Modellerin Uygulanılabilirliği Öğrencinin Dikkatini Çekebilme

8 Similasyon Ortamı Hazırlanırken
Öğretmenin kendisi de rol almalıdır. Öğretmen uygulamaya geçmeden önce bu tekniğin genel noktalarını kısaca anlatmalı ve anlaşılmayan noktalara açıklık getirmelidir. Öğrencilere roller yansız bir şekilde verilmelidir.

9 Similasyon Ortamı Hazırlanırken
Benzetim tekniği ile ele alınan olay eğer birkaç aşamadan oluşuyorsa olayı kontrol edecek kişi her aşamadan önce küçük bir açıklama yapmalıdır. Uygulamaya başlamadan önce benzetimle ilgili tüm dökümanlar hazır olmalıdır.

10 Çeşitli Benzetim Örnekleri
Uçuş Simulatörleri Yarış Simulatörleri Deney Setleri Bilgisayar Programları ve Oyunları

11 Örnek Olay Yöntemi

12 Örnek Olay Yöntemi Gerçek hayatta ortaya çıkan ya da gerçek hayatta yaşanma ihtimali olan ve öğretmen tarafından hazırlanan problemin sınıf ortamında çözümlenerek öğrenmenin gerçekleşmesine dayanan bir yöntemdir.

13 Örnek Olay Yönteminin Özellikleri
Öğrenciler öğrendikleri bilgileri bir olay ya da durumda kullanarak sonuç elde ederler. Örnek olay dersin hedeflerine ve öğrencilerin gelişim seviyelerine uygun olmalıdır. Öğretmen öğrencilerin süreçte düşünmelerini sağlayacak anahtar sorular hazırlayarak yönlendirme yapmalıdır.

14 Örnek Olay Yönteminin Özellikleri
Öğrencilerin problem çözme becerilerini geliştirir. Bilişsel alanın uygulama ve üzerindeki hedef alanlarını (analiz, sentez, değerlendirme) kazandırmada kullanılır. Duyuşsal (ilgi, tutum, sosyal etkileşim) hedeflerin kazandırılmasında da kullanılır.

15 Uygulamada Dikkat Edilecek Noktalar
Örnek olayda temel ayrıntılar belirlenmiş olmalıdır. Bir örnek olay seçerken olay gerçek mi? Anlamlı mı? Bir bütünlük taşıyor mu? soruları yanıtlanmalıdır. Örnek olayda temel bir sorun bulunmalıdır. Öğrencilerin örnek olayla ilgili önceden bilgi sahibi olmaları gerekir.

16 Uygulamada Dikkat Edilecek Noktalar
Örnek olayı yönlendirici sorular önceden hazırlanmalı, olayın nedeni ve sonuçları üzerinde durulmalıdır. Tartışma sonunda önerilen çözümler değerlendirilmeli ve en uygun çözüm yoluna sınıf olarak karar verilmelidir.

17 Örnek Olay Yönteminin Etkili Kullanılışı
Bu yöntemin kullanılışı konuya bakılarak belirlenmelidir. Konu ile öğrencinin hazır bulunuşluluğu birbirine uyuyorsa kullanılmalı İdeal öğrenci sayısı 30 dur.

18 Örnek Olay Yönteminin Etkili Kullanılışı
Yöntemi kullanırken ‘U’ biçiminde oturulmalıdır. Öğretmen hoş görülü, yönlendirici ve sabırlı olmalıdır.

19 Örnek Olay İncelemesi Metodunu Kullanmanın Faydaları
Öğrenciler belli bir sorunla ilgilendikleri için ilgi, güdü ve dikkatleri genellikle yüksektir. Öğrenciler, sorunları tartışarak çözme yeteneği geliştirirler. Üst düzeyli hedef davranışlar öğrencilere kazandırılır.

20 Örnek Olay İncelemesi Metodunu Kullanmanın Faydaları
Etkili dinleme ve karar verme becerisi geliştirir. Öğrencilere diğer öğrencilerle çalışma imkânı sağlanır.

21 Örnek Olay İncelemesi Metodunu Kullanmanın Sınırlılıkları
Yöntemin çok iyi planlanması gerekir. Uzun zaman alır. Kalabalık sınıflarda uygulanması zordur.

22 Örnek Olay İncelemesi Metodunu Kullanmanın Sınırlılıkları
Sınıfı kontrol etmede, tartışmaları yönetmede ve değerlendirmede zorlukla karşılaşılabilir. Öğrencilerin bazıları bu tür etkinliklere katılmak istemeyebilir.

23 Kaynaklar


"Similasyon (Benzetim)Tekniği" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları