Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

ALTI ŞAPKALI DÜŞÜNME TEKNİĞİ

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "ALTI ŞAPKALI DÜŞÜNME TEKNİĞİ"— Sunum transkripti:

1 ALTI ŞAPKALI DÜŞÜNME TEKNİĞİ

2 Cevaplandırılacak Sorular
Altı şapkalı düşünme tekniği nedir? Altı şapkalı düşünme tekniğinin kurucusu kimdir? Altı şapkalı düşünme tekniğinin amacı nedir? Altı şapkalı düşünme tekniği nerelerde kullanılır? Altı şapkalı düşünme tekniğinin aşamaları nelerdir? Altı şapkalı düşünme tekniğinin yararları nelerdir? Altı şapkalı düşünme tekniğinin özellikleri nelerdir?

3 İÇERİK Altı şapkalı düşünme tekniği
Altı şapkalı tekniğinin kullanıldığı yerler Altı şapkalı düşünme tekniğinin uygulanma amacı Altı şapkalı düşünme tekniğinin uygulanma şekli Altı şapkanın özellikleri Altı şapkalı düşünme tekniğinin yararları

4 Altı şapkalı düşünme tekniği nedir?
Düşünce ve önerilerin belli bir düzen içinde sunulması ve sistematikleştirilmesi için kullanılan bir öğretim tekniğidir. Bu yöntemi insan beyni için yazılım üretmenin önem kazanacağını söyleyen Edward de Bonotar ortaya atmıştır. Bir tartışma tekniğidir. İş dünyasından eğitime gelmiş bir tekniktir.

5 Altı şapkalı düşünme tekniğinin kullanıldığı yerler nelerdir?
Düşünce öğretmede Olay ve problemlerin birçok yönünü göstermede Bilişsel alanı kavrama ve üstü kazanımlarının gerçekleştirilmesinde

6 Altı şapkalı düşünme tekniğinin uygulanma amacı nedir?
Bireye - Sistematik düşünmeyi - Farklı düşünebilmeyi - Doğru karar verebilmeyi öğretmektedir. Düşünce sistemlerini altı değişik şapka altında toplayarak takım düşünmesinin daha olumlu bir şekilde oluşturulması ve yönlendirilmesidir.

7 Altı şapkalı düşünme tekniğini nasıl uygulanmaktadır?
Bu teknikte şapkalar düşünceleri ayrıştırmak için birer semboldür. Altı şapka için beyaz, kırmızı, siyah, sarı, yeşil, mavi olmak üzere altı değişik renk kullanılmakta ve rengin simgelediği bir düşünme sistemi bulunmaktadır. Şapkanın rengine göre konunun bütün boyutları görülür ve ona göre görüş belirtilir ve son olarak mavi şapka giyilerek mantıklı çözüm yolu oluşturulur.

8 Uygulamamıza geçmeden önce şapkaların özelliklerini inceleyelim.

9 Altı şapkanın özellikleri nelerdir?

10 BEYAZ ŞAPKA (TARAFSIZ)
Tarafsız bir biçimde bilgiyi merkeze alarak olaylara bakış açısı getirmeyi amaçlar. Bilgiyi temel alır. Örnek; teknoloji bilimin uygulamasıdır.

11 KIRMIZI ŞAPKA (DUYGUSAL)
Karar vermede tutkular, arzular, duygular ve sezgiler etkilidir. Duygusal tepki vermeyi temel alır. Örnek; teknoloji olmadan yaşayamam.

12 SİYAH ŞAPKA (KARAMSAR)
Olaylara eleştirel ve kavramsal b yönden bir bakış açısı getirir. Dezavantajları, olumsuzlukları ve riskler düşünür. Eleştirel yargıyı temel alır. Örnek; teknoloji, insanları bedensel olarak daha az hareket eder kıldığından bazı sağlık sorunlarına neden olmaktadır.

13 SARI ŞAPKA (İYİMSER) Olayların olumlu yönlerine odaklanır. Avantajları, yararları ve fırsatları düşünür. Yapıcı düşünmeyi temel alır. Örnek; teknoloji hayatımızı kolaylaştırarak bize zaman kazandırır.

14 YEŞİL ŞAPKA (YARATICI)
Olaylara yeni ve farklı çözüm yolları bulmak için yaratıcı ve yenilikçi bir bakış açısı getirmeyi amaçlar. Yeni fikirler, yeni algılama biçimleri üretmeyi temel alır. Örnek; teknolojik ilerlemeler ile öğretimle ilgili her şey bir bilgisayar tuşunun ucunda olabilecek.

15 MAVİ ŞAPKA (DEĞERLENDİREN)
Olayları tüm olası yönleriyle gören ve karar veren renktir. Sonuçları çözümleri serin kanlı bir şekilde karar almayı ve analiz etmeyi ifade eder. Örnek; teknoloji bazı olumsuz özelliklerine karşın etkili kullanıldığında insan yaşamını kolaylaştırmaktadır.

16 ARA ÖZET Altı şapkalı düşünme tekniği farklı düşünebilmeyi ve doğru karar verebilmeyi amaçlayan bir tekniktir ve şapka renklerine göre görüşler ortaya konularak uygulanır. Bu sayede bireylerin olaylara at gözlüğüyle bakması önlenir.

17 Ara özetimizden sonra küçük bir oyun oynayarak UYGULAMA yapalım.
Sf 119 örnek olay 1

18 Altı şapkalı düşünme tekniğinin yararları nelerdir?
Düşünme etkinliğini belli bir düzene sokarak analiz etmeyi sağlar. Bireye kendisi ya da başkaları adına düşünebileceği, düşüncelerini ayrıştırabileceği ortam sağlar. Bireyin tek bir düşünme türüne takılıp kalmasını ve gereksiz tartışmaya girmesini önler. Yaratıcı, empatik ve analitik düşünme becerilerini geliştirir, doğru kararlar vermeyi öğretir. Aynı olay karşısında farklı farklı düşünme yaklaşımları geliştirir. Ders ölü-durgun noktalardan kurtulur.

19 Altı Şapkalı Düşünme Tekniği
ÖZET Öğretim teknikleri Altı Şapkalı Düşünme Tekniği BEYAZ KIRMIZI SİYAH SARI YEŞİL MAVİ

20 SONUÇ Altı şapkalı düşünme tekniğinin; bireyin düşünme gücünü,yaratıcılığını ve becerilerini geliştirdiği görülmüştür. Bireylerin aynı olay karşısında farklı bakış açıları geliştirdiği saptanmıştır. Bir karar alınmadan enine boyuna tartışılmasını sağladığı görülmüştür. Çok boyutlu düşünebilmeyi öğrettiği, olay ve problemlerin birden çok yönünü gösterdiği anlaşılmıştır.

21 ÖNERİ Sınıfta ilgi çekici örnekler verilebilir ve bu örneklerin bireyler tarafından yorumlanması istenebilir. Bu konuda materyal olarak şapka tavsiye edilebilir. Bu tekniğin psikomotor alanla ilgili kazanımlarda etkisiz olduğu unutulmamalıdır.

22 ÇALIŞMA YAPRAKLARI 1)Altı şapkalı düşünme tekniğinin kullanım alanlarını yazınız. ………………………………

23 2)Aşağıdaki şapkaları özellikleriyle eşletiriniz.
tarafsız duygusal karamsar iyimser yaratıcı değerlendiren sarı yeşil mavi kırmızı siyah beyaz

24 3)Altı şakalı düşünme tekniğinin yararlarını yazınız.
………

25 KENDİMİZİ DENEYELİM

26 Yaratıcı drama Soru-cevap Gösteri Altı şapka tekniği Anatoloji
1)Nükleer santrallerin kurulmasıyla ilgili farklı görüşler vardır. Öğrencilerin bu farklı görüşleri ortaya çıkarmalarını sağlamada öğretmenin kullanacağı en etkili yöntem veya teknik aşağıdakilerden hangisidir? Yaratıcı drama Soru-cevap Gösteri Altı şapka tekniği Anatoloji

27 2) Duygusal tepki vermeyi temel alan şapka aşağıdakilerden hangisidir?
Kırmızı şapka Yeşil şapka Siyah şapka Beyaz şapka Mavi şapka

28 Beyaz şapka- yaratıcılık Kırmızı şapka- karamsar Yeşil şapka- tarafsız
3)Altı şapkalı düşünme tekniği ile ilgili aşağıdaki eşleştirmelerden hangisi doğrudur? Beyaz şapka- yaratıcılık Kırmızı şapka- karamsar Yeşil şapka- tarafsız Mavi şapka- duygusal Sarı şapka- umutlu

29 Beyaz şapka Siyah şapka Mavi şapka Sarı şapka Yeşil şapka
4) “Ben patates kızartması olmadan yaşayamam ama artık formuma kavuşmam lazım. Bu yüzden artık patates kızartması yemiyorum.” diyen bir kişi hangi şapkaya göre değerlendirme yapmıştır? Beyaz şapka Siyah şapka Mavi şapka Sarı şapka Yeşil şapka

30 Öze Dönük Konuşma Neler Öğrendim? Bu Öğrendiklerim Bana Ne Kazandırdı?
Bu Bilgileri Günlük Hayatta Nasıl Kullanabilirim ?

31 Beni Dinlediğiniz İçin Teşekkür Ederim.


"ALTI ŞAPKALI DÜŞÜNME TEKNİĞİ" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları